Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Allah Dostlarının hikmetli sözleri

-Dünya peşinden koştuğun sürece senin padişahındır.Ondan yüz çevirince,sen ona sultan olursun. Hacı Bayram-ı Veli(k.s)

-Fazla sözde fitne vardır.Sükutta genişlik ve rahatlık vardır.Kişi ihtiyacına göre konuşmalıdır.
Ahmed bin Muhammed Hani el-Ersem(k.s)

-En büyük günahlar ikidir:Biri dünya sevgisi,diğeri bilmediği bir işin başına isteyerek geçmek. Ebü’l Hasan-i Şazeli(k.s)
-Bir söze sabretmeyen çok söz işitir. Ahnef bin Kays(k.s)

-Dünyadan ve dünya ehlinden tamamen uzaklaşmak isen,velilik kokusunu alamazsınız.
Ebü’l Hasan-i Şazeli(k.s)
-Sükutun en küçük faydası,sıkıntı ve belalardan kurtarmasıdır.İyilik olarak,insana bu yeter;fazla ve luzümsuz konuşmanın en küçük zararı,şöhrettir.Bela olarak,şöhret insana yeterlidir. Ebu Bekr bin İyaş(k.s)

-Dünya için üzülmen kötü,ahiret için üzülmen iyidir. Hatim-i Esam-Çok uyumak,çok yemek,çok konuşmak gönlü katılaştırır. Ebu Bekr Verrak(k.s)

-Gökten hikmet yağar;fakat içinde şu dört şeyden birisi bulunan gönüle hikmet inmez:
1-Dünyaya meyletmek,
2-Yarının tasasını yüklenmek,
3-Kardeşine hased etmek,
4-İnsanlara karşı üstünlük sevdasına düşmek,
Yahya bin Muaz(r.a)-Bütün yollar merduddur,kapalıdır.Allah’a giden yol,ancak Hazreti Rasul-i Ekrem’in sünnetine ittiba yoludur. Cüneyd-i Bağdadi(k.s)

-Eğer insan karısını Allah’dan çok sevmeseydi,seher vakti uyuyamazdı.Çünkü Allah uykuyu bırak dediği halde hanımı ona uyu demektedir. Abdurrahman-ı Taği(k.s)

-Belaların gelişi çeşitlidir,bunlardan biri ihtilaftır.İhtilaf,düşmanlığa sebep olur.Düşmanlık da ortalığı belâ ve âfetlere boğar. Ebu Bekr Verrak(k.s)

-Gücün yettiği ve elinden geldiği kadar dünyalık bir şey sebebiyle kızmamaya gayret et.
Abdullah bin Menazil)k.s)

-Halkın işi gücü fesat olunca,şerliler başlarına geçer. Ameş(k.s)

-Kim bir kötülüğü işitir ve yayarsa,o kötülüğü yapan gibidir. Şebil b.Avf(k.s)

-Edep,konuştuğun zaman dilini,yalnız kaldığın zaman gözünü,yediğin zaman boğazını,uzattığın zaman elini,yürüdüğün zaman ayağını ve bütün işlerinde vaktini korumaktır.Kim âzâlarını korumaz ve vaktini zâyi ederse,onun uzuvları edepsizliğe gider.Kim vaktini değerlendirir,sırrını gözetlerse,Allah Teâlâ onun vakitlerini ve uzuvlarını korur.
Ebu Bekr Verrak(k.s)

-Tevhid imanı,iman şeriatı,şeriat da edebi gerektirir.Edebi olmayanın şeriatı,şeriatı olmayanın imanı,imanı olmayanın tevhidi yoktur.Celacili Basri(k.s)

-Edeblerin Kemali Resûl-i Ekrem’e söz,fiili,hâl ve ahlâk cihetinden,tam ittibadan ibarettir.Bu yüzden dervişin adâbı,bulunduğu makamı gösterir.Dervişin sözleri,fiilleri,halleri ve ahlâkı şeriat ölçüsüne vurulunca amelinin ağırlık ve hafifliği de ortaya çıkar.
Ahmet el-Rufai(k.s)
-Evliya ve arifleri ta’zim ettiğimiz gibi,fukaha ve ulemayı da tazim ediniz.Çünkü yol birdir.Fukaha ve ulema şeriatın zahirini varisi ve insanları Hakk’a vasıl olmanın yolu olan ilahi ahkamı öğreten Kur’an hizmetçileridir. Ahmet el-Rufai(k.s)

