Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


DUA MAKAMI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina muhammed

-Ey Aziz,Latif ve çok acıyan Yüceler yücesi Rabbim!Rahman ismi şerifinle Rahman süresi hürmetine(dualarımızı kabul eyle)Sonsuz Rahmetin ve sayısız nimetinden dolayı şükür ve minnetin tamamı ve devamı Sana’dır.Gerek gizli,gerekse açıktan ve layık surette yapılan bir cümle salât ve selâm yaratılmışların en değerlisi(Hz.Muhammed Mustafa’ya (s.a.v)olsun.)
Bizi bağışla ve bizden râzı ol.Tam olarak Seni tanımakta ve inanmakta bize yardımcı ol.
Bütün işlerimizde bizi başarıya ulaştır.Amin,Ya Muin,bi-hürmeti seyyidil Mürselin…

-Sır makamına yükseliş Yüceler Yücesi Allah’ın vuslatına yoldur.Bu yol aynı zamanda nebiler varisi bulunan ebdallardan Allah-u Teâlâ’yı hakkıyla sevenlerin yoludur.Onun sonsuz nimetlerine karşı sonsuz şükürler olsun.Allah’ın rahmeti,meleklerin istiğfarı ve mü’minlerin de dua ve niyazları Peygamberlerin sonuncusu varlığın en yücesi Muhammed Mustafa’ya(s.a.v)salât ve selâm olsun.Şefaatine nail olan bahtiyar kullarından eylesin.Allah bizi de yolunda daim ve kaim eylesin.Kendisini bilenlerden,bulanlardan eylesin.Dünya ve ahiretin bildiğimiz,bilmediğimiz her türlü hayırlarına erdirsin.Dünya ve ahiretin her türlü şerlerinden korusun.bi-hürmeti esrar-ı sureti’l Fatiha

-Ya Rabbi!Senin yolunda cihad edenlere yardım eyle.Hem idariciyi hem de idare edileni ıslah eyle.Müslümanların işlerini üzerine alanlara,Müslümanlara karşı şefkat ve merhamet nasib et.
-Ya Rabbi!Sözlerimi birleştir.Bizden fitneyi gider.Belalardan kurtar.Bize Müslümanlar arasında ihtilaf gösterme.Bizleri sana yaklaştıran şeylerle birleştir.
-Ya Rabbi!Bizi aziz kıl,zelil kılma.Bizi,senin rızana götüren dünya ve ahiret işlerinde birleştir.Bu ancak senin yardımınla olur.
-Ya Rabbi!Bize senden korkmayı,sana tazim ve hürmeti,sevdiklerine lütfettiğin marifet ve nimetlerini bize ihsan ve bunları devamlı eyle.
-Ya Rabbi!Bedenlerimize,bütün kardeşlerimize,bizden sonra gelecek çoluk çocuğumuza,yakınlarımıza,sıhhat va afiyet ihsan eyle.Bu afiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver. Cüneyd-i Bağdadi(k.s)
-Rabbim!Dünyada garipliğime,kabir de yalnızlığıma,yarın huzurunda uzun süre kaldığımda bana merhamet et. Ata es-Süleymi(k.s)

-Her kim namazının peşinde bu beş kelimeyi dua ederse,ebdallardan yazılır.O kelimeler şunlardır.
-Ey Allah'ım!Muhammed(Aleyhi's-selam)'ın ümmetini ıslah et.
-Ey Allah'ım!Muhammed(Aleyhi's-selam)'ın ümmetine rahmet et.
-Ey Allah'ım!Muhammed(Aleyhi's-selam)'ın ümmetinden belâları aç.
-Ey Allah'ım!Muhammed(Aleyhi's-selam)'ın ümmetini hidayet et.
-Ey Allah'ım!Muhammed(Aleyhi's-selam)'ın ümmetini ve sana inananların hepsini mağfiret et. EBU'L-LEYS SEMARKANDİ,TENBİHU'L ĞAFİLİN:549
-Allah'ın ismiyle!Allah'ın dilediği olur.Hayrı Allah'tan başka hiç kimse sevk edemez.
-Allah'ın ismiyle!Allah'ın dilediği ne ise o olur.Kötülüğü Allah'tan başka hiç bir kimse açamaz.
-Allah'ın ismiyle!Allah ne dilerse o olur.Sizde ne nimet varsa,Allah'tandır.
-Allah'ın ismiyle!Allah'ın dilediği olur.Günahtan dönüş ve ibadete kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır
Bir kimse bu kelimeleri her sabah okursa yanmaktan boğulmaktan ve bir şeyi çalınmaktan kurtulur.(MOLLA CAMİİ,NEFAHATÜ'L-ÜNS:36

yapmış olduğunuz duaların her kelimesine amin amin amin!

