Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Torunlarının Diliyle Dedeleri !...

Torunlarının diliyle Dedeleri!....


Hazreti Hüseyn diyor ki :

«Babama, Peygamber Efendimiz evine girdiği zaman ne yapıyordu? diye sordum. Dedi ki :

"Resûlüllah Sallallâhü aleyhi ve sellem kendi evine girmekte -malûmdur- serbestti.
Evine girdiği zaman vaktini üçe böler; bir kısmını Allah'a ibâdete, bir kısmını ailesine, bir kısmını kendisine ayırırdı.
Kendine ayırdığı kısımın da insanlar arasında taksim eder, herkesi ondan faydalandırırdı.
Onlardan hiç bir şeyi esirgemezdi...
Halka ayırdığı bu kısımda usûlü, değerli kimselere daha fazla önem vermek ve herkesle dindeki üstünlük ve değerine göre ilgilenmek idi.
Kiminin, yalnız bir işi, kiminin iki işi kiminin de birçok işleri olur ve ona göre onlarla ilgilenir, gerek onlara ve gerekse umûma yararlı olan görüşlerini ihtiyaç ve sorularına göre söylerdi.

"Burada olanlar burada olmayanlara iletsinler. Ve bana işini iletmeye gücü yetmeyen kimselerin işlerini siz iletin. Zira kim, bir emir sahibine ihtiyacını iletmeye gücü yetmeyen kimselerin ihtiyacını iletirse Cenâb-ı Allah kıyamet günü o kimsenin ayaklarına kuvvet verir" buyurdu.

O'nun yanında bundan başka bir şey konuşulmazdı ve kendisi herhangi birinin yerine bir başkasını kabul etmezdi. Yanına, hayır ve iyilik umarak girerler, bir şey yemeden meclisinden ayrılmazlar, ayrılırken de fazilet ve üstünlükte birer örnek, kılavuz olurlardı.»

Hayatü' Sahabe

Hazreti Hüseyn diyor ki :

«Babama, Peygamber Efendimiz evden çıktığı zaman ne yapardı? diye sordum. Dedi ki :

"Resûlüllah Sallallâhü aleyhi ve selem, ağzını lüzumsuz şeylerden kilitler, halkı kendisine ısındırır ve hiç kimseyi kendinden soğutmazdı.
Her kavmin büyüğüne ikram eder ve onu, onların başında bırakırdı.
Hiç bir kimseye güler yüzlülüğünü esirgemeden ve güzel huyunu bozmadan halktan çekinir ve onların şerrinden sakınırdı.
Ashabından birini görmediği zaman onun nerede olduğunu ve halktan, olan - biten işleri sorardı.
Güzel şeyleri beğenir ve teşvik ederdi.
Kötü şeyleri de yerer ve halkın gözünden düşürmeye çalışırdı.
Halk belki taraf tutar veyahut kendisini aldatırlar diye titizlik gösterdiği için hiç aldanmazdı.
Kendisinde, her duruma uygun bir cevap bulunurdu.
Hak'da hiç tâviz vermez ve haksızlığa değer vermezdi.
Dostları, insanların en iyisiydi.
Kimin halka hizmet ve faydası çoksa onun nazarında insanların en değerlisi o idi ve halka kimin yardımı çok dokunuyorsa onun nazarında en büyükleri o idi.»

Hayatül Sahabe

Hazreti Hüseyn diyor ki:

«Babama Peygamber Efendimizin oturuşlarını da sordum. Dedi ki :

"Resûlüllah Sallallâhü aleyhi ve sellem, zikir yapmadan ne oturur, ne ayağa kalkardı ve belli yerlerde oturmak alışkanlığında olmadığı gibi, halkı da bundan nehyederdi. Bir toplantıya gittiği zaman nereyi boş bulursa hemen oraya oturur ve herkesin böyle yapmasını emrederdi.
Yanında oturanların her birine nasibini verirdi.
Her biri Peygamber Efendimizin en çok kendini sevdiğini sanırdı.
Bir iş için kendisiyle konuşanlar ayrılmadıkça kendileri ayrılmazdı.
Kendisinden bir şey isteyenlere, ya o şeyi verir veyahut onları tatlı bir dille savardı.
Genişliği ve güzel ahlâkı ile bütün insanları kendine sığındırmış ve onlara baba olmuştu.
Hak'da bütün insanlar O'nun yanında eşitti.
O'nun meclisi İlim, haya, sabır ve emniyyet meclisi idi.
O'nun meclisinde yüksek sesle konuşulmazdı.
Hiç kimsenin şerefiyle oynanmaz ve hiç bir kimsenin ayıbından söz edilmezdi.
Herkes eşitti. Eğer aralarında bir üstünlük farkı varsa o da takva ileydi.
Herkes gönlü alçak ve mütevâzi idi.
Büyüğe saygı, küçüğe şefkat gösterilirdi.
İhtiyaç sahipleri tercih edilir ve yabancılar korunurdu.

