Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Neden kâfir olana kâfir demeyeceğiz?
Sual: Bir kısım Jön Türk der: “Demeyiniz Hıristiyanlara hey kâfir! Zira ehl-i kitaptırlar.” Neden kâfir olana kâfir demeyeceğiz?

Jön Türkler Hristiyanlara kafir demeyiniz onlarda ehli kitaptır diyorlar neden kafir olana kafir demeyelim ki?

Cevap: Kör adama, hey kör demediğiniz gibi… Çünkü eziyettir. Eziyetten nehiy var.

Kör adama hey kör demeyiz çünkü bir eziyettir ve eziyet yasaklanmıştır.Münazarat

Anlamadim

Kafir: Dinsiz, imanın esaslarına veya bunlardan birine inanmayan demek.

Onlar da ehli kitaplar inanıyorlar, fakat inançları daha farklı şekilde ve çeşitte olduğu içindir; bu sebeble kafir yani inançsız diyemeyiz kitapçı kardeşim selametle..

Kafir: Dinsiz, imanın esaslarına veya bunlardan birine inanmayan demek.

Onlar da ehli kitaplar inanıyorlar, fakat inançları daha farklı şekilde ve çeşitte olduğu içindir; bu sebeble kafir yani inançsız diyemeyiz kitapçı kardeşim selametle..


Ehl-i kitap, yani Hıristiyan ve Yahudiler tereddüde mahal bırakmayacak kesinlikte kafirdirler.
Şahısların görüşlerini dikkate almayız, referansımız Kuran'dır. Allah onlara kafir demişse iş bitmiştir.

Körle kafir kıyas kabul etmez. Körlük hastalıktır, seçim değil. Kafir olmak ise kişilerin seçimidir.

Kafirlere kafir demek

Sulh halinde olduğumuz ya da müslümanların içinde yaşayan gayr-i müslümlere kafir denilmez ve denilmemelidir. Nitekim kör adama, hey kör demediğiniz gibi... Çünkü eziyettir. (Bkz. Nursi, Münazarat) Peygamber Efendimiz müslümanların içinde yaşayan gayr-i müslimlere eziyet etmeyi yasaklamıştır: "Kim zimmî olan birine eziyet ederse ben onun hasmı olurum"( El-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr: 6:19, hadis no: 8270)) diyerek İslamiyetin tahkir ve eziyet dini olmadığını vurgulamıştır.

Kafir kelimesi iki anlama gelir:

1-) Allah'ı inkar eden dinsiz kafir : "Bu anlam ile Ateistler kast edilmektedir".

2-) Peygamberimiz ve İslamiyeti inkar eden kafir : "Bu anlam ile Ehl-i Kitab kast edilmektedir.

Kör bir adama kör demek bir nevi hakarettir, bir eziyettir ve bu uslub ile şayet İslamı tebliğ etme gibi bir niyet varsa, bunu hakaret ederek değil , seviyeli bir uslub ile yapmak Kur'an ve sünnetin gereğidir. Çünkü :

- Allah Hz. Musa ve Hz Harun (AS) 'mı, Firavuna gönderirken: "Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkar." (Taha, 44)

- Yine Efendimiz (SAV) için: 'Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet etmeyi " (Nahl, 16/125) vaz etmektedir.

- Allah'ın Ayetlerini inkar eden ve Efendimiz (SAV) 'i yalanlayanlar için: "Şimdi sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele et." (Hicr, 85) demektedir.

- Efendimiz (SAV) 'e Uhud Savaşı ve sonrasında hitab ederken, Efendimiz (SAV) 'min yanında yer almayan, onun emir ve tavsiyelerini yerine getirmeyen hem Münafık hemde İmanları Tahkiki seviyede olmayanlar için: "Sen yalnızca Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli biri olsaydın kesinlikle etrafından dağılıp gitmişlerdi.' (Ali İmran, 159) demektedir.

