Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


İmam Rabbani

1563 senesinde Hindistan’ın Serhend şehrinde doğan ve zamanının müceddidi olan (dini bilgileri yenileyen, din ahlakına sonradan dahil edilmiş olan batıl inanış ve uygulamaları kaldıran) İmam Rabbani, yaşadığı devir ve sonrasında, Kuranın doğru anlaşılması için yazdığı eserlerle ve yaptığı sohbetlerle yüzyıllarca sürecek etki bırakmış çok önemli bir İslam alimidir. Küçük yaşta Kuran-ı Kerim’i ezberleyip hafız olmuştur. İlk olarak babası tarafından eğitilmiş ve daha sonra da yaşadığı dönemin büyük alimi Mevlana Kemaleddin Keşmiri, Kadı Behlul-i Bedahşani’den dersler almıştır.

İmam Rabbani, ilminin derinliği, feraseti, basireti ve üslubundaki samimiyeti ve hikmeti ile, materyalist felsefenin etkisiz hale getirilmesinde ve Allahın varlığı ve birliği konusunun geniş kitlelere anlatılmasında çok etkili olmuştur. Yaşadığı zamanda ittifaken İslam alimlerinin en büyüğü olarak kabul edilmiştir. Etkileri halen devam eden İmam Rabbani, Kutlu Peygamberimiz (sav)’den nakledilen hadisleri yorumlayarak aynı zamanda ahir zamana ışık tutmuştur.

Zamanının dinsizliğine, Hindistan bölgesindeki sapkın fikirlere, özellikle dönemin devlet adamlarının ehli sünnet düşmanlığına, Sihizm, Hindu milliyetçiliği, sahte mehdilik akımları neticesinde yaşanan ahlaki çöküntüye karşı Kuran ahlakını ve Peygamber Efendimiz (sav)’in sünnetlerini savunmuş, din ahlakını hurafelerden arındırmak için büyük bir fikri mücadele vermiştir.

Ahlakı ve yaşantısıyla tüm müminlere örnek olmuş olan değerli İslam alimi İmam Rabbani, dönemin sultanının yanlış ve katı uygulamalarına karşı ayaklanmak isteyen halkı yatıştırmış, birlik ve beraberlik ortamının bozulmasını engellemiştir. Bu uğurda birçok kez hapishanede kalmış, bu ortamda dahi Kuran ahlakını anlatarak birçok tutuklunun Müslüman olmasına vesile olmuştur. Daha sonra fikirlerinin değeri anlaşılarak serbest bırakılan İmam Rabbani, hurafelerle örtülmeye çalışılan din ahlakını, Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetleri doğrultusunda özüne döndürmeyi başarmıştır.

1624 yılında vefat edene kadar yetiştirdiği öğrencileri ve eserleriyle İslam dünyasının aydınlanmasına vesile olmuş, din ahlakına uygun olmayan akımların güçlenmesini engellemiş, günümüze dek gelen değerli fikir ve görüşleriyle İslam dinine en güzel şekilde hizmet etmiştir.

Eserleri:

1.Mektubat: üç cilt olup, beş yüz yirmi altı mektubunun toplanmasından meydana gelmiştir.
Mektubat’taki mektupların birkaçı Arapça, geri kalanların hepsi Farsça’dır.
2.Redd-i Revafıd,
3.İsbatün-Nübüvve,
4.Mebde ve Me’ad,
5.Adab-ül-Müridin,
6.Ta’lkat-ül-Avaarif,
7.Risale-i Tehlßliyye,
8.şerh-i Rubaıyyat-ı Abd-il-Baaki,
9.Mearif-i Ledünniye,
10.Mükaşefat-ı Gaybiyye,
11.Cezbe ve Süluk Risalesi.Kusura bakmayın bunu yazmak istemezdim ama nasıl oluyor da 100 kişi okuyor ve bir cevap yazılmıyor.
Teşekkürler kardeşim güzel bir paylaşım...
Kusura bakmayın bunu yazmak istemezdim ama nasıl oluyor da 100 kişi okuyor ve bir cevap yazılmıyor.
Teşekkürler kardeşim güzel bir paylaşım...


cvp yazdığın için ben tşk ederim...

Ben teşekkür ederim. Kula teşekkür etmesini bilmeyen , Hakka şükretmesini de bilmez...

153. okunuş :D

eminim okuyanlar müteşekkir oluyorlardır ama yazamıyorlardır :(
mesela bende geç kalmış bir teşekkür yapıyorum şuan :(

Allah razı olsun kardeşim ;)

Allah razı olsun ;)

kardeşim geçde olsa ,ellerinize ve emeğinize sağlık.Bu günki proğramdada "Mektubatı şerifden"namaz ile alakalı bilgiler verdik ..Yararlanmamız gereken çok önemli bir eser....SELAMLAR

165. oLarak teşekkürLer...
:-[ :-[

o güzel yüreklerinize ben tşk ederim ve emeğe saygınıza rabbim hepimizden razı olsun...

Allah razı olsun kardeşim:)


Allah razı olsun ;)

ecmain olsun...


Allah razı olsun ;)


ecmain olsun...
Kusura bakmayın bunu yazmak istemezdim ama nasıl oluyor da 100 kişi okuyor ve bir cevap yazılmıyor.
Teşekkürler kardeşim güzel bir paylaşım...

ben tşk ederim...


İz Bırakanlar (İslâm Büyükleri)

MollaCami.Com