Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Gramer sorularının çözümünde dikkat edilecek püf noktalar

1. Öncelikle sorunun hangi konunun sorusu olduğu tespit edilir. (Gramer, modal, clause, vs.)

2. Cümlenin içinde zaman uyumu varmı, yokmu kontrol edilir.

3. But, and, then, because gibi bağlaçlar ile bağlanan iki cümlede zaman uyumu aranmaz. Çünkü bu bağlaçlar nokta konmuş gibi birbirinden bağımsız iki cümle yapar. İki taraf birbiriyle uyumsuz iki cümle olabilir.

4. Past tense sadece past tense ile, Present tense kendisi ve Futuru tense ile, Future tense sadece Present Tense ile uyumludur. Future tense kendisi ile uyumlu değildir.

5. Eksik cümleciğin yanında verilen cümlecik veya soruda birlikte verilen tam cümle mutlaka eksik cümlecik ile ilgili ipuçlarını barındırır.

6. Cümle içinde hangi tense olduğuna dair ipucu kelimeler aranır. (ago, for, since, by zaman zarfları gibi)

7. Eğer cümle içinde şimdiki zamanı gösteren kesin bir zaman zarfı yoksa (now gibi) şimdiki zaman seçeneği işaretlenmez. Present Con. Tense seçeneği daha çok dolgu malzemesi olarak konulur.

8. Eğer cümlede Since, for, yet, already, just, ever, never, gibi Present Perfect Tense gösteren kesin bir işaret yoksa seçeneklerden Present Perfect Tense işaretlenmez.

9. Bir cümlede iki tane perfect tense olmaz. Cümleciğin birisi perfect ise diğeri mutlaka uygun farklı bir tense tir.

10. Bir cümlede iki tane Future Tense olmaz. Çünkü Future tense kendisi ile uyumlu değildir. Cümleciğin birisi Future ise, diğeri mutlaka bir present tense tir.

11. Past Perfect Tense hiçbir zaman tek başına tam bir cümle olarak kullanılmaz. Mutlaka cümlenin bir tarafı Past Simple Tense olur. Aynı zamanda bir cümlenin iki tarafıda Past Perfect olamaz.

12. Cümlede by geçiyorsa ve pasn cassive yapıda “tarafından” anlamında kullanılan by değilse cümle %90 Future Perfect Tense, %10 Past Perfect Tense olur. Hangisinin olacağı cümledeki zaman uyumu ile belirlenir.

13. When, While, until, till, as soon as, if, after, before ile başlayan cümlecik kesinlikle Future Tense olamaz. Cümlenin diğer tarafı Present Tense olur.

14. When, While gibi zaman zarflarından sonar Perfect Tense gelirse, bu as soon as ile aynı anlamı oluşur.

15. Perfect Tense – Perfect Cont. Tense ayrımında 3 kritere başvurulur. a. Hareketin devam edip etmediğine bakılır. Devam ediyorsa Per.Cont. olur. Bu kriter fazla işe yaramaz. (boş-dolu bardak) b. Fiil durum mu bildiriyor, aksiyon mu? Yani -ing alıyor mu, almıyor mu? –ing alan action fiil ise Perfect Cont., almayan state fiil ise perfect olur c. Cümlede hareketin tekrarlanma sayısı varmı bakılır. Tekrarlanma sayısı varsa Per. Cont. olamaz.

16. Hope fiilinden sonra mutlaka Future Tense kullanılır.

17. Next zaman zarfı future tense olacağını gösterir.

18. “Ago” geçmiş zamana işaret eder. 19. Sıklık zarfları (often, never, frequently, vs.) eğer yardımcı fiil varsa yard. Fiil ile fiil arasına, eğer yoksa özne ile fiil arasına


İngilizce Kursu

MollaCami.Com