Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Soru Cevap ile Sahabelerin Hayatı

Romalilara esir dusmustu. O'na gunlerce iskence yapmis ve sonra Hristiyanligi kabule zorlamislardi. Basa cikamayincada, idam etmeye karar vermislerdi.O, idam sehpasina dogru goturulurken agladi. Nicin agladigi soruldugunda: "Vallahi, su anda basimdaki saclarim adedince baslarim olsaydi da her gun birine hak namina verebilseydim. Boyle bir mazhariyete eremdigim icin uzuldum ve onun icin de gozyasi doktum." demisti...

Basindan boyle bir olay gecen buyuk Sahabe kimdir?

Hüzafetü's-Sehmî (r.a),

İslamiyetin ilk zamanlarında en azili nüşriklerdendi. Hatta Mekke'nin fethinde herkes teslim olmuşken o etrafına topladığı adamlarla savaşmıştı. Kanı heder edilen on kişiden biriydi. Ama sonra affedilip islamiyetle şereflendi. Ondan sonrada en değerli komutanlardan biri oldu. Yermükte savaş kaybedilmek üzereyken etrafına topladığı 400 mücahitle ölesiye savaştı ve en sonunda en yüksek mertebeye ulaştı; şehid oldu...

Bu mübarek sahabi kimdir???

İkrime bin ebi cehl

Soru sormamışsınız; müsadenizle sormak istiyorum. :)

***

Müslüman olmadan önce ticaretle, Müslüman olduktan sonra hem ticaretle hem ilimle uğraşan; fakat mutmain olamayınca ticareti de bırakıp ibadetle uğraşmaya başlayan, Rasülullah Efendimiz'in, hakkında "...dünyayı, elleri ve göğsüyle kendinden uzaklaştırdı.." buyurduğu; Hz. Ömer'in Şam'a vali olarak göndermek isteyip, onun "Onlara Allah'ın Kitab´ını, Peygamberimizin sünnetini öğ­retmek ve onlara namaz kıldırmak için gitmeme razı olursan, giderim" buyurduğu ve bu şartla Şam'a vali olarak giden sahabi kimdir?

Ebûd-Derdâ (r.a), Rabbim şefaatlerine nail kılsın ::)

Sorumuzu soralım;

Peygamber Efendimiz'in "Mekke'de .....'dan daha zarîf, daha nârin, daha güzel kimse yok idi. Saçları kıvrım kıvrım idi." buyurduğu,

Resûlullah Efendimiz'in "Medînelilere Kur'ân-ı kerîm okumasını, İslâmiyetin emir ve yasaklarını öğretmesini, namazlarını kıldırmasını" emrettiği sahabe...

O zat zırh giydiği zaman, Peygaberimize benzediği için müşrikler onu Uhud 'da şehîd edince Peygamberimizi ödürdüklerini zannetmişlerdi.

Resûlullah efendimiz, O Zatı şehîd olmuş görünce, başı ucuna dikilerek Ahzâb sûresinden:

"Mü'minlerden öyle yiğitler vardır ki, onlar Allah'a verdikleri sözde sadâkat gösterdiler. Onlardan bâzıları şehîd oluncaya kadar çarpışacağına dâir yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehîd olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü aslâ değiştirmediler" meâlindeki âyet-i kerîmeyi okudu ve sonra şöyle buyurdu:

- Allah'ın Resûlü de şâhittir ki, siz kıyâmet günü Allah'ın huzûrunda şehîd olarak haşrolunacaksınız.

Evet bu sahabe kimdir?

mus'ab bin umeyr (r.a)'dır.

Hz. Peygamberimiz (s.a.s.)'in Erkam'ın evindeki faaliyetlerine başladığı günlerde İslâm'a giren Ebû Muhammed künyesi ile tanınan.

Resûlullah efendimiz’in
-Göktekiler ve yerdekiler katında, sen emînsin, buyurduğu..

Tebük harbi dönüşünde, Peygamber efendimiz gecikince, namaz geçmesin diye imâm yapıldı. İkinci rek'atte iken Peygamber efendimiz yetişip kendisine uydu. Namazdan sonra;
- Bir peygamber sâlih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça rûhu kabzolmaz, buyurdu..
Resûlullahın sağlığında Allah yolunda çok mal harcadı. Üç kere malının yarısını verdi. Birinci defa 4000 dirhem, ikincide 40.000 dirhem ve üçüncüde de 40.000 altın sadaka olarak Allah yolunda dağıttı.

Uhud savaşı esirlerinden 30 tanesini azâd ettirdi ve her birine 1000 altın dağıttı. Tebük seferi için 500 at ve 500 yüklü deve verdi.

Yaşlanınca Hz. Osman devrinde çok sâkin bir hayat yaşamış ve nihayet hicretin 32. yılında Medine'de vefat etmiştir.
bu sahabe kimdir?

Abdurrahman bin Avf'dır Kardeşim

Sorum:Peygamber Efendimiz(S.A.V)'in Medine'ye gönderip, Kur'an-ı Kerim ve İslamın emir yasaklarını Medinelilere öğretmesini istediği Sahabe Kimdir?

mus'ab bin umeyr.


EFENDİMİZİN Yemen'e vali olarak gönderdiği sahabi kimdir??

Muaz Bin Cebel r.a.

Peygamberimiz s.a.v. hayatı boyunca sadece iki kişiye "anam babam sana feda olsun demişti. Bu mübarek sahabiler kimlerdir...

Bir tanesi Sa’d bin Vakkas (r.a) diye biliyorum, hatta uhud savaşında olması lazım değil mi kardeşim?

Bu şekilde sesleniyordu;

« At okunu !Anam babam sana feda olsun »

Cebrail (a.s) da seslendiğini biliyorum ama ...


Bilgi Yarışması

MollaCami.Com