Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lügat / Ferit DevelioğluOsmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lügat

Ferit Develioğlu
Aydın Kitabevi


Bu eser, Osmanlıca'da, kullanılan Arapça ve Farsça asıllı kelimeleri ihtivâ etmektedir; türkçe kelimelerle Osmanlıca'ya batı dillerinden geçmiş kelimelere yer verilmemiştir. Buna mukabil: hâk, berg, hacer... gibi dilimizde kullanılmış ve alenî; âlemşümûl; beşûş; mütenekkiren... gibi kullanılmakta olan bütün osmanlıca (Arapça-Farsça) kelimeler alınmış, bu sûretle 60 bin kelimelik lûgat hazırlanmış bulunmaktadır.
(Önsöz'den)


Edebiyat Kitapları

MollaCami.Com