Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Buyrun Dua edelim...

Ey bütün mevcudatı terbiye ve idare eden, her şeyin Rabbi!
Ey bütün kâinatın hak mabudu, her şeyin mutlak İlâhı!
Ey bütün mevcudatı yaratan, her şeyin gerçek Hâlikı!
Ey her şeyden nihayet derece üstün, sıfat ve esmâsı ile her şeyin fevkinde olan!
Ey yaratılan her şeyden ve başlayan her zamandan önce olan, vücudu başka vücuttan çıkmayan!
Ey fânî her şeyden ve biten her zamandan sonra olan, vücudu dâim ve bâki kalan!
Ey her şeyi gerçek yüzüyle ve her cihetiyle en iyi bilen!
Ey sonsuz kudrete sahip, irade ettiği her şeye kâdir olan!
Ey her şeyin sanîi olan, güzel ve taklit edilmez san'atı her şeyde var olan!
Ey devam eden ve bâki kalan, kendisinden başka her şey fânî ve zail olan!
Sen aczden ve şerikten, kusurdan münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilâh yok ki bize imdad etsin. Elaman elaman!. Bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar.

amin

Allah'ım! Ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım.

Yarabbi son nefese kadar ve son nefes dahil imanı kamil ile ölmeyi nasip eyle.
Peygamber efendimizin livahül hamd sancağı altında toplanmayı nasip et.
Peygamber efendimizin ve Hz Üstazımızın şefaatlerinden bizleri mahrum eyleme.
Bizlere Cennetül Firdevsine girmeyi nasip eyle.
Bizlere kabir azababı çektirme.
Kabirde Münker ve Nekir meleklerine kolayca cevap vermeyi eyle.
Kabirde Kuranı Kerim ile birlikte olmayı nasip et.

Amin..

Ya rabbi nefsimizi kör,imanınımızı gür, nasiplerimizi bol,
Şansımızı ve bahtımızı açık eyle...
Nurunla özümüzü,haya ile yüzümüzü,
Doğruluk ile sözlerimizi zinetlendir...
Sana karşı mahcup,halk arasında rezil olacak
hallerden muhafaza eyle ya rabbi!!

Yapılan dualara binlerce amin amin amin...

Amin Amin

yapılan bütün dualara canı gönülden
aminn aminn elfü elfin aminn

Bütün dualarımız şu an Arafatta yapılmakta olan dualarda olması dileğimle...

Allahım azabından affına
gazabından rızana sığıyorum
ya rabbi senden yine sana sığınıyorum
sen yücelerden yücesin
seni layık olduğun şekilde medhü sena edemiyorum
sana layık şükürle şükredemiyorum
sen ancak kendini övdüğün gibisin

amin

amin kardeşim inşallah

Rab sensin, kul benim
Yaratıcı sensin,yaratılmış benim
Rızık verici sensin,rızıklanan benim
Sahip olan sensin köle olan benim
Aziz olan sensin, zelil olan benim
Gani olan sensin,fakir olan benim
Diri olan sensin, ölü olan benim
Baki olan sensin, fani olan benim
Güzel olan sensin,çirkin olan benim
İyi olan sensin, kötü olan benim
Affedici sensin, günahkar benim
Aziz olan sensin,hakir olan benim
Güçlü olan sensin, zayıf olan benim
Verici olan sensin,isteyici olan benim
Emniyet verici sensin,korkan beni
Cömert olan sensin,miskin benim
İcabet eden sensin,dua eden benim
Benim günahlarımı bağışla,rahmetinle günahlarımdan vazgeç
Ey merhametlilerin en merhametlisi...

Veysel Karani hz.. duası

amin çok güzel dualar allahü teala bu mübarek günlerin feyz rahmet ve bereketinden hiç birimizi mahrum bırakmasın inşallah dualariniza bu acizane ve zayiif kardeşinizide katarsanız çok memnun oluruz

Ya Rabbi! Beni çok ibadet eden salihlerden ve şükreden zenginlerden eyle… dini ve dünyevi bütün işlerimi düzene koy. Hayırlı nimetlerimi sonuna erdir.

Allah'ım seni en güzel şekilde zikretmeyi, sana en güzel şekilde şükretmeyi ve sana en güzel şekilde ibadet etmeyi nasip eyle.Amin.

İMAM-I AZAM'IN DUASI

O yüceler yücesine isyan ettim. Günahlar içine düştüm. Biliyorum yapmamam gerekirdi. O gerçek bir sahiptir. O terbiye edendir. O çok merhametli olandır. O bağışlayandır. Allah her şeye gücü yetendir ve kul muhtaç oldukça çokça verendir. Ey Mennan olan Rabbim! İstemeden de veren sensin, kul sıkışmasa da veren sensin. Ey beni yaratan! Bak senin için gözlerim yaşarıyor. Senin için ağlıyorum. Sen de tevbemi kabul et. Hatalarımı bağışla. Ya Rabbi isyanımla, nefsime mağlup oldum. Bilemiyorum ki bunun sonunda kurtulacak mıyım? Yoksa helak mı olacağım? Evet evet günahlarım günden güne artıyor. Diğer yandan ömrüm günden güne azalıyor farkındayım. Sana yöneldim. Allah'ım! İşte şimdi ölüm yatağında insanların önünde uzanmışım. Bu zayıf kuluna merhamet et, Ey Merhamet edicilerin Sahibi!


Dua edelim

MollaCami.Com