Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


"Tütün içen nefsâni ve şeytanidir!"

Halis ECE

"Tütün içen nefsâni ve şeytanidir!"


Büyük âlim ve velilerden İsmail Hakkı Bursevî (k.s.) hazretleri, Rûhu'l-Beyan Tefsiri’nin 1. cildin sonunda terâcim-i ahvâlini/biyoğrafisini verirken Türkçe olarak tütün hakkında da bazı bilgiler veriyor. Faydalı olacağını mülahaza ederek biraz sadeleştirip nakletmek istiyorum. Şöyle diyor o büyük zat:

Şam'da iken, Şeyh-i Ekber Muhyiddin ibni Arabi (k.s.) birkaç kere temessül (belli bir şekil ve surete girerek gözükme, cisimleşme, tecessüm etme) edip şöyle buyurdu:

Şol şey ki, halk ona yaprak (tütün) der. O bizim yanımızda/nezdimizde (bize göre) pis ve haramdır’.

“Ve, şeyhimden dahi duydum ki; ‘Tütün içen nefsâni ve şeytanidir!’ buyurdular.”

Yine İsmail Hakkı hazretleri, hazırladığı Hadis-i Erbaiyn'in (40 Hadis) 8 no.lu hadîs-i şerifinin şerhinde şöyle buyurur:

Bir şeyin zararı, asli fıtrata (yaratılışa) dokunuyorsa, diğer zararlılardan daha çirkindir. Mesela tütün gibi ki, bunu zararı doğrudan fıtrat-ı aslîyedir. İbâdetlere karşı bir ağırlık ve isteksizlik meydana getirir...”

Keza Ruhu'l-Beyan'da Vakıa sûresinin 43. âyet-i kerimesinin tefsirinde de şöyle buyururlar:

Fehüve harâmün kemâ urrife fi’t-tefâsîr: Bu tütün, diğer tefsirlerde de tarif edildiği, inceden inceye anlatıldığı üzere haramdır”.

Son devrin büyük âlim ve fâzıllarından Mehmed Zihni Efendi merhum da, Nimet-i İslam isimli muhallet eserlerinde özetle şöyle söyler:

Öyle şeyler vardır ki, vücûda faydalı olmak şöyle dursun, netice itibariyle bedeni harap ettiği halde onlara, fazlaca iştah ve istek duyulur. Bundan dolayıdır ki, (bu gibi şeyler oruçlu iken kullanılırsa, hem kaza hem de) keffâret lâzım gelir. Meselâ tütün gibi... Esrar içmek ve afyon yutmak da bu nevidendir ve hepsi de haramdır”.

Müslümana yakışan ise; haram ve mekruhlardan, hatta şüphelilerden dahi kaçınmaktır. Zira dinimizde;

Yasaklardan kaçınmak, emirleri yerine getirmekten önce gelir.

allah razı olsun kardeşim içenlerin kendilerin zararı olduğu gibi birde çevrelerinde sigara içmeyen başkalarına yaptıkları eza olduğu için kul hakkı da var çünkü enaz içenler kadar zarar görüyorlar ...

LETAİF kardeşim teşekkürler...

Ne diyelim; Rabbim, şuur ve idrak yoksunu veya noksanı kardeşlerimize de İslâmi ve insani şuur ve idrak takviyesi nasip eylesin... Böylece hem kendilerini hem de başkalarını düşünme istidadına kavuşsunlar.

Selam ve dualarımla...

Bu arada yazıyı buraya aktaran ankebut kardeşimize de teşekkürler...

konuyu yazan Halis hocam burada bizimle paylaşam ankebut kardeşim Allah razı olsun...
RABBim kullananların içine nefret nasip etsin de bu illetten hem kendileri kurtulsunlar hemde bizleri kurtarmış olsunlar ::)

umarım yeni kanunlar uygulanır, yeni yasaklar tatbik edilir de sigara içimi bir nebze dahi olsa azalır ::) umarım... umarım...


