Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Şeytanı Hadislerden Tanıyalım

Şeytan şöyle dedi:
-Benim bir oğlum vardır;adı,ATEME'dir.Bir kul,yatsı namazını kılmadan uyursa,gider,onun kulağına bevleder...
Bir oğlum daha vardır ki;onun adı da;MÜTEKAZİ'dir.Bunun vazifesi de,yapılan gizli amelleri yaymaya çalışmaktır.Mesela: Bir kul,gizli bir nafile ibadet veya iyilik yaparsa ve bu yaptığını da gizlemeye çalışırsa Mütekazi onu dürter.En sonunda o gizli amelin yayılmasına ve açığa çıkmasına muvaffak olur.Böylece,Allah-ü Teala o amel sahibinin yüz sevabının doksan dokuzunu imha eder,biri kalır.Çünkü,bir kulun yaptığı gizli bir amel için tam yüz sevap verilir.
Bir oğlum daha vardır;onun adı da KÜHAYL'dir.Bunun işi de insanların gözlerine sürme çekmektir.Bilhassa,ilim meclisinde ve hatip hutbe okurken bu sürme onların gözüne çekilir ve uyuklamağa başlarlar,ulemanın sözlerini işitmezler.Böylece sevap alamazlar.
Bundan sonra İblis şöyle devam etti:
-Hangi kadın olursa olsun,onun kalktığı yere şeytan oturur.Her kadının kucağında mutlaka bir şeytan durur.O kadını,bakanlara güzel gösterir.Sonra o kadına bazı emirler verir.Mesela:
"Elini kolunu dışarı çıkar,göster"der.O da elini,kolunu açar,gösterir.Sonra,o kadının haya perdesini tırnakları ile yırtar.
Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki:
Şeytan sabaha eriştiğinde,askerlerini etrafa gönderdiğinde onlara şöyle der:
-Kim bir müslümanı Hak'tan saptırırsa ona taç giydiririm.Sonra askerlerinden biri ona gelir ve şöyle der.Ben birisinin karısını boşayıncaya kadar.yanından ayrılmadan çalıştım.Şeytan:
-Mümkündür ki o tekrar evlenebilir,der.Bir diğeri gelir ve şöyle der:
-Bu gün birisini ana ve babasına isyan ettirinciye kadar başından ayrılmadan uğraştım.
Bunun üzerine Şeytan :
-Umulur ki o kimse onlara iyilik yapar ve iyilerden olabilir der.Başka biri gelir ve şöyle der:
-Ben bir insanı Allah'a şirk koşuncaya kadar saptırmaya devam ettim.Bunun üzerine Şeytan:
-İşte aradığım sensin sen,der ve tacını ona giydirir.Ramuz-Taberani-Ebu Musa(RA)dan.
Ebu Hüreyre (R.A)Resulüllah (s.a.v) ın şöyle buyurduğunu rivayet etti.
Şeytan uyurken sizden birinin ensesine üç düğüm atar.Ve her düğümün üzerine:
-Daha uzun bir gece var,uyu,der.Eğer o kimse uyanır ve Allah'ı anarsa bir düğüm,abdest alırsa diğer bir düğüm,namaz kılarsa öteki düğüm çözülür.Ve o kişi neşeli ve sevinçli olur.Bütün bunları yapmazsa neşesiz ve tembel olur.(İbni Mace)
Ebu Hüreyre (R.A) rivayet etmiştir.
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:Sizden her hangi birinize Şeytan gelir de :
-Şunu böyle kim yarattı? Şunu böyle kim yarattı?En sonu Rabbini kim yarattı?,diye vesvese verir.Şeytanın vesvesesi rabbınıza kadar erişince o vesveseli kişi hemen :"Euzü billahi mineşşeytanirraciym"diyerek Allah'a sığınsın! .Ve vesveseye son versin.-Sahihi Buhari-
Hazreti Cabir (R.A) anlatıyor:Resulüllah (s.a.v) buyurdular ki:
"Güneş batıp gece karanlığı yahut gecenin bir kısmı hasıl olduğu zaman,çocuklarınızı dışarı çıkmaktan men ediniz.Çünkü Şeytanlar (cinler) o sıralarda dağılır ve faaliyete geçerler.Yatsıdan bir saat geçince de dışarıdaki çocuklarınızı evinize koyunuz.Ey müminler! O zaman Allah'ın ismini anarak "Bismillahirrahmanirrahiym"diyerek kapını kapa.Besmele ile kandilini (yanan ateşini) söndür.Su kabının ağzını besmele ile kapat.Yine besmele ile kap kaçağını ört.Velev ki o kap üzerine enine tahta parçası gibi bir şey koysun".-Sahihi Buhari-

Sahihi Buhari

ALLAH celle cellahu razı olsun
RABBİM cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammedi şeytanın hile ve desiselerinden muhafaza buyursun
göz açıp kapayana kadar bizleri nefsimizin ve şeytanın eline bırakmasın


ALLAH celle cellahu razı olsun
RABBİM cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammedi şeytanın hile ve desiselerinden muhafaza buyursun
göz açıp kapayana kadar bizleri nefsimizin ve şeytanın eline bırakmasın


amin
Allah sizdende, cümlemizdende razı olsun

-Hangi kadın olursa olsun,onun kalktığı yere şeytan oturur.Her kadının kucağında mutlaka bir şeytan durur.O kadını,bakanlara güzel gösterir.Sonra o kadına bazı emirler verir.Mesela:
"Elini kolunu dışarı çıkar,göster"der.O da elini,kolunu açar,gösterir.Sonra,o kadının haya perdesini tırnakları ile yırtar.


Allahım!Bizi,kadınların fitnesinden koru!
Allahım!Bizi,kadınların şerrinden koru!
Allahım! Bizi,kadınların belasından koru!

Ahir zamanın en dehşetli fitnelerinden olan kadın taifesinden;üç şekilde, Allah'a sığınan ve ümmetine bunu tavsiye eden Rasul-i Ekrem (a.s.m)'a selam olsun!''Essalatü vesselamu aleyke ya Rasulellah!''

[quote=yolcu ]
Allahım!Bizi,kadınların fitnesinden koru!
Allahım!Bizi,kadınların şerrinden koru!
Allahım! Bizi,kadınların belasından koru!


amin paylaşım için sağolun Allah(c.c) razı olsun

amin paylaşım için sağolun Allah(c.c) razı olsun

amin cümlemizden inşallah

amin paylaşım için sağolun Allah(c.c) razı olsun

amin cümlemizden inşallah


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com