Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Kıyas-ı Fukaha

''Ey akıl ve basiret sahipleri,ibret alınız'(Haşr Suresi,2) ayetine dayanmaktadır

Kıyas-ı Fukaha:İlmi dirayeti bulunan alimlerin,hakkında Kitap ve sünnette sarih(açık)bir hüküm bulunan bir şeyin illetini* tespit ederek,Kitap ve Sünnette sarih bir hüküm bulunmayan başka bir mesele hakkında illet ortaklığına istinaden(dayanarak) hükmetmesi,yani i'tibar(ibret) etmesidir.Fukahanın bu kıyasları,Kitablarda her ne kadar,''Filan alimin re'yi(görüşü) budur'' gibi ifadelerle beyan ediliyorsa da,bu,o alimin kendi anlayışından çıkan mücerred(yalın) re'yi olduğu manasında değil;belki ''Onun Kitab ve Sünnetteki bir ilme istinad eden re'yi ve tarz-ı telakkisi(anlama biçimi) budur'' manasındadır.Nitekim İmam-ı A'zam,''Re'ye çok fazla müracaat ediyorsun'' diye yapılan bir tenkide,''Biz bu Kitabda hiçbir şeyi noksan bırakmadık(En'am Suresi,38) ayetini okuyarak;''Bu ,bizim o meseleyi Kur'andan nasıl çıkardığımızı bilmeyenlere göre re'ydir'' diye cevap vermiştir.

*İllet:Gerektirici ve te'sir(etki) edici şeye denir.(Ta'likat,s.46)

teşekkürler...emeğine sağlık..


Fıkıh - İlmihal

MollaCami.Com