Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


COĞRAFYA

COĞRAFİ KONUM

Dünya üzerindeki bir yerin coğrafi konumunu belirlemek için Matematik ve özel konumdan yararlanırız.

1. MATEMATİK KONUM: Bir yerin dünya üzerindeki enlem ve boylam cinsinden değerini belirtir. Örnek vermek gerekirse Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır.
2. ÖZEL KONUM: Bir yerin özel konumu ise bulunduğu yerin önemiyle yakından ilişkilidir. Kıtalara, denizlere, yollara, yer altı kaynaklarına ... göre durumunu belirtir.
Özel konumun etkileri:

a- Çevresindeki denizlerin ve karaların etkisi:

b- Yükselti ve yer şekillerinin etkisi:

c- Dağların uzanış doğrultusu:

d- Çevresindeki basınç alanlarının etkisi:

Türkiye’nin Dünya üzerindeki Yeri ve Önemi:

Ülkemiz ,Dünyanın kuzey yarım küresinde 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu

meridyenleri arasında yer alır. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının buluştuğu bölge de

yer alır.

- Suptropikal kuşakta yer alır.

- Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.

- Yıllık sıcaklık farkları fazladır.

- Kuzeye gidildikçe sıcaklık azalır.

- Temmuzda yaz, ocakta kış mevsimleri yaşanır.

- Güneye bakan yamaçlarda bakıdan dolayı iklim şartları daha uygundur.

- Ülkemizin doğusu ile batısı arasında 19 meridyen vardır. Toplam 76 dakikalık

zaman farkı vardır.

- Doğu-batı yönünde uzanan bir yarım adadır.

- Dağların doğu-batı yönlü uzanması yolların gidişini belirlemiştir.

- Yükselti batıdan doğuya doğru artar.

- Yer şekilleri çeşitli olduğu için aynı anda farklı mevsim özellikleri yaşanır.

- Petrol zengini ülkeler ile sanayi ülkeleri arasında yer alır.

- Orta Doğu - Balkanlar ve Kafkaslar gibi her zaman karışık olan bölgelerin

ortasında denge unsurudur.

- Farklı siyasi, kültürel, ekonomik özelliklere sahip ülkelerle komşudur.

- İstanbul ve Çanakkale boğazları stratejik önemini arttırmıştır.

- NATO ‘nun güneydoğu kanadında yer alır.

- Sovyetler birliğinin dağılmasıyla önemi daha da artmıştır.

DÜNYAMIZIN ŞEKLİ

Dünya’mız , kutuplardan basık, ekvatordan şişkin bir görünüme sahiptir. Dünyanın bu şekline “Geoit” denir. Dünya’mız tam ortasından geçtiği düşünülen bir eksen etrafında dönmektedir. Dünyamız, güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneş'in çevresinde dolanır. Küre şeklinde olup; kutuplardan biraz basıktır. Eksenin Dünya'yı deldiği varsayılan noktalar kutup noktalarıdır. Dünya, bu eksen etrafında batıdan doğuya doğru döner.Ekvator Dünyamızı iki eşit parçaya böldüğünü varsaydığımız çizgiye Ekvator denir. Ekvatorun kuzeyinde kalan bölümüne Kuzey Yarımküre, güneyindekine ise Güney Yarımküre denir.

Ekvatorun 23 27' kuzeyinden geçen enlem çizgisine Yengeç Dönencesi adı verilir. Ekvatorun 23 27' güneyinden geçen enlem çizgisine ise Oğlak Dönencesi denir.Kutup daireleri, ekvatorun 66 33' kuzey ve güney enlem çizgilerinden geçen dairelerdir.Bu dairelere Aydınlanma Dairesi denir. Güneş ışınları Yengeç Dönencesine dik geldiğinde yurdumuzda yaz mevsimi; Oğlak Dönencesine dik geldiğinde ise kış mevsimi yaşanır.

Dünyamızı çepeçevre kuşatan 10.000 km kalınlığındaki havanın yapısında %78 Azot, %21 Oksijen, %1 de Su Buharı, Karbondioksit, Ozon, Toz bulunmaktadır.

