Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Merhaba Bahri

Yâradılmış cümle oldu şâdümân
Gam gidûp âlem yenîden buldu cân

Cümle zerrat-ı cihân idûb nidâ
Çağrışûben dediler kim merhabâ

Merhabâ ey âli sultân merhabâ
Merhabâ ey kân-ı irfan merhabâ

Merhabâ ey sırr-ı fürkân merhabâ
Merhabâ ey nûru râhman merhabâ

Merhabâ ey bülbül-i bâğ-ı Cemâl
Merhabâ ey âşinâ-yi Zülcelâl

Merhabâ ey cân-ı bâki merhabâ
Merhabâ uşşâkâ sâki merhabâ

Merhabâ ey cân-ı cânan merhabâ
Merhabâ ey derde dermân merhabâ

Merhabâ ey cümlenin matlâbu sen
Merhabâ ey Hâlikın mahbâbu sen

Merhabâ ey Pâdişah-i dû cihân
Senin için oldu kevn île mekân

Merhabâ ey rahmeten lil-âlemîn
Merhabâ sensin şefîa'l-müznibîn

Ya Rasülallah, şefaat eyle halim pek yaman
Mücrimim bîçareyim, muhtacınım ben her zaman
Cürm-ü isyanım pek büyük, almaz zemin-ü asuman
Bu gafletten uyandır Ya Rasülallah, aman...


Ey gönüller derdinin dermânı sen
Ey yarâdılmışların sultânı sen

Sensin ol sultân-i cümle enbiyâ
Nûr-i çeşm-i evliyâ vü asfiyâ

Yâ habîballâh bize imdâd kîl
Son nefes didârın ile şâd kîl


Allâhümme salli alâ seyyidinâ
Muhammedinillezî câe bilhakkıl mübîn
Ve erseltehû rahmetel lil âlemin


***
Merhaba Bahri'ni dinlemek için "play" butonuna basınız. (Okuyan:Mehmet Yetkin)

http://farukaktas87.googlepages.com/merhaba.swf

çok saolun

Teşekkürler.

slm play butonu nerde acaba göremedim de :)
ya da hata mı oluşmuş


Teşekkürler.


Mevlid-i Şerif

MollaCami.Com