Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Allah Dostlarının hikmetli sözleri

Kim nefsine sünnetleri uygularsa,Allahû Teâlâ onun kalbini marifetle nurlandırır.İbn-i Atâ(k.s)
-Dünya ve ahirette iyilik,sabır ile ele geçer.Cafer-i Huldi(k.s)
-Eğer câhiller susup,konuşmasalardı,insanlar arasında ihtilaf olmazdı.İmam-ı Taki(k.s)
-ilim,aşağıdakileri yükseltir;cahillik de yüksektekileri alçaltır.Hz.Ali(k.v)
-Kim bir şeyin ona faydalı veya zararlı olduğunu bilmezse cehaletini ortaya koyar.İbn-i Nüceyd(k.s)
-Kişiye bilmediği sorulunca Allahû Teâlâ bilir demesi ilimdendir.Ahmet bin Muhammed Hani el-esrem(k.s)
"Nefsinden memnun olandan,dini hoşnut kalmaz."
Ebû Amr b.Necid el-Melami(k.s)
-Hayırlı şeyleri tehir etmeyin,hemen yapın!Şeytanın oyununa düşmeyin!Kalbinize şeytanın zehirli ışınını tutturup da kalbinizi yaktırmayın.Kalbinizi mahvetmeyin!
-(Tasavvuf)tezkiye-i nefs-insan-ı kamil olmak,Allah ile bilâ alâka birlikte olmaktır.
-(Tasavvuf)kur'an ve sünnete dayanan ilahi ve rabbani hikmetin adıdır.PROF.DR.M.ES'AD ÇOŞAN(RH.A)
Yüce Rabbim!Bizleri hocamızın yolundan ayırmasın.Ahirette şefaatine mazhar olan kullarından eylesin.Amin.

-Dostlar hakkında müsamahakar olmak,kusurları varsa göz yummak,dostluk hukukunun gereğidir.Hasan b.Vehb(r.a)

-Akıllı düşman,akılsız dosttan hayırlıdır.Hz.Ali(k.v)

-Müminler için ölüm yoktur.Ancak bir alemden diğerine göç vardır.M.Zahid Kotku(k.s)

"Nefsinden memnun olandan,dini hoşnut kalmaz."
Ebû Amr b.Necid el-Melami(k.s)

-Ey dost!Zamanımızdaki insanları işledikleri hatalardan ötürü aşırı yerme.Sen onları yerin dibine getirdikten sonra onların hatalarından daha büyüğünü yapabilirsin. Ebu Süleyman Ed-Darani(k.s)

-Azarlaması çok olanın arkadaşları az olur.Fudayl bin iyad(r.a)

-Bir müslüman kardeşinin seni kınaması,onu büsbütün kaybetmekten daha iyidir.Hz.Ebu Derda(r.a)

-Herkesi bir tutan kimse arkadaşsız kalır.Meymun bin Mihran(k.s)

-Topraktan biten güller solar,gider.Gönülden biten güller ise daimidir ve hoştur.Mevlana(k.s)

-Muhabbet,öğrenmek ve öğretilmekle elde edilen bir şey değildir.Ancak Allahû teâlâ'nın bir ihsanı ile elde edilir.Maruf-i Kerhi(k.s)

-Aşk,aşıkın gönülde tutuşturan bir ateş olup orada bulunan Allah dışındaki her şeyi yakar,kül eder.Serrac(k.s)

"Nefsinden memnun olandan,dini hoşnut kalmaz."
Ebû Amr b.Necid el-Melami(k.s)

-Bu dünya zindandır.Biz de zindandakileriz.Dünya nedir?Allah'tan gaflet etmek.Kumaş,gümüş,oğul,kadın, dünya değildir...Gemiye dolan su gemiyi batırır.Fakat altındaki su onu yüzdürür. Mevlana(k.s)

-Zühd,Hak Teâlâ ile meşgul olmana mani olan her şeyi terk etmendir.Ebu Süleyman Darani(k.s)

-Her vakit,Allahû Teâlâ'yı zikr etmek lâzımdır.Kalpte başka hiç bir şeye yer vermemelidir.Yerken,içerken,uyurken,gelirken,giderken hep zikir yapmalıdır.İmam-ı Rabbani(k.s)

"Nefsinden memnun olandan,dini hoşnut kalmaz."
Ebû Amr b.Necid el-Melami(k.s)

-Kişi sevdiğinin ayıbına karşı kördür. Hâdimi(k.s)

-ilim,ezber edilen değil,kendisinden faydalanılan şeydir. İmam-ı Şafi(k.s)

-Bilmeyene yazıklar olsun,bilip de yapmayana yetmiş defa yazıklar olsun.Ebud derdâ(r.a)

-Mâl,mülk çoluk- çocuk;Allahu Teâlâ'nın emânetleridir.Emânetleri istediği zaman alır.Mevlana Halid-i Bağdadi(k.s)

-Yalnız kendi fikrini beğenen kimse doğruluktan sapar. Şeyh Muhammed ziyaüddin(k.s)

-Kişinin dindarlığı ekmeğinin helalliği nisbetindedir.Süfyan-ı Sevri(k.s)

-Kalpler ne ile tatmin ve müşfik olur?"Helal yemekle..."diye cevap verdi.Ahmat b.Hanbel(k.s)

bu güzel sözler için sonsuz teşekkürler kardeşim
allah razı olsun..

çok değerli nasihatler.Allah razı olsun kardeşim..


Hayatın İçinden İslam

MollaCami.Com