Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


İbretlik Sözler

İbretlik Sözler

bölüm:1"Ateşin kuru odunu yakması, insanın sevaplarını mahvetmekte gıybetten daha suratlı değildir."
(Hadis–i Şerif)"Hanımının yanında yabancı kadınlardan bahsetme. Çünkü senin yabancı kadınlardan bahsettiğin gibi o da yabancı erkeklerden bahsetmek cesaretini gösterir." (İmam–i Âzam)"Her öğrendiğim bilgiyi diğer insanlara da öğretmeyi elbette arzu ederim. Ama beni övmemeliler. Aldığım sevap bana yeter." (İmam Şâfîî)"Cimrilik insanın kendi elinde bulunanı vermeyişidir. İhtirasla karışık eli sıkılan ise, hiçbir şeye kanaat etmeden tüm insanların ellerindekini kapmayı istemektir." (Tâvus Bin Keysan)
"Zenginlerle sohbet ederken aziz, fakirlerle sohbet ederken zelil ol. Zira zenginlere karşı izzetli davranman tevazû, fakirlere karşı zilletli davranman şereftir."
(Ebû Osman Hîrî)
"Allah'a dost olan, hiçbir şekilde dünyaya dost olamaz; dünya dostu olan, asla Hakk'ın dostu olamaz."

(Ebû İshak)
"Tasavvuf, dostun kapısı önünde diz çöküp eşiğine baş koymaktır, kovsa bile."
(Ali Rûdbârî)"Kişi, şu dört hasletten gâfil olmamalıdır: Birinci doğru söz, ikinci doğru iş, üçüncüsü samımı dostluk, dördüncüsü emanete sadâkatla riayetkâr olmak."

(Ebu Ali Sakafî)
"Yazık! Bin kere yazık! Bilerce, ağyâr, reis, serdâr, bey ve yakışıklı genç gaflet kefeniyle hasret toprağına gömülmüşler ve bunlardan br tanesi bile dinin başbuğu olmaya lâyık değil." (Ebu Hasan Harakânî)
"Haramı terk eden cehennemden kurtulur, şüpheli olan şeyleri terk eden cennete gider, helalın fazlasını terk eden Allah'a erer." (Ebû Ali Dekkâk)"Dünya bir deryâ, âhiret sahil, gemi takva, bütün insanlar da yolcu." (Ebû Ya'kub İshak)

Bölüm 2“Bir Müslümanın, kardeşine üç günden fazla küskün durması helal olmaz, ancak kötülüğünden emin olamayacağı bir kimse ise, o zaman helal olur. (Hadis)“Gıybet edecek olursam, anamdan başkasının gıybetini etmem. Zira böylece sevaplarım anama yazılmış olur” (Şeyh Sadi)
“Dünün geçti, yarınında belli değil, öyleyse bugününü iyi değerlendir.”(Hz. Ali)
“Bir kötülüğü beğenen, onu işleyenden daha kötüdür.” (Şemseddin Sami)
“Kul, Allah’ın sevgisini tattığı zaman, Allah onu kendi kusurlarına mutalı kılar. Böylece o, başkalarının kusurlarını görmez olur.”
(Rabia el-Adeviyye)

“Kur’an şifadır. Fakat şifa, suyun geldiği boruya tabidir. Pis borudan şifa gelmez.” (Aldülhakim Arvasi)

“Müslüman bir aileye bir ay, bir hafta ya da Allah’ın dilediği bir zaman bakmak ve geçimini temin etmek, hac üstüne hac yapmaktan daha faziletli, daha güzeldir.” (İbn Abbas)
“Üç şey vardır ki, insanoğlunun yüceliğini gösterir. Musibetten şikâyetçi olmamak, ağrıdan dolayı sızlanmamak ve diliyle kendini övmemek.” (Ebu Derda)
“Hak meşakkatli ve zordur. Batıl ise, kolay ve tatlı görünür. Nice zevkler var ki, ardında upuzun bir keder bırakır.” (İbnı Mes’ud)
“Dikkat ediniz, uyanınız! Nice elbisesini parlatan cilalayan vardır ki dinini kirletmiştir. Ve nice kendini üstün görüp gururlanan vardır ki, şahsiyatını yerle bir edip eskitmiştir.”
(Ebu Ubeyde)
“Allah rızası gözetilmeyen sözde, Allah yolunda harcanmayan malda, cahilliği yumuşaklığına galebe çalan kişide ve Allah yolunda kınayanın kınamasından korkan kulda hayır yoktur.”
(Ebu Bekir)

Bölüm 3


Buluşup el sıkışan iki müslüman yoktur ki, ayrılmadan önce Allah onları bağışlamasın." (Ebû Dâvud)
"Biriniz bir oturma yerine girince selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalkarken yine selâm versin. Çünkü birinci selâm ikincisinden daha üstün değildir." (Ebû Dâvud)
"Bir topluluk bir yere vardıklarında, içlerinden birinin onlara selâm vermesi yeterli olur. Oturanlardan birisinin onlardan selâm alması yeterlidir." (Ebû Dâvud)
"İçinizden hiçbir kimse yoktur ki, bana selâm gönderdiği zaman, Allah onu benim ruhuma ulaştırıp da ben onun selâmını almayayım." (Ebû Dâvud)"Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir!" (Tirmizî)

"Kim insanların kendisi için ayağa kalkıp saygı göstermelerini isterse, ateşteki yerine hazırlansın." (Ebû Dâvud)
"Birbirinizle el sıkışın ki, kalplerdeki düşmanlık silinsin. Hediyeleşin ki, birbirinizi sevesiniz ve aradaki dargınlıklar böylece kalksın."
(İbni Mâlik)
"Selâm, konuşmaktan önce gelir." (Tirmizî)
"Evladım! Evine girince selâm ver ki, selâmın hem sana, hem de aile halkına bir bereket olsun.” (Tirmizî)
"Binekli yürüyene, yürüyen durana, az olanlar çok olanlara, küçük büyüğe selâm verir." (Buhârî)

"İhtiyara, sırf yaşından dolayı hürmet eden hiç kimse yoktur ki, Allah da ona yaşlandığında saygı gösterecek birini ihsan etmesin." (Tirmizî)

Bölüm 4

"Fitne ateşini yakan, içinde yanar."
(Hadis–i Şerif)
"Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız."
(Ayet 4/31)

"Allah bize fazlıyla tecelli etsin, bizi fazlıyla korusun. Adliyle tecelli ederse yanarız."
(Abdülhakim Arvasi)"İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur. Biri sağlık, öteki de gençlik."
(Hazreti Ali)
"Allah'tan korkan kimsenin kalbi erir, Allah'a olan sevgisi artar ve aklı selim sahibi olur."
(Zunnûn–ı Mısri)

"İmanın zirvesi, hükme sabır ve kadere rızadır."
(Ebu'd–Derda)
"Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde hased ve kin tutandır." (İmam–ı Şafii)

"Başkalarının kederini duymayan kimse nasıl insan sayılabilir?"