İlahi!Sûretimi güzel yarattın,siretimi de güzelleştir.Ya Rabbi!Ahlâkın en güzeline erişmek için bana yol göster.Zira,en güzel ahlâkı bildirecek ancak Sensin!Ya Rabbi!Fena ahlâkı benden uzak tut!
-İlahi Senden sıhhat ve afiyet,bir de iyi ahlâk dilerim.
-Ya Rabbi!İşe yaramayan bilgiden,ürpermeyen kalpten,duymayan candan,kabul olunmayan duadan Sana sığınırım!
-“Allah,Allahû Rabbi,lâ üşrike bihi şey’a(Allah rabbimdir.O’na hiçbir şeyi ortak koşmam.)
-“Hasbinallahû ve ni’mel vekil.O ne güzel vekildir.
-Allah’ım malımı(sahah)yani seviye üzere rızkımdan artanı Allah rızası için dağıtmamı nasip eyle!AMİN
-“Allahümme bismikel Azam Rıdvanikel ekber”.Bizlere Esmaü’l Hüsna ile muamele de bulun Ya Rabbi!
-“İnna lillah ve inna ileyhi raciun”Allah’tan geldik yine Allah’a döneceğiz.
-“Allahümme einna alâ şükrike ve zikrike ve hüsnü ibadetike”Allah’ım Sana şükretmek ,Senin ismini zikretmek,ve Sana ibadetimi güzel yapmam için bana yardım et.Farz namazlardan sonra söylemek daha efdaldir.Dualarda da söylenebilir.
-Her şeyin tasarrufu Senin elindedir Evvel Sensin,Senden önce bir şey yok,Ahir de Sensin.Senden sonra da bir şey yok.Sen Batınsın.Senin gizliliğinden öteye bir şey yok.Bizi fakirlikten zenğinliğe eriştir.Borcumuzu bize ödettir Allah’ım!”La havle vela kuvvete illa billah”Bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle,cennetini kazanan, cemalini gören bahtiyar ve mesut kullarından eylesin.AMİN.

bunca güzel duaya amin amin amin!

Amin

TESEKKURLER ALLAH RAZI OLSUN. MEVLAM BİLGİ VE BİRİKİMLERİNİZİ KAT BE KAT ARTIRSIN. AMİN

-Ey Rabbimiz!ne gizler,ne açıklarsak şüphe yok ki,Sen bilirsin.Zaten yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz… İRRAHİM SÜRE:38
-Ey Rabbim!Beni dosdoğru namaz kılmakla berdevam et.Zürriyyetimden de(böylece namaz kılanlar yarat)Ey Rabbimiz!duamızı kabul et. İBRAHİM SÜRE:40
-Ey Rabbimiz(kıyamette)hesab ayağa kalkacağı gün beni,ana ve babamı ve bütün iman edenleri yarlığa.İBRAHİM SÜRE:41
-Ey Rabbimiz!Bizi doğru yola iletikten sonra kalplerimizi(Hak’tan)saptırma.Bize kendi canibinden bir rahmet ver.Şüphesiz en çok bağışlayıcı olan Sen’sin Sen…AL-İ İMRAN SÜRE:8
-Ey Rabbimiz!Senin indirdiğin(O kitaba)inandık,O,Peygambere de tabi olduk.Artık bizi(birliğini ve peygamberlerini tanıyan)şahidlerle yaz.AL-İ İMRAN SÜRE:53

-Mevlana hazretleri gece gündüz cenab-ı Hakk’a niyaz eder yalvarırdı:”Ya Rabbi!Bizim halimize bakarak muamele etme.Kendi ikram ve ihsanına göre bize muamele eyle.
-Ey affı çok olan,günahları örten Rabbim!O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma.Bize azab etme.
-Ya Rabbi!Biz nefis ile şeytana köpek gibi tabi oldukça da sen,azab arslanını bize saldırtma.
-Ey Hayy,ebedi diri olan Rabbim!Taleb ve dua üzerine nasıl olur da kerem etmezsin.Sen kerem sahibisin
-Ey mahlukatın,yaratıkların canlıların ihtiyacını gideren Rabbim!Sen varken hiçbir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak layık değildir.
-Ya Rabbim!Ruhumda bir ilim katresi var.İlahi onu heva rüzgarıyla ten toprağından muhafaza eyle.
-Ey ihsanı çok olan Rabbim!Cefa içinde geçip giden ömre merhamet et.
-Ey affetmeyi seven Rabbim!Bizi affeyle.İsyan derdimize çare eyle.
-Ey yardım isteyenlerin yardımcısı!Bizi hidayete çıkar.
-Ya Rabbi!Dua ve yakarışlarımızda sana layık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatalarda bulunmuş isek,o kelimeleri sen ıslâh et ve duamızı kabul buyur.Çünkü sözlerin hakimi ve sultanı ancak sensin.
-Ey alemin yaratıcısı!Kasvetli karamış katılaşmış adeta taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat,feryadımızı âh iş vah hoş eyle ki,rahmetini çeksin.
-Ya Rabbi!Kerem ve lütfunla hidayet ettiği kalbi tekrar dalalete,sapıklığa meylettirme.Belaları bizden sarf eyle,çevir ve değiştir. Mevlana(k.s)

çok güzel dualar bunlar...tşkkrlr...

