Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Bugün Kuran-i Kerim Okudunuz Mu?

Bugün Kuran-i Kerim Okudunuz Mu?


KURAN-I KERİM KENDİSİNİ OKUMAYAN VE YAŞAMAYANLARDAN HUZURU İLAHİDE
ŞİKAYETÇİ OLACAK.

Kur'an "RUH"tur...
Kur'an dirilere ŞİFA, ölülere ise NUR yani aydınlıktır..
Okuyunuz...Okutunuz..
Allah Razı Olsun Okuyanlardan, Okutanlardan...


"İşte bu Kur'an muazzam bir kitabdır. Onu biz indirdik. Çok mübarektir. (Fayda ve bereketi çoktur). Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah'tan korkun. Tâ ki merhamet olunasınız" (En'âm: 155).


"Şifahane-i hikmetten erişe dertlere derman
Bula dertli devasını Cenab-ı Hakk ede ihsan..
ALVARLI EFE Hz.(R.A.)Kur'an-ı Kerim ruhumuza nüfuz eder inş,
her derdimize şifa,geçmişlerimize Rahmet sağanağı ve nur olması duasıyla..

amin..
eline emeğine sağlık kardeşim..

Amin...
Rabbim cümlemizi hakkıyla Kur'ân okuyanlardan eylesin.

Güzel bi hatırlatma oldu, teşekkürler Lâl...

okumanız memnun etti firdevs....
duanıza gönülden amin....hesapsız amin....

Kur'an "RUH"tur...
Kur'an dirilere ŞİFA, ölülere ise NUR yani aydınlıktır..
Okuyunuz...Okutunuz..
Allah Razı Olsun Okuyanlardan, Okutanlardan...


İnşeAllah

Paylaşımın için teşekkürler

sizin de paylaşımınız için teşekkürler....
binler selam...

çok güzel hatırltma tşk ama kuranı kerimle ilgili kıssalara ihtiyacim var yardımcı olurmusunuz

elbette güzel kardeşim...
nasıl kıssalar..içeriği nasıl olmalı yazarsanız elimden geleni yaparım...

ya ben sohbet anlatacagımkuranı kerim hakkında vekıssalardan çok etkileniyorlar onların etkilenecegi olursa iyi olur ibretlik yani tekrar tşk

Kur’ân-ı kerîm okumak ve okutmak çok sevâbdır. Hattâ bunun sevâbı dedelerine, çocuklarına ve torunlarına tesîr eder. İ’tikâdı düzgün bir kimse, Kur’ân-ı kerîmi okuyup, muteber ilmihâl kitaplarında bildirildiği gibi amel ettiği, ibâdet yaptığı takdirde büyük sevâblara kavuşur.
Kur’ân-ı kerîm okumakla alâkalı olarak sevgili Peygamberimiz buyurdu ki:

“Ümmetimin en hayırlısı, Kur’ân-ı kerîmi öğrenen ve öğretendir.”

“Hoca çocuğa Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ çocuğun anasının, babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır.”

“Ümmetimin yaptığı ibâdetlerin en kıymetlisi, Kur’ân-ı kerîmi, Mushafa bakarak okumaktır.”
“Kur’ân-ı kerîm okunan evden arşa kadar nûr yükselir.”

“Kur’ân-ı kerîm okunan evin hayrı artar, sâkinlerini sıkmaz, melekler oraya toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur’ân-ı kerîm okunmıyan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Bu evden melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.”

“Her gece on âyet okuyan, gâfillerden sayılmaz.”

“Kur’ân okuyun! Kıyâmette şefâ’at eder.”
İmâm-ı Ahmed bin Hanbel hazretleri buyuruyor ki:
“Ma’nâsını anlayarak da, anlamayarak da Kur’ân-ı kerîm okuyan cenâb-ı Hakkın rızâsına kavuşur.”

Kur’ân-ı kerîm okurken, bunun Allahü teâlânın kelâmı olduğunu düşünmelidir. Kur’ân-ı kerîme dokunmak için, abdestli olmak lâzım olduğu gibi, onu okumak için de, temiz kalb lâzımdır. Allahü teâlânın büyüklüğünü bilmeyen, Kur’ân-ı kerîmin büyüklüğünü anlayamaz. Allahü teâlânın büyüklüğünü anlamak için de, O’nun sıfatlarını ve yarattıklarını düşünmek lâzımdır. Bütün mahlûkâtın sâhibi, hâkimi olan Allahü teâlânın kelâmı olduğunu düşünerek okumalıdır.

Kur’ân-ı kerîmi okumak, mühim sünnettir. Tecvîd ilmine uygun olarak ve hürmet ile okunan Kur’ân-ı kerîmi dinlemek farz-ı kifâyedir. Okuyanlara verilen sevâbların aynısı, dinleyenlere de verilir.