Bölüm5


Gözü olmayana sen bir varlığı istediğin kadar tasvir et

Hapisteki adama diyorsun ki hadi gidelim gezmeye.

Yalnızlık,olgunlaşmamış kişi ile oturmaktan daha hayırlıdır.

Hz.Ömer (R.A.)


Şu iki haslet kimde bulunursa kemale erer;

İnsanların elindekine göz dikmekten kurtulmak,
İnsanların ezalârına karşı tahammül etmek.

Eyyüb-Es-Sahtiyani (Rah.A.)


Alelâde otlar iki ay içinde yetişir,fakat,kırmızı gül ancak bir yılda yetişir,gül verir.
MEVLANA Celâleddin Rûmi (Ks.)
Rezil kimselerin saltanatı, kâmil insanların âfetidir.
Hz. Ali (R.A.)
Bir hatalı işde başarı kazanır, sevinirsen; bu sevincin, yaptığın hatadan daha büyüktür.
Abdullah b. Abbas (R.A.)Adam olmayanın eline bir mal, bir mevki geçti mi, herkesten önce kendi rezilliğini dinleyen kendisi olur.

MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

Halkı rencide eden âlemde, Kendi rencide olur son demde.

Şeyhülislam Yahyâ
Herkesin gözü önünde fenâlık yapan alçaktır. Gizli yaan da kendisinden utanmayan ve Allah'tan korkmayandır.

Lâ EdrîSadakayı lâyık olana ver ki, o da hayır görsün.

Hz. Ali (R.A.)
Sadaka, bedenî ibâdetlerden ve nâfile ( yani farz olmayan ) ibâdetlerden üstündür.


Bölüm 6"Sakın oturduğunuz yerden 'Allah'ım, rızkımı ver' deyip durmayın. Biliyorsunuz ki, gökten ne altın yağar, ne de gümüş. (Hazreti Ömer)

Namaz kılmaktan yay gibi, Oruç tutmaktan çivi gibi olsanız da haram ve şüpheli şeylerden kaçınmazsanız Allah o ibadetleri kabul etmez.
(Abdullah bin Ömer)
"Cimri rızktan korkar." (Hazreti Ebu Bekir)

Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende de varken başkasını ayıplamandır. (Hazreti Ali)Kardeşinin seni, senin gıyabında nasıl anmasını istiyorsan, sende onu, onun gıyabında öyle an.
(Süfyan–ı Servi)


Ben bir günah işlediğimde bunun tesirini ailemin ve bineğimin üzerinde görürüm. Onlar eskisi gibi bana itaat etmez hale gelirler.
(Fudayl Bin İyaz)


Felaketlerin en büyüğü vakti boşa geçirmektir.
(İmam–ı Azam)Sineklerin yaratılmalarındaki hikmet, zalimlere ve zorbalara, aslında ne kadar aciz olduklarını hatırlatmaktır. (İmam–i Rabbani)

Cömerdin kesesi de, elleri de açık olduğundan cennetin kapıları ona açıktır. Cimrinin kesesi de ihsanda bulunma vasıtası olan elleri de kapalı olduğundan cennetin kapıları ona kapalıdır.
(Şeyh Ebû İshak)

"Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır."

(Hadis–i Şerif)İlim ancak edeple alınır, edeple anlaşılır.

(Yahya bin Muaz)

Dünyada en huzursuz kimse, kalbinde hased ve kin taşıyanlardır. (İmam–ı Şafîî)

Geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer. (İbn–i Haldun)Gözün bir anda gördüğünü, dil yüz sene söylese anlatamaz. (Mevlana)

Bölüm 7


Akrabanın cefası,yabancının darbesinden daha acıdır.

Hz.Ömer (R.A.)


* Akrabanın düşmalığı ve dostların eziyeti,yılan zehirinden daha acıdır.

Hz.Ali (R.A.)


* Suratı ekşi olanın balı da acı olur.

Şeyh Sâdi ŞİRAZİ (K.S.)


* Acı sözler hakikat ise,tatlı sözlerden daha tatlıdır.

Bıçakçızâde İ.Hakkı
* < Dostu üzdüğü,düşmanı sevindirdiği için > sakın her hangi bir kimseye,elemli olduğunu açığa vurma.

Seyyid VEHBİ* Mide derdi olmasaydı,hiçbit kuş tuzağa düşmezdi.Şeyh Sâdi ŞİRÂZİ (K.S.)


* Kimse aç kalmaz cihanda,bilse nimet kadrini.

İzzet Molla


* Karnı açlardan ziyâde,kalbi açlara acırım.

Cenap ŞEHABEDDİN


* Tok olan,cümle cihanı tok sanır,Aç olan âlemde ekmek yok sanır.

SABÂYÎ


* Dikkat ediniz;İnsan tok karnına inkara,aç iken daha ziyade imâna mâildir.

Cenap ŞEHABEDDİN
* Hangi vâli birine zulmeder ve o zulüm bana şikayet olunur da;ben o zulmü izâle etmez isem,o kimseye ben zulmetmiş,adâletten ayrılmış olurum.

Hz.Ömer (R.A.)* Bir devletin devam ve bekâsı,adâletle mümkün olur.

Hz.Ali (R.A.)


* Cehalet yoluna giren,adalet yolunu bırakır.

Mansur b.Ammar (R.A.)


* Kılıcın yapamadığını,adâlet yapar.

KANUNİ,Sultan Süleyman
* Nizâm-ı Âlem için,dinsiz bir padişahın adâleti,dindar bir padişahın zulmünden daha iyidir.

Abdurrahman Câmi (K.S.)


* İnsanlığın bekâsı medeniyet ile,medeniyetin ayakta durabilmesi de adâlet iledir.

M.Hamdi YAZIR


* Kendi hakkında nasıl Allah'ın af ve müsâmahasını dilersen,sen de başkalarından af ve musâmahanı esirgeme.

Hz.Ali (R.A.)


* Affın en güzeli,hasmını ezmeye muktedir iken yapılandır.

Ömer b.Abdülaziz (Rh.A.)


* Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz,lâkin vatanınıza,milletinize ve dininize fenâlık edenleri asla affetmeyiniz.

Hz.Ali (R.A.)* Yaşlandıkça güzelleşmek,çınar ağacına mahsustur.

Ahmed RUFÂİ (Ks.)


* Meyve veren ağaca balta vurmazlar.

Şeyh Sâdi ŞİRAZİ (Ks.)


* Bir yaş ağaç telef edene,idam cezası vereceğim.

FÂTİH Sultan Mehmed* Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm.Çünkü dosdoğrudur da ondan.

Cenap ŞEHABEDDİN (Ks.)* Bayrak gölgesi kadar kurtarıcı,Ağaç gölgesi kadar da dinlendirici yoktur.

Nadir KIZILOK


* Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim.

FÂTİH Sultan Mehmed
* Hoşlanılmayan halleri görmezden gelip müsâmahakâr davranırsan,hürmet ve saygı görürsün.

Hz.Osman (R.A.)


* Mülâyemetle söz söyleyenler,sevilmeye şâyandır.

