Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Peygamberimiz S.A.V.min Fazîletleri – 1

Muhammed Aleyhisselâmın Fazîletleri – 1

Muhammed aleyhisselâmın fazîletlerini bildiren yüzlerce kitap vardır. Fazîlet, üstünlük demektir.

1 – Mahlûklar içinde ilk olarak Muhammed aleyhisselâmın ruhu yaratılmıştır.

2 - Allahü teâlâ, Onun ismini Arşa, Cennetlere ve yedi kat göklere yazmıştır.

3 - Hindistânda yetişen bir gülün yapraklarında, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) yazılıdır.

4 - Basra şehrine yakın bir nehirde tutulan balığın sağ tarafında Allah, sol tarafında Muhammed yazılı görülmüştür. Bunlara benzeyen vak'alar çoktur. 1975 de Londrada basılmış olan (A History of Fishes) kitabının, ikiyüzüncü sayfasında, kuyruğunda Kur'an-ı kerim harfleri ile (Şânullah) yazılı balığın resmi mevcuttur. Verilen bilgide, kuyruğun diğer tarafında (Lâ ilâhe illallah) yazılı olduğu bildiriliyordu. Bunun misâlleri pek çoktur.

5 - Muhammed aleyhisselâmın ismini söylemekten başka vazîfesi olmıyan melekler vardır.

6 -Meleklerin Âdem aleyhisselâma karşı secde etmeleri emrolunması, alnında Muhammed aleyhisselâmın nûru bulunduğu için idi.

7 - Âdem aleyhisselâm zamanında namaz için okunan ezanda, Muhammed aleyhisselâmın ismi de söylenirdi.

8 – Allahü teâlâ bütün Peygamberlere emretti ki, Muhammed aleyhisselâm sizin zamanınızda Peygamber olursa, ona îman etmelerini ümmetlerinize de emrediniz!

9 - Tevrâtta, İncîlde ve Zebûrda Muhammed aleyhisselâm ve dört halîfesi ve eshâbı ve ümmetinden bazıları, güzel sıfatlarla bildirilmiş ve medh olunmuşlardır. Allahü teâlâ, kendinin Mahmûd isminden Muhammed kelimesini çıkararak Habîbine ism koymuştur. Allahü teâlâ, kendi ismlerinden Raûf ve Rahîm ismlerini Habîbine de vermiştir.

10 - Dünyaya geldiği zaman, melekler tarafından sünnet edilmiştir.

11 - Dünyaya geleceği zaman, çok büyük alâmetler görülmüştür. Tarih ve mevlid kitaplarında yazılıdır.

12 - Dünyaya gelince, şeytanlar göke çıkamaz, meleklerden haber alamaz oldular.

13 - Dünyaya geldiği zaman, yeryüzündeki bütün putlar, tapınılan heykeller yüzüstü devrildiler.

14 - Beşiğini melekler sallardı.

15 - Beşikte iken gökteki ay ile konuşurdu. Mübârek parmağı ile işaret ettiği tarafa meyl ederdi.

16 - Beşikte iken konuşmaya başladı.

17 - Çocuk iken, açıklarda gezerken, başı hizâsında bir bulut da birlikte hareket ederek gölge yapardı. Bu hâl, Peygamberliği başlayıncaya kadar devam etti.

18 - Üç yaşında iken ve kırk yaşında Peygamberliği bildirildiği vakit ve elliiki yaşında mîraca götürülürken, melekler göğsünü yardı. Cennetten getirdikleri leğen içinde Cennet suyu ile kalbini yıkadılar.

19 - Her Peygamberin sağ eli üstünde nübüvvet mührü vardı. Muhammed aleyhisselâmın ise, sol kürekteki deri üzerinde, kalbi hizâsında idi. Cebrâîl aleyhisselâm kalbini yıkayıp, göğsünü kapadığı zaman, Cennetten getirdiği mühür ile sırtını mühürlemişti.

20 - Önünden gördüğü gibi, arkasından da görürdü.


Muhammed Aleyhisselâmın Fazîletleri – 2

21 - Aydınlıkta gördüğü gibi, karalıkta da görürdü.22 - Tükrüğü acı suları tatlı yaptı. Hastalara şifâ verdi. Bebeklere süt gibi gıdâ oldu.