konuyu yazan Halis hocam burada bizimle paylaşam ankebut kardeşim Allah razı olsun...
RABBim kullananların içine nefret nasip etsin de bu illetten hem kendileri kurtulsunlar hemde bizleri kurtarmış olsunlar ::)

umarım yeni kanunlar uygulanır, yeni yasaklar tatbik edilir de sigara içimi bir nebze dahi olsa azalır ::) umarım... umarım...


yazan halis hocamızdan ve paylaşan kardeşimizden de ALLAH celle celaluhu razı olsun
kardelen kardeş inşallah bakalım sigarayla ilgili baya ciddi manada bir yasak geliyor

Allah c.c. helal kıldığını haram haram kıldığını helal kılmak küfre götürür.Sigara içmek mekruhtur.Bu hüküm ''Fetavai Hindiyye-Halid-i bağdadi Ksa.''eserde devrin kırk ulaması ve Halidi Bağdadi ksa başkanlığında zamanın sorularına verilen hükümler arasında dercedilmiştir.urfa müftüsü Halil Günenç hocanın günümüz meselelerine Fetvalar isimli iki cilt eserinde izahat vardır.Üniversite yıllarımda okumuştum.Hatırımda kalan ''Şafii mezhebine göre mekruhtur İmam Şafii Rha boşanan kadına eğer sigara içiyorsa nafaka bedeline bunuda eklenmesi hükmünü vermiştir.''
Hülasayı beyan;itikadi ve ameli ekmek su derecesinde okadar konu varken ayrılağa düşürecek bu konularda daha dikkatli olalım.Müslüman feraset sahibidir.Heleki burası Ümmeti Muhammed sav istifade ettiği bir mekandır.Fetva hükümlerinde lütfen daha dikkat.Unutmayalım ki sigara haram derseniz şu aşağıda yazılı zatlara haram işlediler hükmünü verirsiniz ki Allah a sığınırım haşa bu zatlar doğumlarından önce ve sonra haram lokma pak vucutlarına girmemiştir.Bu saadatı kirama bunu isnat etmekten Allah a sığınırım.
Şahı Nakşibend ksa tütün kullanırdı,
Bediüzzaman Said Nursi rha ''eski Said zamanında sigara içerdi rovelver taşırdı''
Gavs Seyyid Abdülhakim El-Hüseyni ksa.tütün kullanırdı,
Daha nice islemler ama kafi bukadarı.İyice tefekkür edin lütfen.

saidi nursiyi bilmemde eger sahi naksi bendi tütün icerdi ifadesi yazinizda yazdiklarinizin en tehlikesidir silsilei sadat efendilerimiz degil sigara icmek degil mekruh bir seyi yapmak mübah olan seylerden bile kacmis sübhelilere hic yaklasmamis zatlardir onlar rasülüllah efendimizin gercek varisleridir.
bunu kim yazmis ve söylemisse sahi naksi bend hazretlerine iftira etmis olur.

Tütün abdest bozmaz! Fıkıh kaideleri şahıslara göre değişmez.Biz size bizzat okuduğumuz eserlerden yazıyoruz itirazınızı yazdığımız eserleri inceledikten sonra yapınız.Bediüzzaman hazretlerine karşı takındığınız tavra karşı edebe davet ederim.Ve saydığım zatlar kadasallahuesrarehum hepsi tütün kullanmıştır.Yazılanlar eserlerde variddir.Araştırın ''Günümüz meselelerine Fetvalar 2 cilt-Halil Günenç''tetkik edin bu eserde dahi Mevlana Halid Zülcenaheyn hazretlerinin Fetava-i Hindiyede yeralan sigara hükmü yazılmış kendisi yorum yapmamıştır.Kimseyede yorum yapma hakkı yoktur.Mevlana Halid Zülcanaheyn ksa 33 silsilei saadattandır.Sigara için kırk ulema ile verdiği hüküm
MÜBAH olduğudur.Mekruhta değildir.Mübahtır.Onların verdiği hükmeme inancağız yoksa bu zamandaki kişilerin hükmünemi? Bu zayıf kul Mevlana Halid Zülcenaheyne ksa tabidir.Ve ona ittiba ediyorum.