Hz.Ali (R.A)


* Halim kimselerin edebi ile aklını emniyete al,her zorluk içinsabrın hazır olsun,nimetlere şükrünü arkadaş yap.

İmam el-Muhâsebi (Rah.A.)
* Çocukların,kadınların ve acezenin zararsız kusurlarını,hoş görmelidir.

Şeyh Sâdi ŞİRAZİ (K.S.)


* Kişinin güzelliği hilmindedir.

Hz.Ali (R.A.)


* Başında değirmen taşı bile dönse,bir bilgin gibi sıkıntılı zamanında dahi yumuşak davran.

Nâsırı Hüsrev (Rah.A.)


* Keskin kılıç,yumuşak ipeği kesmez.

Şey Sâdi ŞİRÂZİ (K.S.)


* Yumuşak başlı isem kim demiş uysal koyunum,Kesilir belki fakat,çekmeye gelmez boyunum.

Mehmet Akif ERSOY


* Allah'a sığın şahs-ı halîmin gazabından,Zira yumuşak huylu atın,çiftesi pektir.

Ziya Paşa


* Meyvelerle yüklü dal başını yere koyar.

Şeyh Sâdi ŞİRAZİ
* Ağlayıp sızlamak,sabırdan daha fazla yorucudur.

Hz.Ali (R.A)


* Ölüleri için ağlayıp kendilerini unutanlar,insanların şerîridir.

Hasanı Basrî (Rh.A.)

* Dünyaya geleni ölmez belleme,Her dem ağlayanı gülmez belleme.

Ruhsati


* Ne hikmettir,şu dünyaya,Gelen ağlar,giden ağlar.

Seyrani
* Ahiret sevabı,dünya nimetinden hayırlıdır.

Hz.Ali (R.A)
* Dünyaya geldiğin zaman,sen ağlarken çevrendekiler gülüyorlardı.Öyle bir hayat sür ki,öldüğünde çevrendekiler ağlarken,sen gülümseyerek ahirete gidesin.

Mecmeddin-i Kübra (Ks.)


* Bir akşam güneşi gibi bu fani dünyayı terk eden insan,Bitmeyen bir sabah güneşi gibi,ebediyyet ufuklarında doğar.

Muhammed İKBAL (Rah.A


* Hangi dâne,toprağa gömüldü de tekrar çıkmadı,Niçin,insan denen dâne hakkında şüphe ediyorsun.

MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmi (Ks.)


* Ey yolcu uyan! Yoksa çıkarsın ki sabâha : Bir kupkuru çöl var : Ne ışık var,ne de vâha!

Mehmet Akif ERSOY


* Vicdan bulur asüde tecellisini dinde;Mes'ud ebediyet,bu hayatın ötesinde.

Ali Ulvi KURUCU


* Ahirete göç:Nedense insan aklı,bu tabii göçü düşünmek istemez.Halbuki,doğum onun elçisidir.

Mahir İZ
* Güzel ahlâk en hayırlı dosttur.Çirkin ahlâk en zararlı düşmandır.

Hz.Ömer (R.A)


* En güzel edep;güzel ahlâk,en şiddetli fakirlik;ahmaklık,en vahşi vahşet;kendini beğenmek ve en üstün zenginlik;akıldır.

Hz.Ali (R.A.)


* Ahlâk güzelliği ,bedenden daha güzel ve daha devamlıdır.

Hz.Ömer (R.A)


* Her yaranın ilacı varda kötü huyun ilacı yoktur.

Hz.Ali (R.A.)


* Zindanların en darı;ahlâkı,ahlâkına uymayan insanlarla oturmaktır.

Ebu Aliyy'i Rudbâri
* Her derde bir deva bulunur.Lakin ahlâksızlık illetini iyi edecek bir ialç yoktur.

Hz.Ali (R.A.)


* Ahlâkı kötü insanlarla sohpet etme ki,günah irtikabına meyletmeyesin.

İmam-ı Âzam (R.A.)

* Güzel huy zenginlik sayılır.

Hz.Ali (R.A.)


* Bütün cihanı araştırdım,iyi huydan daha iyi bir riyâkat görmedim.

Mevlana Celaleddin-i Rûmî (Ks.)* Milli ahlâk olmayan yerde millette medeniyette olmaz.

Ziya PAŞA


* Sâde bir sözdür,hikmetlerin en mücmeli:Tek halâs imkanı var:Ahlakımız yükselmeli.

Mehmet Âkif ERSOY

* Hâlis ol ki,sâlah bulasın.Sâlih ol ki,halâs olasın.

Mahmut YAZIR

* Şen adam güneşe benzer,gittiği yeri aydınlatmış olur.

Cenab ŞEHABEDDİN

* Oyuncak sanmayın ahlâk-ı milli,rûhî millidir.Onun ilkâsı en korkunç ölüm,mevt-i külli'dir.

Mehmet Âkif ERSOY* Ahmak kişi kendini iki şeyde belli eder,o da,manasız konuşmak ve kendisine sorulmadan cevap vermektir.

Hz. Ebûbekir (R.A.)


* Ahmak kimse ile arkadaşlıktan sakın,şüphesiz ki o bazen sana faydalı olmak isterken,zarar verebilir.

Hz. Ömer (R.A.)

* Kişinin aklını beğenmesi,ahmaklığa delildir.

Hz. Osman (R.A.)

* En şiddetli fakirlik ahmaklıktır.

Hz. Ali (R.A.)


* Şu üç huy kimde bulunursa;Allah'a vâsıl olmaz: ahmaklık,kibir,cimrilik.

Ahmed RÜFÂİ (K.S.)
* Dört şey bedbahtlık eseridir : câhillik,tembellik,kimsesizlik,bayağılık.

Ferîdüddîn ATTAR (K.S.)


* Bir ahmak ki,saçını siyaha boyuyor,ihtiyarlıktan gençliğe dönmek istiyor.Kara karganın,ak doğan kadar kıymetli olmadığını bilmiyor,demektir.

Abdurrahman CÂMÎ (K.S.)
* Ahmak kişinin alâmeti üçtür :Allah'ı zikretmez,çok konuşur,ibâdete karşı tembeldir.

Ferîdüddîn ATTAR (K.S.)


* Ahmak adamın iki nişanı vardır;çocuklarla yoldaşlık ve kadınlara düşkünlük.

Ferîdüddîn ATTAR (K.S.)


* Bir soru soran adamın sorusundan,onun ne derece akıllı adam olduğunu anlarım.

Hz. Ömer (R.A.)
* Akıl,kalpte bir nurdur ki,bununla hak ve bâtıl bilinir.

Hz.Osman (R.A.)
* Akıl gibi mal,iyi huy gibi dost,edep gibi mirâs,tevfik gibi rehber,ilim gibi şeref bulunmaz.

Hz. Ali (R.A.)
* Çok gusletmek aklı arttırır,aşırı cinsî temas hafızayı zayıflatır.

Hz. Ömer (R.A.)* Aklı az kişi sâlih olmaz,zirâ onun ifsat ettikleri,ıslaha çalıştıklarından,kat kat fazladır.

