Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Fıkhi Meseleler Üzerine Bir Sual Bir Cevap

32.Soru: Sahih amel ne demektir ve alameti nelerdir?

Cevap: Sahih amel; sadece Allah rızası gözetilerek şartlarına, erkan ve huşuuna riayet edilerek yapılan ameldir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur: “Onlar sadece dini Allah’a has kılarak O’na kulluk etmekle emrolunmuşlardı” (Beyyine 98/5). Alameti ise: Kendisini her türlü çirkinlik ve kötülükten alıkoyarak güzel ahlaka yönlendirmesidir. Yüce Allah şöyle buyurur: “Müminler kurtuluşa ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Onlar, boş sözlerden ve işlerden yüz çevirenlerdir. Onlar, arınmak için gayret gösterenlerdir. Onlar, mahrem yerlerini koruyanlardır. Ancak eşleri ve cariyeleri hariç, çünkü onlar (bu hususta) kınanmazlar. Kim bundan gayrısını ararsa, işte onlar da haddi aşanlardır. Müminler, emanetlerine ve sözleşmelerine uyanlardır. Onlar, namazlarını koruyanlardır” (Muminûn, 23/1-9).

33.Soru: Sahabe (r.anhüm) bu ulvi mertebeye nasıl ulaşmıştır?

Cevap: Allah en iyisini bilir ya, bu mertebeye şu üç şeyle ulaşmış olmalıdırlar: Rasulullah’la (s.a.v.) olan dostlukları, O’na gösterdikleri derin sevgileri ve O’nun emirlerine (ucunda ölüm bile olsa) sıkı sıkıya bağlı kalmalarıyla.

34.Soru: Allah’a davette bulunan bir davetçinin neler yapması gerekir ?

Cevap: Böyle bir davetçi olabilmek için, şu altı prensiple nefsi ıslah etmek gerekir:
1.Sağlam ve samimi bir akide.
2.Dosdoğru bir ibadet.
3.Sağlam bir karakter (ahlak).
4.Derin bir tefekkür.
5.Düzenli ve disiplinli iş görmek.
6.Vaktini iyi kullanmak, boşa harcamamak.

35.Soru: İlk İslam devleti, hangi temel prensipler üzere kurulmuştur?

Cevap: İlk İslam devletine temel teşkil eden iki güç vardı:
Biri imanın gücü, diğeri de birlik gücü. İman gücü, üzerine bina kurulabilecek en sağlam temeldir. Birlik beraberlik gücü ise fertlerini, tuğlaları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi birbirine bağlar. İman gücü, silah kuvvetinin, haksız yere kan dökmek, ırz ve namusu çiğnemek gibi Allah’ın şeriatının asla onaylamayacağı işlerde kullanılmasına engel olurken, birlik gücü de aynı silahın, müslüman fertler arasında kullanılmasından korur. Bilinmelidir ki lidersiz bir cemaatleşme olamayacağı gibi, (Allah’a isyan niteliği taşıyan hususlar hariç) fertlerin gerçek itaatleri olmaksızın da liderlik olmaz. Ayrıca her ferdin, cemaat içindeki şura vazifesini yerine getirmesi gereklidir.

36.Soru: Şeytanın hileleri nelerdir?

Cevap: Şeytanın hileleri yedi türlüdür:

1.“Eğer sen cennete girmek için yaratılmışsan sana hiçbir günah zarar vermez. Şayet aksi söz konusu ise, o zaman da kulluk etmenin bir faydası yok”.
2.“Allah Teala cömert ve merhametlidir”.
3.“Sonra yaparsın canım.”
4.“Acele et, çünkü başka işin var.”
5.“Sana şöyle desinler diye iş yap.”
6.“Sen şunu ve şunu yapan kimsesin”.
7.“Sen falanca konuda filancadan daha üstünsün”.
Lanetli şeytan, bazen de seni daha faziletli bir amelden alıkoyabilmek için hayrı az olan bir amele teşvik eder. Allah Teala, lütfuyle bizleri onun şerrinden muhafaza buyursun.

37.Soru: Amellere Zarar Veren Kusurların defedilmesi nasıl olur?