İklim olayları atmosferin ilk 12 km'sinde oluşur. Güneş ısısının bize gelen kısmı %43'lük kısmıdır. Geri kalanı atmosferin katmanlarınca tutulur. Bizi ısıtan; Güneş'in Dünya'dan yansıyan ışınlarıdır. Dolayısıyla havanın üst katmanları daha soğuktur. Yaklaşık her 100 m'de 0.5 derece düşer.

Dünyamızın ısınmasına göre üç ısı kuşağı vardır:

Sıcak Kuşak: Dönenceler arasındaki bölgedir. Burada sadece yaz mevsimi vardır.

Soğuk Kuşak: Kutup noktaları ile kutup daireleri arasında kalan bölgedir. Buralarda sadece kış mevsimi yaşanır.

Ilıman Kuşak: Dönencelerle kutup daireleri arasında kalan bölgeler. Buralarda dört mevsim yaşanır.


DÜNYAMIZ’IN HAREKETLERİ

İki çeşit hareketi vardır:

1. Kendi ekseni etrafında dönüşü: Bu hareketini 24 saatte tamamlar. Gece ve gündüz meydana gelir.

2. Güneşin çevresinde dönüşü: Bu hareketi ile mevsimler oluşur. Güneş'in etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar.

Dünyanın Güneş'in çevresinde dönerken izlediği yola Dünyanın Yörüngesi denir.

ÖZELLİKLERİ: Dünyamızın ekseni, yörüngesine göre eğik olduğundan her yanı aynı derecede ısınmaz.
21 Haziran: Kuzey Yarımkürede Güneş'in gökyüzünde en yüksek noktaya eriştiği an, gölgenin en kısa olduğu zamandır. 21 haziran yaz gün dönümüdür ve gündüzün en uzun, gecenin en kısa olduğu gündür.

21 Aralık: Güney Yarımkürede Güneş'in gökyüzünde en yüksek noktaya eriştiği an, gölgenin en kısa olduğu zamandır. 21 Aralık Kış gün dönümüdür ve gündüzün en kısa, gecenin en uzun olduğu gündür.

21 Mart ve 23 Eylül de gece ile gündüz eşittir.

Güney yarımkürede ise durum kuzeydekinin tam tersidir. Güneş ışınları 21 Haziranda, ekvatordan 23 27' uzaklıktaki kuzey paraleline (yengeç dönencesine), 21 Aralıkta ise yine ekvatordan 23 27' uzaklıktaki güney paraleline (oğlak dönencesine) dik olarak gelir. 21 Mart ve 23 Eylül de güneş ışınları ekvatora dik gelir. Ekvatorda gece ile gündüz her zaman 12'şer saattir.

Dünyamız;

- Güneş sisteminde canlıların yaşamasına uygun tek gezegendir.

- Güneş sisteminde, güneşe uzaklığı bakımından üçüncü gezegendir.

- Güneş'ten ortalama uzaklığı 149.573.000 km'dir.

- Güneş'in çevresinde saniyede 29,8 km hızla dolanır.

- Güneş'in çevresinde bir tam dolanımı 365,25 günde tamamlar.

- Kendi ekseni çevresindeki bir tam dönüşü 23 saat 56 dakika 4 saniyedir.

- Güneş sistemindeki beşinci büyük gezegendir.

- Ekvator uzunluğu 40.076 km'dir.

- Ekvator'daki yarıçapı 6.378 km, kutuplardaki çapı 6.357 km, ortalama yarıçapı

6.371 km'dir.

- Yüzeyinin yaklaşık %29'u kara, kalanı deniz ve okyanuslarla kaplıdır.

- Yüzölçümü 510 milyon km’dir.

- Ekseni, yörünge düzlemine 23 27' eğiktir, bunun sonucunda gece-gündüz süreleri

değişik olur.

- Güneş etrafında dönerken, Güneşten ışınları değişik açıdan alır, çünkü ekseniyle

Güneş etrafında dönüş düzlemi arasında dıştan 66 33' lik bir açı oluşturur.

- Kutuplardan basık, ekvator kısmı biraz şişkin bir şekle sahiptir.

- Paralel ve meridyenler, bir ülkenin dünya üzerindeki yerini saptamaya yararlar.

ULUSAL SAAT VE SAAT HESAPLARI
ULUSAL - ULUSLARARASI SAAT
Türkiye'nin, İzmit-Kütahya yakınlarından geçen 30 doğu meridyeni esas alınarak ulusal saat ayarı yapılmıştır. Ulusal saat ayarı uyarınca, Edirne'de saat 9.15 iken, Kars'ta da saat 9.15'tir.

