Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


DUA MAKAMI

-Ey Rabbimiz önce, bizi adam et, aşka layık bir can haline getir! Sonra bize dua nimetini sun, duayı bize tatlılaştır; dua, ağzımıza süt gibi, bal gibi tatlı gelsin! "Amin!" diyene de lutfet, onu herkesin iyiliğini ister bir hale getir! Rabbimiz, bizlere gayret-i dîniyye ihsân eyle. Edep ve nezâket ölçüleri içerisinde, sırf rızâ-yı ilâhîyi ümîd ederek infâk edebilmeyi gönüllerimizin huzur ve saâdet hazînesi kıl! Kalplerimizden îman vecdini, ruhlarımızdan cömertlik neşesini, vicdanlarımızdan sadaka huzurunu eksik eyleme.Amin

-Ey Allah’ım!ömrümün sonunu hayırlı eyle.Amellerin en hayırlısını onların sonuncusu,sana kavuştuğum günü de günlerin en hayırlısı kıl.Ey Allah’ım!büyük günahlarıma karşı rahmetini,yapamadığım fazilerlerden dolaylı mağfiretini istiyorum.Her türlü iyiliğinden ganimeti,her çeşit günahtan selameti,cennete kavuşmayı,cehennemden de kurtuluşu istiyorum.

-Ey Allah’ım! Sevgini bana en sevimli,havfını da korkunç şey yap.Sana kavuşma arzusu ile dünyadan bağımı kopar.Dünya ehlinin gözleri dünya ile aydın olduğunda,bana yaptırdığın ibadetlerle gözümü aydın eyle.Amin.

-Ey Allah’ım!Benimle sana karşı işlenen günahlar arasına engel olan haşyetinle,Rahmetine vasıl eden(ulaştıran)tâatinle ve dünya musibetlerinin bana kendisiyle hakir ve hafif göründüğü yakın ile beni rızıklandır.Kulağımı ve gözümü baki kıldığın şeyde benim için bereketli kıl.Hayat verdiğin bedenimi onlarda faydalandır.

-Ey Allah’ım!beni benim için yarattığın şeye yönelt,mükellef tuttuğun şeyi edâ etmek için bana güç ver.Kendisine ihtiyacım olmayan şeyle beni meşgul etme!Onsuz olmayan,benim için zorunlu olan şeyi benden esirgeme!Ey Allah’ım!benden razı olduğun şeyi bana nimet olarak ver,haddi aşmayı benden uzaklaştırarak bana iyilik yap.Ey Allah’ım!beni seçerek hayırlı kıl,bana rahmet et ve beni mekr ile cezalandırma;benim yanımda ol ve karşımda olma!Göz açıp kapayıncaya kadar da olsa görüşümü düşüncemi kendi nefsim için bana vekil yapma!

-Ey Allah’ım!beni doğruya,istikamete,hidayete,havfa,sıdka ve doğruluğa ulaştır.Kalbimi senin dışında ki,şeylerle meşgul olmaktan koru.Ey Allah’ım!ben senden rızıkta kanaati,kifayet miktarını aşma konusunda zühdü,her türlü şüpheden cesaretle çıkmayı istiyorum.

-Ey Allah’ım! Senin ilminin kuşattığı her türlü hayrı istiyorum,her türlü kötülükten de sana sığınıyorum.Ey Allah’ım! Beni her şeyde sana karşı ağlayıp sızlanarak yalvaran,her işi sana teslim eden ve senin geri bıraktığını öne almayan,senin öne aldığını da geri bırakmayan bir kişi eyle!

-Ey Allah’ım! Ben gadabından rızana,cezandan affına,senden yine sana sığınırım.Sana sayısız övgüler olsun.Sen kendini övdüğün gibisindir.Ey Allah’ım! Beni koru ki,Sana isyan etmiyeyim.Beni sevdiğin ve razı olduğun şeye ulaştır.Ey Allah’ım! Bütün gayretimi senin için yap.Arzumun tamamı senin için olsun.Sana güvenenin yüceliği ve seni sevmenin tatlılığı ile beni rızıklandır.