23 - Gözleri uyurken, mübârek kalbi uyanık olurdu. Bütün Peygamberler de böyle idi.

24 - Ömründe hiç esnemedi. Bütün Peygamberler de böyle idi.

25 - Orta boylu olduğu hâlde, uzun kimselerin yanında iken, onlardan yüksek görünürdü.

26 - Güneş ve ay ışığında yürüyünce, gölgesi yere düşmezdi.

27 - Bedenine ve elbisesine sinek, sivri sinek ve başka böcekler konmazdı.

28 - Çamaşırlarını ne kadar çok giyse, hiç kirlenmezdi.

29 - Her yürüdüğü zaman, arkasından melekler gelirdi. Bunun için, Eshâbını önünden yürütür, arkamı meleklere bırakın derdi.


30 - Büyük bir mucizesi de, mîraca götürülmesidir. Burak denilen Cennet hayvanı ile Mekkeden Kudüse götürüldü. Oradan göklere ve Arşa götürüldü. Kendisine acâib şeyler gösterildi. Allahü teâlâyı baş gözü ile bilinmeyen bir şekilde gördü. [Fakat bu görmesi, madde âleminin dışında yâni âhiret âleminde oldu.] Bir ânda tekrar evine getirildi. Mîraç mucizesi, başka hiçbir Peygambere verilmedi.

31 - Ona ömürlerinde bir kere salât ve selâm okumaları ümmetine farz oldu. Allahü teâlâ ve melekler de, Ona salât ve selâm etmektedir.

32 - İnsanlar ve melekler içinde, en çok ilim Ona verildi. Ümmî olduğu hâlde, yâni kimseden birşey öğrenmemiş iken, Allahü teâlâ Ona herşeyi bildirmiştir. Âdem aleyhisselâma herşeyin ismi bildirildiği gibi, Ona da herşeyin ismi ve ilmi bildirilmiştir.

33 - Ümmetinin ismleri ve aralarında olacak şeylerin hepsi kendisine bildirildi.

34 - Aklı, bütün insanların aklından daha çoktur.

35 - İnsanlarda bulunabilecek bütün iyi huyların hepsi Ona ihsân olundu. Büyük şair Ömer bin Fârıda, (Resûlullahı niçin medh etmedin) dediklerinde, Onu medh etmeye gücüm yetmiyeceğini anladım. Onu medh edecek kelime bulamadım demiştir.

46 - Kelime-i şehâdette, ezanda, ikâmette, namazdaki teşehhüdde, birçok duâlarda, bazı ibâdetlerde ve hutbelerde, nasihat yapmakta, sıkıntılı zamanlarda, kabirde, mahşerde, Cennette ve her mahlûkun lisanında Allahü teâlâ, Onun ismini kendi isminin yanına koymuştur.

yüreğinize sağlık sayın hak yolcusu rabbim şefaatlerine layık görsün bütün ümmet-i muhammedi içinde de bizleri...


yüreğinize sağlık sayın hak yolcusu rabbim şefaatlerine layık görsün bütün ümmet-i muhammedi içinde de bizleri...


aminn aminn inşallah.
RABBİM sizdende razı olsun mevra kardeşim

sizinde gözlerinize sağlık

Allah (c.c) razı olsun kardeşim. Rabbim Peygamber efendimizin şefaatlerine nâil olmayı nasip eylesin.


Allah (c.c) razı olsun kardeşim. Rabbim Peygamber efendimizin şefaatlerine nâil olmayı nasip eylesin.
aminn


Allah (c.c) razı olsun kardeşim. Rabbim Peygamber efendimizin şefaatlerine nâil olmayı nasip eylesin.

paylasim icin tesekkür ederiz hak yolcusu kardesim. diger kardeslerimizde cok güzel dua etmisler. duaniza Amin diyerek katiliyorum kardeslerim

allah razı olsun rabbim peygamber efendimizin şefaatine nail eylesi hepimizi,ellerine yüregine saglık kardeşim


Sevgili Peygamberimiz

MollaCami.Com