Uluslararası saat, Dünya'nın 24 saat dilimine ayrılmasıyla oluşturulmuştur. Örneğin; 40 doğu meridyeninde saat 5.00 iken aynı anda 60 doğu meridyeninde saat 6.20; 20 batı meridyeninde ise 1.00'dir. 20 batı meridyeninde saat 2.00 iken aynı anda 40 doğu meridyeninde saat 6.00'dır.Aynı meridyen üzerinde bulunan noktalarda (yerel) saatler aynıdır. Zaman, doğuya doğru her derecelik meridyen için 4'er dakika ileri, batıya doğru her derecelik meridyen için 4'er dakika geri olur.

Güney yarımkürede ise durum kuzeydekinin tam tersidir. Güneş ışınları 21 Haziranda, ekvatordan 23 27' uzaklıktaki kuzey paraleline (yengeç dönencesine), 21 Aralıkta ise yine ekvatordan 23 27' uzaklıktaki güney paraleline (oğlak dönencesine) dik olarak gelir. 21 Mart ve 23 Eylülde güneş ışınları ekvatora dik gelir. Ekvatorda gece ile gündüz her zaman 12'şer saattir.

DÜNYAMIZIN KITALARI

ESKİ DÜNYA KITALARI

Asya

Avrupa

AfrikaYENİ DÜNYA KITALARI

Kuzey Amerika

Güney Amerika

Antarktika

Okyanusya

DÜNYAMIZIN OKYANUSLARI

OKYANUSLAR:

Yeryüzündeki sular; Okyanuslar ve denizler olmak üzere ikiye ayrılır. Yeryüzünün %71’i (361 milyon km2 ‘si okyanuslarla kaplıdır. Kıtalar arasında büyük çukurları kaplayan geniş ve derin su kütlelerine okyanus denir. Üç okyanus vardır:

Büyük Okyanus
Atlas Okyanusu
Hint Okyanusu
BÜYÜK OKYANUS(Pasifik): Okyanusların en büyüğüdür. Asya ile Avustralya ve Amerika kıtaları arasındadır. 180 milyon km

ATLAS OKYANUSU: Amerika ile Avrupa kıtaları ve Afrika arasındadır. 106 milyon km

HİNT OKYANUSU: Asya'nın güneyinde ve Afrika ile Avustralya kıtaları arasındadır. 75 milyon km

Denizler; okyanusların kara içlerine doğru sokulmuş kollarıdır.Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir Türk denizi haline gelen Akdeniz; Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları ile çevrelenmiştir. Ege, Yunan, Adriyatik ve Tiren Denizi Akdeniz'in kolu olan önemli kenar denizleridir.Önemli adaları Doğu Akdeniz'de Kıbrıs ve Girit, ortada Sicilya, Batı Akdeniz'de Sardunya ve Korsika'dır. Cebelitarık Boğazı, Akdeniz'le Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlar. 1869'da açılan Süveyş Kanalı ise Akdeniz'i Kızıldeniz'e ve oradan Hint Okyanusu'na bağlar.


GÜNEŞ SİSTEMİ

Güneş ile Güneş'in çevresinde dönen kuyruklu yıldızlar ve bütün gökcisimleri güneş sistemini oluşturur. Gök cisimlerinin dokuz(8) tanesi büyük olup bunlar gezegen adını alırlar. Dünyamızın da üyesi olduğu bu (8) dokuz gezegen, Güneş'e olan uzaklıklarına göre şöyle sıralanırlar: Merkür- Venüs- Dünya- Mars- Jüpiter- Satürn- Uranüs- Neptün ve Plüton(Plüton, gezegen olma özelliğini kaybetti).
Bütün gezegenler Güneş etrafında aynı yönde dönerler. Gezegenlerin uyduları da vardır. Ay, dünyamızın bir uydusudur. Venüs gezegeni, Güneş battıktan sonra batıda akşam yıldızı adıyla, Güneş doğmadan az önce de doğuda sabah yıldızı adıyla gözlenir. Merkür de aynı zamanlarda görülebilir.

Mars, Jüpiter ve Satürn de Güneş battıktan sonra gözlenebilir. Diğer gezegenler çıplak gözle görülmez. Gezegenlerin en küçüğü Merkür, en büyüğü ise Jüpiter'dir.