Kura'nın Kafirun Suresinde "Ey Kafirler" denilmesine gelince: Elmalı Hamdi Yazır İlgili Ayetin Tefrisinde, bu hitab şeklinin, bütün kafirler için kullanılmadığını, Ayetin nazil gerekçesinde Kureyş kafirlerinden, Peygamberimizden ibadetlerde, bir sene kendi tanrılarına, bir senede Peygamberimizin Tanrısına (Allah'a) tapılmasını istemesi üzerine, Kureyşin ileri gelenlerine bir hitab şekli olduğunu, bundan dolayı bir kâfire "ey kâfir" yahut "ey kâfirler" demenin hakaret ve buğz anlamı taşıyacağından caiz olmadığına hükmeder.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

sorularla islamiyet diyologcularin kasif :) istersen bide dinimizislam a sor onlar ne diyecek

yada sorusorcevapbul.com ada sorabilirsin

Kafirlere kafir demek

Sulh halinde olduğumuz ya da müslümanların içinde yaşayan gayr-i müslümlere kafir denilmez ve denilmemelidir. Nitekim kör adama, hey kör demediğiniz gibi... Çünkü eziyettir. (Bkz. Nursi, Münazarat) Peygamber Efendimiz müslümanların içinde yaşayan gayr-i müslimlere eziyet etmeyi yasaklamıştır: "Kim zimmî olan birine eziyet ederse ben onun hasmı olurum"( El-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr: 6:19, hadis no: 8270)) diyerek İslamiyetin tahkir ve eziyet dini olmadığını vurgulamıştır.

Kafir kelimesi iki anlama gelir:

1-) Allah'ı inkar eden dinsiz kafir : "Bu anlam ile Ateistler kast edilmektedir".

2-) Peygamberimiz ve İslamiyeti inkar eden kafir : "Bu anlam ile Ehl-i Kitab kast edilmektedir.

Kör bir adama kör demek bir nevi hakarettir, bir eziyettir ve bu uslub ile şayet İslamı tebliğ etme gibi bir niyet varsa, bunu hakaret ederek değil , seviyeli bir uslub ile yapmak Kur'an ve sünnetin gereğidir. Çünkü :

- Allah Hz. Musa ve Hz Harun (AS) 'mı, Firavuna gönderirken: "Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkar." (Taha, 44)

- Yine Efendimiz (SAV) için: 'Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet etmeyi " (Nahl, 16/125) vaz etmektedir.

- Allah'ın Ayetlerini inkar eden ve Efendimiz (SAV) 'i yalanlayanlar için: "Şimdi sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele et." (Hicr, 85) demektedir.

- Efendimiz (SAV) 'e Uhud Savaşı ve sonrasında hitab ederken, Efendimiz (SAV) 'min yanında yer almayan, onun emir ve tavsiyelerini yerine getirmeyen hem Münafık hemde İmanları Tahkiki seviyede olmayanlar için: "Sen yalnızca Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli biri olsaydın kesinlikle etrafından dağılıp gitmişlerdi.' (Ali İmran, 159) demektedir.

Kura'nın Kafirun Suresinde "Ey Kafirler" denilmesine gelince: Elmalı Hamdi Yazır İlgili Ayetin Tefrisinde, bu hitab şeklinin, bütün kafirler için kullanılmadığını, Ayetin nazil gerekçesinde Kureyş kafirlerinden, Peygamberimizden ibadetlerde, bir sene kendi tanrılarına, bir senede Peygamberimizin Tanrısına (Allah'a) tapılmasını istemesi üzerine, Kureyşin ileri gelenlerine bir hitab şekli olduğunu, bundan dolayı bir kâfire "ey kâfir" yahut "ey kâfirler" demenin hakaret ve buğz anlamı taşıyacağından caiz olmadığına hükmeder.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet


İslam'da dört ana kaynak vardır ve risale bunlara dahil değildir. Risale cümleleri İslam'da referans değil, sadece şahsi görüştür. O şahsı sevenler okur ama İslam'da ne hüküm verme ne de delil getirme niteliği taşımaz. Onun için en başta şu kul kitabından delil getirme işini kendinize saklayın.

"Kim zimmî olan birine eziyet ederse ben onun hasmı olurum"( El-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr: 6:19, hadis no: 8270))
Bu hadiste geçen "zimmi" kelimesi İslam devletinin topraklarında yaşayan gayrı müslim demektir. Burada gözetilen incelik, adalet için geçerlidir. Yoksa onu diyalogcuların yaptığı gibi laf cambazlıklarıyla islam dışı değilmiş gibi göstermek için söylenmemiştir.