Yine İsmail Hakkı hazretleri, hazırladığı Hadis-i Erbaiyn'in (40 Hadis) 8 no.lu hadîs-i şerifinin şerhinde şöyle buyurur:

“Bir şeyin zararı, asli fıtrata (yaratılışa) dokunuyorsa, diğer zararlılardan daha çirkindir. Mesela tütün gibi ki, bunu zararı doğrudan fıtrat-ı aslîyedir. İbâdetlere karşı bir ağırlık ve isteksizlik meydana getirir...”

bu kadar zararı varken heleki ibadetlere neden içerler anlamamki >:(

sigaranın ne olduğunu ve vücudumuza ne kadar zarar verdiğini aşağıdaki linklerden de takip edelim...

http://www.mollacami.net/forum/index.php/topic,1075.0.html

http://www.mollacami.net/forum/index.php/topic,1078.0.html

http://www.mollacami.net/forum/index.php/topic,1791.msg10368.html#msg10368

Tütün abdest bozmaz! Fıkıh kaideleri şahıslara göre değişmez.Biz size bizzat okuduğumuz eserlerden yazıyoruz itirazınızı yazdığımız eserleri inceledikten sonra yapınız.Bediüzzaman hazretlerine karşı takındığınız tavra karşı edebe davet ederim.Ve saydığım zatlar kadasallahuesrarehum hepsi tütün kullanmıştır.Yazılanlar eserlerde variddir.Araştırın ''Günümüz meselelerine Fetvalar 2 cilt-Halil Günenç''tetkik edin bu eserde dahi Mevlana Halid Zülcenaheyn hazretlerinin Fetava-i Hindiyede yeralan sigara hükmü yazılmış kendisi yorum yapmamıştır.Kimseyede yorum yapma hakkı yoktur.Mevlana Halid Zülcanaheyn ksa 33 silsilei saadattandır.Sigara için kırk ulema ile verdiği hüküm
MÜBAH olduğudur.Mekruhta değildir.Mübahtır.Onların verdiği hükmeme inancağız yoksa bu zamandaki kişilerin hükmünemi? Bu zayıf kul Mevlana Halid Zülcenaheyne ksa tabidir.Ve ona ittiba ediyorum.


Allah muhafaza buyursun sigaraya "mübah" demekten.. Ve Silsile-i Sadat efendilerimize böyle bir iftirada bulunmaktan....

Anlamıyorum yahu bu israrınızı herşey senetli tutanaklı.neden bahsettiğim kitapları açıp okumuyorsunuzda nefsinizden konuşup yorum yapıyorsunuz.Silsileyi Sadaatdan önce cenabı Allah ın helal olan bir şeyini siz haram kılmaya çalışıyorsunuz.Kardeşim ben Şahı Nakşibend ksa,Bediüzzaman Said Nursi Rha,ve Gavs Seyyid Abdülhakim el hüseyni ksa tütün içmişlerdir diyorum.Ve bunları okuduğumuz eserlerden görüyoruz.Sigaraya Haram veya Mekruhdur demek için Fetava-i Hindiyye-Halidi Bağdadi ksa fetvası var''TÜTÜN MÜBAHTIR'' diye ve bu fetva Urfa Müftüsü Halil Günenç hocaefendi(ki Şafii Fıkıhında söz sahibidir)eserinde yazılıdır dedik oraya neden muracaat etmiyorsunuzda nefsinizden ahkam kesiyorsunuz.Burada hernekadar halktan insanlar yazıyorsada Fetva bahsinde ancak kitap konusur.Siz değil.
Kimsenin akidesini bozmaya hakkınız yok.Allah tan korkun.

Müslümana yakışan ise; haram ve mekruhlardan, hatta şüphelilerden dahi kaçınmaktır.
paylaşım için teşekkürler..nefse zulmetmenin anlamı yok bence...

Sigara içmek mekruhtur.