Osman b. Affan’dan (radiallahu anha ) şöyle dediği rivayet olunmuştur;
Rasulullah (aleyhi vessellem);
“En hayırlınız , Kuran’ı öğrenen ve öğretendir.” Buyurdu.(Buhari rivayet etmiştir.)
Kuran’ı kerimin faziletini en iyi ve en kısa şekilde anlatan bu hadisi şerifte Kuran’ı öğrenmenin ve öğretmenin çok önemli olduğunu ayrıca hayatımızda da yapacağımız ilk işlerden birisinin bu olması gerektiğini görüyoruz.O yüzden bilmeyen kardeşlerimiz var ise bir an evvel öğrenmeye gayret etsinler.İstekli yüreklerin çok kısa sürede öğreneceklerine eminim.Öğrendiklerinde de kendilerinin bile bu süreye şaşıracaklarını düşünüyorum.


Hz.Aişe ‘den (radiallahu anha) şöyle dediği rivayet olunmuştur;
Rasulullah (aleyhi vessellem) şöyle buyurmuştur:
“Kuran okuyan ve maharet sahibi kimse , muhterem ve itaatkar olan gezici meleklerle beraberdir.Kuran okuyan, kıraatine zorlanarak kekeleyen kimseye iki ecir vardır.”(Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir.)

Ebu Ümame ‘nin (radiallahu anha) şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Rasulullah ‘ı (aleyhi vessellem) şöyle buyururken işittim;
“Kuran okuyunuz .Çünkü o, kıyamet günü , okuyanlarına şefaatçi olarak gelir.”(Müslim rivayet etmiştir.)


Nevas b. Sem’an ‘ dan (radiallahu anha) şöyle dediği rivayet olunmuştur:
Rasulullah ‘ı (aleyhi vessellem) şöyle buyururken işittim;
“Kuran ve dünyada iken onunla amel eden Kuran ehli, kıyamet günü, huzura getirilirler.Bakara ve Al-i İmran sureleri , bu kimseler hakkında şefaatçi oldukları halde çekişerek , karşılarlar.”(Müslim rivayet etmiştir.)
Yeter ki biz gayret edelim.Allah (c.c) gayretimizin karşılığını hem dünya da hem de ahiret te karşımıza çıkarıyor.


Ebu Musa el-Eşari’ den (radiallahu anha) şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Rasulullah (aleyhi vessellem) şöyle buyurmuştur:
“Kuran okuyan mü’min , turunç meyvesi gibidir.Kokusu ve tadı güzeldir.Kuran okumayan mü’min tadı güzel , kokusu olmayan hurma gibidir.Kuran okuyan münafık , kokusu güzel , tadı acı olan reyhan otuna benzer.Kuran okumayan münafık , tadı acı ,kokusu olmayan Ebu Cehil karpuzu gibidir.” (Müslim rivayet etmiştir.)


Ömer b. Hattab’ tan (radiallahu anha) rivayet olunmuştur.
Nebi (aleyhi vessellem);
“Şüphesiz Allah (c.c) ,bu kitabla birtakım kavimleri yüceltir.Diğer bir kısım topluluğu (amel etmeyen) da alçaltır.” Buyurdu. (Buhari ve Müslim rivayet etmiştir.)


İbn Mesud ‘dan (radiallahu anha) şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Rasulullah (aleyhi vessellem);
“Kim , Allah ‘ın kitabından bir harf okursa ona bir hasene vardır.Bir hasene 10 misli karşılığıdır.Ben Elif, lam, mim bir harftir demiyorum.Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir.” buyurmuştur.(Tirmizi rivayet etmiştir.)


Abdullah b. Amr b. As’tan (radiallahu anha) rivayet olunmuştur.
Nebi (aleyhi vessellem) şöyle buyurmuştur;
“Kuran hafızına ‘Oku ve yüksel , dünyada okuduğun gibi, oku. Senin varacağın yer (cennette ) okuduğun ayetin son noktasıdı.” (Ebu Davut ve Tirmizi rivayet etmişlerdir.)
Biraz öncede bahsettiğimiz gibi Rabbim Kuran’ın her harfine bir sevap veriyor.Ve onun nasibiyle yarimiz cennet ise orada da okuduğumuz miktarca yükseleceğiz inşallah.Rabbim bizleri bu müjdelere layık kullar eylesin.