-Hiçbir edepsiz vâsıl-ı ilallah olamamış,Allahû Teâlâ’ya kavuşamamıştır.
Osman bin Merzuk el-Kureşi(k.s)

-Kuvvete dayanmayan adalet acizdir.Adalete dayanmayan kuvvet ise zalimdir.
Hz Ebubekir(r.a)

-Derviş olmayı,hemen şu kadar zikri ve tesbihi yapmaktan ibaret sananlar çok aldanırlar.Bu tesbih ve zikirler saliki ancak Hakk’ın razı olmadığı fena işler ve günahlardan korumak için birer yardımcıdır.”Allah demek büyük bir fazilettir;söyleyeni günahtan koruması şartıyla!Bir taraftan günah işlerken,diğer taraftan zikir etmenin manası anlaşılmaz.M.Zahit KOTKU(k.s)

-Yolda giderken sağa sola bakma.Daima önüne bakarak yürü.Münâzara âdâbını bilmeyen ve iddiâlarını delilleriyle isbat edemeyen kimselerle söze girişmekten kaçın. İmam-ı Azam

-Hanımının yanında yabancı kadınlardan konuşma.Sen başka kadınlardan bahsedince,o da kendinde yabancı erkeklerden söz etme hakkını bulur. Hz.Ali(k.s)

-Her gördüğünü Hızır bil!her geceyi kadir bil! Hakim Tirmizi(k.s)

-Bir fakirin(sofinin)ibadeti,şeriatın o ibadetteki inceliğini görmeden tekamül edip tamamlanamaz. Ebû’l-Hasan Şazali(k.s)

-Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker,iyilikleri emredip,kötülüklerden sakındırmak vazifesini yerine getiriniz.Dinin yasak ettiği şeylerden,dine uygun olmayan işlerden ve bid’atlerden sakınınız. Seyyid Emir Külal(k.s)

-Evladım!Bizler münazarada biri ile konuşurken,arkadaşımızın ayağının hak yoldan kaymasının endişesiyle her birimizin başı üstünde uçmasından korktuğumuz bir kuş varmış davranırdık,ona göre konuşurduk.Halbuki sizler konuşurken,münazara ederken,her biriniz arkadaşınızın ayağının kaymasını(sapmasını)istiyorsunuz.Bu arkadaşınızın kafir olmasını istemek gibidir.Kim arkadaşının kafir olmasını isterse,arkadaşı kafir olmadan kendisi kafir olur. İmam-ı Azam Ebû Hanife(k.s)

-İnsanın iyi amellerini ve ibadetlerini görmemesi,hep günahlarını görmesi lazımdır.İnsan bir şey olmadığını bilmelidir.Hayrını,amelini,ibadetini değil,hep günahlarını göz önünde tutmalıdır.Çünkü insan amel ve ibadetini görünce nefsi kabarır.İnsanı felakete götüren nefsidir.Firavun,Şeddad ve Karun gibi ilahlık davasında bulunan ve helake gidenler hep nefisleri yüzünden bu felaketlere uğradılar.Nefisleri büyüdü,büyüdü sonunda ilahlık davasına kalkıştılar.Çünkü nefis kendinden üstün hiçbir varlığın bulunmasını istemez.
Abdülhakim Hüseyni(k.s)

Sonsuz kurtuluşa ermek için 3 şey muhakkak lazımdır. ilim, amel , ihlas
İmam Rabbani (k.s)

Beşeret ne ne kadar uğraşırsa uğraşsın, sevip sevilmedikçe ızdırap ve felaketten kurtulamaz.
Abdulhakim Arvasi (k.s)

Müminin ölüm zamanında alnının terlemesi, gözlerinin yaş dökmesi, burun deliklerinin kabarması, Allahın rahmetine nail oluşunun alametidir.
Selman-i Farisi ( r.a)

Ölmek felaket değildir. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir.
İmam-ı Rabbani

Allahu Tealayı tanıyana hiçbir şey gizli kalmaz.
Veysel Karani (k.s)

Kuran ı kerimi kısa aklıyla kendi görüşüne göre tefsir edenin boynunu vurmak isterdim.
İmam-ı Malik(k.s)

Amelsiz ilim ruhsuz beden gibidir.
İmam-ı Malik(k.s)

Yüce rabbim ALLAHU TEALAYI peygamberimiz (s.a.v) ve Allah dostlarını sevmeyi onların yolunda ve izinde gitmeyi bizlere daim ve gaim eylesin. Cümlemizi allah dostlarıyla cennette komşu eylesin.

