Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


DUA MAKAMI

DUA MAKAMI
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed
1-Allahu Teala Hazretleri bizi sevdiği her türlü güzel huya sahip eylesin.Sevmediği hertürlü kötü huydan kurtarsın.İlk niyazımız,buradaki bu ilkinde bu halishane dualarımızı kabul eylesin.Allah bizim bildiğimiz,bilmediğimiz hertürlü hayırları da-fazlu kereminden,gayb hazinelerinden istiyoruz,ihsan etsin,bildiğimiz,bilmediğimiz şeylerden de korusun,iki cihan saadetine cümlemizi,çoluk çocuğumuzla,zürriyetlerimizle,eşlerimizle ailelerimizle,geçmişlerimizle,sevdiklerimizle erdirsin.Cennetiyle,cemaliyle müşerref eylesin.bi-hürmet-i esrar-ı sureti’l fatiha.
2-Allah bizi de yolunda eylesin.Kendisini bilenlerden,bulanlardan eylesin.Allah hepinizden razı olsun.Dünya ve ahretin bildiğimiz,bilmediğimiz hertürlü hayırlara erdirsin.Dünya ve ahretin hertürlü şerlerinden korusun.bi-hürmet-i esrar-ı sureti’l-fatiha
3-Peygamberimiz(s.a.v)Dua ibadettir.Bana dua edin,duanıza icabet edeyim diye söylüyor.Bir çok hadis-i şerifde de duanın önemi hakkında hadislerde bildiriyor.Bize düşen istediğimiz her ne olursa Cenab-ı Hak’tan istemeliyiz.Allah(c.c)bizi zikrinden ayırmasın.Bizi bu şereflere,bu sevaplara nail eylesin,bizi daima zikirde olan bir lisan,şükür dolu bir kalpsahibi eylesin,eşlerimizden razı olsun.Evli olanlar ahiret hususunda birbirlerine yardımcı olsunlar.Evlenmemiş olanlara da Allah,hayırlı hayat arkadaşları,refikler-refikalar nasip eylesin.Sevdiği razı olduğu kul olarak yaşayıp,rabbımızın huzuruna sevdiği razı olduğu kullar olarak varmamızı,kahrına,gazabına,azabına,ikabına uğramadan,cehenneme düşmeden,hesapsız,kolayca,efendimizle,pirlerimizle,meşayihimizle,ihvan-ı sadıkınımizle cennetine dahil eylesin.Cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin.Amin.
4-Allahu Teala Hazretleri bizi Efendimizin sünneti seniyyesine uyanlardan,bid’atlardan uzak duranlardan eylesin.Huzuruna sevdiği,razı olduğu güzel ahlaklı,yüzü ak,alnı açık kullar olarak varmayı,Efendimize komşu olmayı,cennet içre Allahu Teala Hazretlerinin ikramlarına ermeyi,cemalini görmeyi nasip eylesin.O devlete erenlerden eylesin.bi-hürmeti esrar-ı sureti’l-fatiha

5-Allahu Teala Hazretleri bizi zümre-i salihinden eylesin.Sıhhatle,afiyetle,huzurla,saadetle hayat sürmeyi,bu dünyanın imtihan olduğu bilen,hayırlı faaliyetlerde ömrünüzü değerlendirmeyi,bir dakikakınızı,bir saniyenizi israf etmeyin.Her anımızın Allah’ın rızasına uygun faaliyet içinde ihya etmemizi nasip eylesin.Hüsn-ü hatimelerle ahrete göçtüğümüz zaman,Peygamberimizin lüvamül hamd sancağı altında;Peygamberlerle,sıdıklarla,şehidlerle,salihlerle,şu grubumuzla beraber,haşr eylesin.Firdevs-i alasına bi gayr-i hisab dahil eylesin.Allahu Teala Hazretleri bi-gayr-i hisab defterini açmadan,hesaba çekmeden,kahrına,gazabına,uğratmadan,cehennemde yanmadan,nar-ı cahime düşmeden,sırat-ı müstakim’i yıldırım gibi geçerek Firdevs-i alasına dahil eylesin.Rıdavan-ı Ekberine vasıl eylesin.Cemalini gören bahtiyar mesut kullarından eylesin.
-Allah bizi cennet içre cemalini daima görenlerden eylesin.Allah hepinizden razı olsun.
-Sübhaneke la ilme lena illa maallemtena inneke ente’l alimü’l-hakim.
-Sübhanekellahümme vebi hamdik.Neş hedü enlailahe illa ente vahdeke la şerikeleke nestağfiruke vene tûbü ileyk.
-Sübhanekellahümme vebi hamdik.Neşhedü enlailahe illa ente vahdeke la şerikeleke nestağfiruke venetubü ileyk.
-Sübhanekellahümme vebi hamdik.Neşhedü enlailahe illa ente vahdehu la şerikeleke nestağfiruke vene tubü ileyk.
-Sübhane rabbina rabbil izzeti amma yesifü ve selamün ale’l mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemine’l-fatiha.
-Allahu Teala Hazretleri bizi her türlü kemalata sahip eylesin.Nefsini yenecek irade gücüne sahip eylesin.Şeytana mağlup olmayacak bir şuur nasip eylesin.Ahlaki güzellikleri öğrenip,benimseyip,edinmeyi nasip eylesin.Kötü huyları içimizden söküp atmayı nasip eylesin.Has-halis güzel Müslüman olmayı nasip eylesin.Huzuruna sevdiği,razı olduğu kul olarak varmaya cümlemizi muvaffak eylesin.Amin.

