Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Salavat-ı Şerife Hatmi

Salat ne demektir ve Peygamber Efendimize niçin salat-ü selam okuyoruz..


Salat : Allah'tan rahmet,meleklerden istigfar,mü'minlerden dua manasına gelir.
Çok salavat-ı şerife okumak, okuyanın Peygamberi ile ünsiyet etmesine sebebtir.
Kişinin Ümmet-i Muhammet'ten olduguna delalet eder ve Efendimiz (s.a.v)'e yaklaşmaya vesiledir.O kimsede Peygamber sevgisi oldugunu gösterir."Kişi sevdiğini çok anar" Hadis-i şerifi buna delildir..

Allahü Teala Ahzap süresi 56.ayeti celilesinde
[b]"اِن الله وَ مَلاَءِكَتَه يُصَلّوُن عَليَ انّبيِ* ياَ اَيُّوهَا الّذِيِنَ امَنُوا صَلّوا عَلَيْه وَ سَلّمُوا تَسْلِيما
"
"Şüphesiz ki Allahü Teala ve melekleri O Peygamberi Zişana çok salat ve selam ederler.Ey İman edenler sizde ona salatü selam edin,tam bir teslimiyetle teslim olun." buyurmaktadır.

Bu ayeti celilede efendimiz (s.a.v)'e salavat okumak emir olarak gelmiştir.
İsmail Hakkı Bursevi Hz.lerinin tefsir ve izahına göre "İnsanlar yemek içmek vb. gibi dünyevi meşguliyetlere çok daldığından bundan oluşan kesafeti izale etmek,kalplerini temizlemek için Peygamber Efendimize salatü selam okumak emredilmiştir."

Nitekim Sıddık-ı Ekber (r.a) Hz.leride

"Rasulullah (s.a.v) üzerine salavat-ı şerife okumak soğuk suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları yok eder." buyurmuştur. (Ruhulbeyan c.7 s.224)

Silsile-i Saadat'tan Ebul Faruk Hz.leri bu ayeti tefsir ederlerken

"Salavat-ı şerife semeratına sevabına asıl muhtaç olan bizleriz.Rasulullah (s.a.v) Efendimiz
"Habibim seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik" ayetinin sırrına mazhar olmakla onun hazinesi zaten Rahmeti ilahi ile doludur.Getirilen salavat-ı şerifeler o dolu hazinenin taşmasına vesile olur da birçok hayır ve bereket olarak tekrar sahibine avdet eder." buyurmuşlardır.


Efendimiz (s.a.v)'de bir Hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar
"Ey İnsanlar!..Kıyametin korku ve dehşetinden kurtulan,bana salat-ü selam getirendir.Zira Allahü Teala'nın rahmeti ve melaikenin salat-ü selam getirmesi bana kafidir.Ancak Allahü Teala sevap vermek için mü'minlere salat-ü selamı emretmiştir.(Deylemi--Kenzü'l-umman c.1)


Bir başka Hadis-i şerifinde ise
"Bana salat-u selam getirmeyi çogaltınız.Zira Cenab-ı Hak bana bir vekil tayin etmiştir ki, o melek, ümmetimden biri bana salat-u selam getirdigi zaman "Ya Rasülallah falan oglu falan sana salat-u selam getirmiştir" der. buyurmuşlardır.
(kenzü'l-umman c.1)


*********************************************************

Değerli Kardeşlerim okudugumuz salavat-ı şerifeler dua ve ibadetlerin kabulüne sebebtir.Efendimiz (s.a.v) buyuruyorlar ki:

" Bütün dualar bana salavat getirinceye kadar muallakta kalır." (Beyhaki)

"Hiçbir dua yoktur ki Allahü Teala ile arasında perde olmasın.Muhammed (s.a.v) ve ali Muhammed üzerine salavat getirilirse perdeler kalkar ve dua icabet makamına ulaşır.Salavat getirilmezse o dua geri döner."
(Ruhulbeyan c.7 sh.225)


Peygamber efendimiz (s.a.v); üzerime salavât-ı şerife getirmeyen kişi için abdestin fazileti yoktur.

Burada anlamamız gereken bir incelik vardır.Bizlerin günahkar ağızlarımızla yaptığımız dua ve ibadetlerimiz C.Hakkın huzuruna arz edilmeye layık degildir.Ancak Peygamber efendimizin adıyla ,onun eliyle gittiği zaman onun hürmetine C.hakkın muhabbeti ve rahmeti zuhur eder ve kabule şayan olur.

Efendimiz(s.a.v)'e getirilecek salavat-ı şerifenin muhtelif şekilleri ve bunların ihtiva ettikleri bazı esrar ve tecelliyat vardır.

"Allahümme salli ala Muhammed" .bu salavat, salavı şerifenin en küçüklerindendir.Onun içindir ki

Büyük zatlardan ve büyüğümüzden nakille şöyle buyurmuşlardır.
اللهم صل على محمد
Salavât-ı şerifenin en küçüğüdür.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
Bir derece üstünüdür.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
Bir derece daha üstündür.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد
Bir derece daha üstünüdür

Bundan başka salat-ı münciye,salat-ı nariye,salat-ı fethiye,kudretten taş üzerine yazılan salavat,Sıddık'ın salatı....bunlar en çok okudugumuz salavatlardandır.


