Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Yeniden diriliş...!

Yeniden dirilişe inanmak dinimizin temel şartlarındandır....Dinimize göre, buna inanmayanlar veya bu konuda tereddüt gösterenler mümin olamazlar...

Yeniden diriliş konusu, bütün beşer tarihi boyunca çetin bir problem olarak tartışılmıştır ve tartışılmaktadır...Konu aklı aştığı için, taraflar, birbirlerini ikna etmekte güçlük çekmişlerdir ve çekeceklerdir...

Bize göre akıl, bu konuda vahyin yardımına muhtaçtır...Aksi halde, Mevlana Hz.lerinin buyurdukları gibi ''Bataklığa saplanmış bir merkep gibi'' kalacaktır....işin içinden tek başına çıkamayacaktır...

Şu anda, elimizde bulunan ve bozulmadan bize ulaşan tek vahiy kaynağıda, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerimdir..Olaylara O'nun ışığında çözüm aramak lazım...

İnsanoğlu, cansız topraktan yaratılarak diriltildi, sonra tekrar cansız toprağa döndü ve Cenab-ı hak vaad buyurduğu için tekrar diriltilecektir...Bu hususta Yüce Kitabımızın ikazı;

''Siz, cansız iken sizi O diriltti.Sonra sizi, O öldürecek, tekrar sizi O diriltecek ve nihayet yalnız O'na döndürüleceksiniz.''
Görülüyorki yeniden diriliş, tabii ve akli bir zaruret olmayıp tamamı ile bir ilahi vaad' dan ibarettir...Yani, Yüce Allah vaar buyurmasa idi, hiç bir güç, hiç bir teknik ölüp giden canlıları diriltemezdi...

Nitekim ölüm karşısında aczini idarak eden insanoğlu, sahip olduğu imkanları düşünerek yeniden dirilişi inkara yönelebilir...Kendi güçsüzlüğünü Yaratıcıya teşmile kalkışıp küfre düşebilir..

Yeniden dirilişe, tabiat kanunlarının izin vermiyeceğini zannnedenler, kesin olarak bilmelidirlerki, tabiat kanunları Yüce Allah ve O'nun yaratıcı iradesini değil, bütün yaratılmışlar gibi, ve bizim irademizi dizginler..

Cenab-ı Allah'ı bağlayan ve acze düşüren hiç bir kanun ve adet olamaz..!

Yüce ve mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim, yeniden diriliş konusunda, insanoğlunun kafasını işgal eden soruları, şüpheleri ve tereddütleri, bir bir ele alır ve cevaplandırır..Bunu yaparkende, yüce kitabımızın ortaya koyduğu realizme hayran olmamak mümkün değil....

İnanmayanlar soruyorlar;
''Bizi, bir sürü kemik, kırıntı ve döküntü haline geldiğimiz vakit mi, gerçekten, biz mi yeni bir yaratılış ile diriltileceğiz (İSRA/49)..Bizi kim geri çeviirebilir?(ISRA/51)

Kur'an-ı Kerimin kısa cevabı;
'' Sizi ilk defa yaratmış olan...''(ISRA/51)

İnanmayanlar tekrar soruyorlar;
''Biz toprak olduktan sonramı yeniden yaratılacağız?(RAD/5)ve ilave ediyorlar..''Bu dünya hayatından başka hayat yoktur..Biz bir daha dirilecek değiliz.(ENAM/29)

Yüce Kitabımız şöyle cevap veriyor;
''Sizin,topunuzun yaratılmanızda, tekrar diriltilmenizde, bir tek kişiyi yaratmak ve diriltmek gibidir..gerçekten Allah, hakkı ile işiten ve kemâli ile görendir.(LOKMAN/28)
''Onlar, gökleri ve yeri yaratan Allahın, kendileri gibilerini de yaratmaya kaadir olduğunu görmedilermi? (ISRA/99)

Tekrar diriltilip hesaba çekilecekleri gün, inanmayanlar diyeceklerki;
''Ah... ne olurdu, bizde Rabbimizin ayetlerini yalan saymasaydık, iman edenlerden olsaydık''..(ENAM/27)

Rabbimizin cevabı;
'' Sizi boş yere yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?..(MÜMİNUN/115)
''Öyleyse, inkar edegeldikleriniz nedeniyle tadın azabı..'(ENAM/30)


Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir

MollaCami.Com