-Ey Allah’ım! Sen bana sürekli nimet verirsin.Beni senin dışında her şeyden uzaklaştıran bir yakın ile rızıklandır.Senin zikrinin yüceliği ile senin dışındaki her şey değersiz olsun.
-Sesini(duada)yükselsen(de yükseltmesen)de(O’na göre birdir),çünkü O,gizliyi de,gizlinin gizlisini de bilir./Allah O'dur ki,O’ndan başka ilâh yoktur,en güzel isimler O’nundur.
Tâ Hâ süre:20/7-

-Yüce Rabbim!Peygamberimiz(s.a.v)o güzel sünnetine sahip çıkanlardan eylesin.Nefsinin arzularını ve bid’atleri terk eden kullarından eylesin..Güzel huy ve alışkanlıkları örnek alan mü’min kullarından eylesin.İnsanlarla iyi geçinmeyi akrabalarını,dostlarını,arkadaşlarını her daim ziyaret eden yoklayan kullarından eylesin.Amin.
-Bizleri sayılan bu güzel huylara sahip samimi,sabırlı,şükürlü,vefalı,sağlam kavi Müslüman eylesin!Amin.bi-hürmeti seyyidi’l-mürselin ve alihi ve sahbihi ve men tabi’ahü bi-ihsanin ecmain.
-Yaratılış gayesini sezip bilen bu idrak ile İslâm dinimizin görev ve sorumluluklarını emirlerini ve yasaklarını iyi bilen ve tutan şuurlu,samimi,sağlam kavi Müslümanlardan eylesin!Amin.
-Allah’ım bizi boş lüzumsuz işlerle meşgul eyleme,verdiğin her nimete şükreden başımıza gelen her bela ve musibete karşı sabır gösteren kullarından eyle!Amin.
-Allah(c.c)bizi yolunda,şükründe,zikrinde,hüsn-ü ibadetinde daim din-i mübine hizmette kaim eylesin!Ancak O’na dayanırız;ancak O’ndan yardım dileriz.Amellerin seyyiatından,nefislerin şerlerinden her kötünün her türlü kast ve kötülüğünden O’na sığınırız.O bize kafidir.Hasbünallahi ve ni’mel-vekil ni’mel-mevla ve ni’men-nasir ğufraneke Rabbena ve ileyke’l-masir.
-Onlar(gece namazı için)yataklarından kalkarlar,korkarak ve umarak Rablerine yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da(hayır yolunda)harcarlar. Secde süre:32/16


-İslâm dini bizden temizliğin her türlüsünü,nizam,çalışkanlık,vazife şuuru,hizmet aşkı,ilim,feraset,tedbirlik,fedakarlık,sevgi,saygı,kardeşlik,yardımlaşma,işbirliği,tebliğ,irşad,cihad,izzet,şeref,hürriyet v.s…gibi görevlerin yapılmasını istiyor.Bizler de inşallah bu yolda giden mesut kullarından eylesin! Amin.
-Cenab-ı Hak bizleri bu görevleri yapan ve yardım eden,iyilik ve güzellik ile muamele eden bahtiyar ve mesut kullarından eylesin!Rabbimizden bizlere lütuf ve keremiyle ıslah eylemesini,günahlarımızı bağışlamasını;tekrar rahmeti,mağfireti ile muamele eylemesini niyaz ederim.
-Bu güne yapmış olduğumuz ne kadar günah,kusur hata isyan noksanlık yanlışlık var ise,tüm bunlardan kurtulmak da ancak İslâm dinine dönerek tevbe-i nasuh ile tevbe etmeli,hak yola girmeli,hayatımızı Allah-u Teala Hazretlerin sevdiği razı olduğu işler ile meşgul eylemesini dileriz.Biliniz ki,her hatanın başı ve her günahın kaynağı olan dünya sevgisini ve gafletini içimizden atalım!Bu güne kadar hep dünya için çalıştın,gel bundan sonra ahiret için çalış hazırlan;cenneti kazanmak,Allah’ın rızasına ermek cemalini görmek için gayret et.İş işten geçmeden tüm müktesebatını malını,bilgini,görgünü,enerjini İslâm’a tahsis eyleyen kullarından eylesin.Amin.
-(Onlar da)”Biz ancak Allah’a güvenip dayandık.Ey Rabbimiz!Zalim kavm(in zulmüne uğramak9la bizi imtihan(konusu)yapma!Bizi,rahmetinle o inkarcılar toplumundan kurtar”dediler. Yunus süre:10/85-86


Dualar

MollaCami.Com