Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Receb-i Şerif..

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

Meali :''Yerlerin ve göklerin yaratıldığı günden beri Allah’ın Kitabında ayların adedi 12’dir.Bu 12 aydan dördü Eşhuru hurumdur.'' // Tevbe Suresi – 36

Kainatın yegane halıkı olan Mevlamız yarattıkları içinde hiçbir varlığı sebepsiz ve hikmetsiz yaratmamıştır.Yaratılanların en şereflisi ve en mükemmeli olan insanoğlunun yaratılışı da elbette sebepsiz ve hikmetsiz değildir.İnsanoğlunun yaratılmasındaki sebep hikmet ve gaye hiç şüphesiz Allah’a iman ve kulluktur.Çünkü Mevlamız,Kur’an-ı Kerim’inde;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(( Muhakkak Ben,insanları ve cinleri ancak Bana ibadet ve kulluk etsinler için yarattım / Sure-i Zariyat – 56 )) buyurmaktadır.Yine Mülk suresi 2.Ayetinde

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ(( O Allah-u Zul Celâl ki,sizin hanginiz daha iyi,daha güzel ibadet edecek diye sizi,imtihan için ölümü ve hayatı yarattı. / Buna rağmen kullukta kusur edenler için / Allah-u Teala,Aziz ve Gafur’dur. / Dilerse azap eder,dilerse mağfiret eder../ )) buyrulmaktadır.

İbadet için yaratılan ve imtihan için dünyaya gönderilen insanlara verilen ömürler ise farklıdır.Mesela insanlığın babası Adem(a.s) bu fani dünyada 1000 yıl yaşamıştır.Nuh(a.s) ve İdris(a.s)’da Ona yakın ömür sürmüşlerdir.Yine diğer Peygamberler ve ümmetleri yüzlerce yıl yaşamışlardır.Ümmeti Muhammed’in ömrü ise diğer Peygamberler ve ümmetlere kıyas edilemeyecek derecede azdır.Kainat Kendi yüzü suyu hürmetine yaratılan Efendimiz(s.a.v) bile bu dünyada 63 yıl misafir kalmıştır.Aynı şekilde O’nun ümmetleri olan bizlerde ortalama olarak yarım asrı geçen 60 – 70 yıllık kısa bir ömre sahibiz.
Bir tarafta yüzlerce yıl yaşayan Peygamberler ve ümmetleri,diğer tarafta Ümmet-i Muhammed’in kısa ömrü..Bütün insanlardan istenen vazife ise aynı;iman,itikat,kulluk ve ibadettir.İlk bakışta şartlar eşit değil gibi gözüküyor.Ama işte burada Cenab-ı Mevlamızın manevi iltiması ve Ümmet-i Muhammed için hazırladığı hususi zamanlar bizim için büyük fırsatlar teşkil etmektedir.Bu hususi zamanlar en iyi şekilde değerlendirilir ve ihya edilirse,yüzyıllarca yaşayan insanların elde edemeyeceği derece ve mertebeye Ümmet-i Muhammed’in ulaşması mümkündür.
İşte 3 aylar,hususiyle Eşhur-u Hurum’dan olan Receb-i Şerifte bire yüz,Ramazan-ı Şerifte ise bire bin ve hatta hesapsız olarak ibadetler karşılığını bulur.Nasıl ki,tarlaya ekilen hububatın verimli olabilmesi için,tohum ekilmeden önce iyice sürülmesi hazırlanması,ekildikten sonrada zararlı otlardan temizlenmesi ve gübrelenip sulanması lazımdır.Böyle yapıldığı takdirde,hasat mevsiminde Allah’ın lütfuyla istenen hasılatı elde etmek mümkündür..İşte,Ümmet-i Muhammed için,Receb-i Şerif ayı;gönül ve letaif bahçesini sürme,hazırlama ayıdır.Şaban-ı Şerif;tohumu ekip ihlasla,zararlı şeylerden Allah’ın feyziyle,zikriyle,ibadetiyle meşgul olarak temizleme ayıdır.Üç ayların başlangıcı olan Receb-i Şerif hakkında Hadis-i Şerifler geçtiği üzere ‘’Bu ayın isimlerinden biri [color=black][b]Esam =Sağır – dır
//Günahlara sağırdır.Kıyamet gününde bizim aleyhimize şahitlik yapmayacaktır.-.......Şehrullah=Allah’ın ayıdır - //Çünkü Cenab-ı Hakk bu ayda hiçbir kavmi batırıp mahvetmemiştir.’’

Recep
رحب isminin başındaki; [color=black]‘’ ر‘’harfi,Rahmet-i İlahiye,
’’ ح’’ harfi cömertlik ve inayete,
’’ ب ’’harfi ise insanların isyandan kurtulmaları,birri ilahi,ihsanı ilahi ve berakat-ı ilahiyeye delalet eder

Bu ayın başında Regaip,sonunda Miraç kandili olduğu için ayrıca 2 kandilli olarak başı ve sonu aydınlanmış bir aydır.
Efendimiz(s.a.v) bu ayda yapmamız gereken ibadetlere işaret ederek şöyle buyurmaktadır:

‘’Ölüm anında susuzluktan rahat etmeyi,dünyadan giderken iman ile çıkmayı,şeytandan kurtulmayı murat ederseniz,şu ayların hepsine,çok oruç tutmakla,geçmiş günahlara pişman olmakla hürmet ediniz.Bütün kainatın yaratıcısı olan Allah’ı zikrediniz ki,selametle Cennete giresiniz.’’