DUA MAKAMI-2
-Peygamberimiz(s.a.v)bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki;”Hikmetin başı Allah korkusudur.”Aziz ve celil olan Allah’tan korkmaktır.Hikmetin başı budur.”Huş der dem”her nefes alış veriş de aklı başında olmak,gafil olmamak,uyanık olmak,kulluğunun şuurunda olmak,günahlardan uzak durmak,Allah’ın rızasını kazanmaya çalışmak gerekir.İşte asıl prensip budur.Cenab-ı Hak bizlere uygulamayı nasip etsin.Rızasına ermeyi nasip etsin,iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin.Allahu Teala Hazretleri Habib-i edibine sizleri ve bizleri komşu eylesin.Cennetiyle,cemaliyle cümlemizi,müşerref eylesin.bi-hürmeti esrar-ı sureti’l-fatiha…

-Haya güzeldir.Kadında olursa daha da güzeldir,kadınlara çok daha fazla yakışır haya duygusu,erkeğe de yakışır elbette,kadına da yakışır.Kısacası insan hayalı olacak,gözünü haramdan sakınacak,diğer uzuvlarını da haramdan korumalı,kollamalıdır.”Nazar ber kadem”tarikate girmiş,tarikatte adım,adım ilerliyor,yani yürüyüşüne,yoluna dikkat etmeli;insan tasavvuf yolunda adım,adım sevapları kazana,kazana,kademe,kademe yükselir.Onun için yürüşüne,yoluna dikkat etmeli,yoksa bu yürüyüşünde ilerleyemez,aşağılara düşer,tepe taklak aşağılara iner farkına olmadan,bizde bu yolda ilerlerken seyr ü sulükümüzün adımlarına dikkat etmeli,bunun farkına varmalı,nefsini hemen hesaba çekmelidir.
-Hayat muazzam bir imtihandır.İnsanlar daima imtihandadırlar.Elbette şeytan vardır,nefis vardır,çeşitli düşmanlar vardır.Elbette insanların,cinlerin,şeytanın çeşitli hileli oyunları vardır.Bunlarla daima karşı karşıyadır.İnsanın ayağının adımı her an kayabilir.Çok dikkat etmek lazım.İnsan bir yerden düştümü ayağı kırılabilir,ayağı tedavi edilerek kısa zamanda iyileşebilir,fakat manevi düşüş çok fenadır,Tarikatte düşme fenadır,tarikatten kovulmak daha da fenadır;Allahu Teala Hazretleri seyr ü sulükümüzü rızasına uygun yapmayı nasip eylesin.Cennetiyle,cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin.Allah hepinizden razı olsun.bi-hürmeti esrar-ı sureti’l-fatiha…

