Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Muhteşem bir yakarıştır Fatiha....

FÂTİHA

Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına "Ümmü'l-Kitâp" dinin asıllarını ihtiva eden manasına "el-Esâs", ana hatlarıyla İslâm'ı anlattığı için "el-Vâfiye" ve "el-Seb'u'l-Mesânî", birçok esrarı taşıdığı için "el-Kenz". Peygamberimiz "Fâtiha'yı okumayanın namazı olmaz" buyurmuştur. Onun için, Fâtiha, namazların her rekâtında okunur. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur. Kur'an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur'an'ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fâtiha'da vardır. Zira Fâtiha'da, övgüye, ta'zime ve ibadete lâyık bir tek Allah'ın varlığı, O'nun hakimiyeti, O'ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur. Hicretten önce nazil olmuştur. 7 ayettir.

1. Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

3. O, rahmândır ve rahîmdir.

4. Ceza gününün mâlikidir.

5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

6. Bize doğru yolu göster.

7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

(Fatiha suresi, bütün dertlere devadır.) [Beyheki]

(Evinde, Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez.) [Deylemi]

(Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez.) [Deylemi]

(Kur'an-ı kerimde hayrı en çok olan sure Fatihadır.) [İ. Ahmed]

(Kur'an-ı kerimin en faziletli suresi Fatihadır.) [Hakim]

(Fatiha suresi Allahü teâlânın gadabını önler.) [Şir�a]

(Fatiha suresi zehire şifadır.) [Ebuşşeyh]

Bir sahabi, Fatiha suresini okuduğunu söyleyince Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Yemin ederim ki, Allahü teâlâ, ne Tevrat�ta, ne İncil�de, ne Zebur�da, ne de Furkan�da, o surenin benzerini indirmemiştir. O, namazlarda tekrar edilen yedi âyet olup, bana verilen Kur'an-ı azimdendir.) [Tirmizi]

Peygamber efendimiz, Cebrail aleyhisselamla otururken bir melek gelip dedi ki:
(Senden önce hiç bir peygambere verilmeyen, sadece sana verilen iki nur ile seni müjdeliyorum. Bunlar Fatiha suresi ile Bekara suresinin son âyetleridir. Bu iki sureden okuyacağın her harften dolayı, istediğin mutlaka verilecektir.) [Müslim]

Bir kabile reisini yılan soktu. Eshab-ı kiramdan biri Fatiha suresini okuyunca, Allahü teâlânın izni ile hasta şifaya kavuştu. Kabile reisi, bir sürü koyun hediye etti. Sahabi, caiz olup olmadığını bilmediği için Peygamber efendimize sordu. Resulullah, (Ne okudun?) buyurdu. O da, Fatiha suresini okuduğunu bildirince, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Fatihanın şifa olduğunu nereden bildin? O koyunları al, yanındakilere pay et!) [B.Arifin]

Berika�da buyuruluyor ki:
(Dua okuması bildirilen yerlerde, Fatiha okumak daha iyidir. Namazlardan sonra dua edilmesi hadis-i şerifle bildirilmiştir. Fatiha suresi, duaların en iyisini bildirmek için nazil oldu. İmam, Fatiha dediği zaman, herkesin sessizce okumaları iyi olur. Çünkü duaların sonunda hamd etmek müstehaptır. Hamd etmenin en iyisi de Fatiha okumaktır.) [s.137]

Cenab-ı Hak razı olsun
Emeginize saglık hakkıyla okuyanlardan oluruz inşallah.

inşaallah kardeşim...
Rabbim istifademizi artırsın...

emeğine sağlık..........ağızlarda eksik olmasın........

amin...
Bize doğru yolu göster.(fatiha5)Yolumuzu Yolunda kılsın Rabbim....


emeğine sağlık..........ağızlardan eksik olmasın........

hem 1 dakkada 5 tane okunuyor....
;) ;) ;)
Bu sureyi her okuduğumuzda Allah`ın bağışlayıcı ve merhametli sıfatlarını hatırlıyoruz esasında, şükrediyoruz O`na sadece O`na, Alemlerin Rabbi`ne..Bir ahiret günü olacağını, o ahiret gününün tek sahibinin de Allah olacağını gözümüz ile görmüş gibi kabul ve tekrar ediyoruz her seferinde, aynen Kuran`da yapmamız gerektiğinin öğütlendiği gibi. İbadetlerimizin ve isteklerimizin yöneleceği tek gücün O olduğunu kabul ve tekrar ediyoruz..Yalnızca O`ndan yardim istiyoruz ve bizi "dosdoğru yola" yani kendi yoluna kılavuzlaması, üzerlerine nimet verdiklerinden olmamızı sağlaması, karanlık ve şaşkınlıktan uzak tutması için her seferinde Rabbimiz`e istekte bulunuyoruz. Ne kadar da güzel şeyler istiyoruz esasında defalarca tekrar ettiğimiz bu kısa surede.. Allah bu sureyi her okuduğumuzda manasını bilerek okuyanlardan ve bu istekleri kabul edilenlerden olmayı nasip eylesin her birimize..


Cenab-ı Hak razı olsun
Emeginize saglık hakkıyla okuyanlardan oluruz inşallah.

amin...
cümlemizden razı olsun Yaradan .......


Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir

MollaCami.Com