Hz. Ali (R.A.)


* Akıl,her türlü illetlerden uzak sağlam bir göz,Kur'an-ı Kerim ise,ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir.

İmam GAZALÎ (K.S.)


* Akıllı bir insan fakir olabilir,fakat o,hiç kimsenin sadakasına muhtaç değildir.

Hz.Ali (R.A.)


* Sırf kendi aklına dayanan,hatalardan kurtulamaz.

Mansur bin Ammar (R.A.)

* Akıl tamamlandığı zaman,söz noksanlaşır.

Hz. Ali (R.A.)


* Akıllarla cenk etmek,akılsızlarla helva yemekten kolaydır.

Fudayl bin İyad (K.S.)


* Akıldan yüz çevirerek yalnız Kur'anın nûrunu kâfi görenler,güneşle yüz yüze gelip gözlerini yumanlardır.

İmam GAZALÎ (K.S.)


* Öksüz,babası olmayan değil,aklı olmayandır.

Hz. Ali (R.A.)


* Akıllı olmanın alâmeti ikidir;darlık zamanında sabır,genişlik zamanında tevâzuyu elden bırakmamak.

Ahmed RÜFÂÎ (K.S.)


* Akıllı ne sırrını ifşâ eder,ne de başkasının esrarını sorar.

Hz. Ali (R.A.)


* Yeşilliklerden,çiçeklerden oluşan bahçe,geçici,fakat akıldan oluşan gül bahçesi,hep yeşil ve güzeldir.

MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)


* Akıllı kişinin lisânı kalbindedir.Düşünerek söyler.

Hz. Ali (R.A.)


* İki şey akıl hafifliğini gösterir.Söyleyecek yerde susmak,susacak yerde söylemek.

Şeyh Sâdi ŞİRÂZİ (K.S.)


* En üstün zenginlik akıldır.

Hz. Ali (R.A.)


* Akıl yeryüzünden kalksa bile,hiç kimse akılsız olduğuna inanmaz.

Şeyh Sâdi ŞİRÂZİ (K.S.)


* İlim bir kuş ise,akıl onun kanadıdır.

Feridüddin ATTAR (K.S.)


* Aklı olan korkmak gerek,Nefs elinden,hırs elinden.

Yunus Emre (K.S.)


* Akıllının âdeti sükût,cahilin âdeti unutkanlıktır.

Feridüddîn ATTAR (K.S.)


* Akrabanın cefâsı,yabancının darbesinden daha acıdır.

Hz.Ömer (R.A.)


* Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti,yılan zehrinden daha fenâdır.

Hz.Ali (R.A.)

* Âlim (Öğretici) ve öğrenen ecirde ortaktırlar.

Hz. Ebu Bekir (R.A.)* Âlim ol ki,ölmeyesin.Çünkü insanlar ölür,fakat âlimler diridirler.

Hz.Ali (R.A.)


* Sakın âlimlerden herhangi birine eza etmeyiniz ! Kim bir alime eza ederse,Rasulullah'a eza etmiş olur.

İkrime (R.A.)


* Her âlim zamanın insanlarını aydınlatan bir kandildir.

Hasan Basri (K.S.)


* Bir âlim dünya ve kadın mevzuunda dürüst ve namuslu davranmadıkça kemale eremez.

Ali bin Zeyyad (R.A.)


* Âlimlerle düşüp kalkan,vakar sahibi olur.

Mansur bin Ammar (R.A.)


* Ashab-ı Kirâm,hidâyet kandilleridir.Onlar kendileri ile yön tayin edilen yıldızlar gibidirler.

Ahmet RUFÂİ (K.S.)


* Allah tarafından,seni gören ve murâkebe eden gözcüler vardır.

Hz. Ebu Bekir (R.A.)


* Hâinlerin cesaretli,atılgan ve iş başarır,girgin olmalarından;öte yanda iyi insanların da korkaklığından,çekingenliğinden ve pısırıklığından Allah'a sığınırım.

Hz.Ömer (R.A.)


* Allah'ı unutmayınız.Sonra size rahmet nazarıyla bakmaz.

Hz.Osman (R.A.)


* Kim en ziyâde dini işlerini ifaya çalışırsa,Allah da onun dünya işlerinde muhtaç olduğu şeyleri vermeye yetişir.

Hz.Ali (R.A.)


* Allah'ım,sen benim Rabbim olduğun müddetçe o izzet bana yeter,bende senin kulun olabildiğim müddetçe,bu da bana iftihar etmek için kâfidir.

Hz.Ali (R.A.)


* Cenâb-ı Hak,çoluk çocuğunu terkeden kimsenin orucunu ve namazını,onlara dönünceye kadar kabul etmez.

A.bin Amr-ı EVZÂî (Rah.A.)
* Rabbi ile arasını düzeltenlerin;Allah da,diğer insanlarla aralarını düzeltir.

Avn bin Abdullah (Rah.A.)
* Allah'ı hakkıyla tanımayan kimse,O'ndan hakkıyla korkmaz.

İmamı GAZALÎ (K.S.)
* Tenhâlarda hâl ve hareketlerini düzeltenlerin,Allah da alenî hallerini düzeltir.

Avn bin Abdullah (Rah.A.)
* Allah'u Teâlaya yol,mahlûkatının nefesi adedincedir.Her biri bir yolla Hakk'a erişir.

Aziz Mahmut HÜDAYÎ (K.S.)
* Bir kul,bütün âlemi çirkin görmedikçe,Cenab-ı Hakka karşı olan muhabbeti sâfi olamaz.

Semnûmi Muhibbi (Rah.A.)

* Allah'ı bilene,ağır gelen bir ibadet yoktur.

İbni Atâ (Rh.A.)

* Onu sen senden iste (cananı),o senden ayrı olmaz.

Yunus EMRE (K.S.)

* Allah'ı unuttuğun an,yoldaşın şeytan olur.

Feridüddin ATTAR (K.S.)


* Dünyanın yedi iklimini yaratan ,herkese lâyık olduğu şeyi vermiştir.Kedinin kanadı olsaydı,serçenin soyu tükenirdi.

Şeyh Sâdi ŞÎRÂZİ (K.S.)


* Cihân,insan için;insan da Allah için yaratılmıştır.

Muhamed İKBAL


* Varlığı bilme ne hacet,kürre-i âlem ile,Yeter isbatına,hakettiği bir zerre bile.

Ziya Paşa


* Cânımı isterse cânân,minnet cânıma,Cân nedir ki,anı fedâ kılmayam cânânıma.

FÜZÛLÎ
* İlimsiz ibâdetten,tefekkürsüz Kur'an tilâvetinden hayır yoktur.

Hz. Ali (R.A.)* Vera' (Günahlardan sakınmakta dikkat ve titizlik) ibâdetin en yükseğidir.

Hz.Aişe (R.A.)


* Dünya işlerinde darlığa veya bir şehvet sıkıntısına düşen kimse,kendini ibâdete vermelidir.

İmamı ŞÂFÎİ (Rah.A.)