-Ya Rabbi!Rüzgarın şerrinden ve rüzgarla gelecek şeyin şerrinden sana sığınırım.
-Ya Rabbi!Ölüm hususunda yardımcı ol.Onu bana kolaylaştır.
-Ya Rabbi!imanı ruhuma içirdiğin gibi,kalbime da içir.Yaratılışımda takdir ettiğin şeyden bir şeyle bana azab etme.Zira Sen benim üzerimde her şeyi yapmaya muktedirsin.
-Ya Rabbi!Hacıları ve onların dua ettiklerini de mağfiret et.
-Ya Rabbi!Barastan,cinnetten,cüzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.
-Ya Rabbi!Kureyş’e hidayet et.Zira onların alimi arzı ilimle dolduracaktır.
-Ya Rabbi!Nefsimin ve Nazar’ın yani kötü bakışlardan Allah’a sığınırım.
-Ya Rabbim!Yaptığım bu aciz fakat halishane dualarımı dergahı ülûhiyyetinde kabul ve karir eyle.Rahmetinle,mağfiretinle muamele eyle.Amin.

AMiiiN

Euzübillahimineşşeytanirracim/Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed
-Bizi yaratan ,yaşatan sayısız nimetlerine garkeden,doğru bilmemiz,hidayete ermemiz ve cennetine girmemiz için engin rahmetinden ve fazl u kereminden bizlere peygamberlerin ekmel ve âzam ve fedal ve âhsen ve âlası,Ahmed ü Mahmud u Muhammed-i Mustafası’nı gönderen;o Resûl-i Ekrem’e sözlerin en yücesi ve en güzeli olan Kur’an-ı Kerim’i indiren,bizleri ümmetlerin en büyüğü ve en şereflisi kılan Ulu Rabbımız’a sonsuz hamd ü şükr ü senalar olsun.
-Allah’ın hak Peygamberi iki cihan serveri,mü’minlerin önderi insanlığın rehberi,âsilerin melcei,çaresizlerin eşfaı,Livaü’l-Hamd’in maliki,Makam- Mahmud’un sahibi,başımızın tacı,dertlerimizin ilacı,gözümüzün nuru,gönlümüzün süruru,Cenab-ı Hakk’ın Habib-i edibi,enbiyanın hatemi ve resûllerin ekremine ve onun temiz aline,pak ashabına,mübarek ahfadına ve cümle etbaına ve hassaten veresei enbiya,hulefa-i rusül,ümena-i ümmet olan ulema-i amilin,meşayih-ı vasılin,sadat-ı kamilin ve esatize-i mükemmilinimize,yani selasil-i turuk-u aliyyemizin mensupları pirlerimiz,mürşitlerimiz ve onlara bağlı ariflere,halifelere,Salihlere ve müridlere hadsiz hesapsız salat ü selâm olsun!...Amin

-Peygamber Efendimiz(s.a.v)buyurmuş ki,”Ümmetimden bir bölük insan,Allah’ın emrini icra etmeye devam edip duracaktır,ta Allah’ın takdiri olan kıyamet kopuncaya kadar…Kendilerini yardımsız bırakıp terk edenler ve muhalif çıkanlar onlara bir zarar veremeyecekler ve onlar,insanlar üzerine hakim ve galip olacaklardır.”
-Ya Rab,bizleri bu mübarek taifeden kıl;senin dinine has hadim,sünnet-i nebeviyeye hakiki tabi olmayı nasip buyur;bizi cahillerder,gafillerden,küçük hesap peşinde olanlardan,meselelerin özüne inmeyen bihaber muhaliflerden,zalimlerden ve yardakçılarından koru!Bizi tevfikini refik eyle;bizi mansur,müeyyed ve muzaffer kıl;zikrinde,şükründe,hüsn-i ibadetinde bize daima yardım buyur!Yolumuzu aydınlık eyle!Günahlarımızı affet!Cennetinle ikram ve ihsan eyle!Amin.

“Hasbinallahû ve ni’mel vekil.O ne güzel vekildir.


amin..amin..amin...

allah razı olsun kardeşim...


Dualar

MollaCami.Com