Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Faiz ile alakalı ayet ve hadisler

AYET-İ KERİMELER:

"Riba (faiz) yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza onlara, "alışveriş de faiz gibidir" demeleri yüzündendir. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Bundan böyle her kim, Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizciliğe son verirse, geçmişte olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah'a kalmıştır. Her kim de yeniden faize dönerse işte onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacaklardır.
Allah faizi mahveder, oysa sadakaları bereketlendirir. Allah günahta ve inkârda direnen hiç kimseyi sevmez."
BAKARA 275-276

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve artık faizin peşini bırakın, eğer gerçekten müminler iseniz.
Eğer böyle yapmazsanız, o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin. Eğer tevbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Haksızlık etmezsiniz, haksızlığa da uğramazsınız."
BAKARA 278-279

"Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz."
AL-İ İMRAM 130

"Yahudilerin zulmetmeleri ve birçok kimseleri Allah yolundan alıkoymaları, yasaklandıkları halde faiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle daha önce kendilerine helâl kılınan temiz şeyleri haram kıldık. Onlardan kâfir olanlara can yakıcı bir azap hazırladık."
NİSA 161

"İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz faiz, Allah yanında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onlar, malları kat kat artmış olanlardır."
RUM 39


HADİS-İ ŞERİFLER:

"Helak eden yedi şeyden birisi faiz almaktır." Buhari

"Yedi büyük günahtan biri faiz yemektir." Bezzar

"Faiz alana da verene de lanet olsun!" Müslim

"Vücuduna dövme yapana, yaptırana, faiz alıp verene lanet olsun." Buhari

"Allah dört kimseyi cennete koymaz: Devamlı içki içen, faiz alan, yetim malı yiyen ve ana-babasına asi olandır." Hakim

"Faiz 73 kısımdır. En aşağısı(nın kötülüğünün derecesi), kişinin anası ile zina etmesi gibidir!" Hakim

"Bir dirhem faiz alıp vermek otuz zinadan günahtır." Taberani

"Hep faiz yiyen sonunda fakirliğe düşer." İbni MaceNOT: Bu konuyla alakalı başka ayet ve hadisler elbette var. Faiz konusunu araştırırken benim toparlayabildiklerim bunlar.
Bilen arkadaşlarımız ekleyebilirler, bizler de öğrenmiş oluruz.

Teşekkür ederiz,

Allah (c.c.) bizleri faizden ve faizin her türlü şerrinden muhafaza buyursun. Aminn...


ya kardeş kuranda faiz vermenin, kredi ödemek gibi, haram olduğuna dair bir şey var mı?


Fıkıh - İlmihal

MollaCami.Com