Kör ile kafirin kıyas kabul görmeyeceğini çocuğa sorsanız o bile anlatır. Onun için o konuya da tekrar değinmeyeceğim.

Yumuşak sözlerle nasihat elbette gereklidir. Ama bu kafire kafir demeyi engellemez.

Bu yapılanın adı ne biliyor musunuz? Ayet ve hadisleri de alet ederek diyalog saçmalığını meşrulaştırma çalışmasıdır.
Ve buna ne kimse müsaade eder ne de göz yumar.

sordum :) cevap gelir insallah

CEVAP
Sitemizde bilgi var.

Kâfire, kâfir denmez mi?

Sual: Hıristiyanlar, (Hristiyanlıktan başka dinde olanlar, Cennete giremez) dese, bu söz bizim hoşumuza gider mi? Gitmez elbette, o halde, (Sadece Müslümanlar Cennete girer) dersek onlar da elbette hoşlanmaz, üstelik Müslümanlıktan da, uzaklaştırmış olmaz mıyız?

CEVAP

Hristiyanlar Cehenneme gidecek dersek, Hristiyanlar elbette hoşlanmaz. Onlar hoşlanmayacak diye biz İslamiyet'i, Allah’ın âyetlerini ve Resulünün hadis-i şeriflerini inkâr mı edeceğiz? Söylemeyecek miyiz?

Peygamber efendimiz İslamiyet'i tebliğ ederken hakaretlere mâruz kalmadı mı? Müşriklere, (Putlara tapmayın) dediği zaman, onlar üzülmedi mi? Yahudilere, Hristiyanlara (Gelin Müslüman olun) dediği zaman, onlar üzülmedi mi? Bu yüzden müşriklerle ve Ehl-i kitabla savaşlar olmadı mı? Kelleler uçmadı mı? Dini tebliğ için ne gerekiyorsa, dinden taviz vermeden yapılmalıdır.

Allahü teâlâ, Resulullah efendimiz, Eshab-ı kiram ve Ehl-i Sünnet âlimleri, dinin emirlerini boşuna mı anlattılar? Onlar, Hristiyanların ve diğer kâfirlerin üzüleceğini bilmiyorlar mıydı? Biz onlardan daha iyisini mi yapağız? Bütün bunlar, Hristiyanlar ve diğer kâfirler üzülsünler diye değil, iman edip Müslüman olsunlar, böylece Cennet nimetlerine kavuşsunlar, sonsuz Cehennem azaplarından kurtulsunlar diye yapılıyor. Yani bunlar, onlara merhamet edildiği için yapılıyor.

Sadece Müslümanların Cennet’e gireceği, âyet-i kerimelerle sabit olduğu gibi, bunu Allah’ın Resulü de bildiriyor. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Cennete sadece Müslüman olan girer.) [Buhari, Müslim]

Kâfire kâfir demek

Sual: Bir kimseye kâfir demeye hangi insanın yetkisi vardır? (Şunu işleyen kâfir olur, Cehenneme gider) denilerek Allah'ın işine niye karışılıyor? Onu bunu Cehenneme gönderme yetkisi hangi insanda olur?

CEVAP

İnsanların kâfir veya Müslüman demesinin hiç önemi yoktur. Kâfire kâfir diyen, şunu yapan kâfir olur diyen bizzat Allahü teâlâdır. Allahü teâlânın veya Resulünün sözleri nakledilince, (Siz kim oluyorsunuz da kâfirleri Cehenneme yolluyorsunuz) denemez. Hâşâ Cehenneme biz göndermiyoruz, kitaplarda yazılanı bildiriyoruz. Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde olanı bildirmezsek vazifemizi yapmamış oluruz, dinimize ihanet etmiş oluruz. Birkaç âyet meali şöyledir:

(Sizden kim, dininden dönüp kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları [iyi] işler dünya ve ahirette boşa gider. Cehennemlik olarak orada devamlı kalırlar.) [Bekara 217]

(Kâfirler için hazırlanmış olan ateşten sakının!) [Al-i İmran 131]

(Âyetlerimizi inkâr edip kâfir olanları yarın [elbette] ateşe sokacağız.) [Nisa 56]

(Kâfirlerin akıbeti ateştir.) [Rad 35]