Güneş çevresinde dolaşan küçük kaya parçalarına göktaşı (meteor) denir. Göktaşları, Yerküreyi saran havanın içinden geçerken akkor hale gelir. Bu durum halk arasında yıldız kayması olarak bilinir. Toz ve gaz bulutlarından oluşan kuyruklu yıldızlar da Güneş çevresinde dolanırlar.

GÜNEŞİN YAPISI
Güneş, Samanyolu Galaksisi içinde yer alan milyonlarca yıldızdan biridir. Bütün yıldızlar gibi, kızgın bir gaz kümesinden oluşmuştur. Işıkküre denilen dış kısımlardaki sıcaklık 6000 derece dolayında iken, iç kısımlarda 15-20 milyon dereceye ulaşır. Verdiği ışık ve ısı, atom enerjisi yoluyla açığa çıkar.

AY VE AY'IN YAPISIAY'IN YAPISI VE HAREKETLERİ

- Ay, Yerkürenin uydusu olan küçük bir gezegendir. Güneş'ten aldığı ışığı yansıttığı için parlak görülür. Ay'daki kraterlerin, göktaşlarının çarpmasıyla oluştuğu sanılmaktadır.

- Ay'a ilk defa 20 Temmuz 1969'da inilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

- Ay'da hava ve su olmadığı için hayat yoktur.

- Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı çoktur. Gündüzleri 100C ye çıkan sıcaklık geceleri sıfırın altına düşer.

- Ay'dan gökyüzü atmosfer olmadığı için simsiyah görünür.

- Ay'ın yüzeyi gri renkli kum ve kayalarla kaplıdır.

- Yüzeyinde krater adı verilen büyük çukurlar vardır. Bu kraterler, uzayda dolaşan büyük kayaların Ay'a çarpması sonucu oluşmuştur.

Ay, üç değişik hareket yapar:

1. Kendi çevresinde döner. Bu dönüşünü 29,5 günde tamamlar.

2. Yerküre çevresinde döner. Bu dönüşünü de 29,5 günde tamamlar.

3. Yerküre ile birlikte Güneş'in çevresinde döner. Bu dönüş bir yıl sürer.

Ay'ın kendi çevresinde ve Dünya çevresindeki dönüşlerini aynı sürede tamamlaması nedeniyle biz hep aynı yüzünü görürüz. Ay'daki gece ve gündüz 5'er gün sürer.

Ay'ı her gün aynı saatte, aynı yerde göremeyiz. Bunun nedeni, Dünya'nın kendi çevresindeki hareketi ile Ay'ın Dünya çevresindeki hareketidir. Ay'ın görünümündeki farklılıklara Ay'ın evreleri denir.

Ay'ın dört ana evresi vardır:

Yeniay: Bu evrede Dünya, Ay ve Güneş aynı doğrultudadır. Ayın ışık almayan yüzü Dünya'ya dönük olduğundan yeniay görülmez.

İlkdördün: Ay, Güneş batarken tepemizde gözlenir.

Dolunay: Ay, Güneş batarken doğuda gözlenir.

Sondördün: Güneş doğarken tepemizde gözlenir.GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketleri, Dünyamızı etkileyen iki önemli olaya yol çar. Bunlardan biri, Güneş ve Ay tutulması, diğeri ise gel-git olayıdır.

Güneş Tutulması: Güneş tutulmasında Ay, Güneş ve Dünya'nın arasına girer. Bu konumda Dünya'nın bir bölümü Güneş'ten doğrudan ışık alamaz. Bu olay, Dünya'nın bu bölgesinde yaşayanlar için Güneş tutulmasıdır.

Ay Tutulması: Ay tutulmasında Dünya, Güneş ve Ay arasına girer. Bu durumda Ay'ın tamamı ya da bir bölümü belirli bir zaman diliminde Güneş'ten ışık alamaz. Dünya'nın gölgesi üzerine düştüğünden Ay kararmış görünür. Bu olaya Ay tutulması denir.