Receb-i Şerif’in;birinci günü oruç tutanlara 3 senelik,ikinci günü oruç tutanlara 2 senelik;üçüncü günü oruç tutanlara 1 senelik,üçüncü günden sonra hergün için bir aylık nafile oruç sevabı verilir.
// Bu hadis-i şerifle sabittir..//
Receb-i Şerif’te;7 gün oruç tutanlara Cehennemin kapıları kapanır,8 gün oruç tutanlara Cennetin kapıları açılır,10 gün oruç tutanlara Cenab-ı Hakk,hiçbirşey sormaz;15 gün oruç tutanların geçmiş günahları afv edildi,denir..

Silsile-i Sadat'tan Ebu'l Faruk Hazretleri Bu Ay hakkında şöyle buyurmuşlardır:

‘’Bu aylar hatta günler,hepsi Allah’ın mahlukudurlar.Bu ayları hürmetle ve tazimle geçirenler nurani olarak karşılanır.Gaflet ve zulmetle geçirenlerde zulmani,simsiyah olarak karşılanır.Ve rezil,rüsva olurlar.Receb-i Şerif ayına riayet edenler 3 ihsana mazhar olurlar..

1-)Azabsız olarak Allah’ın rahmeti
2-)Cimrilik olmaksızın cömertliği
3-)Cefasız Allah’ın ihsanı

/ Ölürken ve kabirden kalkarken insanın elinden tutacak olan bu ibadetleridir.
Zavallı vaizin biri çıkmış imanın kalelerinden birisi olan nafile ve tesbih namazlarına mürailerin namazı diye akıl vermeye kalkmış.Acaba affı İlahiyeye mazhar olmayan insan;tesbih namazı,duha namazı,evvabin namazı ve teheccüd namazı kılabilir mi?Bunda
Kurb-i İlâhi/Allah’a yakınlık/ vardır.Tavsiye ederim ki;senenin mübarek gün ve gecelerinde hiç olmazsa tesbih naması kılınız.Haber ve Hadisle sabittir ki;Receb-i Şerifin birinci gecesi dua reddedilmeyen gecedir.Birinci Cuma gecesi Leyle-i Regaip yani Rasulullahın ana rahmine intikal ettiği gecedir.Bu gecede mutlaka bir tesbih namazı kılarak iltica edesiniz.Bir Hadis-i Kutsi’de şöyle buyrulmaktadır: ‘’Kulum farzları işlemekle benim azabımdan kurtulur,nafileleri işlemekle bana yaklaşır’’…Bu mübarek gün ve gecelerde yapılan ibadat-u taat,hayru hasenat ve evrâdu ezkar,Affı İlahi,Şefaati Rasulullah,Kur’an’ın vesiledir.Kutta-i Tarıkların /Hak yolcularının yolunu kesen-ve hayra mani olanların /sözlerine kapılıpta Allah’ın rahmetinden mahrum kalmayınız..’’

Resulullah Efendimiz(s.a.v) buyuruyor ki; ‘’Receb-i Şerifin ilk Cuma gecesi kılnacak namazdan gafil olmayınız.Zira bu namazı kılan kimseye Hz.Allah ve melekleri gelecek seneye kadar salat ederler
// Allah rahmet eder,melekler dua eder// Allah kime ki;rahmet ederse,dünyada İslam üzere yaşar,bu alemden giderken iman ile gider ve kıyamet gününde de Allah dostlarıyla beraber haşrolunur’’ buyurmuşlardır..

Kıymetli kardeşlerim;bizler için hazırlanan bu hususi ve kıymetli zamanları gaflet içinde geçirmemeli ve ihya etmeye gayret etmeliyiz.Bu vakitlerin kıymetini ifade etmek sadece sözde kalmamalı,bunu fiiliyata geçirmeliyiz.Mesela ‘’Bir insan susuzluktan hararet içinde yansa,tutuşsa biz onun yanında –Bu kardeşimiz hararetten yanıyor.Bunun için bir bardak su olsada içse harareti geçer- deyip dursak ama hiçbirimiz ona bir bardak su verip içirmesek o kardeşimizin harareti nasıl geçmeyecekse;bu ayların faziletinden,bereketinden bahsetmek,fakat bu ibadetlerle meşgul olmamak aynı şekildedir..’’

Cenab-ı Hakk,bizleri ve bütün Müslüman kardeşlerimizi bu gibi değerli vakitlerin kadri kıymetini bilen ve onlardan istifade eden kullarından eylesin..


~~serapta bir damla~~

www.mollacami.netCenab-ı Hakk,bizleri ve bütün Müslüman kardeşlerimizi bu gibi değerli vakitlerin kadri kıymetini bilen ve onlardan istifade eden kullarından eylesin..Amin Amin Amin...

Amil olanlardan kılsın Rabbim...

Cenab-ı Hakk,bizleri ve bütün Müslüman kardeşlerimizi bu gibi değerli vakitlerin kadri kıymetini bilen ve onlardan istifade eden kullarından eylesin..


Amil olanlardan kılsın Rabbim...
Amin inşaallah
Rabbim razi olsun


Amin Amin Amin...

Amil olanlardan kılsın Rabbim...

Amin,Rabbim hepin-m-izden razi olsun..

Receb-i Şerifin son demleri, Rabbim bu mübarek ayı hakkımızda şefaatçi kılsın, tekraren ulaşmayı nasip etsin.

Bu güzel paylaşım için Allah razı olsun kardeşim.


Amin,Rabbim hepin-m-izden razi olsun..


Rabbim bu mübarek ayı hakkımızda şefaatçi kılsın...

Bu güzel paylaşım için tekrar Allah razı olsun kardeşim.


Rabbim cümlemizden razi olsun..

Allah razı olsun

eemğinize sağlık

Paylaşım için teşekkürler

Rabbim cümlemizden razi olsun..


Okuyan gözlerinize sağlık...


Receb-i Serif

MollaCami.Com