(Biz, cehennemi kâfirler için bir zindan yaptık.) [İsra 8]

(Allah’a ve Resulüne inanmayan o kâfirler için çılgın bir ateş hazırladık.) [Fetih 13]

Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan elbette Cehenneme girecektir.) [Hâkim]

Biz bunları nakledince, kâfirleri biz mi Cehenneme göndermiş oluyoruz? Kâfirlere böyle lüzumsuz arka çıkmaları anlaşılır gibi değildir.kaynak dinimiz islam

İslam'da dört ana kaynak vardır ve risale bunlara dahil değildir. Risale cümleleri İslam'da referans değil, sadece şahsi görüştür. O şahsı sevenler okur ama İslam'da ne hüküm verme ne de delil getirme niteliği taşımaz. Onun için en başta şu kul kitabından delil getirme işini kendinize saklayın.

"Kim zimmî olan birine eziyet ederse ben onun hasmı olurum"( El-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr: 6:19, hadis no: 8270))
Bu hadiste geçen "zimmi" kelimesi İslam devletinin topraklarında yaşayan gayrı müslim demektir. Burada gözetilen incelik, adalet için geçerlidir. Yoksa onu diyalogcuların yaptığı gibi laf cambazlıklarıyla islam dışı değilmiş gibi göstermek için söylenmemiştir.

Kör ile kafirin kıyas kabul görmeyeceğini çocuğa sorsanız o bile anlatır. Onun için o konuya da tekrar değinmeyeceğim.

Yumuşak sözlerle nasihat elbette gereklidir. Ama bu kafire kafir demeyi engellemez.

Bu yapılanın adı ne biliyor musunuz? Ayet ve hadisleri de alet ederek diyalog saçmalığını meşrulaştırma çalışmasıdır.
Ve buna ne kimse müsaade eder ne de göz yumar.
Fikirlerine katılmıyorum münakaşa etmek zaten bana yakışmaz,

son olarak yazıp emek ettiğin için teşekkür ederim kardeşim.

Burada kişisel bir tartışma söz konusu değildir.
Diyaloğu meşrulaştıran her saçmalığa aynı şekilde cevap veririm.
Yoksa şahsınızla alakalı bir sıkıntım olması mümkün değil.

Ben teşekkür ederim.

Kasif hocam bence anlasilmasi gayet basit birsey demek istiyor.

Kafir küfründen dolayi elbette kafir hükmündedir.
Lakin adamin yüzüne " sen kafirsin" demenin bir getirisi olmaz, elbette bir gercegi ifade etmis olursunuz ama dememek hükmü degistirmez bizide günaha sokmaz.

Böyle yuvarlak laflar, sağlam kaleyi gevşetmekten başka bir işe yaramaz.
İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatında buyurduğu gibi "Kafirlere zerre taviz yok!"
Aynen, alt metni diyalog kokan her söyleme de "ZERRE TAVİZ YOK!"
Alınan alınsın, diyalog fitnesiyle din elden giderken alınanlar hiç umrum değil.Kör adama hey kör demeyiz çünkü bir eziyettir ve eziyet yasaklanmıştır.Burada çok ince bir mesaj var. hristiyanlar yahudiler bal gibi kafirdir diyor. aynı zamanda da onların gözüne soka soka da KAFİR dememek gerektiğini vurguluyor.

Yine de unutmamak lazım. Körlük Allah'tan gelen birşey bir eksiklik fakat KAFİR'lik bir çok kere kişinin nasibsizliği ve kendi tercihidir. Kimse ben körlüğü isteyerek tercih ettim demez ama bir hristiyan bir yahudi isteyerek tercih etmekdir.

Kuranı kerim yeri geldiğinde kafirler için "ELLERİ KURUSUN" diyerek bizzat ismen bile beddua etmektedir. Bu püf noktayı unutmamak lazım.

Bu konu biraz diyalogun dışında. Diyalogcular kafir demeyelim demiyor ki onlar tam tersi cennete sokma derdinde

Zaten tüm meselede bu hocam.
Yani adamin gözüne soka soka demenin bir anlami yok.
Yoksa hüküm böyle degildir anlaminda ifade etmek haddimiz degildir...zira imani bir meseledir.


Fıkıh - İlmihal

MollaCami.Com