Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Imam Rabbani'den Hayat Dersleri

Rab'bim sizlerden de razı olsun kardeşlerim.

cenabu mevlamız razı olsun .cenabuhak bizleri onun şefaatinden mahrum bırakmasın.bu dersleri düşünün ve kendinizi bir teraziye koyup tartın
sealm ve dua ile


cenabu hak bizleri onun şefaatinden mahrum bırakmasınAmin kardeşim, Mevlam cümlemizden razı olsun...

ben 16 yasında bir talebeyim ailemle beraber bu siteyi okuyup guzel seyler aldık almayada dewam edicez hepinizden allah razı olsu.


ben 16 yasında bir talebeyim ailemle beraber bu siteyi okuyup guzel seyler aldık almayada dewam edicez hepinizden allah razı olsu.


Amin, Allah cümlemizden razı olsun. Üyeliğiniz hayırlı ve daim olsun kardeşim :)

çok güzel bilgiler huda razı olsun.

Emeğinize sağlık, çok teşekkürler, Yağmur ...
Paylaşımına bir parça da olsa katkıda bulunabilmeyi istedim,
Allah'ın izniyle inş...
[center]İmam-ı Rabbani ( Kuddise Sirruh) 'nin asıl ismi Ahmed bin Abdulehad olup,
künyesi; İmam-ı Rabbani Müceddid-i elf-i Sani Ahmed-i Faruk-i Serhendi'dir.

İmam-ı Rabbani, Rabbani alim demek olup, kendisine ilim ve hikmet verilmiş,
ilmi ile amel eden, ilim ve amel bakımından eksiksiz ve kamil,
olgun alim demektir.

Hicri ikinci bin yılın müceddidi ( yenileyicisi) olmasından dolayı;
" Müceddidi elf-i Sani " ,
ahkam-ı islamiyye ile tasavvufu birleştirmesi sebebiyle " Sıla " ismi verilmiştir.

Bir mektubunda ;

" Beni iki derye arasında sıla yapan Allah-u Teala'ya hamdolsun" demiştir.

Hadis-i şerifte;

" Ümmetimden Sıla isminde biri gelir, onun şefaatı ile çok kimseler cennete
girer." ( İmam Suyuti) buyurularak onun geleceği haber verilmiştir.

Hz. Ömer( RadiyallahuAnh) soyundan olduğu için " Faruki " nesebiyle anılmış,
Serhend şehrinden olduğu için de oraya nisbetle, " Serhendi" denilmiştir.
Bütün bu vasıflarıyla ismi;
İmam-ı Rabbani Müceddid-i Elf-i Sani Şeyh Ahmed-i Faruk-i Serhendi'dir.


İmam-ı Rabbani (Kuddise Sirruh), daha önce babasından da Ahrariyye
(Nakşibendiyye) yolunun ve bu yolda bulunanların üstünlüklerini ve kıymetini
duymuştu.
Bu yolun büyüklerinin kitaplarını okuyup onların güzel hallerini bildiği için ;

" Bu hicaz yolunda, böyle büyük bir alimden, bu büykler yolunun zikir ve
usullerini almaktan daha ne iyi olur ? diyerek


Muhammed Baki-billah ( Kuddise Sirruh)'ın huzuruna gitti. Huzuruna girince
kalbinde nur parladı. Kalbi şimdiye kadar hiç duymadığı , bilmediği şeylerle doldu.
Hacdan sonra uğrayıp istifade etmeyi niyet etti ise de, kalbindeki sevgi ve arzu
kendisini bırakmadı.

Ertesi gün huzuruna gelip, Ahrariyye feyzine kavuşmak şevkini, arzusunu
bildirdi ve hizmetinde kaldı. Edeple ve can kulağı ile sözlerine ve hallerine
bağlandı. Böylece Kâbe'ye gitmekten vazgeçip, Kâbe sahibini istedi.
Üstadının da lütuf ve himmeti ile iki ay içinde kimsede görülmeyen hallere
kavuştu.

