Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Kur'an'da Cennet

Kur'an'da Cennet

Cennet Ehlinin Allah'a Yakınlığı

Cennettekilerin Allah'ın Yüce Zatı'nın Tecellisini Görebilmeleri

Şimdiye kadar değindiğimiz tüm bu nimetlerin yanı sıra, Allah'a olan yakınlıkları, cennet ehlinin sahip oldukları en büyük ve en önemli nimet olacaktır. Peygamber Efendimiz (sav)'in pek çok hadisinde, cennetteki müminlerin Allah'tan bir lütuf olarak O'nun Zatı'nın bir tecellisini görebileceklerinden bahsedilir:

Cennet ehli cennete girdiği zaman, Allah Tebareke ve Teala şöyle buyuracak: "Size ilave olarak yapmamı istediğiniz başka bir şey var mıdır?"

"Sen bizim yüzlerimizi bembeyaz yapmadın mı? Cehennemden kurtarıp bizi cennete sokmadın mı; (Bundan daha iyi ve fazla ne olabilir ki?)" diyecekler.

Bunun üzerine perde kaldırılacak, kendilerine Rableri Tealayı görmekten daha sevimli bir şey verilmediğini anlayacaklar. [Büyük Hadis Külliyatı-5, s. 415/10130]

"Ey Allah'ın Resulü! Rabbimiz'i görecek miyiz?"


"Bulutsuz berrak bir mehtap gecesinde Ay'ı görmek için itişip kakışır mısınız?"

"Hayır."

"Bulutsuz bir günde Güneş'i görmek için birbirinizi itip kakarak birbirinize zahmet verir misiniz?"

"Hayır."

"İşte Rabbinizi de öyle zahmetsiz ve sıkıntısız, apaçık göreceksiniz." [(Buhari, Müslim, Tirmizi), Büyük Hadis Külliyatı-5, s. 416/10133]

Bir rivayete göre ise Peygamberimiz (sav)'in bu konu ile ilgili sözleri şöyledir:

Cennet ehli cennete girdiklerinde amellerinin derecelerine göre oraya yerleşecekler. Sonra onlara dünya günlerinden Cuma günü kadar bir süre Rablerini ziyaret etmelerine izin verilecek. Onlara Allah'ın Arş'ı gösterilecek. Onlara cennet bahçelerinden bir bahçede gözükecektir. Onlara, nur minberleri, inci minberleri, yakut minberleri, zeberced (zümrüt cinsinden parlak, yeşil, kıymetli bir taş) minberleri, altın minberleri ve gümüş minberleri kurulacak. En aşağı dereceli kişileri bile -ki içlerinde aşağı dereceli kimse yoktur- misk yığını üzerinde oturacak. Kürsi sahiplerinin onlardan daha üstün meclisleri bulunduğunu görmezler... O mecliste Allah'ın yanında bulunup, O'na muhatap olmayacak hiç kimse olmayacaktır [(Tirmizi), Büyük Hadis Külliyatı-5, s. 409-410/10100]

Adn Cenneti'nde, cennetliklerle Rablerini görmeleri arasında Allah'ın vechindeki (yüzündeki) rıdâu'l-kibriyadan (büyüklük perdesinden) başka bir şey yoktur. [(Buhari, Müslim, Tirmizi), Cennet 3, 2530]

... Adn Cennetlerinde güzel meskenler vaadetmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.
(Tevbe Suresi, 72)

Cennet ehlinin Allah'ın huzurunda olmaktan ötürü duydukları mutluluk ise bir hadiste şu sözlerle vurgulanmıştır:

Cennet ehli Allah'ın huzuruna iki defa girer... Onlardan her biri o mecliste, amellerine göre, inci, yakut, zümrüt, altın ve gümüşten minberler üzerinde otururlar. Gözleri hiçbir zaman bu kadar aydın olmamıştır... Bunun tekrarına kavuşmak ümidi ile ertesi günü bekler halde yerlerine dönerler. [Ramuz el-Ehadis-1, s. 120/3]


RABBİM cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammedi cennet ve cemali ilahi ile müşerref kılsın razi olduğu kullarının zümresine ilhak eylesin.. aminn

"RABBİM cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammedi cennet ve cemali ilahi ile müşerref kılsın razi olduğu kullarının zümresine ilhak eylesin..."

Çok güzel bir konu .Hedefimiz,varmak istediğimiz yer bu değil mi zaten.İnşallah bu zümrelere layık olur,CEMALİ İLAHİ ile müşerref olanlardan oluruz.

ne diyebilirim ki sayın hak yolcusu hepimizin umudu cennet inşallah bütün ümmed-i muhammet ve bizlere nasip olur cennetle seviniriz


ne diyebilirim ki sayın hak yolcusu hepimizin umudu cennet inşallah bütün ümmed-i muhammet ve bizlere nasip olur cennetle seviniriz
amin amin amiiinnn...


"RABBİM cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammedi cennet ve cemali ilahi ile müşerref kılsın razi olduğu kullarının zümresine ilhak eylesin..."

Çok güzel bir konu .Hedefimiz,varmak istediğimiz yer bu değil mi zaten.İnşallah bu zümrelere layık olur,CEMALİ İLAHİ ile müşerref olanlardan oluruz.

aminn inşallah gözlerinize sağlık teşekkür edderim..


Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir

MollaCami.Com