Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


kimler aldandi

KİMLER ALDANDI BU DÜNYADA
Hele bir anlatıver Güzel Dost! Kimler aldandı?
Cehennemi hesaba katmayan dindar aldandı!
Çünkü Kur'an şöyle anlattı: ‘ ALLAH tarafından hiç hesaba katmadıkları karşılarına çıkıverdi...' (Zümer Suresi, 47)

Söyle bana Can Dostum kimler aldandı?

Cennetteki yerini h azır bilen herkes aldandı!

Zira Kur'an: “..O öyle sizin kuruntu ve hayallerinizle olacak iş değil.' buyurmuştu. ” (Nisa Suresi, 123)

- Bir daha söyleyiver başka kimler aldandı?

- Ölüm yokmuş gibi yaşayan dünya-perest aldandı!

Zira Kur'an turrayı şöyle bastı: ‘Her nerede olursanız olunuz ölüm size yetişir!

Velev (hatta) eflake ser çekmiş surlarda bulunun!' (Nisa Suresi, 7

-Güzel Dost! Anlat bana daha kimler aldandı?

-Ameline güvenen abid (çok ibadet eden) aldandı!

Çünkü Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam şöyle ferman buyurdu: “Zinhar aldanmayın! Hiç kimse ameli ile kurtulamaz!” Soruldu: “Sen de mi ya RasulALLAH?” Cevap verdi : “Evet ben de!”

• Başka kim kandı, kimler aldandı?

• Salih amel işliyorum sanan riyakar (iki yüzlü) aldandı!

Çünkü Hadis-i Kudsi' de ALLAH Teala şöyle buyurdu: “... Kim bir amel işler de o amele benimle birlikte bir başkasını ortak ederse, onu ve şirkini başbaşa bırakırım.”

• Anlatıver Hakîm! Sonra kim aldandı?

• Aleme telkin (nasihat) verip kendini unutan vâiz aldandı!

Oysa ayet-i kerimede şöyle buyurulduğunu biliyordu: “İnsanlara iyilik emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitap okuyorsunuz, artık akıl etmez misiniz?” (Bakara Suresi, 44)

• Başka var mı? Daha kim aldandı?

• Rabbini bırakıp hevasına (nefsin zararlı ve günah olan arzuları) kulluk eden aldandı!

O da şu fermanı kulak arkası etmişti: “Gördün mü o hevasını ilah edineni? Artık ona sen mi vekil olacaksın. Yoksa onların çoğunu işitirler veya akıl ederler mi sanıyorsun? Onlar sırf hayvan gibi hatta gidişçe daha sapkındırlar?” (Furkan Suresi, 43-44)

- Hele bir anlat Sevgili Dost! Başka kimler aldandı?

- Rahmete güvenip kendini emniyete salan fâsık (günahkar) aldandı!

Halbuki ALLAH-u Telal şöyle buyuruyordu: “ALLAH'ın kendilerine kuracağı plandan emin mi oldular! Kendilerine yazık eden kavimlerden başkası ALLAH'ın mekrinden (uyun,düzen) emin olmaz!” (A'raf Suresi, 9

• Hele bir daha anlat, başka kimler aldandı?

• Yolunun eğriliğinden şüphe etmeyen kendini bilmez aldandı!

O da şu uyarıya kulak asmadı: “Tuttukları yol sebebiyle dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmiştir de zannederler ki cidden iyi bir iş yapıyorlar.” (Kehf Suresi, 104)

- Göster bana Can Sevgili! Daha kimler aldandı?

- Kendini hizmette bilip, kılını dahi kıpırdatmayanlar aldandı!

Öyle aldatıcı bir gafletteydiler ki, boş boş oturdukları halde kendilerini hizmet eder sandılar. Oysa “ALLAH gayret gösterip cihad edenlere, olduğu yere mıhlanıp kalanların çok üzerinde bir ecr-i azim ihsan etmiştir.” Nisa Suresi, 95.

- Avaz et Hatip avaz, ta ki herkes duysun! Hele hele kimler aldandı?

- Nasıl desem bilmem ki Namazsız aldandı!

Hele bir baksan ya Kur'an nasıl anlattı: “ Ashabı yemin (cennetlik olanlar) Cennetten seslenip mücrimlere (suçlu) soruyorlar: ‘Sizin bu sekar cehennemine girmenize ne sebep oldu? diye. Onlar da diyorlar: ‘Biz namaz kılanlardan değildik…” (Müddessir Suresi, 39-43)

Başka kim öz-canını yaktı, kimler aldandı?

• ‘Ben bundan sonra kurtulmam.' diyen me'yus (ümitsiz) aldandı!

Öte yandan ALLAH-u Zülcelal onlara şöyle sesleniyordu: ” De ki: Günah işlemek suretiyle öz-nefisleri aleyhine zulm etmiş kullarım! ALLAH'ın rahmetinden ümidi kesmeyin, çünkü ALLAH bütün günahları mağfiret buyurur. Şüphesiz o öyle gafur, öyle rahim. Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azab gelmeden evvel tövbe ile Rabbinize yönelin ve ona halis müslümanlık yapın, sonra kurtulamazsınız!” (Zümer Suresi, 53-54)

bu konu daha önce açılmıştı kardeşim burdan takip edelim inşallah

http://www.mollacami.net/forum/index.php/topic,1430.msg7018.html#msg7018


Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir

MollaCami.Com