Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Lütfen İstekli Olalım Hadi Allahın 99 İsmini Yazıyoruz Sen Gelmiyor musun?

Arkadaşlar en güzel isimler biliyorsunuz Allah'ın isimleridir.

Herkes bir tane Allah'ın ismini yazacak.Anlamı ile birlikte(Kısa ve öz).

Yazan arkadaşlar bir daha yazmayacak.

Aynısından bir daha yazılmayacak.

Numaralandırılarak yazılacak.

Burada toplam 99 mesaj olacak.

Lütfen okuyarak mesajlarımızı yazalım.

Amaç Allah'ın isimlerini öğrenmek, bilenler içinde tekrar etmiş olmaktır.

daha önce işlenmiş bir konu olabilir maksat tekrar edip bu güzel isimleri unutmamak.

İlk ismi ben yazıyorum devamını sizler getirin arkadaşlar.Sizlerden rica ediyorum...
1 : ALLAH; Yaratan, yapıp-eden, ezeli, ebedi olan, varlığında başkasına muhtaç olmayan, eşsiz, ortaksız kudret.

2-ER-RAHMAN
[color=red]Rahmeti sonsuz olan. kendisine inanan-inanmayan herkese rahmet ve merhametinin tüm nimetlerini ayrım yapmaksızın sunan.


Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur
Rahmetinden bir parilti sonsuz mutlulugumdur
Rahmetinin bir damlasi herkesin rizkina kefil olur
Su çorak gönlüme merhametini indir
Su fani ömrümü sonsuzluga eristir

ER-RAHİM (c.c):
Merhametli, esirgeyen, koruyan, acıyan; Ahiret'de yalnız mümin kullarına keremiyle muamelede bulunan.

Ya Rahim!

Öylesine rahimsin ki kulagini sözüme muhatap eylersin

Aklima vahyinle tenezzül edersin

Öylesine Rahimsin ki istendiginde zaten verirsin

Istenmediginde de lütfedersin

Öylesine Rahimsin ki hak edene hepten verirsin

Hak etmeyene bile çok bahsedersin

Öyle Rahimsin ki dünyayi bu kadar güzel eylersin

Ahireti ondan daha güzel eylersin

Ya Rabbi! Korkudan emin eyle beni

Yüzünden azad eyle kalbimi

Atesten uzak eyle beni

Hicrana düsürme kalbimi

3-El-Melîk (c.c)

Bütün mükevvenatın mutlak ve hakiki sahibi.Bütün kainatın, Zâtı'nın dışındaki bütün varlıkların ezeli ve ebedi tek hükümdarı, ancak Allah Teala'dır. Kainatta,ne varsa ancak ve ancak O'nun iradesi, hüküm ve tasarrufu geçerlidir. O'nun mülkü yok olmaz.

4- Ya Vehhab!
Bağışı sınırsız olan. sürekli ve sınırsız bir biçimde bağışta bulunan.


yokluga sirf yok oldugu için varlik bahsedersin
nankörlerin bile rizkini kesmez inkar edenlere bile nefes verirsin
varligin senin lütfundur senin ihsanindir
aciz varligima lütfunu ihsanini daim eyle

5- El -Kuddûs :
Her türlü kötülük ve eksiklikten uzak, temiz, kutsal, yüce ve saygın olan

Allah yeryüzünde, gökyüzünde, uzayın derinliklerinde, toprağın altında bulunan herşeyin, kısacası mikro ve makro alemlerdeki herşeyin tek Yaratıcısı'dır. İnsanın gözünü çevirip etrafına baktığında görebildiği ve çıplak gözle göremediği her yerde bulunan düzen, kanunlar, istikrarlı gidişat tamamen Allah'a aittir. "Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden sonra artık kimse onları tutamaz..." (Fatır Suresi, 41) ayetiyle bildirildiği gibi var olan tüm sistemin düzenleyicisi ve koruyucusu O'dur.

el-AZÎZ


Mağlûb edilmesi mümkün olmayan galib.


Bu ism-i şerîf, kuvvet ve galebe mânâsına gelen İZZET kökünden gelir. Allah Teâlâ mutlak sûrette kuvvet ve galebe sâhibidir.


İzzet sıfatı, Kur'an'da birçok yerlerde azab âyetleri bahsinde gelmiştir. Fakat bu ism-i şerîfin yine birçok defa Hakîm ism-i şerîfi ile birleştiği görülür. Bunun mânası: Allah Teâlâ'nın kudreti galibdir, fakat hikmeti ile kötülerin cezasını te'hir eder, kötülük edip durmakta olan insanları cezalandırmakta acele etmez, demektir.

7-El-Alîm (c.c)
Bilgisi ezeli ve ebedi olan; olmuş olacak; gizli, aşikar her şeyi en iyi bilen, kendisinden hiç bir şey gizlenmeyen.
Hatta Karanlık gecede kara karıncanın kara taşın üzerinde yürüdüğünü görür ve ayağının sesini işitir...

8-El-müheymin!

HZ.ALLAH'ın her şeyi görüp gözeten,her şeye şahit olan,her şeyi koruması altına alan,onları muhafaza edip saklayan olduğu manasınadır.

ALLAH:Rabbimizin zatı'nın ismi, diğer 99 dokuzu sıfatı'nın ismidir.

İnanılır gibi değil ne kadar duyarsısız 88 kişi bakmış 8 kişi duyarlı çıkmış bu demektirki herkesin tek seferde mesaj yazması yeterli olmayacak bunu 99 a tamamlayalım arkadaşlar.Allah cc.hepinizden razı olsun...

EL-KAHHAR

Galip gelen,her şey'i emri altına alan,her şeye her istediğini yapacak surette hakim ve karşı konulmaz.

10.Ya Gaffar
bağışlaması..mağfireti bol olan....
ben şahsen bayılıyorum bu isme :) :) :) :)
Gaffar olan Rabbim seni çokkkkkkkk seviyorum...
bu bölümüde yeni gördüm ya..tam benlikmiş ;) ;) ;) ;)

gelen yok gibi ::) ::) ::)
11 yazıyım barimmmmm ;) ;) ;)
Ya Settar....
kusurları kapatan örten gizleyen...çokk harika bi isim dimi....

Eş Şekûr: Kullukları kabul edici, az amele çok sevap veren, şükrü kabul edip çok ihsan eden, şükredilen.

Hayy...diri..her şeyi bile.. herşeye gücü yeten...

Allah... O'ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. (Al-i İmran Suresi, 2)

el-settar (mübalağa ile örtürü)

kullarının ayıplarını kuturlarını örten..

Bizlerinde kusur ve ayıplarımızı setr eyle.


Bilgi Yarışması

MollaCami.Com