Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


İstanbul'un Fethi Ve Önemi

İSTANBUL'UN FETHİNİN NEDENLERİ

1. Osmanlı toprakları arasında kalan Bizans’ın Osmanlıların sınır güvenliğini tehlikeye düşürmesi

2. Bizans’ın Anadolu beyliklerini ve Osmanlı şehzadelerini Osmanlıya karşı kışkırtması

3. Bizans’ın Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması ve Osmanlı Devleti’nin güvenliği açısından tehlike oluşturması

4. Peygamberimizin müjdesi

5. Bizans’ın haçlıları Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması

6. Avrupalı devletlerin Türkleri Balkanlardan çıkarma ümitlerine son verilmek istenmesi

7. Türklerin Avrupa içlerine ilerleyişinin kolaylaştırılmak istenmesi

8. İstanbul’un jeopolitik konumu ve önemli ticaret yolları üzerinde olması


İSTANBUL'UN FETHİ İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLAR

1. Anadolu Hisarı’nın (Güzelce Hisar) karşısına Rumeli Hisarı (Boğazkesen) yaptırıldı.

2. İstanbul yakınlarındaki Silivri ve Vize kaleleri alındı.

3. Edirne’de Şahi denen büyük toplar döktürüldü.

4. Surlara tırmanışı kolaylaştırmak için tekerlekli kuleler yaptırıldı.

5. Güçlü bir donanma oluşturuldu.


İSTANBUL'UN FETHİ ÖNCESİ BİZANS'IN DURUMU

Bu dönemde mezhep kavgaları ve iç karışıklıklar yaşayan Bizans fetihten önce surları onardı,Haliç’in ağzını surlarla kapattı,askerleri ve halkını silahlandırdı,grejuva denen Rum ateşini hazırladı ve Avrupa’dan yardım istedi.


İSTANBUL'UN FETHİ (29 Mayıs 1453)

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 6 Nisan günü Osmanlı ordusu Edirne’den İstanbul’a hareket etti.İstanbul hem karadan hem de denizden kuşatıldı.II.Mehmet bir gecede kızaklarla gemileri karadan Haliç’e indirdi.29 Mayıs günü İstanbul fethedildi.Bizans’ın Avrupa’dan aldığı yardım işe yaramadı.


İSTANBUL'UN FETHİNİN TÜRK TARİHİ AÇISINDAN SONUÇLARI


1. II.Mehmet “ülke alan,ülke açan” anlamına gelen Fatih unvanını aldı.

2. Başkent Edirne’den İstanbul’a taşındı.

3. Anadolu ve Rumeli arasında Osmanlı toprak bütünlüğü sağlandı.

4. Türklerin Avrupa içlerine ilerleyişi kolaylaştı.

5. İstanbul Boğazı’nın kontrolü Türklerin eline geçti.

6. Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların eline geçti.


İSTANBUL'UN FETHİNİN DÜNYA TARİHİ AÇISINDAN SONUÇLARI


1. Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) yıkıldı.

2. Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidi kalmadı.

3. Ortaçağ kapanıp, Yeniçağ açıldı.

4. Avrupalıların Doğu ile olan ticaret yolları kapandı,bu yoları açmak için yeni yollar aramaya başladılar.Bu durum Coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu.

5. Kale ve surların top mermileriyle yıkılabileceğinin görülmesi üzerine Avrupa’da Derebeylik rejimi (feodalite) yıkıldı yerine merkezi krallıklar güçlendi.


NOT: İstanbul fethedilmeden önce Hunlar, Avarlar ve Bulgarlar tarafından kuşatılmıştı.Osmanlı Tarihinde Fatihten önce Yıldırım Beyazıt ve II.Murat da İstanbul’u kuşatmış fakat alamamıştır.

Paylaşımınız için Teşekkürler...

Rica ederim..


Ilköğretim 6-7-8

MollaCami.Com