DUA MAKAMI-3
-Dünyada da iyilik ver Ya Rabbi;ahrette de iyilik ver!sadece dünyada iyilik ver!demiyoruz.Dünyada da,ahrette de iyilik istiyoruz ve Allah bunu bize emrediyor.Ameneresulü de bize:”Takatimizin fevkinde bize yükleme!”dememizi öğretiyor.Böyle dua etmemizi öğretiyor.Demek ki,Allah’tan iyilik,zenginlik,güzellik,mal,mülk,hayırlı evlat gibi bir çok meselede de Allah’tan yardım istemeliyiz.Çünkü O’nun hazinesi bitmez,tükenmez isteyin isteyebildiğiniz kadar Cenab-ı Hak inşallah hakkımızda hayırlısını vere de,hesabımız kolay ola,Bütün güç Allah’tandır.”Ve’la havle vela kuvvete illa billah”diye zikrediniz.Güç-kuvvet ancak Allah’ladır.Kimse Allah’ın hükmüne karşı gelemez,kimse Allah’ın hükmünü yenemez.”La havle vela kuvvete illa billah”söylemek nimetin devamına sebep oluyor,insanın hüznünün kederinin gitmesine ilaç oluyor ve bunu söylemek cennete girmemizi sebep oluyor.Cenab-ı Hak bunu bizlere çokca söylemeyi nasip eylesin.”Hasbünallahu ve ni’mel vekil”Allah bize kafidir.O benim vekilimdir.O,ne iyi vekildir,diye daima düşüneceğiz.Bu duyguyu iyice içimize yerleştireceğiz ki,imanımız artsın,güçlensin kuvvet ve dermean bulabilsin mü’min kardeşlerim.Ya Rabbim!Bize dünyada ve ahirette iyilik ver.demeliyiz.Hayırların fethi için,şerlerin def’i için bilhassa Allah rızası için el-fatiha

DUA MAKAMI-4
-Tasavvuf prensipleriden Huş der dem,Halvet der encümen,Nazar ber kadem,Sefer der vatan,Yâd Kerd bu beş prensip tasavvuf ekolünde aranılır ve takip edilir.
-Huş der dem=her nefes alış verişte aklı başında olmak,
-Halvet der encümen=bir topluluğun içinde halvet halini,ihlasını,ibadet şuurunu devam ettirebilmektir.
-Nazar ber kadem=her nefeste,gafil olmamak,uyanık olmak,Allah’ın kulu olduğunu bilmek ona göre adım atmaktır.
-Sefer der vatan=Sefer,seyahat demek,Vatan da,insanın namazını dört rek’at kıldığı,işinin gücünün evinin barkının olduğu yer demek.(kendi ikameti mahallinde sefer halinde olmak)prensibi,
-Yâd Kerd=yad yapmak,yani zikir yapmak anlamına geliyor.
-Her zikir yapılışında ara verilerek”ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi”diyecek.ne demek bu;Ya Rabbim,benim muradım,maksadım sensin.Ben senin rızanı talep ediyorum demektir.
-Niçin iyi derviş olunamıyor?Bu prensiplerden vazgeçiliyor da ondan yapılan bunca işler boşa gidebiliyor.Biz inşallah bu güzel yola girmişiz.Yüce Rabbim!Yüzümüzü kara çıkarmasın, söylenen bu güzel prensiplere uyan has-temiz kullarından eylesin.Cenab-ı Hakk’ın rızasına ermeye muvaffak eylesin.Zikrinden mahrum etmesin.Çünkü biz onu zikredince oda bizi zikrediyor.Allah’ın bizi zikretmesi de bizim için şereflerin en büyüğüdür.Allah,zikrinden gafil eylemesin bizleri-Amin.

DUA MAKAMI-5
-Ömrünüzü malayani söz ve işle geçirmiyeceğiz.Daima verimli,sağlıklı,sıhhatli,düzenli,planlı,proğramlı çalışacağız.Çalışmalarımız ihlas ile yapacağız.Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed’e çok faydalı olmamızı nasip eylesin.Ömrümüzü verimli geçirmeyi,arkamızdan bizim hayır dua ile anılmamıza vesile olacak hayrat u hasenat yapmamızı vefat ettikten sonra da sevap kazanmaya devam etmemizi sağlayan hayırlı ve güzel işleri başarabilmeyi nasip eylesin.Huzuruna yüzü ak,alnı açık sevdiği kul olarak varmımızı,cennetiyle,cemaliyle müşerref olmamızı,Habib-i edibine komşu olmamızı,büyüklerimizle,evliyaullah ile firdevsi ala da beraber olmamızı cümlemize Rabbimiz nasip eylesin.bi-hürmeti esrar-ı sureti’l-fatiha…

bu güzel paylaşımınız için teşekkürler müminin silahı duadır rabbim dualarımızı kabul eylesin inş

herşeyi demişsiniz de bize de amin demek kalmış...
emeğinize sağlık kardeşim..
hesapsız amin..