* Kimin gözü ve gönlü şu fâni hayattan,öbür bâki hayat hakkında iyi bir ibâdet dersi almamış ise,bilin ki,o adamın kalbi perdeli,ameli de azdır.

Mâlik bin Dinâr (K.S.)


* Amelsiz ilim peşinden koşanların örneği şeytandır.Kendisini riyâset sevdasına kaptıranın örneği Firavun'dur.

İbni Semmuk (Rah.A.)


* İnsan oğlunun her işe kudreti vardır.Lâkin onun yaratılışından asıl maksat ve gaye bu hikmettir ki, oda Allah'a kulluktur.

MEVLÂNA Celâleddin Rûmî (K.S.)


* Mütekebbir'e kibir etmek,tasadduk sayılır.Zâlime cevr-ü ezâ kılmak,ibâdet gibidir.

Manastırlı Nâilî

* Allah'ı bilene ağır gelen bir ibadet yoktur.

İbnî Ata (Rah.A.)


* Mide ve edep yerini,iffetini korumak kadar,faziletli ibâdet yoktur.

Ebû Câfer M.Bâkır (Rah.A.)


* Aşk ile yapılmayan ibâdet rüzgâra benzer.

Yunus EMRE (K.S.)


* Amellerin en faziletlisi,gizli günahları terk etmektir.

Abdullah El-ANTÂKÎ (Rah.A.)
* İbâdetten huzur almazsa bir insan; perişandır; tükenmez yas taşır zirâ,geçen her ânı hicrandır.

Ali ULVİ KURUCU


* Bir hareketin seni ıslah etti mi,inan ki,o bir ibâdettir.

Cenap ŞEHABEDDİN


* İbâdetler başıdır terk-i dünya.

Yunus EMRE (K.S.)* Arkadaş ateş gibidirler.Azı nimet,çoğu felâkettir.


Hz.Ebu Bekir (R.A.)
* Ahmak kimse ile arkadaşlıktan sakın,şüphesiz o,bazan sana fâideli olmak isterken zarar verebilir.

Hz.Ömer (R.A.)


* Sevaplardan kaçan,paraya tapan kimselerle arkadaş olma,sonra zararlı çıkarsın.

Hz.Osman (R.A.)


* İnsanların değeri,düşüp kalktıkları ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır.

Hz.Ali (R.A.)


* Sadık arkadaşlara sarılıp,onların gölgesinde yaşa.Onlar,refah zamanında ziynet,belâ zamanında hazır kuvvettir.

Hz.Ömer (R.A.)


* Seninle cevheri bir olmayan bir kimse ile oturma,sohbet için mutlaka cevherin birliği lâzımdır (fikir birliği).

Abdurrahman CÂMÎ (K.S.)


* Azarlaması çok olanın,arkadaşları az olur.

Fudayl bin İyâd (K.S.)


* Bir kimseyi tanımak istiyorsan,düşüp kalktığı arkadaşlarına bak.

MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)
* Arkadaş çokluğu,zamanın felaketine karşı bir destek ve yardımcıdır.

Hz.Ömer (R.A.)


* Dünya gayreti kalpte bir zulmet,âhiret gayreti ise,bir nûrdur.

Hz.Osman (R.A.)* Azim ve sebat,insanların en büyük yardımcısıdır.

Hz.Ali (R.A.)

Bölüm 8


* Baba,fâni hayatın,terbiye veren ise,ebedî hayatın sebebidirler.

Hz.Ebu Bekir (R.A.)* Babana riayet edersen,sende oğlundan hürmet ve riayet bekleyebilirsin.

Hz.Ali (R.A.)* Bir babadan,gücünün ve kazancının üstünde hayati kıymetler beklemek,ana ve çocuklar için hak değildir.

* Bir başarıya ulaştığında de,başarınartar.

Hz.Ali (R.A.)
* Bir işte muvaffak olmayınca,yes'e düşmemelidir.Çünkü birinci teşebbüste muvaffakiyet hâsıl olmazsa,ikincisinde,nihayet üçüncüsünde muhakkak olacaktır.

MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmi (K.S.)
* İki şey ebediyyen devam eder.Musîbetler ve ihtiyaçlar.

Hz.Osman (R.A.)* Belâdan bir kadın gibi kaçarım.Karşıma çıktığı zaman da arslan.

Hz.Ali (R.A.)* Mükâfatın büyüklüğü,belânın büyüklüğü nisbetindedir.

Hz.Osman (R.A* Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.

Mehmet Akif ERSOY* Büyüğünü say ki,küçüğünde seni saysın.

* Gençlerin aynada görmediklerini,yaşlılar bir tuğla parçasında okurlar.

MEVLÂNA Celaleddini Rumî (K.S.)
* Cehâlet öyle bir binektir ki,üzerine binen zelil olur,arkadaşlık yapan yolunu kaybeder

Hz.Osman (R.A.)
* Câhil ile sakın latife etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.

Hz.Ali (R.A.)* Cahillerin kalbi dudaklarında,âlimlerin ağzı kalplerindedir.

Hz.Ali (R.A.)


* Cahil ölü,fakat âlim diridir.

Hz.Ali (R.A.)


* Cehâlet yoluna giren adâlet yolunu bırakır.

Mansur bin Ammar (Rah.A.)* Câhil davula benzer;sesi çok çıkar ama içi boştur.

Şeyh Sâdî ŞİRÂZÎ (K.S.)* Erenlerin sohbeti,arttırır muhabbeti,câhilleri sohbetten,her dem süresim gelir.

Yunus Emra (K.S.)


* Ehl-i kemâl ile cefâ çekmesi,yeğdir câhil ile safa sürmeden.

Seyranî* Allah,cennetten başka mü'min kulu için,istirahat yeri yaratmamıştır.

Hz.Hassan (R.A.)* Her kimin mayasında şu üç haslet varsa,cennet ehli olur: Nimetlere şükreder,belâlara sabreder,günahlarına tevbe eder.

Feridüddin ATTAR (K.S.)* Cennet ehli,daimî sürurda.Cehennem ehli ise,daimî bir azap ve işkencededir.

M.Zahid KOTKU (K.S.)* Cehennem dediğin,dal odun yoktur, Herkes ateşin kendin götürür.

Pir Sultan ABDAL* Cesurun ayakları dayanmak,korkağın ayakları kaçmak için yaratılmıştır.

Hz.Ali (R.A.)


* Hiç bir sûretle tâmir edilemeyecek şey,cesaretsizliktir.

Abdülkadir GEYLÂNİ (K.S.)* Cesâret,insanı zafere;kararsızlık tehlikeye,korkaklık ölüme götürür.

Yavuz Sultan Selim


* Cesâretini kaybeden,her şeyini kaybeder.

Cenap ŞEHABEDDİN* Hasislerle fakirler,tıpkı birbirlerine benzerler.Çünkü ikisi de hayatlarını mahrûmiyet içinde geçirirler.

Hz.Ali (R.A.)


* Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı,ölümünden sonra anılmaz.

Şeyh Sâdi ŞİRÂZÎ (K.S.)