Allah-u Teala ona öyle manevi iilmler ihsan etmişti ki, hocası Muhammed
Baki-billah
(Kuddise Sirruh)'da bu yeni ilimlere kavuşmak için, huzuruna
gelir ve hürmetle otururdu.

Hatta bir gün geldiği zaman, İmam-ı Rabbani(Kuddise Sirruh)'yi kalbi ile
meşgul görüp, odaya girmedi, hizmetçiye de haber verip
" Rahatsız etme" dedi ve sessizce kapıda bekledi.
Bir müddet sonra İmam-ı Rabbani (Kuddise Sirruh) kalkıp;
"Kapıda kim var?" deyince, hocası ;

" Fakir Muhammed Baki! " dedi. Bu ismi duyunca kapıya koşup,
edep ve tevazu ile karşıladı.

Hz.Peygamber(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den sonra peygamber
gelmeyeceğine göre, kendisinden bin sene sonra, islam dinini her
bakımdan ihya edecek, dine sokulan Bid'atleri temizleyip,
asr-ı saadetteki temiz haline getirecek, zahiri ve batıni ilimlerde
tam varis, alim ve arif bir zatın olması lazımdı.
Hadis-i şerifler bunu bildirmektedir.
Bu mühim hizmeti İmamı Rabbani (Kuddise Sirruh)
yapmıştır.

Muhammed Haşim-i Keşmi şöyle anlatmıştır;

" Seyyidlerden bir genç, medrese de talebe idi. Onunla arkadaşlık
ederdik. Bir gün ağlayarak yanıma geldi
ve başından geçen bir hadiseyi anlattı.
İmam-ı Rabbani(Kuddise Sirruh)'nin büyük bir kerametini görmüştü.
Dedi ki;

" Hz.Ali ( Radiyallahu Anh) 'ye karşı savaşanları, hele Hz.Muavviye'yi
sevmezdim. Bir gece senin üstadın İmam-ı Rabbani (Kuddise Sirruh)'nin
mektubatını okuyordum. Okuduğum yerde;
"[color=purple]İmam-ı Enes bin Malik buyurdu ki,
"Hz.Muavviyeyi sevmemek, onu kötülemek, Hz.Ebu Bekir (Radiyallahu
Anh)'i ve Hz.Ömer (Radiyallahu Anh)'i sevmemek, bunları kötülemek gibidir.
Onlara sövene, bunlara sövene verilen cezayı vermek lazımdır." yazılı idi."


Bunu okuyunca canım sıkıldı ve yerinde olmayan bir yazıyı buraya yazmış
dedim.Mektubatı yere attım.Yatağıma uzandım ve uyudum.

Rüyamda, senin o büyük üstadın öfkeli ve kızgın bir halde yanıma geldi.
İki mübarek elleri ile kulaklarını çekti ve ;

" Ey cahil çocuk! Sen bizim yazdığımızı beğenmiyorsun ve kitabımızı fırlatıp
yere atıyorsun.Benim yazımı okuyunca şaşaladın ve inanmadın.Ama gel,
seni bir zata götüreyim de gör ! Resullullah Efendimizin ashabını sevmediğin
için, aldandığını ondan işit
! " buyurdu.

Beni çekerek bir bahçeye götürdü ve kapısında bırakıp kendisi yalnızca ilerledi.
Uzakta görünen büyük bir odaya doğru yürüdü. Orada nur yüzlü büyük bir
zat oturuyordu.Çekinerek ve saygı ile o zata selam verdi.
Önünde diz çöküp oturdu. Ona birşeyler söylüyor, beni gösteriyordu.
Uzaktan bana bakışlarından benden bahsedildiği anlaşılıyordu.
Biraz sonra senin o yüksek üstadın İmam-ı Rabbani (Kuddise Sirruh) kalktı,
beni çağırdı ve ;

" Bu oturan zat Hz.Ali (Radiyallahu Anh )'dri. İyi dinle ! Bak ne buyuruyor"dedi.
Yanlarına gidip selam verdim, bana;

" Sakın,sakın! Resullullah Efendimizin ashabına karşı, kalbinde bir dargınlık
bulundurma! O büyüklerden birini asla kötüleme, aramızda muhabere
şeklinde görünen işlerimizin, hangi niyetle yapıldığını, biz ve o kardeşlerimiz
biliriz."
dedi.
Senin bu yüksek Üstadının adını söyleyerek;
"Bu zatın yazılarına da sakın karşı gelme!" buyurdu.

