Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


>Sermayesi cömertlik olanlarCerîr İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi:
“Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e, namaz kılmak, zekât vermek ve bütün müslümanların iyiliğini istemek üzere biat ettim. “
(Buhârî, Îmân 42, Mevâkîtü’s–salât 3, Zekât 2, Şurût 1; Müslim, Îmân 97–98).

Ebu Derdâ der ki: Hz. Peygamber’den dinledim, şöyle buyurdu
"Kıyamette insanoğlunun terazisine ilk konan şey, güzel ahlâk ve cömertliktir"(Ebu Dâvud, Tirmizî).

Allah Teâlâ imanı yarattığı zaman, iman şöyle dua etti: ‘Ey Allahım! Beni kuvvetlendir’. Bu duasına binaen Allah Teâlâ onu güzel ahlâk ve cömertlikle takviye etti. Küfrü yarattığı zaman küfür de şöyle dedi: ‘Yarab! Beni kuvvetlendir’. Bunun üzerine Allah Teâlâ kendisini cimrilik ve kötü ahlâkla takviye etti.

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
"Muhakkak ki Allah Teâlâ bu dini kendi zatı için seçti. Sizin dininize ancak cömertlik ve güzel ahlâk yakışır. Dikkat edin! Dininizi güzel ahlâk ve cömertlikle süsleyin"(Dârekutnî ve Harâitî).

"Güzel ahlâk, Allah Teâlâ’nın en büyük mahlûkudur"(Taberânî).

Hz. Peygamber’e şöyle soruldu:
"- Ey Allah’ın Rasülü! Mü’minlerin hangisi iman yönünden daha faziletlidir?
-Ahlâkça en iyisi hangisi ise..." (Ebu Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Hâkim)

"Muhakkak ki, sizler halkı mallarınızla zengin kılamazsınız ve memnun edemezsiniz. Bu bakımdan onlara güler yüz ve güzel ahlâkla yardım ediniz".(Bezzar, Ebu Yâ’lâ, Taberânî).

"Kötü ahlâk, sirkenin balı bozduğu gibi, sâlih amelleri bozar" (İbn Hibban, Beyhakî)

Cerir b. Abdullah Hz. Peygamber’in (s.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder:
"Muhakkak sen öyle bir kişisin ki, Allah senin sûretini güzel yapmıştır. Bu bakımdan sen de ahlâkını güzelleştir" (Harâitî).

Berra b. Azib şöyle anlatır: "Hz. Peygamber (s.a) yüz bakımından insanların en güzeli olduğu gibi, ahlâk bakımından da onların en güzeliydi".(Harâitî).

Ebu Mes’ud Bedrî Hz. Peygamber’in duasında şöyle dediğini nakleder:
"Ey Allahım! Sûretimi güzelleştirdin. Bu bakımdan ahlâkımı da güzelleştir"(Harâitî).

Abdullah b. Amr Hz. Peygamber’in şu duayı çokça okuduğunu rivayet eder:
"Ey Allahım! Senden sıhhat, afiyet ve güzel ahlâk dilerim"(Harâitî).

Ebu Hüreyre (r.a) Hz. Peygamber’den şu hadîsi rivayet eder: "Mü’min bir kimsenin şerefi dinidir. Soyu sopu güzel ahlâkıdır. Mürüvveti ise aklıdır"(İbn Hibban, Hâkim, Beyhakî).


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com