* Cimrilik,fakirliğin çabuk gelmesini sağlar.Cimrî insan,dünyada fakirler gibi yaşar,ahirette zenginler gibi hesaba çekilir.

Hz.Ali (R.A.)* Cömertlik,akıllı insanı zem'den koruyan bir bekçidir.

Hz.Osman (R.A.)


* Bahçe,çiçeklerin çokluğuyla zinet bulduğu gibi,insan dâhi cömertlik ve ikram ile ziynet bulur.

Hz.Ali (R.A.)* İnsanların en cömerdi,istenilmeden veren,en asili de intikama muktedir iken,afvedendir.

İmam HÜSEYİN (R.A.)
* Bir muhtaç gelip senden bir şey isterse ver,Eğer sen bir şey vermezsen,bir zalim gelir senden zorla alır.

Şeyh Sâdî ŞİRÂZÎ (K.S.)* Kendi elinle vereceğin bir akçe,senden sonra verilecek yüz akçe'den daha değerlidir.

Feridüddin ATTAR (K.S.)* Musibet gününde feryadına koşacak bir kimse isteyene de ki: Arkadaş,selâmet günlerinde cömert ol !

Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)* Çalışan insanlar,kötülük düşünmeye vakit bulamazlar.Çalışmayanlar ise,kendilerini kötülükten kurtaramazlar.

Hz.Ali (R.A.)


* Çalışma ve hareketlerin ya Hakk'a veya halka yaramalı,üçüncüsü şeytana yarar.O da boş durmaktır.

Abdülkâdir GEYLÂNÎ (K.S.)* Kim kazanmazsa bu dünyada ekmek parası,Dostunun yüz karası,düşmanının maskarası.

Mehmet Akif ERSOY


* Canınız sıkıldığı zaman çalışınız.

Abdülkâdir GEYLÂNÎ (K.S.)* Önce çalışmak sonra dua,dinin esası ! Boş durup da,rahat bekleyen,kulun maskarası.

Mehmet Akif ERSOY
* Her ne yap yap,becerip izzeti nefsinle geçin.Kimseden bekleme yardım,iki el,bir baş için.
Neyzen TEVFİK* Çoluk çocuğu çoğaltınız,şüphesiz,siz niçin rızıklandırılıyorsunuz bilemezsiniz.

Hz.Ömer (R.A.)* Terbiye etmek istediğin çocuğu,bir şeyden men etme.Her şeyin fenâlık ve tehlikesini anlattıktan sonra,hareketinde serbest bırak.

Hz.Ali (R.A.)* Çocuğu islam fıtratı üzere yetiştirmek için,ilk yapılacak şey onun helal lokma ile beslenmesidir.

İmamı GAZÂLİ (K.S.)* Çocuğun yaşı onu geçince,ona söyle;nâmahrem kadınların yanında oturmasın.

Şeyh Sâdi ŞİRÂZİ (K.S.)
* Çocukların utangaç olması,onların iyi huy sahibi olacağını müjdeler.

İmam GAZALÎ (K.S

Bölüm 9


* Bir devletin devam ve bekâsı,adâletle mümkün olur.

Hz.Ali (R.A.)* Cemiyet sağlamlaştıkça,halkla devlet arası düzelir,çürüdükçe de bozulur.

N.Fazıl KISAKÜREK* Lisanını küfre alıştırma,tatlı dilli ol;yoksa önüne gelene havlayan köpeklere dönersin.Halkı zorla kendinden nefret ettirirsin.

Hz.Ali (R.A.)


* Her lisan (dil),hakikat da bir insandır.

İmam GAZALÎ (K.S.)* Dilinizi daima iyi kullanınız,O sizi mutluluğa götürdüğü gibi,felâkete de götürebilir.

Hz.Ali (R.A.)* Dili ve sözü bir olmayan kimsenin,yüz dili bile olsa,yine dilsiz sayılır.

MEVLANA Celaleddin-i Rûmî (K.S.)* Dilin bir aslandır,onu serbest bırakırsan,seni yok edebilir.

Hz.Ali (R.A.)* Kalbinde kasved,vücudunda maraz ve zafiyet,rızkında mahrûmiyet varsa,bil ki,dilin zararlı şeyler sarf ediyor.

İbni Ebû Muti (R.A.)


* Kişinin haysiyeti,dilinin altında gizlidir.

Hz.Ali (R.A.)* Doğruluk her ne kadar seni öldürse bile,ondan ayrılma.

Hz.Ömer (R.A.)* Cevap vermede acele eden,doğru cevap vermede geri kalır.

Hz.Ali (R.A.)* Kuvvet merhametle,necat doğrulukla beraberdir.

Hz.Ömer (R.A.)* Sadakâtın mükâfata ihtiyacı yoktur.Zira sadakâtın mükâfatı,hakikat ve mahiyetine dahildir.

Hz.Ali (R.A.)* İki söz vardır ki,pek doğrudu:Haris mahrumdur,hased sahibi mağmum (gamlı) dur.

Mâlik bin Enes (Rah.A.)* Özü doğru olanın sözü de doğru olur.

Hz.Ali (R.A.)* Uzuvları kesmek,dostluğu kesmekten daha kolaydır.

Hz.Ömer (R.A.)* Bir çok kimseye dostluk gösterdim,onlardan bir dostluk görmedim.Yine de dostluktan vazgeçmedim.

Hz.Ali (R.A.)* Dostlukta açılan gedik,söz ile kapanmayacak olursa;onu altın ve gümüş < kerpici ve sıvasıyla > tamire çalış.

Muaviye (R.A.)* Şerli kişilerle dostluk,denize açılmak gibidir.

Hz.Ali (R.A.)* Dostlarını terk eden terkedilir.

Muğire bin Şûbe (Rah.A.)* Dosta ihsanda bulunmak,sevgiyi arttırır.

Hz.Ali (R.A.)* Düşmanlarınla düşüp kalkan dosttan vazgeç.

Şeyh Sâdi ŞÎRAZÎ (K.S.)* Dostun,düşkünlük zamanında yakınlık gösterendir.

Hz.Ali (R.A.)* Gerçek dost,arkadaşının kusurunu görünce onu uyarır.Fakat bu kusurları başkalarına açıklamaz.

İmam ŞÂFÎÎ (Rah.A.)* Ayıpsız dost arayan,dostsuz kalır.

Hz.Mevlânâ Celâleddini Rumî (K.S* Dost kötü günde belli olur.İyi günlerde ise yüzlercesi bulunur.

Feridûddin ATTAR (K.S.)* Fırsatını bulsa ipini çeker, En iyi dosttan sakın kendini.

SÛMMÂNÎ (K.S.)* Şu illerin taşı hiç bana değmez, İlle dostun gülü yaralar beni.

Pir Sultan ABDAL
* Kimsesiz hiç kimse yok,kimsenin var kimsesi, Kimsesiz kaldım,yetiş ey kimsesizler kimsesi.

Rûşenî* Dinsizin olmaz,iyi bil,kimseye vefâsı: Kur'âna uymayanın,kabul olmaz duâsı.

