Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Hac Ve Umre Hakkında Kırk Hadis

Hac Ve Umre Hakkında Kırk Hadis


(1.Hadis) -“Kim hac vazifesini yapar da boş ve fuhşa dair laf etmezse anasından doğduğu gündeki gibi günahsız olarak yurduna döner.” (Buhari,c.2,s.141)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Hac Ve Umre Hakkında Kırk Hadis


(2.Hadis) -“Kim haccetmeyi dilerse acele etsin” (Ebu Davud,c.,s.141)


Açıklama:Hac aylarında elinde hacet-i asliyesinden fazla olarak kendisini hacca götürüp getirmeye ve yolculuk sırasındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar parası bulunan kimseye hac farz olur.Ancak, bu vecibenin fevri veya ömri oluşunda fukahanın iki ayrı hükmü vardır.Bir kısım fukaha, “Hac vazifesinin farziyeti ömridir” demektedirler.Yani, hac ile mükellef olan kimse, bu vecibeyi, hayatta oldukça dilediği vakit yerine getirebilir.Bazı fıkıh alimleri de, haccın “Fevri” olarak farz olacağı görüşündedirler.Bu görüş, daha sahih ve ihtiyata daha uygun görülmektedir.İzahı üzerinde bulunduğumuz hadis-i şerif de “Fevridir” görüşünde olan fukahayı teyid eder mahiyettedir.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Hac Ve Umre Hakkında Kırk Hadis


(3.Hadis) -“Haccı ifa etmeye acele ediniz.Resulullah bununla farz olan haccı kast etmiştir.Zira biriniz, kendisine ne arız olacağını bilemez.” (et-Terhib,c.2,s.168)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Hac Ve Umre Hakkında Kırk Hadis


(4.Hadis) -“Kocası müsaade etmedikçe, kadın için hacca gitmek yoktur.Üzerine nikah yapması haram olan bir mahremi olmadıkça, kadın için üç gecelik mesafedeki bir yere yolculuk yapmak helal değildir.” (Feyz`ül-kadir,c.5,s.378)


Açıklama:Hanefi mezhebine göre, yanında kocası veya nikahı ebediyen haram olacak derecede yakın akrabadan biri bulunmadıkça, kadının hacca gitmesi caiz değildir.Böyle bir yakını olunca, farz olan hac vazifesi için kocasının iznine ihtiyaç yoktur.Fakat nafile hacca, kocasının izni olmadıkça gidemez.İsterse yanında baba ve amca gibi yakın bir kimsesi bulunsun.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Hac Ve Umre Hakkında Kırk Hadis


(5.Hadis) -“Haccediniz! Çünkü hac, suyun kiri yıkadığı gibi, günahları arıtır.” (et-Tergib ve`t-Terhib,c.2,s.166)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Hac Ve Umre Hakkında Kırk Hadis


(6.Hadis) -Ebu Hüreyre (r.a)`dan rivayet edilmiştir: Peygamber (s.a.v)`e:

“Amellerin faziletçe en üstünü hangisidir?” diye sorulmuştu.Resul-i Ekrem:

Allah`a ve Resulüne imandır” buyurdu.

“Sonra hangisidir?” denildi.Efendimiz:

“Allah yolunda cihattır” cevabını verdi.

“Daha sonra hangisidir?” denildi.Fahr-i kainat efendimiz:

Hacc-i mebrurdur” buyurdu (Buhari,c.2,s.141)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Hac Ve Umre Hakkında Kırk Hadis


(7.Hadis) -“Hacc-i mebrur için cennetten başka bir mükafat yoktur.Ashab tarafından denildi ki:

“Onun iyi olarak yapılması ne iledir?”


Resul-i Ekrem:

“Yemek yedirmek ve hoş laf konuşmaktır.” buyurdu. (et-tergib,c.2,s.165)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Hac Ve Umre Kırk Hadis


(8.Hadis) -“Umre, diğer umre ifa edilinceye kadar aradaki hatalara kefarettir.Hacc-i mebrur`un karşılığı ise ancak cennettir.” (Buhari,c.2,s.198)


Açıklama: “Hacc-i merur”,günah karıştırılmayan bir hacca denilmektedir.Gerek hac, gerekse umre günahların bağışlanması için büyük bir fırsattır.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Hac Ve Umre Hakkında Kırk Hadis


(9.Hadis) -“Ramazanda bir umre yapmak, benimle birlikte hac yapmaya denktir.” (et-Tergib ve`t-Terhib,c.2,s.182)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Hac Ve Umre Hakkında Kırk Hadis


(10.Hadis) -“Hac ve umre yapanlar, Allah`ın murahhasıdırlar.Cenab-ı Hak, bunları çağırdı, onlar da hemen geldiler.Ona (Allah`a) istekte bulunuyorlar, O kendilerine dilediklerini verecektir.” (et-Tergib ve`t-Terhib,c.2,s.167)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Hac Ve Umre Hakkında Kırk Hadis


(11.Hadis) -“Yaşlının, zayıf vücutlu olanı ve kadının cihadı Hac ve Umredendir.” (er-Tergib ve`t-Terhib,c.2,s.164)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Hac Ve Umre Hakkında Kırk Hadis


(12.Hadis) -“Hac, ne güzel cihad`tır.” (Feyz`ül-kadir,c.2,s.286)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Hac Ve Umre Hakkında Kırk Hadis


(13.Hadis) -Müminlerin annesi Aişe (r.a), efendimize hitaben şöyle demişti:

“Ey Allah`ın Resulü, biz kadınlar, cihadı faziletçe işlerin en üstünü görüyoruz.Biz de cihad edemez miyizi?” Resul-i Ekrem:

“Hayır! Sizin için cihadın faziletlisi, hacc-i mebrur`dur” buyurdu.
(Buhari,c.2,s.140)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Hac Ve Umre Hakkında Kırk Hadis


(14.Hadis) -“Süngüsüz ve mızraksız bir cihada sana öncülük edeyim mi? Beyti şerifi ziyaret etmektir.” (Feyz`ül-kadir,c.3,s.107)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Hac Ve Umre Hakkında Kırk Hadis


(15.Hadis) -“Mikaatı ihramsız geçmeyiniz.” (Feyz`ül-kadir,c.6,s.390)


Açıklama:Hacca gidenlerin ihramsız olarak geçemeyecekleri hudutlara mikaat adı verilmektedir.Buraları ihramsız geçen kimseye bir koyun kesme cezası vardır.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Hac Ve Umre Hakkında Kırk Hadis


(16.Hadis) -“Hz Aişe (r.a)`nın şöyle dediği rivayet edilmiştir: Ben, Peygamber (s.a.v)`e ihramlanmadan önce ve bayramın ilk günü cemre-i Akabe ve tıraş gibi vecibeleri ifa ettikten sonra ve Tavaf-i ifaza dan önce, içinde misk bulunan koku sürdüğüm olmuştur.” (Müslim,c.4,s.12)


Açıklama:İhrama niyet etmezden önce koku sürünmek sünnettir.İhramlanınca bu yasak olmaktadır.Kurban kesip tıraş olduktan sonra, koku sürünmek tekrar mubah olur.Ancak, zevcesi yanında ise, farz olan tavafı yapmadan ona yaklaşamaz.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi


Kırk Mevzuda Kırk Hadis

MollaCami.Com