Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Kur'an ile beraber olalım

-Allah(c.c)kullara kendisini hiç unutmamayı ve asla gafillerden olmamayı emretmiş;bunu sağlamanın pratik çaresi olarak da,Kur’an-ı Kerim’in seksen kadar yerinde kendisini zikir ve tesbih etmelerini yine pek çok ayet-i kerimede de,namaz kılmamızı tavsiye buyurmuştur.

-Ayet:O(Allah’a yönele)nler,iman eden ve Allah’ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir.Şunu iyi bilin ki,gönüller,(ancak)Allah’ı anmakla huzura kavuşur.Rad süre:28

-Geçmişi ve geleceği hastalığı ve şifayı ferdi ve cemiyeti rûhu ve bedeni insanın zaaf ve meziyetlerini en iyi bilen Rauf,Rahim,Vedud Rabbimiz,dünya ve ahirette huzur ve saadetimizi temin için lütfeylemiş bize Peygamber göndermiş,kitap göndermiş kanun ve şeriat koymuş yol göstermiştir.Bunalıma düşen asrımızı çırpınan ruhsuz medeniyeti şaşıran çılgın insanlığı,çalışırsak bizler kurtarabiliriz,reçete bizim elimizdedir.Kur’an-ı Kerim sıkı,sıkı sarılıp uygularsak saadet ve huzurumuzu, felah ve salahımızı kurtuluşumuzu kazanmış oluruz.

-(Bu bozgundan)sonra Allah Resulünün ve mü’minlerin üzerine sekinetini(kalplere güven veren rahmetini)indirdi,görmediğiniz askerler indirdi ve inkar edenleri de azaba uğrattı.İşte o kafirlerin cezası budur. Tevbe süre:26

gzel ve uyarıcı paylaşımınız için teşekkür ederiz. Rabbim bizleri Kitabımız Kur'an-ı kerim'den ayırmasın inşaallah..


Rabbim bizleri Kitabımız Kur'an-ı kerim'den ayırmasın inşaallah..

http://RRabbim razı olsun onun rahmeti sonsuz başımdan geçen çok ibterlik bir şeyi burada paylaşma gereği duydum,çok zor sıkıntılı geçirdiğim bir dönemde rüyamda kuranı kerim önümde açık ve nun ile başlayan bir sure okuyorum tabi kalkınca büyük bir merakla kuranı alıp acaba bu sureyi bulabilecekmiyim endişesi ile bakınca tek bir surenin nun ile başladığını öğrenince büyük bir heyecanla açıp kaybolduğum yoldan çıkışı bulmuş gibi kalem suresinin mealini okuyorum ve sanki rabbim bana rüyada yol gösterip beni teselli etmiş çok etkilenmiştim ve çok şükür etttim öyleki bir uzmana gitsem beni bu kadar rahatlatamazdı bu da mevlamdan bana bir ayrıcalıktı sanki inanın kuran bizimşler beraber her yaşadığımız onun içinde kalem suresinin mealini açıp okursanız inanın beni anlayacaksınız Allah hepimizi yakınlığı ile mükafatlandırsın mesajınız çok dğoru Rabbim razı olsun tekrar tekrar.

Kur’an-ı Kerim’in faziletleri;
-Bil ki,Kur’an-ı Kerim Allah(c.c)Teala Hazretlerinin Resulüllah(s.a.v)aracılığı ile bize gönderdiği en büyük mucizesidir.Bu sebebten dolayı kimse onun benzerini taklidini yapamadılar.Çünkü öncelikle O kutsal Kur’an-ı Kerim’in bekçisi Allah(c.c) ve tüm Müslümanlar O’nu daima korudular;ezberlediler ve kitap halinde çoğaltarak tüm İslâm alemine duyurdular;emeği geçenlerden Allah razı olsun.Kur’an-ı Kerim Allah’ın kelamıdır.Kur’an’ı ancak ilimde rûsuh bulmuş Allah arifleri anlayabilir.

-Her kitabın bir sırrı vardır.Kur’an’ın sırrı ise süre başlarında ki, harflerdir.
Hz.Ebu Hüreyre(r.a)
-Kur’an okuyanlar ehl-i cennetin arifleridir. Hz.Enes(r.a)

-Kur’an’ı Kerim geçmiş kitaplardaki ahkamı ibretli kıssaları,hikmetleri ve hakikatleri toplayan kitaptır.Kur’an;şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyyesi…ve âyât-i
Tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerin tercümanı ebedisi…ve şu alemi gayb veşehadet kitabının müfessiri…ve zemininde ve gökte gizli Esma-i ilahiyyenin manevi hazinelerin keşşafi…ve sutûr-u hadisatın altında muzmer hakaikin miftahı…ve alem-i gaybın lisanıdır.