Mehmet Akif ERSOY* Dünya,mü'minlerin pazarı,gece ile gündüz,sermayeleri,güzel ameller,ticaret malları,cennet,kazançları,cehennem de,zararlarıdır.

Hz.Ebu Bekir (R.A.)* Dünya da hiç bir şeye minnet etme.Hürriyetini ancak bu sûretle koruyabilirsin.

Hz.Ali (R.A.)* Dünya ile âhiret,iki ailesi olan adama benzer.Adam birini razı ettikçe diğerini kızdırmış olur.

Hz.Ebu Bekir (R.A.)* Dünyaya karşı hırsın var mı? Meşakkat içindesin.

Hz.Ali (R.A.)* Dünyayı sevmen,kalbinden âhiret tadını çıkarır.

Hz.Ebu Bekir (R.A.)* Dünyanın güçlükleri dörttür;yalnız başına ihtiyarlık,gurbette hastalık,yokluk içinde borç,yolculukta uzun yol.

İbn-el MUKAFFÂ (Rah.A.)* Dünya,kendisi doğru olana doğru bir yoldur.Ve dünyanın ne olduğunu anlayanlara,necat ve selâmet vatanıdır.

Hz.Ali (R.A.)* Dünya senin bineğindir.Eğer ona hakim olur,binersen,seni yüklenip taşır,eğer hakim olamazsan,o sana biner ve seni ezer,öldürür.

Hasan-ı Basrî (K.S.)* Dünya da sabit,devamlı ve kalıcı olmayan şeyler şunlardır;Bulutun gölgesi,kötülerin dostluğu,kadının sevgisi,yalancının övgüsü,çok mal,saatine uymayan zâlim hükümdar.

İbn-el MUKAFFA (Rah.A.)* Dünya sevgisi,insanın kalbinden imanın tadını çıkarır.

Mâlik bin DÎNAR (K.S.)* Dünya kalbe yerleşince,ahiret kalpten göç edip gider.

DÂRANİ* Dünyanın yedi iklimini yaratan,herkese lâyık olduğu şeyi vermiştir.

Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)
* Akrabalar arasındaki düşmanlık,ormandaki ateş gibidir.

Hz.Ebu Bekir (R.A.)* Fazla küslük düşmanlık kazandırır.

Hz.Ömer (R.A.)* Düşmanın seni incetecek söz söylediğinde,sen onun hatırını okşayabilecek söz söyleyerek,onu utandırmaya çalış.

Hz.Ali (R.A.)* Düşmanın kılıcına uğramamak için,ononla dost ol,iyi geçin,dostunla da iyi geçin,yoksa sana inat için gider,düşmanınla dost olur.

Abdurrahman CÂMÎ (K.S.)* Düşmanın ol kimsedir ki;yoluna şaşırmış olduğun halde doğru gidiyorsun diye seni aldatır.

Hz.Ali (R.A.)* En hakiki düşmanlarımız kalbimizde yaşayan şu üç şeydir:Hırs,haset ve kıskançlık.

Abdülkadir GEYLÂNÎ (K.S)* Düşmanların en büyüğü,düşmanlığını gizleyendir.

Hz.Ali (R.A.)* Düşmanlarımız,en büyük ahlak hocalarımızdır.Çünkü kabahatlerimizi yüzümüze vururlar.

Abdülkadir GEYLÂNÎ (K.S)* Açık kalp ile konuşan düşman,içinden pazarlıklı dosttan çok iyidir.

Hz.Ali (R.A.)* Her dokunduğu insanı bıçak gibi yaralayan,yani her vakit sertlikle konuşup söylediğini iyi düşünmeyen insana,herkes düşman olur.Kendisine dost görünenler bile,onun fırsat bekleyen düşmanlarıdır.

Ahmed RÜFÂÎ (K.S.)* Akıllı düşman,akılsız dosttan hayırlıdır.

Hz.Ali (R.A.)

Bölüm 10


* Utancı giden kimsenin kalbi ölür.

Hz.Ömer (R.A.)* Edep döküntüleri,altın döküntülerinden daha hayırlıdır.

Hz.Osman (R.A.)


* Edep aklın sûretidir.

Hz.Ali (R.A.)* Ulu kişi,ârif bir insan,Rabbine karşı edebini bıraktı mı mutlaka helâk olur.

Yahya b.Muaz (R.A.)


* En güzel edep,güzel ahlaktır.

Hz.Ali (R.A.)* İnsanlık âdâbını,ilimden evvel,öğrenmek lâzımdır.

İmâm MÂLİK (Rah.A.)* Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak,kıyamet gününde insana utanç verir.

İmam ŞÂFİÎ (Rah.A.)* İnsana,fâidesiz çok bilgiden ziyâde,edep ve yüksek terbiye lâzımdır.

A.İbni Mübârek (Rah.A.)* Edep,tecrübe ile (yani bizzat yaşanarak) kazanılır.

İmam MÂVERDÎ (Rah.A.)* Ey Rabbim! beni her ne cezâ ile cezâlandırırsan ceâlandır,yalnız hicab (utanma) zilleti ile cezâlandırma.

İmam KUŞEYRÎ* İnsanın ilim ve edebi,en büyük varlığıdır.Eskimez,çürümez,kaybolmaz.

MEVLÂNA Celâledin-i Rûmî (K.S.)* Dünya gecesinin aydınlatacak şemâların en güzeli ve parlağı:Edeptir.

MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)* Utanma insanın ruhunda asıldır.İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur.

Nâsr-ı HUSREV (Rah.A.)


* İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir.

MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)* İlim tâlibin ayağına gitmez;istekli olan,kendisi ilim öğrenmek için âlime gelir.

İmâm-ı Malik (R.A.)* Öğrettiği ilme karşılık,dünyalık alandan ilim öğrenmeyiniz.

İmâm-ı Ahmet (Rah.A.)* Cibilliyetsizliğe ilim öğretmek,eşkiyânın eline kılıç vermektir.

Şeyh Sâdi ŞİRÂZÎ* Utangaç ve bir de gururlu kimse,ilim tahsil edemez.

Mucâhid (R.A.)* Sakın fazîlet elbiseni üzerinden çıkarma,o zaman en küçük mahluk seni ezmeye gelir ve ezer.

MEVLANA Celaleddin-i Rûmî (K.S.)* Ne irfandır veren ahlâka yükseklik ne vicdandır, Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır.

Mehmet Akif ERSOY* Hayvan otla semirir,insan erdem ve fazîletle gelişip yücelir.

MEVLÂNA Celaleddin-i Rûmî (K.S.)
* Erkek,hanımıyla çocuk gibi olmalı,fakat aile reisliği görevinde,adam gibi davranmalıdır.

Hz.Ömer (R.A.)* Süse ve ziynete heves eden erkekler,erkektir ammâ mert değillerdir.

Hz.Ali (R.A.)* Kızlarınızı çirkin insanlarla evlenmeye zorlamayınız.Çünkü onlar da sizin gibi güzeli severler.

