Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


RIZIK GENİŞLİĞİ ve BEREKETİN CELBİ İÇİN ON TAVSİYE

RIZIK GENİŞLİĞİ ve BEREKETİN CELBİ İÇİN ON TAVSİYE


Namazı tadili erkan ile kılmak. Hadis- Şerifte “Bir adamı namazın ruku ve secdesini hafifletir (tadili erkanı terk eder) görürseniz onun çoluk çocuğuna acıyınız”(Ruhul Beyan) Yani tadili erkanı terk eden maişet darlığına düşer, tadili erkana riayet eden ise maişet genişliğine kavuşur.

2- Zekatını tam, hatta fazla fazla vermek. Malın şükrü mal iledir. Yani zekat, malın şükrüdür. Toprak mahsullerinin zekatı onda birdir ve “öşür” diye isimlendirilmiştir, ticari malların ve paranın zekatı ise kırkta birdir. Şükür ise malın artmasına sebeptir. Ayeti Kerimede “…Eğer nimetime şükrederseniz onu elbette ve elbette çoğaltırım…” (Sure-i İbrahim 7) buyurmuştur. Yani zekat, malı hem telef olmaktan muhafaza eder, hem de ilahi hazineden artmasını temin eder,

3- Sabah vakti uyanık olmak. Hadis-i Şerif “Sabah uykusu rızka manidir” (Tergib) Yani bir müslüman sabah namazını ve manevi ilticalarını ihmal etmemelidir.

4- Vakıa suresini okumaya devam etmek. Hadisi Şerif “Kim ki vakıa süresini her gece okursa ona ebediyyen sefalet isabet etmez, kim ki bu sureyi her sabah okursa ona ebediyyen fakirlik yaklaşmaz.” (Havassul Kuran-İmamı Ya’fi)

5- Duha namazına devam etmek. Duha namazı güneş doğduktan 45dakika sonra başlayıp öğle namazına 15 dakika kalıncaya kadar kılınan ve en büyük fiili teşekkür olan 6 rekatlık nafile namazdır. Duha (teşekkür) namazının ilahi ücretinin %75’i dünyada verilir.

6- Geçim darlığı çeken ve borçlarını ödemekte zorlanan kimselerin Allah rızası için kurban keserek ve o kurbanı tasadduk ederek tıkanıklığı açmaya çalışmaları ehlullahın tavsiyesidir.

7- Güneş doğarken 1 “Euzu”, 300 “besmele” ve 100 “salavat-ı şerife” okumaya devam edenleri ummadıkları yerden Allahu Teala rızıklandırır ve bir sene geçmeden zengin (nisaba malik) hale getirir.(Tefcirut Tesnim Sh.18)


8- Namazlardan sonra okunması sünnet olan tesbihatı (33 sübhanellah, 33 elhamdülillah, 33 Allah-u Ekber) okumayı asla terke etmemek. Çünkü kelime-i tenzih (sübhanellah) günahları söküp atar, kelime-i tahmid (Elhamdülillah) her türlü nimete şükürdür, kelime-i tekbir (Allahu Ekber) ise kulun ibadetini ve tevbesini Allahu Tealaya layık hale getirir.

9- Yemeklerden sonra mutlaka yemek duası yapmak. (Mümkünse Ebül-fâruk Hz. nin tavsiye ettiği yemek duasını okumak) Çünkü bu dua hem şükür hem de rızık duasıdır. Duaya başlarken 3 kere “elhamdülillah” denilmesinde ki hikmet: Kul birinci defa ‘elhamdülillah’ dediğinde Cenab-ı Hak ‘Kulumun şükrü bana ulaştı’ der, ikinci defa ‘elhamdülillah’ dediğinde ‘sana nimetlerimi artıracağım’ der, üçüncü defa ‘elhamdülillah’ dediğinde ise ‘kulumu affettim’ der.

10- Nimeti israf etmemek, ayakta su içmemek, ekmek kırığını toplamak ve tabağı sünnetlemek. Ebül- fâruk Hz. ekmek kırığı konusunda talebelerini şiddetle ve mübalağa ile tahzir etmişlerdir (ikaz etmişlerdir)

RAHMAN razı olsun çok güzel bilgiler RABBİM amil olmamızı nasip eylesin inşallah..

allah razı olsun kardeşim tugba 64 çok güzel dualar.

Amin...Cümlemizden inş...ilginize ben teşekkürederim hak yolcusu yücel biter kardeşim

çok beğenilenlere kaydettim,teşekkürler...........


çok beğenilenlere kaydettim,teşekkürler...........

rica ederim...ben teşekkürederim...


Duaya başlarken 3 kere “elhamdülillah” denilmesinde ki hikmet: Kul birinci defa ‘elhamdülillah’ dediğinde Cenab-ı Hak ‘Kulumun şükrü bana ulaştı’ der, ikinci defa ‘elhamdülillah’ dediğinde ‘sana nimetlerimi artıracağım’ der, üçüncü defa ‘elhamdülillah’ dediğinde ise ‘kulumu affettim’ der.


