Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


RECEBİN YİRMİYEDİNCİ GÜNÜ YAPILACAK İBÂDETLER

RECEBİN YİRMİYEDİNCİ GÜNÜ YAPILACAK İBÂDETLER

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyet edilmiştir:
Resûlullâh (s.a.v.):

“Receb’in yirmiyedinci günü oruç tutan kimse için, Hâkk Te‘âlâ, altmış ay oruç tutmuş sevâbını yazar.
Ve o gün Nebî (s.a.v.) üzerine Cebrâil (a.s.)’ın Allâhü Te‘âlâ tarafından peygamberlik vazîfesini indirdiği ilk gündür.” buyurdular.

Hasan-ı Basrî (rh.a.) anlatmıştır:

“Abdullâh b. Abbâs (r.a.), Receb’in yirmiyedinci günü sabahından i‘tibâren i‘tikâfa girerdi.
O, öğle vaktine kadar namâz kılardı. Öğle namâzını kıldıktan sonra biraz istirahat eder, sonra (dörtrek‘at) namâza durur: Her rek‘atta; bir Fâtiha, üç Kadir sûresi (İnnâ enzelnâhu fî leyleti’l-kadr), elli (50) İhlâs sûresi (kul hüva’llâhu ahad), bir Felâk ve bir Nâs sûresi okuyarak kılardı. Sonra ikindi vaktine kadar duâ ederdi. İbn-i Abbâs (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)’in böyle yaptığını da söylerdi.”

Ebû Hüreyre (r.a.) ve Selmân-ı Fârisî (r.a.)’den bildirilmiştir:

Resûlullâh (s.a.v.): “Receb’de bir gün ve bir gece vardırki o günde oruç tutan ve o gecede namâz kılan kimse için yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibâdet etmiş gibi sevâb verilir.” buyurdular. O gün, Receb’in çıkmasına üç gün kalan gündür.
Yani, Receb’in yirmiyedinci günü ve gecesidir.
Ve o gün, Resûlullâh (s.a.v.)’in Peygamber olarak ta‘yîn olunduğu gündür.

(Hz. Gavs-ı A‘zam Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî (k.s.),Üç Aylar ve Fazîletleri)

Emeginize saglık , Allah c.c razı olsun.


Emeginize saglık , Allah c.c razı olsun.


Okuyan gözlerinize sağlık. Rabbim sizden de razı olsun.


Paylaşım için teşekkürler


Receb-i Serif

MollaCami.Com