Gel-Git Olayı: Kütle çekimi kanunu uyarınca Güneş, Dünya ve Ay da birbirlerini çekerler. Ay, Dünya'yı kendine doğru çekerken, çekim kuvveti Dünya'nın Ay'a yakın bölgelerinde daha fazla olur. Bu durumda Ay'a yakın bölgelerdeki sular kabarırken, bıraktıkları boşluk diğer bölgelerin suları tarafından doldurulur. Yani bir bölgede gel denilen kabarma olayı yaşanırken, başka bir bölgede git olayı yani alçalma olayı meydana gelir. Gel-git olayı bir yerde 6 saatte bir yinelenir. Suların kabarmasından 6 saat sonra sular çekilir. Daha sonraki 6 saatte yine kabarır. Öyleyse iki kabarma ya da alçalma arasındaki süre 12 saattir.

Gel, git olayı nedeniyle; Dünya'nın kendi etrafında dönüş hızı azalmaktadır(günler uzamaktadır). Ay, giderek Dünya'dan uzaklaşmaktadır.


Gel-Git Olayı: Kütle çekimi kanunu uyarınca Güneş, Dünya ve Ay da birbirlerini çekerler. Ay, Dünya'yı kendine doğru çekerken, çekim kuvveti Dünya'nın Ay'a yakın bölgelerinde daha fazla olur. Bu durumda Ay'a yakın bölgelerdeki sular kabarırken, bıraktıkları boşluk diğer bölgelerin suları tarafından doldurulur. Yani bir bölgede gel denilen kabarma olayı yaşanırken, başka bir bölgede git olayı yani alçalma olayı meydana gelir. Gel-git olayı bir yerde 6 saatte bir yinelenir. Suların kabarmasından 6 saat sonra sular çekilir. Daha sonraki 6 saatte yine kabarır. Öyleyse iki kabarma ya da alçalma arasındaki süre 12 saattir.

Gel, git olayı nedeniyle; Dünya'nın kendi etrafında dönüş hızı azalmaktadır(günler uzamaktadır). Ay, giderek Dünya'dan uzaklaşmaktadır.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLEN İKLİMLER

AKDENİZ İKLİMİ

Akdeniz İklimi: Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yaz aylarında sıcaklık yüksektir. Yaz aylarında yağış yoktur. Kuraklık kendisini hissettirir. Kış aylarında ise sıcaklık aşırı derecede düşmez. Sıcaklık 0 C 'nin altına düşmez. Kış aylarında yağmur yağışı görülür. Ençok yağış kış aylarında düşmektedir. Don olayı çok nadir görülür. Kış sıcaklığı yüksek olmasından dolayı seracılık faaliyetleri yürütülmektedir.

Akdeniz İklimi, Türkiye de, Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin Güney kesiminde görülmektedir.

Akdeniz İklimi'nin bitki örtüsü ise Maki'dir. Maki; kısa boylu, tüylü, bodur ağaçlardır.

KARADENİZ İKLİMİ

Karadeniz İklimi: Yazlar serin, kışlar ılık, her mevsim yağışlı geçen bir iklimdir. Karadeniz iklimi'nde mevsimler arasında çok büyük sıcaklık farkı yoktur. En fazla yağış sonbahar da düşmektedir. Karadeniz İklimi'nde yağış rejimi düzenlidir. Yağış rejimine bağlı olarak akarsuların rejimleri de düzgündür.

Karadeniz İklimi, Karadeniz Bölgesi kıyı kesimleri ile Marmara Bölgesi'nin Kuzeyi'nde görülmektedir.

Karadeniz İklimi'nin bitki örtüsü ormandır.

KARASAL İKLİM

Karasal İklim: Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve kar yağışlı geçer. En çok yağış ilkbahar mevsiminde düşer. En az yağış yaz mevsiminde düşer. Bu iklim de, kış ayları soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Don olayı sık görülür.

Karasal İklim, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgelerinin iç kesimlerinde gjrülür.

Karasal İklim'in bitki örtüsü bozkırdır.Sert Karasal İklim: Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin Erzurum-Kars Yöresinde görülen bir iklimdir. Karasal İklim ile benzerlik gösterir. Bu iklimde, yazlar serin, kışlar çok soğuk geçer. En fazla yağış, ilkbahar sonu ile yaz başında görülür. Konveksiyonel Yağış görülür. Bu iklimin bitki örtüsü ise yaz yağışlarıyla büyüyen uzun boylu dağ çayırlarıdır.

