Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


faiz ve ticaret

faizin haram olması iktisadi ilişkilerde önemli değişikliklere yol açar. kredi sistemini ve bu sisteme göre kurulan bankaları çalışamaz hale getirir. bu, faizsiz finans kurumlarına duyulan ihtiyacın da ana sebebidir.
ihtiyaç duyulan sermayenin faizli yoldan sağlanması insanlık tarihi kadar eski olmalıdır. sermayenin ortaklıklar yoluyla sağlanması da öyledir. faiz yasak olunca sermaye birikimi için ortaklık kurmaktan başka yol kalmaz. bu, ister istemez iki ayrı iktisat sisteminin oluşmasına zemin hazırlar. bunlardan biri kredi sistemi, diğeri de ortaklık sistemidir.
bu çalışma, ortaklık sistemini ve bu sistemin gereği olan iktisadi ilişkileri özet olarak anlatmak için yapılmış, ortaklık sisteminin doğru anlaşılabilmesi için kredi sistemine ve bu sistemin işleyişine temas etmek zorunlu olmuştur.
dağıtım:serbest


Tavsiye Kitaplar

MollaCami.Com