Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Baharistan / Molla CâmîBaharistan

Molla Câmî
Akçağ Yayınları

Câmî (öl. Herat 1492) Baharistan’ı Şirazlı Sâ’dî’nin mensur-manzum Gülistan isimli kitabını örnek alarak yazmıştır. Eserde, dünya hayatı için gerekli görülen bilgi, görgü ve öğütler, zevkle okunacak şekilde bir araya getirilmiştir.
Baharistan:
1. Sufilerin örnek davranış ve sözleri,
2. Faydalı nükteler ve öğütler içeren hikmet ve hikâyeler,
3. Yönetim usülleri ve idaecilerin davranışları,
4. Cömertlik ve cömertler,
5. Aşk ve aşıklarla ilgili bilgi ve hikâyeler,
6. Lâtifiler,
7. Şiir ve bazı şairler hakkında bilgiler,
8. Hayvanların dilinden hikâyeler adlı bölümlerden oluşmaktadır.

BAHARİSTAN’dan:

Şaka: Karanlık bir gecede kör bir kişi elinde bir kandil ve omuzunda testi yolda yürüyordu. Densiz bir kişi ona yaklaştı ve “Ey cahil! Sana göre gece gündüz aynıdır. Aydınlık ve karanlık senin gözünde beraberdir. Bu kandilin ne faydası var?” dedi. Kör kişi güldü ve: “Bu kandil kendim için değildir. Bana çarpıp testimi kırmasınlar diye senin gibi akılsız ve gönül gözü körler içindir.” dedi.

Hikmet: Üç iş, üç toplulukta çirkin görünür: Padişahlarda sertlik, bilginlerde mala karşı hırs, zenginlerde cimrilik..


Hikmet: Dünya adeletle imar edildiği gibi, zulümle de harap olur. Adalet, bulunduğu alandan binlerce fersah uzaklığa aydınlık verir. Zulüm de, yerinden binlerce fersaha karanlık verir.


Edebiyat Kitapları

MollaCami.Com