Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Tevhid Bahri

Tevhid Bahri ilk okunan bahirdir. Cemiyetin durumuna göre, önce Aşr-ı Şerif okunabilir. Kısa bir ilahi ile mevlide başlanır, ilahi şart değil; ancak programı daha akıcı kılmak için ilahi ile başlanması daha uygun olur. Giriş ilahisinin iki kıtadan fazla olmamalı ve konusu okunacak bahrin içeriğine uygun olmalı.

>Seyreyleyüp yandım mah cemaline...
>Günahımızı biz biliyoruz...
>Günahım çok yüzüm kara...
>Bülbüllerin ötüşünde...
>Bu akl-u fikrile Mevla bulunmaz...


ilahileri okunabilir.

(Tevhid Bahri)

Seyyid-i Kâinat, Hz. Fahri Alem Muhammed Mustafa ra Salavat

Allah adın zikridelim evvela
Vacib oldur cümle işde her kula

Allah adın her kim ol evvel ana
Her işi asan eder Allah ana

Allah adı olsa her işin önü
Hergiz ebter olmaya anın sonu

Her nefeste Allah adın de müdâm
Allah adıyle olur her iş temam

Bir kez Allah dese aşk ile lisân
Dökülür cümle günah misl-i hazan

İsmi pakin pak olur zikreyleyen
Her murada erişir Allah deyen

Aşk ile gel imdi Allah diyelim
Derd ile gözyaş ile âh idelim

Ola kim rahmet kıla ol padişah
Ol Kerim-ü ol Rahim-ü ol İlah

Birdir ol birliğine şek yok dürur
Gerçi yanlış söyleyenler çok dürur

Cümle alem yoğ iken ol var idi
Yaradılmışdan gani Cebbar idi

Var iken ol yok idi ins-ü melek
Arş-ü ferş-ü ay gün hem nuh felek

Sun ile bunları ol var eyledi
Birliğine cümle ikrar eyledi

Ol dedi bir kerre var oldu cihan
Olma derse mahv olur ol dem heman


***
(Bu araya yine bir kaside ilavesi yapılabilir. İlahi burada uygun olmaz. Son beytin makamına uygun olarak kaside devam ettirilir. )

>Neyleyeyim dünyayı bana Allah’ım gerek…
>Bağışla kusurum çok günahkarım (Giriş ilahisi olarak “Günahım çok yüzüm kara” ilahisini tercih etmişseniz bu kaside oldukça uygun olacaktır.)>Gariplik tuttu boynumdan büker Mevla’ya Mevla’ya…
>Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah’ım…
>Sen tecelli eyle Ya Rab, adlı kaside de olabilir.


Bari ne hacet kılavuz sözü çok
Birdir Allah andan artık ilah yok

Ey azizan işte başlarız söze
Bir vasıyyet kılarız evvel size

Ol vasıyyet ki derim her kim tuta
Misk gibi kokusu canlarda tüte

Hak Teala Rahmet eyleye ana
Kim beni ol bir dua ile ana

Her ki diler bu duada buluna
Fatiha ihsan ide ben Süleyman kuluna

teşekkürler...emeğine sağlık..


Mevlid-i Şerif

MollaCami.Com