Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


OKS Puanı Nasıl Hesaplanır?

Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler testlerinin her biri için doğru cevap ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanmış olur. Her bir test için tüm adayların ham puanları toplanarak sınava giren öğrenci sayısına bölünür ve böylece her bir test için ortalama bulunur. Ham puanlar, ortalamalar ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
Bir adayın Türkçe testine ait standart puanı (SP), Türkçe testine ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilecektir. Diğer testlere ait standart puanların hesaplanmasında aynı yöntem uygulanacaktır. Bir adayın tüm testlerden aldığı ham puanların ortalaması 0,5’ten küçük ise yukarıda açıklanan işlemler yapılmayacak ve bu aday için hiçbir standart puan hesaplanmayacaktır. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları (ASPTürkçe, ASPMat, ASPFen, ASPSosyal) bulunur ve bunlar toplanarak Türkçe-Matematik Ağırlıklı Standart Puan (TM-ASP) ve Matematik-Fen Ağırlıklı Standart Puan (MF-ASP) olmak üzere iki ayrı puan türü bulunur.
MF-ASP ve TM-ASP hesaplanırken kullanılacak ağırlık katsayıları aşağıda verilmiştir.

Test No Test Adı TM-ASP Katsayıları MF-ASP Katsayıları
1 Türkçe 3,5 3
2 Matematik 3,5 4
3 Fen Bilgisi 2,5 4
4 Sosyal Bilgiler 2,5 1
Toplam 12 12
alıntıdır


OKS

MollaCami.Com