Salavat-ı şerife mü'minler için dua oldugundan her salavat için belirli bir aded kaydı yoktur.
Fakat İslam büyüklerinden İmam-ı Kurtubi(r.a), Şeyh Muhammed Tunusi (k.s) ,
İmam-ı Dineveri (k.s) , İbn-i Haceril Askalani Hz.leri keza sahabeyi kiramdan Ebu Saidi Hudri (r.a),ensardan Ebu Ümame hz.leri gibi ve silsileyi sadaat'tan bazı muhterem zevatın haberleri ile bazı salavatların bir takım hacetler için belli bir sayıda okunup duasının yapıldıgı malumu ülü-l elbabtır.belli sayıda okundugundan salavat-ı şerife hatmi de denilmiştir.

Bunlardan salat-ı nariyenin hatim olarak adedi 4444, salat-ı münciye,salat-ı fethiye ve yukarıda zikrettigimiz kısa salavat ..bunların hatim olarak adedi ise 1000 olarak haber verilmiştir.
P.Emizin sahabeyi kiramdan bazı zevata hacetlerinin giderilmesi için muhtelif adedlerde ve zamanlarda okumalarını tavsiye ettigi salavatlarda bulunmaktadır.bu salavatlar tek basına okunabildigi gibi cemaat olarakta okunabilir.yani birden fazla kişinin iştiraki ile bu sayıya tamamlanabilir.

Yanlız burda adedleri bildirilen salavat-ı şerifeler çok büyük esrarı,tecelliyatı ve maneviyatı haiz oldugundan ve Allah dostları gaflet içinde okunmasının aksi te'sir yapacagına, bu sebeble her hacet için okunmasının dogru olmadıgına işaret ettikleri için bu hatimleri yaparken hassasiyet gösterilmelidir.

Rabbim yaptığımız dua ve ibadetlerimizi Efendimiz (s.a.v) hürmetine kabul eylesin.Cümlemize P.Emizi salavatlarla zikredip şefaatine nail olan kullarının zümresine ilhak eylesin ...(Amin)

amin Allah razı olsun sayın deniz..


amin Allah razı olsun sayın deniz..


amin Allah razı olsun sayın deniz..


Amin ..Rabbim cümlemizden razı olsun


amin Allah razı olsun sayın deniz..

paylaşım için teşekkürler ALLAH razı olsun..

amin cümlemizden razı olsun..

allah (cc)razı olsun kardeşim.. buda bana kapak olsun ::)


allah (cc)razı olsun kardeşim.. buda bana kapak olsun ::)


amin cümlemizden..

est.kardeşim olurmu :-[
sadece hatırlatmış olduk okadar ;)

Rabbim yaptıklarımızı zayi etmesin ..okuduklarımızı indi İlahiyesinde husnü kabul ile kabul eylesin..

amin inşallah

paylaşım için teşekkürler

:)Kardeşim allah razı olsun,herkes için çok menfeatli oldu,devamını dilerim...[color=black][/color]

amin.......paylaşımın için allah razı olsun

Amin cümlemizden mevlam razı olsun..

Salavat-ı Şerif Çeşitleri

1.Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.

2.Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.

3.Allâhümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihî ümmühâtil mü'minîne ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme inneke hamîdün mecîd.

4.Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.

5.Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât.

6.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh.
Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû,
Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû.

7.Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil ervâh,
Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil ecsâd,
Ve salli alâ kabri Muhammedin fil kubûr.

8.Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât.

9.Allâhümme Rabbel hilli velharâm,
Ve Rabbel beledil harâm,
Ve Rabbel meş'aril harâm,
Bikülli âyetin enzeltehâ fî şehr-i Ramazan,
Belliğ rûha seyyidinâ Muhammedin, Minnî tahiyyeten ve selâmen.

10.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin vesellim
Allâhümme salli ve sellim alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min salâtike şey'ün,
Ve bârik alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min berekâtike şey'ün,
Verhaminnebiyye Muhammeden hattâ lâ yebkâ min rahmetike şey'ün.

11.Bismillâhirrahmânirrahîm,
"İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alennebiyyi; Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîme."

12.Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, vel melâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi vessâlihîn.
Vemâ sebbaha leke şey'ün Yâ Rabbel âlemîn.
Alâ seyyidinâ Muhammed İbn-i Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil müttekîn ve Resûl-i Rabbil âlemîn
Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn.

13.Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhü annâ mâ hüve ehlühû.

14.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sellim ve eczihî annâ hayrel cezâi.

15.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel şefâatehül kübrâ ve erfe'a derecetehül ulyâ ve âtihî sü'lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ âteyte İbrâhîme ve Mûsâ.

16.Allâhümmec'al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re'fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekîn ve kâidil ğurril muhaccelîn ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resûlirrahmeti.
Allâhümmebashü makâmen Mahmûdan yağbituhû bihil evvelûne vel âhirûne.
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd.

17.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî ve ashârihi ve eşyâihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn.