Allah (c.c.) razı olsun tuba64 kardeşim. Neden üç kere elhamdulilllah diyoruz diye merak ediyordum, bu yazı ilaç gibi geldi. ;) Elleriniz dert görmesin.

Bu güzel paylaşımınz için + ;)

huda razı olsun

Allah razı olsun kardeşim.
Rabbim emeklerimizi zayi etmesin...

çok sagol kardeşim çok elzem bir konuyu seçmişsin.

çok sagol kardeşim çok iyi bir konuyu seçmişsin.

uygulayanlardan olalım inşallah.. çok güzel tavsiyeler. teşekkür ederiz.

Süleyman Hilmi Tunahan Hz.leri Yemek Duası

"Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah-illezi et amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel-müslimîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn. Vessalavâtğ vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammediv ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeıyn. Va'fü annâ vâğfirlenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alalkavmi-lkâfirîn. (3 kere tekrarlanır) Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedim-bi adedi envâirrızkı velfütûhât. Yâ bâsitullezî yebsüturrizka limey-yeşâü biğayri hisâb. Übsüt aleynâ rızkav-vâsiam min külli cihetim min hazâini ğaybike biğayri minneti mahlûk bimahzı fazlı keramike biğayri hisâb. Yâ ekramel-ekramîn. Ve yâ erhamerrâhimîn. İftehilbâbe yâ Allah. (3 kere tekrarlanır) Yâ Allahü yâ kâfî. Yâ fettâhhu yâ müfettih fettih bilhayr. Allahümmeğfir sâhibe hezettaâmi velâkilîn. Allahümmec-al devletehüm dâimen evlâdehüm âlimen sâliha velâ tüsellit aleyhim zalime. Allahümme zid velâ tenkus ni'meten kesîreten bi hurmetil-fâtiha."

Not: (^) işaretli harfler uzatılarak okunacak.

Manasi:

Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur.
Hamd bizi doyuran, sulayan, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.
Hamd alemlerin rabbi olan Allaha mahsustur. Salatu selam efendimiz Muhammed s.a.v. ile O´nin al ve ashabının tamamı üzerine olsun.

Bizi afv eyle , bizi mağfiret eyle , bize rahmet eyle ( Allahım ). sen bizim mevlamızsın; kafir kavimler üzerine- galib gelmemiz için - bize yardım eyle.
Bizi afv eyle , bizi magfiret eyle , bize rahmet eyle ( Allahım ). sen bizim mevlamızsın; kafir kavimler üzerine- galib gelmemiz için - bize yardım eyle.
Bizi afv eyle , bizi mağfiret eyle , bize rahmet eyle ( Allahım ). sen bizim mevlamızsın; kafir kavimler üzerine- galib gelmemiz için - bize yardım eyle.

Allahım rızkın ve fetihlerin her çeşidinin adedi kadar, Efendimiz Muhammed Mustafa´ya s.a.v. rahmet eyle.

Ey istediğine rızkı hesabsız olarak yayan Rabbim! Mahlukata minnet ettirmeden, sadece kereminin fazlıyla, kendi gayb hazinelerinden, her cihetten bizim üzerimize hesabsiz olarak rızık saç ; ey ikram edicilerin en cömerdi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi.

Ya Allah ( hayra ait ) her kapıyı aç,Ya Allah ( hayra ait ) her kapıyı aç,Ya Allah ( hayra ait ) her kapıyı aç,

Ya Allah ya Kafi , ya Fettah , ya Müfettih ! Hayırlı olarak aç ( hayırli fetihler nasib eyle )

Allahım bu yemeğin sahibi ve yiyenleri mağfiret buyur. Allahım onların devletlerini daim, evladlarını alim, salih eyle.
Onlar üzerine zalimleri musallat etme !

Allahım Fatiha suresinin sırrı hürmetine, -bize- bir çok nimetler fazlalaştır, noksanlaştırma !

NOT:

Üstteki arabca taam duasında çok büyük kerametler vardır. Yemeklerden sonra bu duáya devam edilen evde bereket kesilmez. Ve O ailenin çocukları anne ve babasına asi olmazlar.

ya Rezzak....yaratılmışlara faydalanılacak şeyleri ihsan eden..
ya Şekur......kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren...

esmalarını da vird haline getirmek nacizane 11.tavsiye :)

3-4 tanesini bi-iznillah devam ediyoruz. Digerlerinede devam etmeyi nasib eder insaallah Mevlam.

Paylasim için tesekkürler kardesim, C.H. razi olsun. Hanelerimizden bolluk bereketi eksik etmesin insaallah.

@neyzen.lal: sizde katkiniz ve tavsiyeniz için tesekkürler kardesim.


Dualar

MollaCami.Com