Hz.Ömer (R.A.)* Akıllı bir insan fakir olabilir,fakat o,hiç bir kimsenin sadakasına muhtaç değildir.

Hz.Ali (R.A.)* Fakirlik ve tasavvuf,ikisi de ciddi şeylerdir.Onları alaylı şeylere karıştırmaya gelmez.

Abdülkadir GEYLÂNİ (K.S.)


* En şiddetli fakirlik ahmaklıktır.

Hz.Ali (R.A.)* Fukara kalbine her kim dokuna, Dokuna sînesi Allah okuna.

Yunus EMRE (K.S.)* Fakir,parası olmayan değil,aklı olmayandır.

Hz.Ali (R.A.)
* Fakirlerle sohbetten kesilme,çünkü hayır onlardadır.

Ebül Hasan-i ŞİRVANÎ (K.S.)* Fikri,fikrinize uymayan kimseyle fazla meşgul olmayınız.Fikirdeki ayrılık,kolay kolay zail olmaz.

Hz.Ali (R.A.)


Bölüm 11* İki şeyin elden gitmeden,değerini anlamak zordur: Biri sağlık,ötekide gençlikitr.

Hz.Ali (R.A.)


* Akıllı genç,câhil ihtiyardan hayırlıdır.

Hz.Ali (R.A.)* Bir gerçeği savunurken,önce ona kendimiz inanmalıyız,sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.

Hz.Ali (R.A.)* Gerçeği insanların ölçüsü ile değil, İnsanları gerçeğin ölçüsü ile tanı.

Hz.Ali (R.A.)* Gıybet âcizlerin işidir.

Hz.Ali (R.A.)* Sana başkasından dedikodu getiren,senden de başkasına dedikodu götürür.

İmam-ı Şâfi-i (Rah.A.)* Kişinin hayzıdır ağzında gıybet, Ki gıybet söyleyen bulmaya rağbet.

Yunus EMRE (K.S.)* Elin ayıbını sana söyleyen,senin ayıbını da ele söyler.

Muallim NACİ


* Gıybet,alçakların otladığı bir otlaktır.

Adiy b.Hatem* Bilmem ki nedir gıybet etmekle kişinin kârı ? Bu günâhı edenin var mı namusu ârı?

H.Alhas SERTKAYA* Arkadan yapılan gıybetin büyüktür yâresi, Dilini tutmaktır bu günâhın büyük çaresi.

H.Alhas SERTKAYA* Gözü haramdan korumak,ne güzel şehvet perdesidir.

Hz.Osman (R.A.)* Gözünün nurunu geliştirmek isteyen,Allah korkusu ile ağlasın.

Hz.Ali (R.A.)* Korunması lâzım gelen dört şey vardır: Gözün,dilin,kalbin,hevâ ve hevesin.

Abdullah b.Hübeyk (Rah.A.)* Akarsu neredeyse orası yeşerir.Nerede göz yaşı dökülürse oraya rahmet nâzil olur

MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)* Yol oldur ki,doğru vara,göz oldur ki,Hakkı göre, Er oldur ki,alçakta dura,yüceden bakan göz değil.

Yunus EMRE (K.S.)* Şu üç şey üç şeyi bozaar:Kendini beğenmek;müşâvereyi,acele etmek;tecrübeyi,başkalarını hakir görmek;iyi düşünmeyi bozar.

Hz.Ali (R.A.)* Dağı iğne ucu ile kazmak,gönülden kibri çıkarıp atmaktan daha kolaydır.

Ebû Haşim-i Sofî (Rah.A.)* Eğer fakirlik,hastalık ve ölüm olmasaydı,âdem oğlunun kibrinin şiddetinden başı eğilmez olurdu.

Hasan-el BASRİ (K.S.)* Kaba bir kimsenin elinden,hayat suyu bile olsa içme.

Hz.Ali (R.A.)* Kendisini bilen,halkın öğmesine aldanıp mağrur olmaz.

Şeyh MAĞRİBİ (K.S.)* Cenâb-ı Hak,her kibir edeni hakîr ve zelîl eder.

Hz.Ali (R.A.)* Bütün bir şer bir evde gizlidir ve kibir onun anahtarıdır.

Hüseyin Razi (Rah.A.)


* En vahşi vahşet,kendini beğenmektir.

Hz.Ali (R.A.)


* Kibir,alçakların ahlâkındandır.

İmam-ı ŞÂFÎÎ (Rah.A.)* Ubûdiyet zevki seni mağrur etmesin.Çünkü bu sana Allah'ı unutturur.

Ebû Hüseyn-i NÛRÎ (Rah.A.)* Kişinin helâkı,kendini beğenmededir.

Hz.Ali (R.A.)* Bir insanda bir kibir,hırs ve şehvet,söz söylerken soğan gibi kokar.

MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)* Kibirlenip (insanlara) baş kaldıranlar,kurt gibi (cemiyetten) uzak yaşarlar.

Feridüddin-i ATTAR (K.S.)* Sana söylerimsen mülzem olmazsın,(baş eğip,teslim olmak) Değil kürsü'ye vâiz,arşa çıksan âdem olmazsın.

Şair EŞREF* Hemen hazer eyle kibr u gururdan, Gönül alçaklığı büyük,aman bil.

KUDDUSÎ* Âhir yine hâk olur bu tanler, Bilmem neye kibr eder,edenler.

Şeyhülislâm VASSAF* Cemâl-ü hüsnüne mağrur olursun, Kemâl-i hüsnünün noksanı yok mu ?

Dehhânî* Alçak yerde tepecik,kendini dağ sayar.

ŞİNÂSÎ* Hiç kimseye gururla bakma,herkes kendisine muhteşemdir.* Çok suyun ekinleri öldürdüğü gibi,çok gülmek da kalbi öldürür.

Hz.Ömer (R.A.)* Çok gülmekten sakının,çünkü bu hal,kalbin içinde hasıl olan tefekkürü öldürür.

İmam-ı ÂZAM (Rah.A.)


* Çok gülenin heybeti azalır.

Hz.Ömer (R.A.)
* Halk arasında kahkaha ile gülme,lüzumsuz yere tebessüm de etme.

İmam-ı ÂZAM (Rah.A.)* Amelsiz cenneti talep etmek de,günahlardan bir günahtır.

Hz.Ebûbekr (R.A.)* Günahtan sakınmak,tövbe ile uğraşmaktan kolaydır.

Hz.Ömer (R.A.)* Bir kimse,bir kimse hakkında fena şeyler düşünür,fakat bunu herkese söyleyip ifşa etmezse,bundan dolayı günaha girmez.

İmâm-ı Âzam (Rah.A.)

paylaşım için teşekkürler ALLAH razı olsun..

arşiv niteliğinde olmuş.emeğine sağlık. teşekkürler...

paylaşım çok güzel.TEŞEKKÜRLER.


paylaşım için teşekkürler ALLAH razı olsun..

Kardeşim ellerine ve emeğine sağlık...her biri ayrı ayrı sohbet mevzusu ağırlığında..mevla yapabilmeyi nasip eylesin...............


Dini...

MollaCami.Com