Bu nasihati dinledikten sonra, kalbimi yokladım.Bu husustaki tereddüdün
ve soğukluğun, kalbimden çıkmadığını gördüm. Bu halimi hemen anladı ve
öfkelendi. Senin yüksek üstadına bakarak;

" Bunun gönlü daha temizlenmedi, suratına bir tokat indir." dedi.
İmam-ı Rabbani(Kuddise Sirruh) yüzüme kuvvetli bir tokat indirdi.
Tokadı yiyince kendi kendime;
" Bunu sevdiğim için onlara düşmanlık etmiştim.Halbuki kendisi onlara
düşmanlığımdan bu kadar incinmektedir.Bu halden vazgeçmeliyim."

dedim.
Kalbimi yokladım. Düşmanlık, kırgınlık kalmamış tertemiz buldum.
O anda uyandım. Şimdi de kalbim o kinden temizlenmiştir.
O rüyanın o sözlerin tadı beni başka bir hale soktu.
Kalbimde Allah-u Teala'dan başka hiç bir şeyin sevgisi kalmadı.
İmam-ı Rabbanı (Kuddise Sirruh)'ye ve
onun yazdıklarındaki marifete inancım iyice arttı.


İmam-ı Rabbani ( Kuddise Sirruh)'nin oğullarından
Muhammed Ma'sum(Kuddise Sirruh) buyurdu ki ;

" Babamı vefatından sonra rüyada gördüm. Münker ve Nekir'in suali
nasıl geçti diye sordum. Bana ;
"Allah-u Teala merhamet ederek bereket cihetiyle ilham edip;
" Eğer sen izin verirsen bu iki melek kabrine gelecek!
" buyurdu.
Arzettim ki;

"Ey Alah'ım! bu iki melek de senin huzurunda kalsınlar " dedim.
Nihayetsiz rahmet ve merhametinden bana acıdı ve onları benim
yanıma göndermedi."
dedi. Ben tekrar;

"Kabir sıkması nasıl geçti?" diye sordum. Bana;
"Oldu, fakat çok az oldu." buyurdu.

Evliyanın büyüklerinden ve meşhurlarından olan Mevlana
Halid-i Bağdadi
(Kuddise Sirruh)'
ye, hocası Abdullah-ı Dehlevi
(Kuddise Sirruh) yazdığı bir mektupta;

İmam-ı Rabbani(Kuddise Sirruh)'yi sevenler, mü'min ve takva
sahipleridir.Bütün islam alemine, İmam-ı Rabbani(Kuddise Sirruh)
nin şükrünü eda etmek vaciptir." buyurmuştur.


(Allah-u Teala sırrını yüceltsin)

Yüce Mevlam razi olsun bu güzel istifade edebileceigmiz paylasimlardan dolayi...

selam ve dua ile..

Amin, Allah cümlemizden razı olsun kardeşlerim.

Allah razı olsun istifade edenlerden olururz İnşallah...

ALLAH razı olsun kardeşim çok faydalı olur inşaallah..

Rabbim şefaatine nail eyler inşallah

[ATTACH=CONFIG]226[/ATTACH]
Fetvamerkezi | Ehl-i sünnet fetvaları

Fetva*merkezi bir online fetva hattı projesidir. Alanında uzman medrese hocaları tarafından sorulan sorulara cevap verilir, islami ve dini konularda makale ve bilgiler paylaşılır. Fetvamerkezi Sorulan sorulara verdiği cevaplarda ve yayınladığı islami bilgilerde ehl-i sünnet kaynaklarından istifade edilir ve asla başka kaynaklar kullanılmaz.


Hayatın İçinden İslam

MollaCami.Com