-Kur’an sizin için hem ecir,hem mesuliyettir.Siz Kur’an’a tabi olun,ona uyun,Kur’an size tabi olmasın(onu kendinize uydurmayın!)Kim Kur’an’a tabi olursa,cennet bahçelerine konar.Kim de Kur’an’ı kendine uydurursa,baş aşağı yuvarlanır ve Kur’an onu ateşe atar.

-Ayet:(Ey ibadet edenler!)İyi ve erdemli olmak(yalnızca)yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir.Fakat iyi ve erdemli(muttaki)kişi;Allah’a,ahiret gününe,meleklere,Kitab’a(Kur’an’a)ve peygamberlere inanıp malı(nı),sevgisine rağmen(veya Allah rızası için)akrabaya,yetimlere,yoksullara ve yolda/sokakta kalmışlara,dilenenlere ve boyunduruk altında bulunanlara(kurtulmaları için)veren,ahitleştiği zaman sözlerini yerine getiren,sıkıntıda,hastalıkta ve savaşın şiddetlendiği anda sabredendir.İşte(imanlarında,yaptığı iyilik ve tatta)doğru olanlar onlardır.Ve takvâya erenler de onlardır.Bakara;2/177

Güzel paylasimdi Hz.Allah razi olsun.. Mevlam Kuran- Kerimi bizlere sefaatci kilsin...


Güzel paylasimdi Hz.Allah razi olsun.. Mevlam Kuran- Kerimi bizlere sefaatci kilsin...

Bismillahirrahmanirrahim/Elhamdülillah/Resulullah(s.a.v)

Bilindiği gibi Kur'an,yirmi üç yıllık peygamberlik süresince muhtelif vesilelerle Peygamberimiz(s.a.v)'e Hak katından Cebrail(a.s)aracılığıyla indirilen ilahi kelamın adıdır.

-Oysa o(Kur'an)âlemler için ancak bir öğüt ve hatırlatmadır,başkası değildir.Kalem süre:52

-İyiliği(karşılığında)daha çoğunu umarak yapma! Müddesir süre:6

-(O gün)yaptıkları kötülükler,açığa çıkıp gözükecek ve alaya aldıkları şey(in azâbı)kendilerini kuşat(ıp mahved)ecektir. Casiye süre:33


-Muhakkak ki o zikri(Kur'an'ı)biz indirdik biz;şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz.(Hicr,9)

-Kur'an mu'cizedir.Kur'an,lafzıyla ve ruhuyla insanların bir benzerini getiremiyecekleri bir mu'cize;az lafzıyla çok mana anlatan mûciz bir beyandır.Nitekim Kur'an bu konuda insanlara ve cinlere meydan okumaktadır.

-De ki:"Andolsun ki,(bütün)insanlar ve cinler,şu Kur'an'ın benzerini(yapıp)getirmek için toplansa,birbirine arka çık(ıp yardım et)seler yine de onun benzerini getiremezler.(İsra,88)tarih boyunca Kur'an'ın bu meydan okumasına cevap vermeye muktedir biri çıkmamıştır.

-Kur'an şifadır.Kur'an manevi hastalıklara,ruhi dertlere bir şifadır.Hatta onun lafız ve manasının bereketiyle maddi hastalıklara uğramış insanlar,ruhi dirilik kazanarak şifa bulmaktadır.Kur'an iki ayetiyle kendisinin şifa özelliğini şöyle ifade etmektedir.

-Ey insanlar!Rabbinizden size,bir öğüt,gönüllerde olan(kötü duygulara,batıl inançlara,dert ve sıkıntı)lara bir şifa,inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet(olan Kur'an)gelmiştir.(Yunus,57)


-Kur'an hidayettir.Kur'an Allah tarafından geldiğinde şüphe olmayan müminlere ve takva ehline bir hidayet rehberidir.Nitekim Kur'an'ın ikinci süresinde:Bu,(öyle bir)kitaptır ki,onda(ve onun İlahi kelam olduğunda)hiç şüphe yoktur.O,muttakilere(Allah'ın emirlerine uygun yaşamak/aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere)doğru yolu gösteren(öğreten)dir.(Bakara,2)

