Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Sırat-ı Müstakim, yeni harflerle basıldı
ARAP Harfleriyle basılan bir dönemin ünlü Osmanlıca dergisi Sirat-ı Mustakim’nin 1925’e kadar olan sayıları lâtin harfleri ile basıldı.

Sırât-ı Müstakim yeni harflerle basıldı

ARAP Harfleriyle basılan bir dönemin ünlü Osmanlıca dergisi Sirat-ı Mustakim’nin 1925’e kadar olan sayıları lâtin harfleri ile basıldı.

II. Meşrûtiyet’le yayın hayatına başlayıp fasılalarla 1967’ye kadar mücadelesine devam eden Sırâtımüstakim ve Sebîlürreşâd mecmualarının 1925’e kadar olan birinci kısmı nihayet yeni harflerle yayınlanmaya başladı.

M. Ertuğrul Düzdağ’ın neşir ve proje yürütücülüğünü üstlendiği bu büyük hizmet Bağcılar Belediyesi’nin yayını olarak kültür ve fikir hayatına tekrar katıldı.

Düzdağ’ın 30 senelik hayali, himmeti ve gayreti olarak yıllardır neşri beklenen mecmua, sahasında uzman bir ekip tarafından yeni yazıya aktarılıyor.

Editörlüğünü de bu neviden hizmetlere katkı sağlamaktan geri durmayan Marmara İlahiyat hocalarından Prof. Dr. Mustafa Uzun üstleniyor.

Henüz ilk cildi yayınlanan Sırâtımüstâkim, devamında da Sebîlürreşâd, toplamda 25 cilt olarak yayınlanacak inşallah.

Derginin sonundaki CD’de derginin orijinal nüshaları bulunuyor. dünyabülteni.net

almak lazım aslında


Eski kitaplar

MollaCami.Com