-Mevlana hazretleri gece gündüz cenab-ı Hakk’a niyaz eder yalvarırdı:”Ya Rabbi!Bizim halimize bakarak muamele etme.Kendi ikram ve ihsanına göre bize muamele eyle.
-Ey affı çok olan,günahları örten Rabbim!O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma.Bize azab etme.
-Ya Rabbi!Biz nefis ile şeytana köpek gibi tabi oldukça da sen,azab arslanını bize saldırtma.
-Ey Hayy,ebedi diri olan Rabbim!Taleb ve dua üzerine nasıl olur da kerem etmezsin.Sen kerem sahibisin
-Ey mahlukatın,yaratıkların canlıların ihtiyacını gideren Rabbim!Sen varken hiçbir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak layık değildir.
-Ya Rabbim!Ruhumda bir ilim katresi var.İlahi onu heva rüzgarıyla ten toprağından muhafaza eyle.
-Ey ihsanı çok olan Rabbim!Cefa içinde geçip giden ömre merhamet et.
-Ey affetmeyi seven Rabbim!Bizi affeyle.İsyan derdimize çare eyle.
-Ey yardım isteyenlerin yardımcısı!Bizi hidayete çıkar.
-Ya Rabbi!Dua ve yakarışlarımızda sana layık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatalarda bulunmuş isek,o kelimeleri sen ıslâh et ve duamızı kabul buyur.Çünkü sözlerin hakimi ve sultanı ancak sensin.
-Ey alemin yaratıcısı!Kasvetli karamış katılaşmış adeta taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat,feryadımızı âh iş vah hoş eyle ki,rahmetini çeksin.
-Ya Rabbi!Kerem ve lütfunla hidayet ettiği kalbi tekrar dalalete,sapıklığa meylettirme.Belaları bizden sarf eyle,çevir ve değiştir. Mevlana(k.s)

-Peygamber Efendimiz(s.a.v)buyurmuş ki,”Ümmetimden bir bölük insan,Allah’ın emrini icra etmeye devam edip duracaktır,ta Allah’ın takdiri olan kıyamet kopuncaya kadar…Kendilerini yardımsız bırakıp terk edenler ve muhalif çıkanlar onlara bir zarar veremeyecekler ve onlar,insanlar üzerine hakim ve galip olacaklardır.”
-Ya Rab,bizleri bu mübarek taifeden kıl;senin dinine has hadim,sünnet-i nebeviyeye hakiki tabi olmayı nasip buyur;bizi cahillerder,gafillerden,küçük hesap peşinde olanlardan,meselelerin özüne inmeyen bihaber muhaliflerden,zalimlerden ve yardakçılarından koru!Bizi tevfikini refik eyle;bizi mansur,müeyyed ve muzaffer kıl;zikrinde,şükründe,hüsn-i ibadetinde bize daima yardım buyur!Yolumuzu aydınlık eyle!Günahlarımızı affet!Cennetinle ikram ve ihsan eyle!Amin.

Resûlüllah(s.a.v)buyurmuştur ki,bize her ne zaman farz namaz kıldırdıysa,bize döndüğünde mutlaka:"Ey Allah'ım!Beni rezil edecek her amelden sana sığınırım.Bana eziyet edecek her arkadaştan sana sığınırım.Beni meşğul edecek her emel(kuruntu)dan sana sığınırım.Bana unutkanlık verecek her fakirlikten sana sığınırım.Beni azdıracak her zenginlikten sana sığınırım."derdi.Hz.Enes(r.a)
-Resûlüllah(s.a.v)buyuruyor ki;Her kim.namazı bitirdiğinde üç kere:"Büyük olan Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamederim.Günahlardan dönüş ve ibadetlere kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır."derse,mağfiret edilmiş olarak kalkar.Hz.Enes(r.a)
-Aziz ve muhterem kadeşlerim!Allahu teala hazretleri bizleri kusurlarımızdan kurtarsın...Bizde sevmediği ne gibi;hal ve huy ve sıfat varsa,bizi onlardan pak eylesin...Bizi sevdiği sıfatlarla sıfatlandırsın...Sevdiği amellerle muvaffak eylesin...Sevdiğ ilimlerle gönlümüzü doldursun...Sevdiği yollarda yürütsün...Sevdiği kulları ile dost eylesin...Ömrümüzü sevdiği bir şekilde geçirip,huzuruna sevdiği razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin...Amin