-O(takva sahibi)kimselerdir ki,gayba(Allah'a meleklere.ahirete,Allah'ın takdirine)inanırlar,namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de(gereken yerlere Allah için)verirler.(Bakara,3)


-Gerçekten bu Kur'an,(insanlara)en doğru olan yolu gösterir,salih ameller işleyen mü'minlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.(İSRA,9)

-İşte bu(Kur'an),bütün insanlara(yönelik)bir açıklamadır,tâkva sahiplerine(Allah'ın emirlerine uygun yaşamak isteyenlere)bir yol gösterme(hidayet)ve öğüttür.(ÂL-İ İMRAN,138)lafızlarıyla Kur'an'ın hidayet özelliğini belirtmektedir.Kur'an'ın temel gayesi insanları dalaletten hidayete,zulmetten nura çıkarmak olduğundan bu konuyu vurgulayan pek çok ayet vardır.

-Ey Ehl-i Kitap!'Size,Kitab(Tevrat)tan gizlemekte olduğunuz şeylerin bir çoğunu(ayan beyan)açıklayan ve bir çoğundan da(sükut ile)geçiveren Resulümüz gelmiştir.Doğrusu size,Allah'dan bir Nur(olan İslam veya Hz. Muhammed)ve apaçık bir kitab(Kur'an)gelmiştir.(MAİDE,15)

Elif,Lâm,Râ.BuKur’an,öyle)bir Kitabdır ki,onu sana.insanları Rablerinin izniyle(her türlü kişisel ve toplumsal)karanlıklardan aydınlığa:eşsiz galip ve övgüye layık olan(Allah’)ın yoluna çıkarman için indirdik(İBRAHİM SÜRE:1)

-Nitekim Allah Rasulü de:Kur’an apaçık bir nur,aşikar bir zikir ve dosdoğru yoldur.
Müslim,iman,316

-Kur’an insanlık tarihinin en büyük inkılabını gerçekleştirmiş Cahiliye toplumundan insanlığın mefahiri önderler çıkarmıştır.İnsanlığa insanlık değerini vermiş ve bugünün yükselen değerleri eşitlik ve hürriyet ilkelerinin ilk seslendiricisi olmuştur.

-Sizi(her türlü)karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için,kuluna açık açık ayetleri indiren O’dur.Şüphesiz ki Allah,size karşı çok şefkatli,çok merhametlidir.(HADİD SÜRE,9)

-Kur'an insanlık tarihinin en büyük inkılabını gerçekleştirmiş,Cahiliyye toplumundan insanlığın mefâhiri önderler çıkarmıştır.İnsanlığa insanlık değerini vermiş ve bugünün yükselen değerleri eşitlik ve hürriyet ilkelerinin ilk seslendiricisi olmuştur.

-(Kur'an)mübarek bir kitaptır ki,onu sana,ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt(ve ibret)alsınlar diye indirdik.SÂD SÜRE:29

-Kur'an Hak katından gelmiş ilahi bir kelam olduğuna inanmak,Müslümanların,Kur'an'a karşı en temel görevi budur.Diğerleri hep bunun üzerine müesses hususlardır.

-Ey insanlar!Muhakkak ki,size Rabbinizden bir delil(olarak mucizelerle Muhammed)geldi ve size apaçık bir nur(olarak Kur'an'ı)indirdik.Nisa süre:174

Ey insanlar!Rabbinizden size,bir öğüt,gönüllerde olan(kötü duygulara,batıl inançlara,dert ve sıkntı)lara bir şifa,inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet(olan Kur'an)gelmiştir.Yunus süre:57

-Kur'an okunuşuyla insanları ibadet ecrine ulaştıran bir kitaptır.Bu yüzden Kur'an bağlısının Kur'an'la tanışarak onu lafzıyla okuyabilecek bir konuma gelmesi beklenir.Kulu Allah'a en yaklaştıran ibadetlerden biri namazdır.
"Namaz dinin direğidir.Her kim onu ikame eder(dosdoğru kılar)sa dini(n direğini)doğru olarak dikmiş olur.Namazı terk eden kimse de,dinini yıkmış olur" Halebi Kebir.s.10-11-Halebi Sağır.s.5 Mev'ıza Hasene.s.92
-Namazı dosdoğru kılın,zekatı verin ve Peygamber'e itaat edin ki,rahmete kavuşturulasınız.(Nur süre:56)

