Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


54 Farz

KÖRLÜĞÜN EN ŞERLİSİ KALP KÖRLÜĞÜDÜR.(H.ŞERİF)[/center

[center]http://img429.imageshack.us/img429/6606/besmele2st.jpg


HİÇBİRŞEY BİLMEDİĞİNİ BİLMEYEN İNSAN BİLDİKLERİYLE ÖVÜNÜR.
HİÇBİRŞEY BİLMEDİĞİNİ ÖĞRENDİĞİNDE İSE PERİŞAN OLMUŞTUR.


1. Allah Tealayı zikretmek: Zikir iki türlüdür. Lisan ile zikir, kalp ile zikir. Birinci nev'i zikir zikir sahibini imana, ikinci nev'i Cennet'e eriştirir. Zikirden maksat, Allahü Teâla'nin varlığını, birliğini, yüceliğini, kudretini, rahmetini bildiren sözlerle O'nu anmaktır. En güzel zikir sözleri Kur'an-ı Kerim'de, Resulullah'ın hadislerinde ve evliyaullah'ın kitaplarındadır. Namazlardan sonra okunan tespihler zikirdir, güzel bir çiçeğe hayran kalarak Allah! Allah!" demek veya tefekkür etmek zikirdir. Yemeğe baslarken "Bismillahirrahmanirrahim", yemekten sonra " Elhamdüliilah" demek hep zikirdir. Sabır, şükür musibetlere dayanma hepsi zikirdir.
2. Helalinden kazanıp, yemek içmek
3. Abdest almak
4. Beş vakit namaz kılmak
5. Cünüplükten yıkanmak
6. Kişinin rızkına Allah’ın kefil olduğunu bilmek: Kur’an-i Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın, bütün canlı yaratıkların rızkına kefil olduğu, her nerede olursa olsun rızkını ona eriştireceği beyan buyurmaktadır. Ama Rabbimiz çalışmayı ve sebeplere yapışmamızı da emrediyor.
7. Helalinden temiz elbise giymek
8. Allah'a tevekkül etmek

9. Kanaat etmek
10. Nimete karşı şükretmek
11. Allah'tan gelen kazaya razı olmak
12. Allah'tan gelen belaya sabretmek
13. Günahlardan tövbe etmek
14. İhlâsla Allah'a ibadet etmek
15. Şeytanı düşman bilmek
16. Delil ve hüccet ile amel etmek: Yani dünyada yapacağı her isin İslam’a

uygun olup olmadığını sorup araştırmak ve ona göre hareket etmek.
17. Ölüme hazırlanmak: Ölümü düşünmek ve hesap gününde müflis olmamak için hayırlı ve yararlı işler yapmağa çalışmak, azgınlıktan vazgeçmek.

18. Allah’ın sevdiğini sevip, sevmediğinden uzak durmak: Allah için sevmek ve Allah için düşmanlık etmek. Bu farz çok mühimdir. Her Müslüman suna son derece riayet etmelidir: Bir müslüman asla bir din düşmanını sevemez. Allah'a ve Resülü'ne isyan eden, onlara düşmanlık besleyen, İslam’ın kurallarını tanımayan kâfirlere ve mürtetlere düşman olma mecburiyetindeyiz. Allah ve Resulünün dostlarını da candan sevmemiz gerekir.
19. Ana-babaya iyilik etmek
20. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak
21. Akrabayı ziyaret etmek
22. Emanete hıyanet etmemek
23. Gücü yetenler için hacca gitmek
24. Allah'a ve Peygamberine itaat etmek
25. Günahlardan kaçıp Allah'a sığınmak
26. Müslüman idarecilere itaat etmek
27. İbret Almak :Bir müslüman her şey’e ibret ve tefekkür gözüyle bakmalıdır. Geçmiş milletlerin ve kavimlerin tarihini, etrafındaki canlı ve cansız âlemi, kâinatın düzenini ibret gözüyle müşahede ve tetkik eden kimse Allah’ın varlığını, birliğini ve kudretini anlar.
28. Tefekkür etmek, düşünmek
29. Dili kötü sözlerden korumak
30. Oruç tutmak
31. Kimse ile alay etmemek
32. Harama bakmamak
33. Sözünde doğru olmak
34. Kulağı, yasak şeyleri dinlemekten alıkoymak
35. İlim öğrenmek
36. Ölçü ve tartıyı doğru yapmak
37. Allah’ın azabından korkmak
38. Allah uğrunda cihad etmek
39. Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek
40. Nefsin arzularına uymamak
41. Allah yolunda yemek yedirmek
42. Yetecek kadar rızık kazanmak
43. Zekâtı vermek ve fakirlere yardım etmek
44. Hayız ve nifas hallerinde zevceye yaklaşmamak
45. Bütün günahlardan kalbi arındırmak
46. Kendini büyük görmemek
47. Büluga ermemiş yetimin malini korumak
48. Liva tadan (cinsi sapıklıktan) sakınmak
49. Beş vakit namaza devam etmek
50. Haksız yere kimsenin malını yememek
51. Allah'a eş koşmamak
52. Zinadan sakınmak
53. İçki içmemek
54. Yalan yere yemin etmemek ve yalan konuşmamak.


Allah razı olsun kardeşim..

Siz degerli kardeşimdende razı olsun


Allah razı olsun kardeşim..


Siz degerli kardeşimdende razı olsun


Allah razı olsun kardeşim..


Siz degerli kardeşimdende razı olsun


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com