NEMLİLİK VE YAĞIŞ KONUSU


TÜRKİYE'DE YAĞIŞ ÇEŞİTLERİ

1- Yükselim(Konveksiyonel) Yağışı

2- Yamaç(Orografik) Yağışı

3- Cephe(Frontal) Yağışı


Yükselim(Konveksiyonel) Yağışı: Isınan hava ile birlikte buharlaşan su, atmosfere doğru yol alır, gökyüzünde bulutlar oluşturur. Bu bulutlar yükselmenin etkisiyle soğur ve neme doyar. Böylece yağış bırakır. Bu yağış türüne yükselim/konveksiyonel yağış denir. Halk arasında Kırk İkindi Yağışı olarak bilinir. Özellikle İç ve Doğu Anadolu Bölgelerinde görülür. İlkbahar da İç Anadolu Bölgesinde; Yaz başlarında Doğu Anadolu Bölgesinde görülür.

YAMAÇ YAĞIŞI

Yamaç Yağışı: Nemli hava kütlesinin, dağ yamacına bıraktığı yağıştır. Bu yağış özellikle, dağların denize bakan yamaçlarında görülür. Akdeniz ve Karadeniz bu yağışı en çok alan bölgelerimizdir.

Cephe Yağışı: Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaştığı yerlerde, sıcak hava yükselir, soğuk hava ağır olduğu için aşağı da kalır ve iki havanın karşılaştığı yerde cephe yağışı görülür.

DÜNYA DA GÖRÜLEN İKLİM ÇEŞİTLERİ

1- Ekvatoral İklim

2- Subtropikal İklim

3- Muson İklimi

4- Akdeniz İklimi

5- Okyanusal İklim

6- Karadeniz İklimi

7- Step İklimi

8- Karasal İklim

9- Çöl İklimi

10- Kutup İklimi

11- Tundra İklimi

TÜRKİYE DE GÖRÜLEN İKLİM ÇEŞİTLERİ

1- Akdeniz İklimi - Maki

2- Karadeniz İklimi - Orman

3- Karasal İklim - Bozkır

Türkiye'nin Beşeri Coğrafyası

NÜFUS

Sınırları belli bir bölgede yaşayan insan sayısına nüfus denir. Doğan ile ölen arasındaki farkta, o yerin nüfusunu verir.

Nüfus sayımı ile: O yerin nüfusu, nüfusun cinsiyetlere göre sayısı, medeni durum, öğrenim durumu, mesleklere dağılım, seçmen sayısı, askerlik çağı gelmiş kişilerin sayısı, köy ve şehir nüfusu, nüfusun yoğun ve tenha olduğu yerler... hakkında bilgi edinilir.

Bir yerde km2 'ye düşen insan sayısı, o yerin nüfus yoğunluğudur. Bir yerin nüfus yoğunluğu bulunurken, o yerin nüfusu, yüzölçümüne bölünür.Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler

1- Fiziki(Doğal) Faktörler: İklim, bitki örtüsü, yükselti, eğim, bakı, toprak çeşidi, su durumu.

2- Beşeri ve Ekonomik Faktörler: Sanayi, tarım, hayvancılık, turizm, ticaret, yeraltı kaynakları, ulaşım.

NÜFUS HAREKETLERİ

İç Göç Nedir?

Dış Göç Nedir?

BASINÇ VE RÜZGÂRLAR

Basınç: Atmosferde bulunan gazların, yeryüzüne ve yeryüzünde bulunan cisimlere uyguladığı ağırlıktır. Normal atmosfer basıncı 45. enlemlerde, deniz seviyesinde ve 0ºC sıcaklıkta, 1 cm2 yüzeye düşen hava basıncı 1033 gram(1013 Milibar)dır. Bu değerin üzerindeki basınç Yüksek Basınç, altındaki basınç Alçak Basınçtır. Hava basıncını ölçen araca "Barometre" denir.BASINÇ MERKEZLERİ

1- Termik Basınç Merkezleri

2- Dinamik Basınç MerkezleriRüzgâr: Genellikle yüksek basınç alanlarından, alçak basınç alanlarına doğru oluşan hava akımlarıdır.RÜZGÂR ÇEŞİTLERİ

1- Karayel

2- Yıldız

3- Poyraz

4- Gündoğusu

5- Keşişleme

6- Kıble

7- Samyeli

8- Lodos

9- Günbatısı


Lise 1-2-3

MollaCami.Com