Hayatül Sahabe

Hazreti Hüseyn diyor ki:

«Babama, Peygamber Efendimizin, arkadaşlarına karşı tutumundan da sordum. Dedi ki:

" Resûlüllah Sallallâhü aleyhi ve sellem devamlı olarak güler yüzlü, yumuşak huylu ve alçak gönüllü idi.
Ne kaba, ne katı kalbli, ne bağırıp çağırıcı, ne küfürbaz, ne yerici, ne de şakacı idi.
Hoşlanmadığı şeyleri görmemezlikten gelirdi.
Hiçbir ümîd edenin ümidini kırmaz ve onu mahrum etmezdi.
Kendi nefsi ile ilgili olarak münâkaşa, mübalağa ve lüzumsuz şeyler olmak üzere üç şeyi yapmazdı.
Halk ile ilgili olarak da üç şeyi yapmaz; kimseyi yermez ve ayıplamaz, kimsenin gizli hallerini araştırmaz ve sevabı olmayan şeylerden konuşmazdı.
Kendisi konuştuğu zaman, yanında oturanlardan her biri başına kuş konmuş gibi başlarını eğip onu dinlerlerdi.
Kendisi konuşunca onlar susar ve ancak O susunca onlar konuşurdu.
Yanında çekişmezlerdi.
Arkadaşları neden gülüyorlar ise O da ondan gülüyor, neden hayret ediyorlarsa O da ondan hayret ediyordu.
Bir yabancının biçimsiz konuşmalarına ve yersiz sorularına karşı o kadar sabır ederdi ki, ashabının sabrı tükenirdi.
"Bir ihtiyaç sahibini gördüğünüz zaman ona yardımcı olun, diyordu.
Kimsenin sözünü haksız bir şey söylemedikçe kesmezdi.
Ancak, konuşan haksızlığa başlayınca ya onu nehyeder, veyâhutta oradan kalkıp giderdi.»

Hayatü Sahabe


Hazreti Hüseyn diyor ki:

«Babama, Peygamber Efendimizin susması nasıldı? diye sordum. Dedi ki:

" Resûlüllah sallallahu aleyhi vesellem hılm, ihtiyat, takdir ve tefekkür olmak üzere dört halde susardı.

Takdir hâlinde halkın işine bakarken ve halkın davâlarını dinlerken susardı.
Tefekkür hâlinde de fânî ve ebedî olan şeylerde teemmül ederken susardı.»

Hayatü Sahabe

eline sağlık çok güzel
RABBİM şefaatlerine nail eylesin
ahlaklarıyla ahlaklanmayı nasip etsin..


eline sağlık çok güzel
RABBİM şefaatlerine nail eylesin
ahlaklarıyla ahlaklanmayı nasip etsin..
amin


eline sağlık çok güzel
RABBİM şefaatlerine nail eylesin
ahlaklarıyla ahlaklanmayı nasip etsin..

Güzel dualarınıza bütün kalbimde amin... amin... amin...
vesselam


eline sağlık çok güzel
RABBİM şefaatlerine nail eylesin
ahlaklarıyla ahlaklanmayı nasip etsin..


amin....

amin... amin... amin...
vesselam

Alah razı olsun kardeşim.Çok kıymetli bir paylaşım..

Çok kıymetli bir paylaşım çok teşekkürler. ve çok güzel dualar hepsine en derinden amiin...

Rica ederim anise ve mpower kardeşlerim...Beğenmenize sevindim
İlginize ben teşekkür ederim...


eline sağlık çok güzel
RABBİM şefaatlerine nail eylesin
ahlaklarıyla ahlaklanmayı nasip etsin..
amin

Amin İnşallah...
Okuyan gözlerinize sağlık Gülfem, ilginize teşekkürler...


Sevgili Peygamberimiz

MollaCami.Com