18.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ zekerehüzzâkirûne ve ğafele an zikrihil ğâfilûn.

19.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mil es semâvâti vel arzı ve mil el arşil azîm.

20.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî vesellim.

21.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tekûnü leke rızâen ve
lihakkıhî edâen ve e'atihil vesîlete vel fazîlete vel makâmel Mahmûdellezî veadtehû veczihi annâ efdale mâ câzeyte nebiyyen an ümmetihi ve salli alâ cemîi ihvânihî minen nebiyyîne vesssâlihîne, birahmetike yâ ERHAMERRÂHİMÎN.

22.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte,

23.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e külle şey'in,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahsâ kitâbüke,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahâta bihî ılmüke.

24.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mutlakı cevâdil îmân, fî meydânil ihsân ve mürsile riyâhil keremi ilâ ravzıl cinâni ve alâ âli Muhammedin vesellim.

25.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin müferrikı firekıl küfri vettuğyâni ve müşettiti buğâti cüyûşil karîni veşşeytâni ve alâ âli Muhammedin vesellim.

26.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin sâhibil Ferki vel Furkân ve câmial vedkı ve menzilehû min semâil KUR'ÂN ve alâ âli Muhammedin vesellim.

27.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî arasâtil Kıyâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin hîne tekûmussâatü vettâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhallasaten anil melâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten mübelleğaten ilesselâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten fâizaten alâ ehlil kirâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli hînin ve ân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli zamânın ve mekân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin bikülli lisânın ve cenân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ınde zuhûri külli hikmetin ve beyân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin sâhibil kitâbil azîzi ve hâmilil Fürkân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne kün ve kân,
Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minennebiyyîne vessıddîkîne veşşühedâi vessâlihîne ehlel kıbleti vel amân vel kitâbi vel mîzân. Yâ HANNÂN, Yâ MENNÂN. Vağfirli ümmeti Muhammedin habîbike ve nebiyyike alleyhissalâtü vesselâm.
Ve eskinhüm alel cinâni ve ahsin ileyhim yâ veliyyel ihsân ve edhilhüm, birahmetike firridâ verrıdvân, verrahmeti velğufrân ve eizhüm mineşşeytâni vennîrâni, birahmetike yâ ERHAMERRÂHİMÎN.

28.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten lâhikaten binûrihi,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten makrûneten bizikrihi ve mezkûrihi,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne ferahihi ve sürûrihi,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhîtaten bitûrihi ve sûrihi,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten münevvereten likulûbi eshâbi sudûrihi,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten şârihaten limenkûrihi fî mestûrihi,
Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minel enbiyâi ve evliyâi biadedi ubûrihi ve mürûrihi beynel mâi ve tuhûrihi vennûri ve zuhûrihi ve elhik ve umûrihi, yâ ERHAMERRÂHİMÎN.

29.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh.

30.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filevvelîn,
Ve Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filâhirîn,
Ve Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filmelâil e'alâ ilâ Yevmiddîn
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ.

31.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme adede mâ alimte,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme zînete mâ alimte,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme mil'e mâ alimte.

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî vesellim. Biadedi mâ fî cemîil Kur'ân-ı harfen harfen,
Ve biadedi külli harfin elfen elfen.

32.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asarâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel ferğadâni ve belliğ rûhahü ve ervâha ehli beytihî,
Minnet tahiyyete vesselâm ve bârik ve sellim kesîrâ.

33.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, bikülli dâin ve devâin,
Ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîrâ.

34.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi verakı hâzihil eşcâr,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi vürûdi vel envâr,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi katril emtâr,

35.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi remlil ğıfâr.


36.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin vesellim,
Salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâli vel âfât ve takdîlenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min cemîi zünûbisseyyiât ve terfeunâ bihâ (ındeke) e'alet derecât ve tübelliğunâ bihâ aksal ğayât, min cemîil hayrâti fil hayâti ve be'adel memât.

37.Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENİHTÂREHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDELMÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ ESSALÂTİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED
Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke
Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.


38.Essalâmü aleyke yâ imâmel haremeyn,
Essalâmü aleyke yâ imâmel hâfikeyn,
Essalâmü aleyke yâ Resûlessakaleyn,
Essalâmü aleyke yâ men filkevneyn ve şefîi men fiddêrayn,
Essalâmü aleyke yâ sâhibel kıbleteyn,
Essalâmü aleyke yâ nûral meşrikayn ve ziyâel mağribeyn,
Essalâmü aleyke yâ ceddessibtayni el Hasani vel Hüseyni,
Aleyke ve alâ itretike ve isretike ve evlâdike vehfâdike ve ezvâcike ve efvâcike ve hulefâike ve hulesâike ve eshâbike ve ehzâbike ve etbâike ve eşyâike
Selâmullâhi vel melâiketihi vennâsi ecmaîne ilâ yevmeddîn,
VELHAMDÜLLAHİ RABBİL ÂLEMÎN

Paylaşımlarınız için ALLAH celle celaluhu razı olsun
MEVLAM tesirini halk buyursun..


Hatimler

MollaCami.Com