-Bismillahirrahmanirrahim/Allahümme salli ve sellim alâ seyyidina Muhammed

-Yüce Rabbim!Ölmeden önce ölünüz sırrına ermeyi,bu şuur ve bilinç’e vakıf olan buna anlayarak kendi ölümünü düşünerek,idrak ederek çalışan, ahiretini kazanan;ölümünden sonra olacak olan kademe,kademe ahiret akabeleri kolayca sual vererek atlatan mesut ve bahtiyar kullarından eyle bizleri!Amin.Kabirden kalkarken de o güzel isimlerini anarak kalkmayı sırat köprüsünden uçarak geçmeyi,cennetine kavuşmayı nasip eyle Allah’ım!
-“Allah’ım sana daima ve büyüklüğüne layık bir hamdle hamd olsun.Resulüllah Efendimiz’e,ehl-i beytine,eshabına,etbaına,onun yardımcılarına hayır dualar olsun.Ya Rabbi!yerde ve gökte sana itaat edenlere merhamet eyle.Ey kerim olan Allah’ım!Lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı hata ve kusurlarımızı affeyle.Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan kul borçlarından bizi kurtar.Kereminle eğriliklerimizi düzelt.Kötülüklerimizi iyiliğe tebdil eyle.Amin.
-Ey dilediği yok ve dar eden Allah’ım!Kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru.Razı olmadığın,beğenmediğin şeyleri bize çirkin göster,beğendiklerini sevdir.Bizlere razı olduğun işleri yapmayı nasip eyle.Vefatımıza kadar bu halimizi daim eyle.İradelerimizi bu hususta kuvvetlendir,niyetlerimizi sağlamlaştır.Bunlar için kalbimizi ıslah eyle.Uzuvlarımızı bu işlere sevkeyle.Bizi muvaffak kıl ve işlerimizde yardım eyle.
-Ya Rabbi!Bize senden utanmayı,beğendiğin her söze koşmayı ihsan eyle.Seçtiklerine,sevdiklerine nasip ettiğin,beğendiğin işleri yapma ve seni devamlı anma halini,sırf senin için yapılan amellerin en güzelini yapmayı ömrümüzün sonuna kadar devam etmeyi nasip eyle.Ölümümüzü iyi eyle.Ölümü bize ikram,ihsan,sana yakınlık ve sevinç eyle;pişmanlık,üzüntü eyleme.Kabirlerimize neşe ve sevinç ile girmek nasib eyle.Kabirlerimizi cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler eyle.Orada bizi korkudan emin eyle.Dirilteceğin güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle.Amin.
-Günahkârlara karşı nefsinde bir acıma hissi duymayan bir kimse,hiç olmazsa onların lehine tevbe ve istiğfar ile dua etsin!Zira yeryüzündekilere Allah’tan mağfiret dilemek,meleklerin ahlâkındandır! Mutarrif bin Abdillah(r.a)

Ferahlamak için yapılan dualar;
-Allah’ım!Tövbelerimizi kabul et.Günahlarımızı ve hatalarımızı temizle.Sözümüzü etkili ve güçlü kıl.Bizi doğru sözlülerden eyle.Yüreğimde ki,sıkıntıyı kalbimdeki intikam,gaflet ve ihanet duygusunu gider.Ey Rabbim!Ani ölümden Sana sığınırım.Dostlarımı kaybetmekten Sana sığınırım.İnancımı kaybetmekten Sana sığınırım.Zaaflarımla aldatılmaktan Sana sığınırım.Tamah edip mal mülk biriktirmekten Sana sığınırım.İnatçılık edip hakkı kabulden yüz çevirmekten Sana sığınırım.Ve beni helak edecek işlerden Sana sığınırım.Amin.
-Ey şaşkınların yol göstericisi Allah'ım!Ey çaresizlikten kurtulmak isteyenlerin çare olan Allah'ım!Ey isyan edenleri merhametiyle bağışlayan Allah'ım!Ey günah işleyenleri affeden Allah'ım!Ey korkanların sığınağı olan Allah'ım!Ey sahipszilerin sahibi olan Allah'ım!Ey kimsesizlerin kimsesi olan Allah'ım!Ey çaresizlik içinde kıvranıp çare arayanların çaresi olan Allah'ım!Ey kendisinden başka ilah olmayan!Seni tenzih ederim.İmdat,İmdat diliyorum.Beni sıkıntılarımdan ve bu çaresizlikten kurtar sevgili Allah'ım!