-Arif olanda şu dört şey bulunur.
1-Celil-i(Allah'ı)sevmek,
2-Azı ve çoğu Allah için bırakmak
3-Yalnız Kuran'a uymak
4-Hal değişmesinden korkmak
Ahmet El Rufai(r.a)

-Allah isteyene istediğini verir. Ben kendim hayatımda şahidim ki , Allah kullarına neyi isterse veriyor, her istediğini veriyor. Siz Amerikayı fethetmeyi isteyin, Amerikayı fethi de verir Allah… Ama, istemiyor kimse çalışmıyor, gayret etmiyor, vazifesinin yapmıyor; ondan olmuyor.
Prof. Dr. Mahmud Es’ad Çoşan(r.a)

-Allah yoluna giren bir insanın dört kanadı vardır.

1- Korku 2-Ümit 3-Muhabbet 4-Şevk

Korku kanadı ile uçan, heyecandan kurtulamaz. Ümid kanadı ile uçan talebi bırakmaz. Muhabbet kanadı ile uçan ihtiyaç arz etmez. Şevk kanadı ile uçan aşırı sevgiden kurtulamaz.
Ahmet El Rufai(r.a)

-Dünyâyı ele geçirmek için âhireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahû Teâlâ'yı bırakmak ahmaklıktır.
İmam-ı Rabbani(k.s)

-Makamların en üstünü;kötü bir huyu,iyi bir huya çevirmektir.
Sehl bin Abdullah Tüsteri(k.s)


-İhlas,her şeyin Allahû Teâlâ'nın rızası için yapılması amelin kabûlüne vesile olan güzel düşünce(niyet)dir. Cemaleddin Mahmud Hulusi(k.s)


-Gönül yap,hatırını hoş tut,sakın incitme bir canı ki,her kim her kime her ne eder kendi bulur ânı,
İbrahim Hakkı(k.s)

-Dünyada en husursuz kimse,kalbinde hased ve kin taşıyandır.
İmam-ı Şafi(k.s)

-Demek sen;Allah'ın âbid,zâhid ve salih kulları gibi konuşur,fasık,münafık ve mürailerin işi gibi iş yaparsın ha!Vallahi ihlaslı kulların sıfatı bu değildir. Hasan-i Basri(k.s)

-Hikmetin birinci hususiyeti sükût edip,ihtiyaç kadar konuşmaktır. Ebu Bekr Verrak(k.s)

-İnanmayan bir gönül,içinde kuş bulunmayan bir kafese benzer. Abdulkadir Geylani(k.s)

-Hürriyet kalbin hür olmasından başka bir şey değildir. Şibli(k.s)

-Ey insanoğlu!Bu gün günahlarından korkar isen,yarın bir şeyden korkmazsın. Sa'ad-i Şirâzi(k.s)

-Muhabbet,sevenle sevileni birbirine celb ettiği zaman kemale erer. Semnûn Munib(k.s)

-İhlas,her şeyin Allahû Teâlâ'nın rızası için yapılması amelin kabûlüne vesile olan güzel düşünce(niyet)dir. Cemaleddin Mahmud Hulusi(k.s)

-Dünya ve ahiret,iki kuma gibidir.Birisini ne kadar hoşnut edersen,öbürünü o kadar kızdırırsın!...Mevlana(k.s)

-Âhirette sana lazım olacak şeye bu gün(dünyâda)öncelik ver.Âhirette sana zarar verecek şeyi de terk et.
Seleme Bin Dinar(r.a)

-Güzel ahlâk,başkalarına eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktır.Şah Şuca Kirmani(k.s)

çok kıymetli paylaşımlarınız için teşekkür ederiz ebu turap kardeşim.

ALLAH razı olsun

[b][i]Bu kıymetli paylaşımınız için Allah (c.c.) razı olsun kardeşim.

