Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


osmanlıcamızı zenginleştirelim

osmanlıcamızı geliştimek için burada bildiğimiz osmanlıca kelimelerin anlamlarını paylaşalım. Her mesajda bir kelime bu şekilde daha iyi hafızamıza yerleştirebiliriz. Şimdiden bütün kardeşlerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz.


Mahbubiyyet: Sevilen olmak. Mahbub olmaklık. Sevilecek hâlde bulunuş. (Cenab-ı Hakk'ın kullarını her çeşit nimetler ile besleyip yetiştirmesi ve ihtiyaçlarına cevap vermesi; onları sevdiğini ve mahbubiyyetini gösteriyor.)

Niyaz:1-Yalvarma,rica 2-Dua 3-Resmi bağlılık 4-İhtiyaç

Niyazkar:1-Niyaz eden 2-Yalvaran,muhtaç

Niyazkarane:1-Niyaz ederek,yalvararak 2-İhtiyaçla

Niyazmend:1-Yalvaran 2-Rica ve niyaz eden,muhtaç

Niyazmendane:1-Yalvararak 2-İhtiyaçla

vâcib [ واجب ] gerekli.
vâcibât [ واجبات ] gerekenler, yapılması gerekli olanlar.
vâcibe [ واجبه ] gereken, yapılması gerekli olan.

vazîfe (A.) [ 1 [ وظيفه .görev. 2.ödev.
vazîfedâr (A.-F.) [ وظيفه دار ] görevli.
vazîfeşinas (A.) [ وظيفه شناس ] görevine düşkün.

Hazık:Usta;ilim veya san'atta tam bilgisi olan...*Tabib-i hazık

Hazıkane:Ustalıkla

[b]*:Uzman doktor[/b]

[code][/code]Bu hususta Kadir MISIROĞLU isimli müellifin "Bin Uydurma Kelimeyi Boykot" adlıeserini bütün arkadaşlara tavsiye ederim.
[code][/code]Mezkur kitabın arkasına çoğu uydurma olan 1000 tane kelimenin kullanmamız ve yaşatmamız icabeden karşılıklarını ilave etmiş.

Allah (cc) razı olsun kardeşim Allah'ın izniyle en yakın zamanda tavsiye ettiğiniz kitabı okuyacağım.

âheng (F.) [ 1 [آهنگ .uyum, ahenk. 2.eğlence.
âheng -i esvât [ آهنگ اصوات ] ses uyumu.
âhengdâr (F.) [ آهنگدار ] uyumlu.
âhenggüzâr (F.) [ آهنگ گذار ] uyumlu, ahenk

Rivak:Üstü örtülü ve önü açık yer,kemer altı,sundurma,saçak altı,çardak

Rivaki:(Çoğul hali;Rivakiyyun)Hükema-i Yunandan; esasen medresenin önündeki saçak altında eğitim gören bir sınıf hükemaya(felsefeciler) verilen unvandır.

ÂFÂKÎ: Havâî, herhangi bir dayanağı olmayan şey. Mekke'ye mikat sınırları dışından gelenler.

ÂBİR-İ SEBÎL: Yolda giden yolcu.


Mükemmel bir uygulama olmuş. Elinize sağlık. Çok faydalı olacak inşallah..

ben hiç bilmiyorum ama :(

Fütüvvet:Gençlik,delikanlılık,yiğitlik

Fütüvvetli:A)Mertlik ve kerem ve zenginlik sahibi olan
B)Mülkiyede 4.ve 5.sınıfta bulunanlara ve askeriyede yüzbaşılara resmen verilen ünvan

âbide (A.): Anıt
âbidât :Anıtlar
âbidevî (A.):Anıtsal

Didar (Farsça)1.Mülâkat, görüş.
2.Görünme.
3.Yüz. Çehre.
4.Görüş kuvveti, göz.
5.Açık, meydanda

Teşmil: Şâmil kılmak. İhata eylemek. Kaplamak. İhrama bürünmek ve sür'atle yürümek.

FÜGEN:Yıkıcı, atıcı,düşürücü
FÜKAHET:[i]Hoşa giden söz,latife,şaka,mizah


Osmanlica

MollaCami.Com