-Kur'an ile ülfetin yolu onu tanımaktan geçer.İnsan önce tanır,sonra sever.Önce sevip sonra tanımak da mümkün ise de aslolan önce tanıyıp sonra sevmektir.
Kur'an okumayı teşvik eden pek çok hadis-i şerif vardır;
-"Sizin hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir"Buhari,Fezailü'l Kur'an15
-"Kur'an'ı öğrenip öğrendiğiyle amel edenin ebeveynine kıyamet günü nurdan bir taç giydirilir,o taçın ışığı güneşin aydınlığı gibidir."Ebu Davud,vitr,14
-"Kur'an okuyunuz,çünkü Kur'an kıyamet gününde ehl-i Kur'an'a şefaatçi olacaktır."Müslim,müsafirin,252
-"Evlerinizi namaz ve Kur'an tilavetiyle aydınlatın!"İbni mace,ikame,186

-Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla;Ey örtünüp bürünen!(Resulüm!)Gece(ya)biraz(uyumanın)dışında kalk(ibadet et);(ya da)yarısında(kalk),ister o (yarısı)ndan biraz eksilt,ister onu(biraz)arttır.Kur'an'ı da tertil ile( ağır,ağır düzgünce)oku. MÜZZEMMİL SÜRE:1,2,3,4.

-Kur'an'ı oku(mak iste)diğin zaman,o kovulmuş/şeytandan Allah'a sığın("Euzü billahi mine'ş-şeytâni'rracim"de)NAHL SÜRE:98

Kur’an’ı seslerinizle süsleyiniz! Buhari,tevhid,252
-“Açıktan yüksek sesle Kur’an okuyan sadakasını gizlice verene benzer.”Tirmizi,sevabü’l-Kur’an,20
Kur’an okuyanları üç grupta mütelaa etmek mümkündür.
1-Kur’an’ı ezberleyenler,
a)Manasını bilerek ezberleyenler,
b)Zorlanarak okuyanlar,
2-Kur’an’dan uzun süreleri ezberleyenler.
3-Kur’an’dan sadece namaz sürelerini ezberleyenler.
Namaz ve diğer ibadetler için hiç olmazsa üçüncü grubu girecek bir Kur’an bilgisi hür Müslüman için şarttır.Ayet ve hadisler çerçevesinde kur’an’la tanışmak onu lafzıyla okumak hem şahsen kendimize hem de çoluk çoçuğumuza aid bir sorumluluktur.Bu itibarla çoçuklarımızın gönüllerini ve hayatlarını Kur’an’la aydınlatmak durumundayız.
-(Kur’an) mübarek bir kitaptır ki,onu sana,ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt(ve ibret)alsınlar diye indirdik. (SAD SÜRE:29)
-Kur’an’ın ve islam’ın evrenselliği ortak bir dille buluşmayı zorunlu kılar.Ayrıca fıkhi olarak namazda Kur’an okumak farzdır.Kur’an’ın Kur’an olması için de dört temel şart vardır:1)Arapça olması2)Lafız olması3)Hz.Peygamber’e inmiş olması4)Tevatür yoluyla bize kadar gelmiş bir kıraat türü olması
Arapça dil dışında başka bir dille ibadet yapmak müsaade izni verilmiştir.Bu süre geçiçi bir süredir.Kur’an’ eğitimini almak gerekir.Öğrenmek gerekir.

-Kur'anla tanışan onu orjinal harfleriyle okumayı öğrenen bir müslüman onun ilahi nasihatlarını ve öğütlerini de anlayıp öğrenmesi gerekir.Çünkü Kur'an anlaşılsın tebligatı bilinsin diye indirilmiştir.
-(O peygamberleri)apaçık deliller ve kitaplarla(göndermiştik).Sana da bu zikri(Kur'an'ı)indirdik ki kendileri için insanlara indirilen şeyi bildirip açıklayasın.Olur ki,iyice düşünürler.Nahl süre:44
-Hakikat,biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik(manasının derinliğine iyice)akıl erdiresiniz diye.Yusuf süre.2