İbn Abbas’tan (radiallahu anha) şöyle demiştir .
Rasulullah (aleyhi vessellem) şöyle buyurdu;
“İçinde (ezberinde), Allah ‘ın kitabından bir şey bulunmayan kimse harap ev gibidir.”(Tirmizi rivayet etmiştir.)
Kuran’ı Kerim’i çokça ve devamlı okumalıyız, onu unutmaktan ve terketmekten sakınmalıyız.
İbn Ömer’den (radiallahu anha) rivayet edilmiştir ki,

Rasulullah (aleyhi vessellem);
Kuran hafızı , bağlı deve gibidir.Eğer onu muhafaza ederse elinde tutar, salıverirse kaçar.” buyurmuştur.(Buhari ve Müslim rivayet etmiştir.).


Ebu Musa ‘dan rivayet edilmiştir
Nebi (aleyhi vessellem) şöyle buyurmuştur,
“Şu Kuran’ı devamlı okuyunuz.Muhammed’in canı elinde olan Allah’a yemin olsun ki, Kuran ‘ın hatırdan çıkması , devenin bağından kurtulup, kaçmasından, daha süratlidir.” (Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir.)


Ebu Hüreyre’den (radiallahu anha) şöyle dediği rivayet edilmiştir;
Rasulullah ‘ı (aleyhi vessellem) şöyle buyururken dinledim;
“Allah Teala, Kuran’ı Kerim’i aşikar ve teğani ile okuyan güzel sesli Nebi’sini dinlediği gibi, hiçbir şeyi dinlememiştir.”( Buhari ve Müslim rivayet etmiştir.)


Ebu Musa el- Eş’ari den rivayet olunmuştur;
Rasulullah (aleyhi vessellem) kendisine:
“Gerçekten sana ,Davud’a (a.s) verilen güzel seslerden , bir ses verildi.” buyurdu .(Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir.
Kuran’ı Kerim’i ,güzel okumaya gayret etmeliyiz.Ve güzel sesli okuyanlardan , okumasını talep edebiliriz.Hele bir meclis toplandığında ,o mecliste Kuran’ı muhakak okumadan, meclisi dağıtmayalım.Ayrıca Kuran okumak için toplanmak Müstehab görülmüştür.

Ebu Hüreyre ‘den (radiallahu anha) şöyle dediği rivayet olunmuştur;
Rasulullah (aleyhi vessellem);
“Allah’ın meclislerinden birinde Kuran tilaveti veya aralarında (okuyup, dinleme şeklinde ) ders yapmak üzere bir topluluk toplanırsa , onlara sekinet , iner Rahmet onları kaplar.Melekler onları kuşatır.Allah (c.c) o kimseleri , katında bulunanlara zikreder .” buyurdu. (Müslim rivayet etmiştir
Rabbim bizleri, Kuran’ı Kerimi çokça okuyup , okuduğunu anlayan , onu öğrenmeyi tavsiye eden ,öğreten ve onunla amel eden kullar zümresine dahil etsin.

KUR'AN OKUMA ÂDÂBI

1- Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek.
2- Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak.
3- Kıbleye yönelmek.
4- Allah Teâlâ'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" âyeti (Nahl, 98) mûcebince Kur'an okumaya başlarken eûzü çekmek.
5- Tevbe Sûresi hariç her sûrenin başında besmele çekmek.
6- Okunan Kur'an âyetlerini huşû ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek.
Allah Teâlâ, Muhammed Sûresi'nin 24. âyetinde bu hususa işaretle meâlen:
"Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri mi kilitli?!" buyurmaktadır.
7- Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak (Müzzemmil, âyet: 4).
8- Aceleci davranmamak.
9- Med kaidelerine uymak.(Tecvidli olarak okumak)

Kur'ân-ı Kerim Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e verilen en büyük mucizedir. Bu büyük mucizeyi Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle izah etmektedirler. “Muhakkak ki ileride zifiri karanlık geceler gibi fitneler olacak.” buyurunca Ashâbı kirâm (Aleyhimürrıdvân) “Ey Allah'ın Rasûlü ondan kurtuluş nasıl olur?” dediler. Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki;

“Yüce Allah'ın kitabıyla ki; onda sizden öncekilerin haberleri, sizden sonrakilerin haberleri ve sizin aranızdaki mes'elelerle alâkalı hükümler vardır. O bir eğlence vâsıtası değildir, Hak ile bâtılı ayıran ilâhi bir kelâmdır. Kim onu kibirlenerek terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de doğru yolu ondan başkasında ararsa, Allah onu sapıklığa düşürür. O Allah'ın sağlam bir ipidir. Apaçık bir nurudur. Dosdoğru bir yoldur. Yine o öyle bir kitaptır ki, onun sayesinde insan sapıtmaz, bâtıl fikirlere kanmaz, insanları doğru itikat ve sâlih amellere irşad eder. Alimler ona doymaz, müttekîler ondan usanmazlar. Onun ilmini bilen ilerler, onunla amel eden sevap kazanır. Onunla hûkmeden adil olur, ona sımsıkı sarılan doğru yolu bulur.”