-Gönül yap,hatırını hoş tut,sakın incitme bir canı ki,her kim her kime her ne eder kendi bulur ânı,
İbrahim Hakkı(k.s)

-Dünyada en husursuz kimse,kalbinde hased ve kin taşıyandır.
İmam-ı Şafi(k.s)

-Demek sen;Allah'ın âbid,zâhid ve salih kulları gibi konuşur,fasık,münafık ve mürailerin işi gibi iş yaparsın ha!Vallahi ihlaslı kulların sıfatı bu değildir. Hasan-i Basri(k.s)

-Hikmetin birinci hususiyeti sükût edip,ihtiyaç kadar konuşmaktır. Ebu Bekr Verrak(k.s)

-inanmayan bir gönül,içinde kuş bulunmayan bir kafese benzer. Abdulkadir Geylani(k.s)

-Hürriyet kalbin hür olmasından başka bir şey değildir. Şibli(k.s)

-Ey insanoğlu!Bu gün günahlarından korkar isen,yarın bir şeyden korkmazsın. Sa'ad-i Şirâzi(k.s)

-Muhabbet,sevenle sevileni birbirine celb ettiği zaman kemale erer. Semnûn Munib(k.s)

-İnsanlara ok atmak dil ile taşlamaktan hafiitir.Zira okun hedefi şaşar ama dilin ki şaşmaz. Süfyan-i Sevri(k.s)

-Dünya ve ahiret,iki kuma gibidir.Birisini ne kadar hoşnut edersen,öbürünü o kadar kızdırırsın!...Mevlana(k.s)

-Âhirette sana lazım olacak şeye bu gün(dünyâda)öncelik ver.Âhirette sana zarar verecek şeyi de terk et.
Seleme Bin Dinar(r.a)

-Güzel ahlâk,başkalarına eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktır.Şah Şuca Kirmani(k.s)

-Yalan,söyleyen herkes mutlaka nefsinin alçaklığını ortaya atmıştır. Cahız(k.s)

-Latife ve zerafet kasdıyla yalan sözleri salıverme.Çünkü bu gibi yalanlar,hakkı çabuk ibtal eder.
İbn-i Mukaffa(k.s)

-Sûfi konuşursa,hakikatleri ortaya koyar.Sustuğunda organları onun için konuşur. Zunnûn el-Mısri(k.s)

-Dilini başkalarını kötülemek ve aşağılamaktan koruduğun gibi,medh etmekten de koru. Ma'ruf-i Kerhi

-Ey mümin sakın sen,âlimlerin ilmini toplayan fakat,sefihlerin yolundan giden biri olma.Hasan-i Basri(k.s)

-Hikmetin birinci hususiyeti sükut edip,ihtiyaç kadar konuşmaktır.Ebu Bekr Verrak(k.s)

-Öldüğünde sana fayda vermeyecek her işi terk et.Böyle yaparsan,ne zaman ölürsen öl,zararda olmazsın.Seleme Bin Dinâr(k.s)

-Siz yalnız sözlerinizle değil,işlerinizle de gerçekten kul olduğunuzu isbat ediniz.Yahya bin Muaz(r.a)

-Müminin kuvveti kalbindedir,kâfir ve münafığın kuvveti ise elindedir.Ömer bin Abdülaziz(r.a)

-Kamil insan,nefsini çiğneyip hazmeden kişidir ki,Rabbi onu kulların diliyle över,yüceltir.Ebu'l Hasan Ali b.Vefâ(k.s)

-Dostu çok olanların,alacakları da çok olur.Amrb.Âs(r.a)

-Nefsim için en güvendiğim amelim!Peygamber Efendimiz(s.a.v)eshabına olan sevgi ve hürmetimdir. Bişr-i Hafi(k.s)

Akıllı kimse,hayrı ve şerri bilen kimse değildir.Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tâbi olan,şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir. Bişr-i Hafi(k.s)

-Akıl göz,Kur'an ise güneştir. İmam-ı Gazali(k.s)

-Yapılan ibâdete karşı bedel beklemek,Allahu Teâlâ'nın lütfunu unutmaktandır.Ebu Bekr Vâsıti(r.a)

-Mücahede içinde otuz sene çalıştım.Benim için ilimden ve ilme tabi olmaktan daha çetin olan bir şey görmedim.Beyazd-i Bestami(k.s)

-Kişinin sözü amelinden çok olursa noksandır.Ameli sözünden fazla olursa kemâldir.Abdullah-i Ensari(r.a)

-ilim,ezber edilen değil,kendisinden faydalanılan şeydir.İmam Şafi(k.s)

-Ceviz kabuğunu kırıp özüne inemeyen,cevizin hepsini kabuk zanneder.İmam-ı Gazali(k.s)

-Sünnete uygun yapılan az bir ibadetin sevabı,bid'at işlenerek yapılan çok alemden kat kat fazladır. Sırrı-yi Sakati(k.s)

-İnsanlar namaz huzuru içinde iki sınıfa ayrılır:Avam ve havas.

