Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Kıraat-ıl Aşr ilk kez Türkçe yayınlandı
CEZERİ’NİN en meşhur kitabı Kıraat-ıl Aşr Türkçeye tercüme edildi.

Asıl ismi Şemse Şemseddin olan Cezeri’nin en meşhur kitabı Kıraat-ıl Aşr Türkçeye ilk kez Ömer Örtlek tarafından tercüme edildi. Kitap “Tenezzülat-ül İlâhiyye Fil-Kıraat-ıl-Kur’âniyye” üst başlığı altında 750 sayfalık “Kur’ân’ı Kerim’in On Okunuş Tarz-ı Vücuhu” adı ile Kitab-ı Hayat yayınlarından okurların hizmetine sunuldu.

“Kur’ân’ı Kerim’in On Okunuş Tarz-ı Vücuhu” adlı eserin tahkik ve tercümesi Ömer Örtlek tarafından beş yılda tamamlandı. Tanzimi ve tashihi ise Emre Örtlek, Muhammed Örtlek ve Eyüp Yıldırım tarafından iki yılda bitirildi. Kitap, Haziran 2012’de Kitab-ı Hayat tarafından yayınlandı. İkinci olarak “Kur’ân’ı Kerim’in Tecvidi” adlı eser de yine Ömer Örtlek tarafından hazırlandı.

“Kur’ân-ı Kerim’in Tecvidi” de “Kur’ân-ı Kerim’in On Okunuş Tarzı Vücuhu” adlı hacimli eser ile aynı anda Kitab-ı Hayat yayınlarından yayınlandı. Ankara / Fatih Karagöz


Eski kitaplar

MollaCami.Com