Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Kelile ve Dimne / BeydabaKelile ve Dimne

Beydaba
Bedir Yayınları

Bu kitap evrensel hikmetin vatanı olan Doğu'nun çok ünlü bir klâsiğidir. Daha sonraki hayvan masalları şeklindeki hikmetli öğüt ve hikâyelere kaynak olmuştur. Ezop, La Fontaine gibi edipler ilhamlarını Beydeba'nın kitabından almışlardır. Hattâ, Mevlâna Celalüddin Rûmî Hazretleri bile, Mesnevî'sindeki bazı kıssaları Kelile ve Dimne'den aldığını söylemektedir.

Aslı Sanskritçedir. Sonra Pehlevî diline, ondan Süryanîceye, bilâhare Abdullah ibn Mukaffa tarafından Arapça'ya tercüme edilmiştir.

Bellibaşlı batı dillerinde de, renkli, minyatürlü-resimli nefis çevirileri basılmıştır. Türkçede de çeşitli tercümeleri mevcuttur. Ünü cihana yayılmış olan bu eser için, Nasrullah tercümesinin mukaddimesindeki "Şer'i kitaplardan sonra âlemde bundan daha fâideli bir eser yazılmamıştır." sözünde büyük bir gerçek payı olsa gerektir.


Edebiyat Kitapları

MollaCami.Com