Onun lafzını okumak da bir ibâdettir. Mânâsı bilinmese de okuyan, bu fazilete nail olur. Rasülullah (s.a.v) “Muhakkak demirin paslandığı gibi kalpler de pas tutar.” buyurdular: Ashâbı Kiram (Aleyhimürrıdvân): “Onun cilâsı nedir Ya Rasûlullah” diye sordular. O da “Kur'ân-ı Kerîmi okumak ve ölümü hatırlamaktır”

Bir hadîs-i şerîflerinde Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadırlar. “Herhangi bir cemâat Allah'ın evlerinden birinde toplanır, Kur'ân-ı kerîmi okurlar ve aralarında müzâkere ederlerse mutlaka üzerlerine sekîne, (kalb huzuru, gönül ferahlığı) iner. Allah’ın rahmeti kendilerini kaplar, melekler kendilerini kuşatır ve Allah onları meleklere zikreder.”

“İnsanlardan ibâdette en ileri olan onu, çok okuyandır.”

“Ümmetimin ibadetlerinin en faziletlisi Kur'an-ı Kerîmi yüzüne bakarak okumaktır.”

Kur'ân-ı Kerîm’in her bir harfi için, Namazda okuyana (1000) hasene; abdestli okuyana (100) hasene, abdestsiz ezbere okuyana (10) hasene verilir. Kur'ân-ı Kerimi ezbere okumakla yüzünden okumak arasında sevap bakımından çok fark vardır. Hatta Kur'ân-ı kerîmin yüzüne bakmak bile ibâdettir. Nitekim hâdis-i şerîflerinde Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır.

“Rabbi ile konuşmak isteyen Kelâmullah’ı okusun” buyurur.

İmam-ı Ahmed İbn-i Hanbel (r.a) da buna istinaden “Kur'an-ı Kerîm okuyan kişi Cenab-ı Hak ile konuştuğuna yemin etse, yalan söylemiş olmaz.” diye fetva vermiştir.

Eshâb-ı Kiram’dan Üseyd Bin Hudeyr (r.a) anlatıyor.

“Bir gün yolculuktan dönerken sahrada gecelemem icâp etti. Yanımda atım ve küçük oğlum Yahya vardı. Oğlumu yatırdım, atımı bağladım ve kendim de Kur'ân-ı Kerîm okumağa başladım. Biraz okuyunca atım kükreyip şaha kalktı. Okumayı bıraktım; atıma baktım, o anda sâkinleşti. Sonra tekrar okumaya başladım. Tekrar atım şaha kalkmaya başladı. Oğlumu ezecek diye korktum, okumayı bıraktım. At tekrar sâkinleşti. Sonra tekrar başladım, yine şaha kalktı. “Ne oluyor, ne görüyor da ürküyor?” dedim. Başımı kaldırıp semâya baktığımda daha evvel görmediğim şekilde, başımın üzerinde, içinde yıldızlar gibi pırıltılar olan büyük bir nur halkası gördüm.” Sabah erken Medine’ye döndüğümde geceki manzarayı Rasûlallah (s.a.v) arz ettim. Rasûlallah Efendimiz (s.a.v) “Ya Üseyd! Sen bir yerde Kur'ân-ı Kerîm okursun da orada yalnız olduğunu mu zannedersin? O gördüğün nur halkası, Allah'ın nuru, içindeki yıldızlar gibi parlayanlar da Allah'ın melekleri ve ervâh-ı mukâddese (mukâddes ruhlar)dir. Şayet sen sabaha kadar okusaydın seninle beraber olurlardı.” buyurdular.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) “Kur'ân-ı kerim’in her hatmedilişinde müstecâp bir duâ vardır.” buyurmaktadır.

Bilhassa Ramazan-ı şerîfte Kur'ân-ı Kerîmi hatmetmek sünnettir. Bunu mukâbele şeklinde yapmak da ayrı bir sünnettir.

emeğine sağlık...bildiğim kadarı ile İSLAM büyükleri günlük 200 ayeti kerime okumalı demişler...kuran-ı kerimin zekatı olarak..bilenler okumalı.bilmeyenler mutlak öğrenmeli bence,acizane

çok teşekkür edrim kardeşim allah razı olsun
çok güzel şeyler yazmışsın bu sohbetten etkilenip kuran ögrenmeye başlayanlar olcak inşallah

sizden de Rabbim razı olsun güzel kardeşim...
eminim çok etkileyici bir sohbet olucak...
sohbet sonunda şahsıma da dua ederseniz mutlu olurum...

selametle ...


Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir

MollaCami.Com