-Ya Rabbi!Bize senden utanmayı,beğendiğim her söze koşmayı ihsan eyle.Seçtiklerine.sevdiklerine nasib ettiğin,beğendiğin işleri yapma ve seni devamlı anma halini,sırf senin için yapılan amellerin en güzelini yapmayı ömrümüzün sonuna kadar devam etmeyi nasib eyle.Ölümümüzü iyi eyle.Ölümü bize ikram,ihsan,sana yakınlık ve sevinç eyle;pişmanlık,üzüntü eyleme.Kabirlerimize neşe ve sevinç ile girmek nasib eyle.Kabirlerimizi Cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler eyle.Orada bizi korkudan emin eyle.Dirilteceğin güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle!amin.
-Ey mahlukatı,geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah’ım bizim o günden asla şüphemiz yoktur.Ogünün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar.O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır.Bizi Muhammed aleyhisselamın yanında bulunanların arasına kat.
-Allah’ım!Hesabımızı kolay eyle.Lütfunla kereminle muamele eyle.Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver.Sıratı çabuk geçen ve gıbta edilenlerden eyle.Tartı gününde sevabımızı ağır kıl.Cehennem’in sesini bize işittirme.Cehennem’den ve Cehennem’e yaklaştıracak işlerden ve sözlerden kurtar.Lütuf ve kereminli bizi Cennet’te kendilerine ihsanda bulunduğun peygamberler,sıdıklar,şehidler ve salihler ile beraber eyle.Onlarla arkadaş olmak ne güzel.
-Ya Rabbi!Orada bizi,babalarımızın,annelerimizin,yakınlarımızın ve çoluk çoçuğumuzla en güzel bir halde beraber bulundur.Dünyada iken bizimle ülfetleri yakınlıkları olanları da bize kat..Onları umduklarına kavuştur.Dilekdiklerinden fazlasını ver.Dünyadan imanla ayrılan bütün mü’min erkek ve kadınlara rahmetinle muamele eyle.Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle,tövbelerini kabul eyle.Zülum ve haksızlığa uğrayanlara yardım et.Hastalarına şifa ver.Bize ve onlara nasûh-u tevbe etmek nasib et.Çünkü sen,çok ihsan sahibisin ve her şeye kadirsin.Bizleri İslâm’ın yolundan ayırma!amin Cüneyd-i Bağdadi(k.s)
-Sesini(duada)yükselten(de yükseltmesen)de (O’na göre birdir),çünkü Ogizliyi de,gizlinin gizlisini de bilir.
-Allah O’dur ki,O’ndan başka ilah yoktur,en güzel isimler O’nundur. Tâ hâ süre:20/7-8

-Ey Allah’ım!en büyük nimetleri ve en büyük idareyi,rızıklandırdığın bir yakın,taahhüt ettiğin bir ilim ve faydalandırdığın bir mal olarak bana ihsan eyle.Bana şekki gideren bir basiret,yakın hakikatlerini açan imanın nişanlarını da bağışla.
-Ey Allah’ım!göğsümü şeytana bir avlanma yeri,kalbimi onun için bir alan yapma.Beni bir kimseye sesi ile sıkıntı veren,onun hakkında kötü zan besleyen,onun payını alan,malını ve çocuğuna ortak olan ruh ve cesedinde onun karıştıran kılma.Bana onun fitnelerine karşı bir sığınak,tuzaklarına karşı bir çıkış yolu,dalaletinden bir uzaklaştırıcı ol!Beni ona karşı yakın örtüsü ile ört,ismet çadırı ile koru,benimle onun arasına marifetten bir set yap ki,beni hakir kılacak bir yol,beni iğva edecek bir geçit bulamasın.Ona karşı koruyucu askerlerinle ve muhafızlarınla beni destekle!
-Ey Allah’ım!şeytan belki de kalbe vesvese verir,dilin söylemeyeceği,nefsin yayamayacağı şeyleri ilka eder.Bunlar da senin izzetinin yüceliğini,şerefinin yüksekliğini ondan uzaklaştır.Ey Efendim!Şayet senin saltanatının celaleti,azametinin ululuğu ondan giderse bitmez tükenmez rahmet ve merhametinle yazılan günahları sil ve temizle.Düşmanlarının lkılıcını rıfk ile ona karşı çekerek benden uzaklaştırıp intikam ateşinle onu yak.Benim kurtuluşumu ona hüzün,esefine artış yap.AMİN.