-Kur'an'ı anlamak için tefsirini okumak,sünnetteki uygulamaları görmek ve islami tatbikattan haberdar olmak gerekir.Mushafı okumak,mealini mütelaa ve ardından tefsir ve sünnet bilgisi bu işin en kestirme yoludur.Hz Osman'ın şu sözü Kur'an ile olan ilgiyi teşvik etmektedir:"Seven sevgilinin kelamından doymaz"Kur'an sevgiliden gelen mektupsa onu okumak kadar anlamak anlamak kadar istenileni yapmak da önemlidir.Bu yüzden Kur'an'ı anladıktan sonra üzerimize düşen emredilene uymak yani onu yaşamaktır.
-İşte,sizin Rabbiniz olan Allah böyledir.O'ndan başka hiç bir ilah/Rab yoktur.Her şeyi yaratan O'dur.O halde O'na kulluk edin.Her şeyin himayesi,yönetimi O'nun elindedir.EN'AM SÜRE:102

-İnsanların Kur’an’a karşı en önemli görevlerinden biri de insanlığı onun gerçekleriyle tanıştırmaktır.Kur’an’ın korunması,aslında Allah’ın teminat altına aldığı bir husustur.Ancak onun mesajının insanlığa ulaştırılması insanı bir görevdir.Allah teala bu görevi öncelikle Peygamberimiz’in omuzlarına yüklemişdir.
-(Bu)Kitab’ı sana ancak,hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklaman için,bir de inanan bir kavme doğru yol rehberi ve rahmet olsun diye gönderdik.NAHL SÜRE:64
-Peygamber’in açıklama,anlatma ve tebliğ görevi peygamberden sonra varis-i nebi olma özelliğini haiz ulema ve ehlullah topluluğuna aiddir.Nitekim;
-İçinizden(herkesi) hayra çağıran,iyiliği(meşru şeyleri;tevhidi ve salih ameli)emreden ve kötü olandan men eden bir ümmet(bir topluluk)olsun;işte onlar kurtuluşa erenlerdir.AL-İ İMRAN SÜRE:104
-Mü’minlerin hepsinin birden(savaş için)seferber olmaları gerekmez.Onların her kesiminden bir grubun da dinde(dini ilimlerde)derin bilgi elde etmek ve kavimleri kendilerine döndüklerinde onları uyarmak(ve irşad etmek)için seferber olmaları(çalışmaları)gerekir ki,bu sayede(yanlışlıklardan)sakınsınlar.TEVBE SÜRE:122
-Kur’an’ın insanlar için kurmayı hedeflediği güzel dünyanın model insanı Hz.Peygamber(s.a.v)dir.Ancak insanoğlu peygamberimiz(s.a.v)yolunda giderse kurtuluşa erebilir.
-(Ey Muhammed!)Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.ENBİYA SÜRE:107
-Kur’an deryadır;herkes ondan elindeki kap kadar istifade eder.Kur’an güneştir;her toprak ondan kabiliyeti ölçüsünde yararlanır.
-Bu(Kur’an),insanlara bir tebliğdir.Hem de onunla(insanların)uyarılmaları,(Allah’ın)ancak bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir.İBRAHİM SÜRE:52
-Kaynak eser:RÛHANİ HAYAT-yazarı:Prof.Dr.H.Kamil YILMAZ/ERKAM YAYINLARI


KUR'ÂN'I ANLAMADA SÜNNETİN YERİ

-Kur'an okunmak,anlaşılmak ve ahkamı uygulanıp yaşanmak üzere insanlığa Hz.Peygamber(s.a.v)vasıtasıyla sunulmuş kelam-ı ilahidir.Peygamberlik müessesesi,ilahi emaneti tam bir fetanet ve zeka ile nefsin tutkularına kapılıp eğriliğe düşmeden(ismet),artıtma ve eksiltme yapmadan doğruca(sıdk)tebliğ etmeyi gerekli kılar.
Kur'an kendisiyle ilgili olarak nübüvvet pınarının ser-çeşmesi Allah Rasulü'nden üç görev istemiştir.Tebliğ,tebyin ve tatbik.
Tebliğ.Bütün peygamberlerin ortak özelliğidir.Her nebi öncelikle aldığı ilahi emanetin tebliğinden sorumludur.Nitekim Kur'an'da bu manayı te'yid edecek pek çok ayet vardır.
-Ey Resûl!Rabbinden sana indirileni(tamamen)tebliğ et(bildir).Eğer bunum yapmazsan O'nun elçiliğini yerine getirmemiş olursun.Allah seni insanlardan korur.Şüphesiz Allah,inkarılar toplumunu doğru yola iletmez. MAİDE SÜRE:67

Allah razı olsun emegine saglık Allahım sen bizleri kuran ve sünnet yolundan ayırma


Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir

MollaCami.Com