Cevap: Amellere zarar veren beş derdi, beş devayla defetmelisin:

1.Tüm amellerinde dünyalık menfaatleri veya insanların övgüsünü değil Allah’ın rızasını gözetmelisin.
2. Bütün iyiliklerinin, kendi nefsine değil Allah Teala’nın verdiği muvaffakiyete bağlı olduğunu itiraf etmelisin.
3.Kötü akibetten korkarak, kendi nefsini yaratılmışların üstünde değil altında görmelisin.
4.Kardeşin için hayrın zevalini değil devamını istemelisin.
5.Ölümün aniden geldiğini hissedercesine ve ölüm meleğiyle karşılaştığını düşünerek uzun yaşama hırsını dizginlemelisin. Aksi takdirde büsbütün perişan olursun.

38.Soru: Takva nedir?

Cevap: Allah’ın emirlerini tutmak ve yasaklarından kaçınmaktır.

39.Soru: Kamil imanın faydası nedir?

Cevap: Kamil iman insanı kabirde, haşirde, hesapta her şeyden muhafaza eder ve doğrudan doğruya cennete girmesine sebep olur.

40.Soru: Para almaksızın ve insanın kendi bünyesine (kan verdiğinde halde) zararı olmaksızın bir başka müslüman olan insanın hayatını kurtarmak amacıyla kan vermesi sevap mıdır?

Cevap: Sevaptır.

"21.Soru: Kaza namazı olanlar nafile namaz kılabilirler mi?
Cevap: Kaza namazı olan duha, evvabin, teheccüd, işrak, teravih kılabilirler. Bunların dışında nafile namaz kılamazlar."


***

Yani mübarek gün ve gecelerde kılınması tavsiye edilen namazları kılmak için; kişi üzerine namaz farz olduğundan beri tüm, namazları kılmış olması mı gerekir? :)

Birtakım sual ve cevaplar yazılmış, gayret gösterip nakledenden Allah razı olsun. Ancak amelde hak olan mezhepleri arasında ameli noktalarda birtakım farklılıklar var. Kaza borcu olanın nafile kılamıyor olması İmam-ı Şafi Hz. lerinin ictihadıdır. Hanefi mezhebine mensup olanları nafile namazlardan yanlış bir bilgi ile uzaklaştırıyor olabilirsiniz. Neticede sebep olarak kılınmasına mani olduğunuz her nafile sizin için bir vebal teşkil edecektir. Lütfen biraz daha dikkat. :)

"İkindi namazının sünnetinin ilk oturuşunda ettehiyyatüden sonra salavatlar terk edilirse sehiv secdesi gerekir mi?

Cevap: Sehiv secdesi gerekir."


----------------------------------------------------------

Sehiv secdesi hangi durumlarda gerekir? İkindi namazının sünnetinin ilk oturuşunda salavatları okumanın hükmü nedir? Vacip midir? Son oturuşta Peygamber Efendimiz'e salavat-ı şerife okumak sünnettir, acaba ikindi namazının sünnetindeki ilk oturuş kade-i ahire gibi midir? Yoksa öğle namazı gibi müekked sünnetlerde ilk oturuşta "Et-tehıyyatü"den sonra bir şeyler okuyacak kadar beklemek midir secde-i sehvi gerektiren?

Bu soruları düşünerek bir defa daha cevaplarınızı gözden geçiriniz...

***

"33.Soru: Sahabe (r.anhüm) bu ulvi mertebeye nasıl ulaşmıştır?

Cevap: Allah en iyisini bilir ya, bu mertebeye şu üç şeyle ulaşmış olmalıdırlar: Rasulullah’la (s.a.v.) olan dostlukları, O’na gösterdikleri derin sevgileri ve O’nun emirlerine (ucunda ölüm bile olsa) sıkı sıkıya bağlı kalmalarıyla."


Ne kadar rahat bir cevap. :)
Yani Veysel Karani Hazretlerinde de bu üç şey yok muydu? Ve zamanımızda ya da daha sonraları bu 3 şey mümkün değil midir? Evvela "Sahabe-i Kiram" demek ne demektir, bunu bilmek lazım... Rasülullah (s.a.v.)'i dünya gözü ile görmek ve bir an da olsun sohbetinde bulunabilmek ve böylece ulaşılan makam ne demektir, onu bilmek lazım...


Fıkıh - İlmihal

MollaCami.Com