-Ey Allah’ım!beni cezanla terbiye etme,kusurlarımı rızanla affet,bağışla,duamı ve tevbemi kabul eyle.Ey rahmeti geniş olan ve ihsanı büyük olan bana rahmetinle muamele eyle.Amin.
-Ey Allah’ım!Senin verdiğin sıhhat ve afiyetle kuvvet bulan bedenimin işlediği her türlü günahtan tövbe ediyorum.İhsan ettiğin üstün nimetlere rağmen ellerimin ulaştığı,rızkının bolluğuna rağmen uzandığı senin örtünle gizlenip hilmine güvenerek işlediği,af ve mağfiretine dayanarak yaptığı bütün günahlardan sana istiğfar ediyorum.
-Ey Allah’ım!nefsimin sana va’dedip sonrada vadini yerine getirmediği her şey için seneden af diliyorum.Ey Allah’ım!beni kendisiyle nimetlendirdiğin,benim de onlarla günahlarımı çoğalttığım nimetlerinden dolayı seneden bağışlanma istiyorum.Ey Allah’ım!kendisinde hak olan bir sözü söyleyip de,senin dışındaki birinin rızasını istemekten sana sığınırım.Sana göre benim için bir ayıp ve kusur olan bir şeyle insanlar için süslenmekten sana iltica ederim.Senin yarattıklarından birisi için ibret olmaktan sana sığınırım.Senin mahlukatından birinin bana öğrettiğin bir şeyle benden daha mutlu olmasından ve bana zarar veren bir günaha düşmekten sana sığınırım.Amin.

-Ey Allah’ım!Beni ilimle zenginleştir,taatle güzelleştir.Kanaatle süsleyip takva ile yücelt.Ey Allah’ım,beninefsime bırakma,yoksa aciz kalır.İnsanlara da bırakma,zayi ederler.Ey Allah’ım,beni şükreden,zikreden,sabreden,razı olan,ümid eden ve korkan,itaat eden,alçak gönüllü(huşû sahibi)çok yalvaran ve çokça sana tevbe eden eyle!
-Ey Allah’ım!Kalbime hidayet ver,göğsümü aç,işimi kolaylaştır,günahımı sil,senin ibadetlerinle gözümü aydın eyle.Beni taatine muvaffak kıl,cehennem korkusu ve cennet ümidi ile beni rızıklandır.
-Ey Allah’ım!şüphesiz ki benim sana getirdiğim salih bir amelim ve şefaatini ümid ettiğim bir şefaatçi yok.Fakat ben günahlarımı kabul ederek,kötülüklerimi itiraf ederek sana geldim.Hata edenlerin kendisiyle bağışladığın rahmetinin dışında,senin affına nail edecek bir hüccet de yok.Mağfiretinle onları güzelleştir,haramlara karşı onları koru.
-Ey Allah’ım!ben kendisiyle nefsimi terbiye eden halis bir iman,sadece senin yazdığı şeyin bana nasib olacağını öğreten ve kalbimi temizleyen sadık bir yakın,benim hakkımda hükmettiğin şeylere razı olmayı istiyorum.Ey Allah’ım,işimin koruyucusu kıldığın dinimi düzelt,içinde yaşadığım dünyayı ıslah et,varacağım yer olan ahiretimi düzelt.Hayatımı her türlü hayır için bir artış,ölümü de her türlü şerden bir rahatlık kıl.Amin.


Dualar

MollaCami.Com