Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Atamız Hz. İbrâhim'in ezeldeki nezri

İbrâhim aleyhisselâmın ezeldeki nezri


Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) hazretlerinden kurbanla alakalı bazı anetdotlar:

İbrâhim aleyhisselâm, oğlu Hz. İsmâil'i kurban etmek gibi büyük bir imtihana tâbi tutulmuştur. Muhyiddîn-i Arabî hazretleri Fütûhât'ında ve daha birçok ekâbir küşûfât-ı sahîhalarında, bu imtihanı şöyle îzah etmişlerdir:

İbrâhim aleyhisselâm, tâ âlem-i ezelde, kendisine bir evlat verildiği takdirde, onu rızâ-yı İlâhî için kurban edeceğini nezr etmiş. Bu nezrini âlem-i dünyada tekrarladıktan sonra aradan geçen zaman içinde unutmuş. Hazret-i Mevlâ da kendisini rüyâ vâsıtasıyla îkaz buyurunca, oğlu İsmâil'e hitâben;

‘— Ey yavrum! dedi. Ben rüyâmda görüyorum ki, seni kesiyorum. Bak artık, sen ne dersin?

Oğlu İsmâil de;

— Ey babacığım, ne emrolundunsa yap. İnşâallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi.’ (es-Sâffât, 102)

— ‘Muhakkak ki bu, açık bir belâ ve parlak bir imtihandır.’ (es-Sâffât, 106)

Ey 20. asrın insanları!

Vahşet devri diye vasıflandırılan o asırlarda, bakınız itâat-i İlâhîde olan mü'minler ne kadar medenî imişler. Şimdi böyle bir baba ve böyle bir oğulu nerede bulabilirsiniz?”

***

KURBAN BÜYÜK BİR İMTİHANDIR

“Kurban, Cenâb-ı Hakk'ın kullarına büyük bir imtihânıdır.

Bu imtihanların en büyüğünü de enbiyâ-yi izâm vermiştir.

Bütün nebîlerin verdiği imtihanların en muazzamını da Resûlüllah Efendimiz vermişlerdir. Nitekim İbrânim aleyhisselâmın bu imtihânına mukâbil Peygamber Efendimiz'in de, hânedân-ı Resûlüllah'tan 170 kişinin şehit olacağını bilmesi ve onların şehâdetini kabul etmesi ki; bu bir ‘sırr-ı kader’ işi olup, belki onların ‘Makâm-ı Mahmûd’da ve maiyyet-i Hazret-i Resûlüllah'ta bulunabilmeleri için olmuştur.”

***

MU‘CİZE-İ HABERİYE

“Hakikaten biz sana kevseri verdik.” (Kevser sûresi, 1)

“Bu sûre-i celile, bir mu‘cize-i haberiyedir. Çünkü Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur.

O zaman Resûlüllah Efendimiz'in etrafında toplanan Müslüman-lar'ın sayısı, 40 kişiden ibâret idi.

Daha ne ilim çokluğu, ne ümmetin çokluğu, ne de feyzin çokluğu vardı. Hiçbiri mevcut olmadığı halde Cenâb-ı Hakk'ın, ‘Verdik’ buyurmasının sebebi, tahakkuk-ı vukûuna binâen (mutlaka olacağı için)dir.”

***

ŞEHÂDETTEN BÜYÜK BAYRAM OLUR MU?

Hazret-i Hüseyin (r.a.), Kûfe'ye hareket edeceği zaman rüyâsında kardeşi Hazret-i Hasan (r.a.)'ı gördü.

Hazret-i Hasan,

— Ey birâderim! Sen, Kûfeliler'in ecdâdımıza ne yaptıklarını bilmiyor musun? Sanki bayrama gidiyor gibi, en güzel elbiselerini giymişsin! deyince, Hazret-i Hüseyin,

— Ben şehit olmaya gidiyorum!.. Bundan büyük bayram olur mu? karşılığını vermiştir.”
***

ŞEHİTLERİN TEMENNÎLERİ

“Kıyâmet gününde şehitlere ne istedikleri sorulunca,

“— Yâ Rabbi, biz şehit olurken o esnada senin Cemâl-i İlâhî’ni müşâhede ettik. Bizi tekrar dünyaya gönder de yeniden şehit olalım, Cemâl-i İlâhî’ni bir daha müşâhede edip gelelim” derler.

Çünkü şehâdet zamanında aldıkları lezzeti hiçbir yerde bulamazlar. O tadı unutamadıkları için [tekrar tekrar] dünyaya gelip hiç durmadan şehit olup gitmeyi isterler.

Şehitlik çok büyük bir mertebedir. Bittabiî bu, i‘lâ-yi kelimetullâh ve harb-i mânevî uğrunda şehit olan ehl-i îman içindir.”
***

KURBANLAR DA ŞEHİTTİR

“Kurbanlık hayvanlar da şehittir. Çünkü onlar, Allah Teâlâ'nın emrine boyun eğerek kesilirler.

Hayvan kesileceğini bilir; Mevlâ ona ilhâm eyler. Onun için kesmeden önce onu hırpalamamalı; bilhassa kesileceği yere götürürken sürüklememelidir. Çünkü bu eziyettir. Ona eziyet ise haramdır.

Hayvanı keserken, canı çabuk çıksın diye iliklerini dahi kesmek doğru olmaz. O hayvan bizim için canını fedâ ediyor. Ne mutlu ona!.. Keşke onun yerinde biz olsaydık. Yani onun gibi Allah yolunda biz de can verseydik...”

paylasiminiz icin Allah (c.c.) razi olsun hocam...

Teşekkürler sevgili aladin; Rabbim sizlerden de razı olsun. Selam ve dualarımla...

Saygıdeğer hocam,Allah razı olsun 'Mu'cize-i Haberiye' başlıklı pragraftaki sözleri ilk kez okudum.Sayenizde yine ve yeni bilgiler öğrenmiş oldum teşekkürler...

Selam ve dua ile...

İlgin için teşekkür eder, bilgilendiğin ifadesi için de mesrur olduğumu ifade etmek isterim sevgili ahuzar...
Hz. Mevlamızdan daima faydalı ilim talep ediyoruz, faydası olmayandan da korumasını...
Selam ve dualarımla...

Allah(c.c) sizden razı olsun Halis Hocam.O güzel satırlarınızla ruhumuza köprü, kalplerimize nurlu kapılar açıyorsunuz.
Selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum efendim.
:) ::)

ALLAH celle celauhu razı olsun hocam bizleri güzel bilgilerle bilgilendiriyorsunuz

Teşekkür ederiz...

Sevgili Rasule Vuslat, hak yolcusu ve Ecyad; ilginiz ve halisane temennileriniz, dualarınız için teşekkürler...
Selam ve dualarımla...

sağolun hocam çok güzel bir paylaşım Allah (c.c)razı olsun

Hocam şu mübarek aşure günlerinde ne güzel de denk geldi. Caferiler okurda beyin damarları açılır umarım.

paylaşımınız için teşekkürler hocam Allah(c.c) razı olsun..


paylasiminiz icin Allah (c.c.) razi olsun hocam...


Fıkıh - İlmihal

MollaCami.Com