Evet,benim de itikadım genel itibarla bu minval üzeredir.
Hususi durumlar için;ehil olanlar haram hükmü verebilir.
Nasıl ki;ölmeyecek kadar yemek farzdır,ayakta durabilecek kadar yemek sünnettir,doyana kadar yemek mübahtır,fazla yemek mekruhtur hatta harama kadar gidebilir.Aynen öyle de;sigara hakkında genelde verilen mekruhiyet, haramiyet arzedebilir.Bakınız:

Sigara içmenin fıkhî hükmü başta zarar, israf ve nafaka yükümlülüğü olmak üzere çeşitli açılardan ele alınabilir. Böyle olunca sigara içmenin hükmü hakkında kesin ve genel bir hüküm vererek “haram” demek yerine, bu konuda bu açılardan bazı ayırımlar yaparak farklı durumlarda farklı hükümler vermek, her bir durumu kendi şartları içerisinde değerlendirmek daha doğru görünmektedir.(http://sorusor.diyanet.gov.tr)


Anlamıyorum yahu bu israrınızı herşey senetli tutanaklı.neden bahsettiğim kitapları açıp okumuyorsunuzda nefsinizden konuşup yorum yapıyorsunuz.Silsileyi Sadaatdan önce cenabı Allah ın helal olan bir şeyini siz haram kılmaya çalışıyorsunuz.Kardeşim ben Şahı Nakşibend ksa,Bediüzzaman Said Nursi Rha,ve Gavs Seyyid Abdülhakim el hüseyni ksa tütün içmişlerdir diyorum.Ve bunları okuduğumuz eserlerden görüyoruz.Sigaraya Haram veya Mekruhdur demek için Fetava-i Hindiyye-Halidi Bağdadi ksa fetvası var''TÜTÜN MÜBAHTIR'' diye ve bu fetva Urfa Müftüsü Halil Günenç hocaefendi(ki Şafii Fıkıhında söz sahibidir)eserinde yazılıdır dedik oraya neden muracaat etmiyorsunuzda nefsinizden ahkam kesiyorsunuz.Burada hernekadar halktan insanlar yazıyorsada Fetva bahsinde ancak kitap konusur.Siz değil.
Kimsenin akidesini bozmaya hakkınız yok.Allah tan korkun.


khalid kardeşim yukarıda ankebut kardeşimizin alıntı olarak eklemiş oldugu yazıyı dikkatlice tekrar okumanızı tavsiye diyorum.ordaki yazılar tamamıyla ehli sünnet imamlarımızın önde gelenlerinin vermiş oldugu fetvalardır..ve bugün bir müftü tarafından degil bizzat kabili kıyas olmayacak eserler yazmış ulemanın yazılarından sadece bir alıntıdır..
Yani yazılar ne ankebut nede halis ece kardeşimize ait degildir.ve dogal olarak kendi kafalarından uydurmuş degilller.

Ayrıca diger kardeşlerimizinde muteber ve islam alimleri tarafından yazılmış eserlerden alıntı olarak ekledikleri yazılarda da aynı fetvalar görülmektedir.

Diger taraftan sizin başı bizzat sıddık-ı azam Ebu Bekir efendimiz dolayısıyla başta P.E mizin bulundugu silsile-i nakşibendiyye-i aliyyenin büyüklerinden şahu nakşibend hz.leri ve diger ulema için sölemiş oldugunuz tütün içerlerdi cümlesini hangi muteber esere dayanarak sölediginizi belirtmelisiniz...
Zira bugüne kadar hiç bir muteber eserde bu ifadeyi duymadık..başta Şahu nakşibend hz.leri olmak üzre......

sizden ricamız olayları şahsi bir tutum içinde degerlendirmeden ve kimsenin şahsına karşılık vermeden sadce şu eserde bu var vs gibi saglam delilleri paylaşmanız ..

islamda ASLA bence kavramı yoktur..kitap-sünnet-icmaai ümmet ve kıyası fukaha ile hükmolunur..

burada bize düşen eger paylaşım yapmak istiyorsak bu esasları göz önünde bulundurarak bilgilerimizi paylaşıp dogrusunu bulmaktır..
okuyan kardeşlerimiz zaten neyin ne oldugunu anlayacaktır..

hepimizin bu hassasiyeti koruyacagına asla şüphemiz yoktur.bundan dolayı teşekkür ederiz..

her zaman güzel paylaşımlarınızı bekliyoruzislamda ASLA bence kavramı yoktur..kitap-sünnet-icmaai ümmet ve kıyası fukaha ile hükmolunur..


Fıkıh - İlmihal

MollaCami.Com