Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


(OKS ) ÖĞRENCİLERDE NELERİ BELİRLEMEYİ AMAÇLAMAKTADIR ?

Konu alanı ne olursa olsun söz konusu test sınavında verilen bilgileri

a- Kullanabilme

b- Yorumlayabilme

c- Genelleyebilme

d- Yordayabilme

e- Öğelerine ayırt edebilme

f- Öğeler arası ilişki kurabilme

g- Değerlendirme

gibi üst düzey zihinsel süreçleri yoklamayı amaçlamaktadır. Daha ayrıntılı irdeleyecek olursak konu alanı ne olursa olsun sorularda genel olarak aşağıda verilen örnek zihinsel süreçler değerlendirilmektedir.

1- Verilen bilgi bütününde kullanılan kavram,grafik,tablo ve ilkelerden çıkarımlar yapma

2- Yazılı olarak ya da şekil,grafik,tablo halinde verilen bilgi örüntüsünün öğeleri arasında ilişki kurarak bir sonuca varma

3- Yazılı metni okuyup anlama,genelleme yapma

4- Verilen bir problem durumundaki öğeleri ayırt etme,öğeler arasında ilişki kurma,ilişkileri kullanarak bir sonuca ulaşma.

5- Verilen problemi,yazılı metni,şekil,grafik ya da tabloyu belli ölçülere göre değerlendirme

6- Temel kavram ve ilkeleri kullanarak günlük yaşamdaki gözlemleri açıklama,benzer örnekler verme,olayları anlama,problemleri çözme


(OKS ) ÖĞRENCİLERDE NELERİ BELİRLEMEYİ AMAÇLAMAMAKTADIR ?

1-Temel eğitim müfredatı hedef ve davranışlarını test kapsamında aynen ağırlıklandırıp,örneklemeyi

2- Ezbere dayalı bilgi,kavram,kural ve ilkeleri.

3- Algomitrik düşünme süreçlerini ve problem çözme alışkanlıklarını

4- Formül ve standart çözüm yollarını kullanabilmeyi

5- Ders kitapları ya da diğer ilgili kaynaklardaki bilgileri aynen hatırlamayı ve tekrar etmeyi gerektirecek soru formatı içerisinde öğrencinin ezberlediği bilgileri

6- Öğrencilerin daha önce alıştırmalarla ezberlemiş olduğu bilgiyi


(okulpdr.net den alınmadır)


OKS

MollaCami.Com