Havas zümresi:Namaza saygı ile gelir,yakin ve heybet ile durur,ta’zimle edâ eder.Kabulü babında korku ili döner.

Avam zümresi:Namaza gafletle gelir,cehaletle durur,vesvese ile edâ eder.Emniyet(!)içinde dönüp gider.

Namazını,artık dünyadan ayrılıyormuş gibi kıl. Haris el-Muhasibi(k.s)

-Üç yerde lezzet ve hazza boğulun!Namazda Kur’an okuma esnasında,Allah’ı anarken;eğer tadını çıkarırsanız devam ediniz!Ne mutlu size!Yok eğer tat alamadıysanız biliniz ki,gönül aleminizin kapısı kapanmıştır. Salih b.beşir el-Mürri(k.s)

-Dünya hayatının,secdeden başka elimden kaçan hiçbir şeye üzülmemekteyim.
Said bin Cübeyr(r.a)

-Derviş olmayı,hemen şu kadar zikri ve tesbihi yapmaktan ibaret sananlar çok aldanırlar.Bu tesbih ve zikirler saliki ancak Hakk’ın razı olmadığı fena işler ve günahlardan korumak için birer yardımcıdır.”Allah demek büyük bir fazilettir;söyleyeni günahtan koruması şartıyla!Bir taraftan günah işlerken,diğer taraftan zikir etmenin manası anlaşılmaz.M.Zahit KOTKU(k.s)

-Yolda giderken sağa sola bakma.Daima önüne bakarak yürü.Münâzara âdâbını bilmeyen ve iddiâlarını delilleriyle isbat edemeyen kimselerle söze girişmekten kaçın. İmam-ı Azam

-Hanımının yanında yabancı kadınlardan konuşma.Sen başka kadınlardan bahsedince,o da kendinde yabancı erkeklerden söz etme hakkını bulur. Hz.Ali(k.s)

-Her gördüğünü Hızır bil!her geceyi kadir bil! Hakim Tirmizi(k.s)

-Bir fakirin(sofinin)ibadeti,şeriatın o ibadetteki inceliğini görmeden tekamül edip tamamlanamaz. Ebû’l-Hasan Şazali(k.s)

-Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker,iyilikleri emredip,kötülüklerden sakındırmak vazifesini yerine getiriniz.Dinin yasak ettiği şeylerden,dine uygun olmayan işlerden ve bid’atlerden sakınınız. Seyyid Emir Külal(k.s)
-Evladım!Bizler münazarada biri ile konuşurken,arkadaşımızın ayağının hak yoldan kaymasının endişesiyle her birimizin başı üstünde uçmasından korktuğumuz bir kuş varmış davranırdık,ona göre konuşurduk.Halbuki sizler konuşurken,münazara ederken,her biriniz arkadaşınızın ayağının kaymasını(sapmasını)istiyorsunuz.Bu arkadaşınızın kafir olmasını istemek gibidir.Kim arkadaşının kafir olmasını isterse,arkadaşı kafir olmadan kendisi kafir olur. İmam-ı Azam Ebû Hanife(k.s)

-İnsanın iyi amellerini ve ibadetlerini görmemesi,hep günahlarını görmesi lazımdır.İnsan bir şey olmadığını bilmelidir.Hayrını,amelini,ibadetini değil,hep günahlarını göz önünde tutmalıdır.Çünkü insan amel ve ibadetini görünce nefsi kabarır.İnsanı felakete götüren nefsidir.Firavun,Şeddad ve Karun gibi ilahlık davasında bulunan ve helake gidenler hep nefisleri yüzünden bu felaketlere uğradılar.Nefisleri büyüdü,büyüdü sonunda ilahlık davasına kalkıştılar.Çünkü nefis kendinden üstün hiçbir varlığın bulunmasını istemez.
Abdülhakim Hüseyni(k.s)


Hayatın İçinden İslam

MollaCami.Com