Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Lugaz... "O Memduhun İsmi..."

"O MEMDUHUN İSMİ…"

Edebiyatta birçok tarih düşürme çeşitleri vardır.

Bunların en güzellerinden biri de eskilerin “lugaz” dedikleri, adeta bir zeka testi mesabesinde olan “bilmece” nev’ine bir misal:


Sefinenin başı girerse limana
O memduhun ismi çıkar meydana
(Sü-leyman)


Bu beytte “sefinenin başı”ndan maksat, Kuran harfleriyle yazıldığında “sefine” (gemi)’nin ilk harfi olan “sin”dir.

Sin, “liman” (leyman) kelimesinin başına gelince de “memduh” (medholunmuş, övülmüş) olan zatın “Süleyman” olan ismi çıkar ortaya.


Edebiyat

MollaCami.Com