Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Islamiyette terör yoktur

İSLAMİYETTE TERÖR YOKTUR!

Allah’ın emrettiği, Peygamber’inde bizzat uyguladığı İslam!..

İslam kelimesinin ifade ettiği manalar nedir?

1- İslam: Arapcada harp ve münazaanın (ağız kavgasının) zıddı olan silm ve istİslam manalarına gelir.

2- İslam: Müsalemet, Mütavaat, İnkiyad, İhlas anlamlarına da gelir.

3- İslam: Silme koymak veya silme, yani barışa girmek, selam vermek anlamlarını da içine alır.

Bütün anlamları selam ve selamet kelimelerinin anlamları ile ilişkilidir.

Bu anlama göre İslam genel olarak itaat, teslimiyet, boyun eğmek, samimiyetle bağlanmak hakkında kullanılabilir.

Yalnız Hakka, Allah’a teslimiyettir. Allah’tan ve Haktan başkasına boyun eğip, teslim olmak ise İslam’a aykırıdır.

Gerek Hz. Peygamber’in gerek ona tabi olanların İslam’ı, doğrudan doğruya Cenab-ı Allah’a İslam, yani ihlas ve samimiyetle O’na teslimiyet ve itaat etme demek olduğu kesinlik kazanır.

Buna göre din lisanındaki İslam, lügat anlamındaki gibi geniş kapsamlı değil, özel ve belirli bir anlam ifade etmektedir.

„Ey iman edenler hepiniz toptan silme (barış, selamet) giriniz ve şeytanın izinden gitmeyiniz!“ (Bakara, 208) ayeti kerimesi İslam’ın içerdiği olumlu ve olumsuz yönleri birlikte göstermiştir.

„Müslüman, elinden ve dilinden müslümanların salim olduğu kimsedir!“ hadis-i şerif gibi İslam’ın Hakka inkiyat ve teslimiyete dayanan kamu barışı ve toplum huzuru anlamına da geldiğini ifade etmektedir.

(Hak Dini Kur’an Dili, Elmalı Hamdi Yazır, c.10.)Bu Hadis-i şerif’de: „Mü’min bütün insanların emin olduğu kimsedir!“

Ramuzül- Ehadis, s. 230/3.) diye bildirilmektedir. Biz de kendimizi bu terazide ölçecek olursak, imanımızdaki derece meydana çıkar.

Hadis-i şerifin ikinci kısmında, müslimin tarifi de aynı şekildedir. (Bütün müslü-manların, onun dilinden ve elinden emin ve salim olduğu kimsedir!) diye tarif ve tavsif olmaktadır.Mal ve can emniyeti

Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: „Mü’min hakkı ve vasfı şu olması gerekir ki, insanlar mallarında ve canlarında ondan emin olalar!“

Camius- Sağir. c.6/9 144.) -Mü’minlerin Vasıfları, M. Zahid Kotku-
Mehmed Akif’in de dediği gibi:

Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı;

Asrın idrakına söyletmeliyiz İslam’ı!

İslam’da terör olmadığını herkese anlatıp, terörün her türlüsünü de lanetliyoruz!

İslam’da terör yoktur. Eğer birileri bir terör eylemine girişip İslam’a mal ediyorsa, o kişi ya İslam’ı gereği gibi bilmiyor ya da art niyetli olduğu ortadadır.

İslam’ı kötu göstermeye de hic kimsenin hakkı yoktur!

Çünkü İslam Allah’ın dinidir. Dininin de ismidir. Yine dinimiz, haksız olarak insan öldürmeyi haram kılmış ve yasaklamıştır.

İslam’iyetin insan sevgisiyle dolu olduğu herkesce bilinmektedir

Şöyleki: „…Bir insanı kurtarmayı, insanlığı kurtarmakla eş değer kabul etmiş, bir insanı yok etmeyi de bütün insanlığı yok etmekle bir tutmuş bir din olduğunu!.. (Maide, 32) ve Kur’an’ın bu ilahi mesajını, herkese duyurmaktır. Insan Allahü Teala’nın binasıdır. Allah’ın binasını yıkan kimseye lanet edilmiştir! ifadesi olan sünnet-i seniyyeyi de anlatmaktır! (Mevkufat-Mülteka Tercemesi, A. Davudoğlu, c. 3)– Buna binaen; Her müslüman bu terör belasının töhmetinden kendini sakındırmalıdır!

– Her duyduğu laflara ve yaldızlı sözlere de kanmamalıdır!

– İslam’la terör asla bir araya gelmez!

– Ve İslam’a da asla sıfat olamaz!

– Hele bu iki kelime asla bir arada kullanılamaz!

– İslam’la terör, biribirine zıt olan kelimelerdir!

İslamiyette terör yoktur diyor ve terörün her türlüsünü de lanetliyoruz!

Evet kardesim güzel paylasimlariniz icin tesekkürler


Hayatın İçinden İslam

MollaCami.Com