Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


İlk Yarışmamız "Tarih"ten olsun...buyrun...

Unuttuklarımızı hatırlamak amacıyla bir tarih bilgi yarışması yapalım... Cevabımızın altına yeni sorumuzu da yazmayı unutmayalım...

SORU.01

Cülus ve sefer bahşişi hangi padişah tarafından kurulan kanunla yürürlüğe kondu, [color=purple]cülus bahşişinin ilmiye sınıfına da verilmesini hangi padişah uygulamıştır?

Osmanlı padişahlarının tahta geçerken dağıttığı paraya "Cülüs" denir.Cülus bahşişinin ilmiye sınıfına da verilmesi adetini ilk defa İkinci Selim Han çıkarmıştır.

Osmanlı devletinde en fazla padişahlık yapan kimdir?

Osmanlı Devletinde en uzun düre tahtta kalan padişah Kanuni Sultan Süleyman Han'dır. (36 yıl)

***

SORU.03

Osmanlı devletinde tahtta en az kalan padişah kimdir?


Osmanlı Devletinde en uzun düre tahtta kalan padişah Kanuni Sultan Süleyman Han'dır. (36 yıl)

***

SORU.03

Osmanlı devletinde tahtta en az kalan padişah kimdir?



KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

DÜNYANIN MUHTEŞEM DEDİĞİ TÜRKLERİN İSE KANUNİ DEDİĞİ SULTAN...80 YAŞINA RAĞMEN VİYANA KAPILARINA GİDEN SULTAN..

1494 te doğdu.Babası Yavuz Sultan Selımdır.1520 yılında tahta çıktı."Babası 8 yıl ile en az tahtta kalan padişah olurken " o en uzun süre tahtta kalan osmanlı padişahı oldu."Kanuninin tahtta kaldığı 46 yılda osmanlı devletı en geniş sınırlarına ulaşmıştır."1566 yılınga zigetvar kuşatmasında ölmüştür.

Hayır kardeşim burada bir yanlışlık var bildigim kadarıyla 5. Murat tahtta en az kalan padişahtır.

evet bencede tahtta en az kalan 5. murat olsa gerek hemde cok az bir süre günlere sayılacak kadar az bu konu hakkında bilgisi olanlardan yardım bekliyoruz

Gök_sultan ve azav'ın dediği gibi 5. MURAT 1876'da 93 gün padişahlık yapmıştır.Akli muvazenesi bozuldugu için, devletin ileri gelenleri onu tahttan indirmek mecburiyetinde kaldilar. Hayatinin sonuna kadar Çiragan Sarayinda oturdu. Bir müddet sonra akli tamamen düzeldi. Hayati çiragan Sarayinda geçti. Yine bu sarayda 64 yasinda iken vefat etti. Yeni Camii yanindaki türbeye gömüldü. (Allah rahmet eylesin)

Soru sorulmadığından soruyu yine ben sorayım.. Osmanlı devletinde ilk cami ne zaman ve nerede inşa edilmiştir? Caminin adını da yazalım...

Osmanlılar tarafından yaptırılan ilk Cami Orhan Bey zamanında İznik'te yapılmış olan Hacı Özbek camiidir.


Soru Meclis kararıyla tahttan indirilen ilk Osmanlı Padişahı kimdir?

II.Abdülhamid Han Hazretleri..

***

Osmanlı Devletinin ilk şeyhülislamı kimdir?

Molla Şemseddin Fenari

Dünya denizcilik tarihinin en önde gelen isimlerinden olup, bu hususta yazdığı ve Kanuni Sultan Süleyman'a takdim ettiği "Kitab-ı Bahriye" isimli eseri dünya denizcilerinin sayılı kaynakları arasındadır. En önemli yanının haritacılık olması çizdiği dünya haritasında Amerika kıtasının varlığını teyyit eder. O, dünya haritasını 1550'li yıllarda çizdiğinde, Amerika'yı keşfettiği söylenen Kristof Kolomb henüz dünyaya gelmemişti. Amerika'dan başka daha bir çok kıta ve adaların varlığından 15. yüzyılda söz eden Osmanlı'nın ünlü denizcisi kimdir?

Cevap: Piri Reis

***

Osmanlı Padişahları aarsında "ŞÜCAEDDİN" ünvanı kime verilmiştir?

Osmanlı Padişahları arasında "ŞÜCAEDDİN" ünvanı Orhan Bey'e verilmiştir.




Osmanlı Devleti'nde kardeş katli yasasını cıkaran padişah kimdir?

fatih sultan mehmet çıkarmıştır.

istanbulumuz kaç yılında feth edilmiştir? :)

İstanbul 1453 yılında fethedilmiştir.




İstanbulu kuşatan ilk Türkler kimdir?

Avarlar

Asakir-i Mansuri Muahmmediye hangi padişahın emriyle kuruldu?


Bilgi Yarışması

MollaCami.Com